ALL.BG форуми
ALL.BG поща форуми чат стая обяви картички


Форуми » Образование и Наука » История

Страници: 1 | 2 | 3 | >> (покажи всички)
bozman
старо куче
***

Регистриран: 15.07.2006
Мнения: 895
От: Madrid
2000 г. българска реч
    #1503113 - 06.11.2006 00:10 Прикрепен файл (220 тегления)

Предварителни съображения при подхода към
превод на руните


1. Много от руните открити на територията на Европа са
изпи-
сани върху линия, която се простира от край до край на
изписвания текст. Тази линия според мен е
поставена за да има пригледност при разчитането на текста и
да не се излиза оттпредполагаемата
“разрешена” траектория по хоризонтала. При първолаците това
“разрешение” допълнително e уточнено и
по вертикала, докато при обикновените тетрадки за ученици
разрешението е по хоризонтала. Липсата на
такава разрешителна линия в разглеждания рунен текст
очевидно говори за една опитност на древния
калиграф която предполага една множественост
(професионалност) на извършваната дейност. Допустимо е
наличието и на други плочки изписани по същия начин ( и то в
голямо количество) неоткрити досега.
Практиката за изписване на бронзови плочки на
територията на Европа е римска. На такива плочки
са се изпизвали данните на римските войници съхранявани на
две места в Римската империя- едната в
Капитолия, другата в областния център на дислокация –
прототип на днешните архивни центрове. Тези
плочки първоначално са били дървени и едва след като
съответната персона се е издигала в ранг
предполагащ бъдещето оцеляване в битките, данните са били
пренасяни на бронзова
плочка.Предположението за произхода на тези плочки е, че те
са продукт именно на такъв калиграф
притежаващ високи качества наречени в по-ново време
професионални.
Руните на страна А притежават една особеност. До
четвърти ред руните са изписани в по-свободен
интервал на редовете, докато след този ред интервала видимо
се намалява. Т.е. предполагаемата
опитност на преписвача е доказана, тъй като като той
осъзнава още преди половината текст, че
започнатата по-свободна реализация към края ще доведе до
осезателна липса на място. Сгъстяването по
хоризонтала се съпровожда и от сгъстяване на интервалите и
по вертикала. Това му позволява да
реализира единадесет реда на страна А. Страна Б притежава
същата особеност на изписване с тази
разлика, че надписа внезапно прекъсва своя вътрешен ход на
осми ред и въпреки, че има място за още
два реда той завършва с един ред изписан съвсем свободно на
останалото пространство.
2. Фабулата на превода на страна Б притежава
забележителна стилност и съдържателност на
изложението. Такава смисленост на изказа е характерна за
сраробългарската литература през и след
Хв., където е лесно обяснима с политическото и културно
развитие на обществото, с християнската
култура обогатена с елинска философска мисъл и т.н. Такава
смисленост не може да се получи
ако съответствието на руна-буква използвано при превода е
резултат на някакво съвпадение и
получените думи са прищявка на случайността облечена в
българска реч. Дори да има някои грешни
съответствия руна-буква, което е напълно възможно, това не
се отразява особено на високия стил на
превода. Такъв висок стил и
поучителност са характерни едва за Новия завет от Библията,
един от най-авторитетните писмени извори
на древността, и в чийто Стар завет цари обикновено
историческо клане. Ще посоча много популярния
епизод, когато вегетарианеца Каин убива “касапина” Авел и
оттогава е синоним на убиец. Предполагам
с тази случка е свързан и 2 ред от превода, където по
забележителен начин, само с няколко думи е
порицано клането на овце. Още повече, че диалектното“уфци,
фци” все още е в употреба с селата на
юго-запад от Варна,а в българският фолклор има много песни
жалеещи клането на агне.Тези български
думи и народностно съзнание по необясним ( надявам се думата
“необясним” в скоро време да бъде
обяснена от автохонното течение в българската история)
начин кореспондират с артефакта от с.
Боторита край Сарагоса, където до сега не саоткрити други
тракийски находки. Изложението в
оригиналният текс е съпроводено от употребата на
“двоеточие”. Това двоеточие винаги сепарира
основната, кодова дума в текста ПИЩМ и не винаги “улучва”
останалите думи. В предложения превод
съобразяването с този знак е около 75-80%. Това ме навежда
на мисълта, че древния калиграф е
познавал в известна степен езика който препредава на
плочката, но не е бил наясно в детайли с
речевите особености на изложението. Кодовата дума винаги е
сепарирана от двете страни, което говори,
че и е отдавано особено значение пред останалите слова. По
този начин текста е определено
проповеднически и наставнически. Явно старобългарският
църковен стил е резултат от една древна
проповедческа словесност върху която израства по-късно
християнството. Именно тази проповедност и
засвидетелстването й върху артефакта от Боторита според мен
определя разпространението на
християнството по българските земи много преди елините да
си присвоят арменската идея за църковно
узаконяване на християнството. Как попада този артефакт на
иберийският п-в е въпрос на който следва
да се отговори внимателно и професионално. На този етап не
мога да дам сериозен отговор, дори на
най-основния – дали той е местно или внесено произведение.
3. Разглежданите плочки не са неизвестни на научните
среди. Немски учени правят и публикуват
преводни текстове на руните, които са лишени от съвременен
смисъл. За обяснение на своята несполука,
те предлагат версията, че получения превод е забравен
език употребяван някога на полуострова. Те също робуват на
предположението, което се смята за
доказано в европейските
научни среди, че готите и визиготите са германски племена,
като за доказателство се използва самото
предположение без необходимите веществени или логично
изведени доказателства. Този език е наречен от
тях келто-иберийски. Изложенната студия на превода няма нищо
против името “келто-иберийски”. Тя само
допълнително уточнява, че този келто-иберийски си е
автентичен тракийско-български с който именно се
повдигнаха завесите на тайнствените плочки. Предложения
превод визира страната Б. Веднага искам да
уточня, че това не се отнася за страна А. Страна А притежава
три руни които не са употребени в
страна Б и твърде е вероятно, страна А да е изписана на език
сроден( или близък диалект) по
отношение на страна Б. Очаквам превода на страна А скоро да
бъде оповестен от човек, чийто име е
познато в този форум.
4. Друго основно съображение е, че матерния език е един
изключително устойчив модул който запазва своята
независимост
през хилядолетията. Доказателство за това са например
словата
“За буквите” или “Азбучна молитва”. Те са абсолютно
разбираеми
за обикновения български читател въпреки хилядолетната
отдалеченост от източниците. Очевидно е, че
1000г. явно не са
толкова голям период, когато разсъждаваме за устойчивостта
на речта към външни (чужди) езикови
влияния и нормалния период на “разбираемост” вероятно е 2000
и повече години. От тази гледна точка
българите от Хв. би трябвало да се разбират без проблеми
с исконното население, отпреди гръцкото идване на
полуострова и след като по българските земи не се
говори друк език освен българският (основно) идва
естественото заключение, че българският е
тракийски език. Тази простичка истина е оплетена с
всевъзможни геополитически, църковно-политически
и расово-политически разсъждения за да загуби леснотата на
своето разбиране. Като резултат се стига
до “научни” открития,че има прабългари (прагърци, праруси,
праавстрийци обаче няма) , че
българското християнството е получено от елините, че траките
нямали писменост, че Крито-Микенската
цивилизация също е елинска, въпреки че това време елините
въобще не присъстват на историческата
сцена, че българите нямат нищо общо с траките, а пристигат
отАзия на коне, пеша и лазейки и т.н. и
т.н. Ето това основно разсъждение, че българите са древно
население и кирилицата е древна писменост
доведе до “светкавичното” в историски план разчитане на
руните от Боторита. За да определя
кирилицата, като по-древна от глаголицата използвах
най-простия способ: сравнително-визуалния.
Калиграфията на глаголицата е изключително близка до
калиграфията на две други писмености, чиито
автори са известни личности и починати в страните си – това
са арменската и грузинска писменос
(Арменците твърдят,че това е един и същи човек, но това няма
отношение към нашия проблем) И трите
писмености носят почерка на една “барокова” закръгленост на
буквите, една елитарна изисканост на
изображението, което носи не само информационен, но и
естетически елемент. В това отношение
кирилицана по своята строгтост стои по-близко до
математическата рязкост на рунното изображение, ето
защо и предпочитанията ми бяха на страната на кирилицата.
След това използвах основния постулат на
трасологията, който казано накратко гласи, че всяка човешка
дейност оставя своите следи или липси.
“Следите” на руните от страна Б съвпаднаха напълно с буквите
И, П, Ш, Щ, М, Л, Ж, Н, и отчасти с Р,
З, Д, О, Ь, и Д. Ползвайка А от глаголицата и значенията на
Х, Г, С, Я, и Б от предишни тъкувания
на руни заедно със споменатите съвпадения, страна Б
”проговори” на български.
5. В периода на работа се оказа че думата преведена като
ПИЩМ
се повтаря многократно. Тази първа преведена дума от страна
Б е интеграл (съдържа) поне две
съвременни български думи – пиша и ща (искам). Тази
полизначност в съвременния български не може да
се предаде само с една дума и избрах “пиша”, която при
четене трябва да се разбира, като “пиша и
повелявам или повелявам и пиша”. Повторението на думата в
оригинала би трябвало да носи евентуалното
важно послание на калиграфа на плочката, ето защо избрах
една подредба на руните по целесъобразност
и ги номерирах, като думата ПИЩМ беше в началото. Тук си
позволих да използвам един основен прийом
на старобългарските калиграфи, а именно, да си спестяват
изписването на някои глоси, които според
тях са били разбираеми и без изписване. Така в предложения
превод главните букви са в точно
съответствие с оригинала, докато малките съм добавил аз.

Фактология на разчитането

1. Това е оригинална снимка на плочката от
Боторита, – страна Б..файл - hdrf5r


2. Тук давам две части отрязани от страна Б – от началото
по вертикала. Целият текс е изложен на
стр.
http://titus.uni-frankfurt.de/didact/idg/kelt/keltibbs.htm
от Интернет. Ако търсите с Googly
напишете само това: TITUS Didactica: Celtiberian
Inscriptions (Samples)


файл lastscan 56va файл lastscan 56,z


3. Тук предлагам на вниманието на читателя подредба на
горния текст спрямо думата ПИЩМ. Това е
формално разместване а именно всяка следваща дума ПИЩМ
“води” текста на нов ред. Така се получава
текст на който началото на 2 ред е след края на първи,
началото на 3 след края на втори, с една дума
текст напълно аналогичен на горния с изключение на
обозначенията “1 долу” и “2 долу”. Оригиналната
подредба е “1 долу” следват 1,2,3 и т.н. до 12 ред и накрая
е “2 долу”. Така както е представен в
т. 5 където е превода.


файлове подред аа1 , аа2 , аа3 , аа4 , аа5 , аа6 .

4. Значение руна буква:

файлове: lastscan4nb , lastscanvos

Имайки значението руна-буква всеки може да вземе молива и
да провери достоверността на превода.
Освен това ще усети неповторимата тръпка на българско слово
писано преди повече от 2076 г.

5. Това е "превода" . Превода е съобразно оригиналнота
подредба от TITUS Didactica: Celtiberian
Inscriptions (Samples). Както споменах вече главните букви
са от съответствието руна-буква от т.4, а
малките букви са добавени от мен. Българската реч прозира и
без добавените малки букви, което всеки
може да провери и за което не е нужна специална академична
подготовка.


0. Ли ТЯ МъСТ ИЪМА ОУЖ ЖЪ ЛъЖаТИ НаМ

1. ПИЩеМ ЛЪШИ ДеЛА Шъ ОУЖ Въ ХуЛЕМ
2. ПИЩеМ ЖЪЛ ЩаТ ОУВТЗИ ВИСЛЪМаТИ НаМ
3. ПИЩеМ ЛъШИ ДеТЯ ОУЖ ДаРеНи
4. ПИЩеМ ЛеТо ПиВо ЗеВАТ БеРаЧИ ЩО ОУЖ Въ ХуЛИМ
5. ПИЩеМ Що РаДВА ВИ ОУЖ Въ ХуЛИМ
6. ПИЩеМ Въ ГаЛъТ ЛИ ТаЗи НОУЩ Тъ МЪАЗТИ НаМ
7. ПИЩеМ ДеЧА ИДе ЗЛЪ ШИ ДоТАЧИ Ни ОУЖ МъТНиМ
ДИНъМ
8. ПИЩеМ ЩО ГИНеММо Гъ ДеЛА ОУЖ Гъ МъТИ НаМ
9. ПИЩеМ ИНаТ ВИ ДиГаМ ЛъШИ ДаВАВ И ОУЩ ЖЪЛЖаТ и
НаМ
10. ПИЩеМ ТаМЪ АЗ Ти ДАДИ ОУЩ ХъТъРи ЩоМ Ви ГаЛъТ
ДАДИ ОУЩ ХъТъРИ
11. ПИЩеМ ЛЪШИ ДеЛЪ Що ОУЖ Дъ ХуЛИМ
12. ПИЩеМ ДеТо СИ Гъ ЗЛЪШи И ДЪМеНи ОУЖ Въ ХуЛИМ


Заключение

Представеното слово от плочката от Боторита доказва
българска реч почти 100 г. преди Новата ера
на територията на Европа. Римската теза доказа, че
българското име съществува преди българската
народност, “2000г. българска реч “ доказва, че българската
реч съществува преди българското име.
Явно е, че понятията “българско име” и “българска народност”
не са на подобаващото им се място, а
именно на територията на Европа минимум преди 2076г. Според
предложеното тълкуване на плочката от
Боторита смятам, че понятишето “българска реч” може да бъде
използвано и за “тъмните” времена на
старата ера, т.е., че траките са българи по очевидния факт,
че говорят български. А какво правят
траките на Иберийския п-в ще обесня на друго място.
Поздрави!Боцман.

Редактирано от cherkezs (08.11.2006 09:16)


Екстри: Изпечатай мнението   Напомни ми!   Уведоми модератора  
cherkezsМодератор
ОРИЕНТИРАН будала
***

Регистриран: 10.02.2004
Мнения: 6198
От: тайна майна
Re: 2000 г. българска реч
    #1505316 - 07.11.2006 13:03 [Re: bozman] Прикрепен файл (103 тегления)

По молба на Боцман, "качвам" тази таблица.Екстри: Изпечатай мнението   Напомни ми!   Уведоми модератора  
cherkezsМодератор
ОРИЕНТИРАН будала
***

Регистриран: 10.02.2004
Мнения: 6198
От: тайна майна
Re: 2000 г. българска реч
    #1506528 - 08.11.2006 09:05 [Re: cherkezs] Прикрепен файл (124 тегления)

Това е калиграфията на страна Б. За справка дали е верен превода стига само тя.--------------------
http://www.gifpark.ru/Gifs/KISSES/icon_012.gif


Екстри: Изпечатай мнението   Напомни ми!   Уведоми модератора  
cherkezsМодератор
ОРИЕНТИРАН будала
***

Регистриран: 10.02.2004
Мнения: 6198
От: тайна майна
Re: 2000 г. българска реч
    #1506582 - 08.11.2006 09:46 [Re: bozman] Прикрепен файл (97 тегления)

Цитат:

За да определя
кирилицата, като по-древна от глаголицата използвах
най-простия способ: сравнително-визуалния.
Калиграфията на глаголицата е изключително близка до
калиграфията на две други писмености, чиито
автори са известни личности и починати в страните си – това
са арменската и грузинска писменос
(Арменците твърдят,че това е един и същи човек, но това няма
отношение към нашия проблем) И трите
писмености носят почерка на една “барокова” закръгленост на
буквите, една елитарна изисканост на
изображението, което носи не само информационен, но и
естетически елемент. В това отношение
кирилицана по своята строгтост стои по-близко до
математическата рязкост на рунното изображение, ето
защо и предпочитанията ми бяха на страната на кирилицата.
След това използвах основния постулат на
трасологията, който казано накратко гласи, че всяка човешка
дейност оставя своите следи или липси.
“Следите” на руните от страна Б съвпаднаха напълно с буквите
И, П, Ш, Щ, М, Л, Ж, Н, и отчасти с Р,
З, Д, О, Ь, и Д. Ползвайка А от глаголицата и значенията на
Х, Г, С, Я, и Б от предишни тъкувания
на руни заедно със споменатите съвпадения, страна Б
”проговори” на български.

Казваш, че си сравнявал тези руни с кирилицата и глаголицата, а случайно да си взел под внимание, че българите са използвали свое рунно писмо от древността до извесно време след приемато на кирилицата за официална азбука.--------------------
http://www.gifpark.ru/Gifs/KISSES/icon_012.gif


Екстри: Изпечатай мнението   Напомни ми!   Уведоми модератора  
bozman
старо куче
***

Регистриран: 15.07.2006
Мнения: 895
От: Madrid
Re: 2000 г. българска реч
    #1507013 - 08.11.2006 13:39 [Re: cherkezs]

Здравей Черкез,
Нямам нищо против представената таблица от господата Турчаринов и Добрев, макар че я виждам за първи път. Ние сме шепа народ и колкото повече – по-добре. Ако са решили, че това са съответствията да си четат руните с тях или може би ти ще предложиш текст който те са разчели( с тях). Прави ми впечатление само заглавието : Прабългарски и алански. Защо не са озаглавени например “Български и праалански” ? Предложения превод по-горе е наречен български по простата истина че звучи на български. И това си е точно български а не прабългарски или църковно-славянски или други геополитически манипулативни фрази. По чия фонология (звучене) или друг белег руните в таблицата на Турчаринов - Добрев са “ прабългарски и алански” ? Че са намерени на територията на България или на която ще друга територия не е доказателство, а предположение.

- “а случайно да си взел под внимание, че българите са използвали свое рунно писмо»
-
Не мога да го взема под внимание понеже е недоказуемо. Никак не може да се докаже, че руните от таблицата на Турчаринов - Добрев или руните от плочката от Боторита са български руни, понеже никъде това не е индикирано. В «2000г. българска реч» се доказва наличието на български език, реч, а не на български руни. Че българите са писали с руни ( « с черти и резки») е индикирано, но не е ясно кои са те точно. Страните А и Б на плочката от Боторита «говорят» български, но това е косвено доказателство, че руните са български и не пряко. Е, ако има още няколко такива плочки и те «говорят» същия език, тогава може да се предположи, че руните ( от плочката) са български и това предположение по презумция ще бъде верно, но засега такива плочки няма. Така, че «2000г.....» доказва само българки език преди 2076г., но не и български руни колкото и да е желано това, най-вече от мен. Руните от таблицата Турчанов – Добрев са доста «несръчни» в сравнение с руните от Боторита, още повече че са от по-късен период. Те по скоро са провинциална аналогия докосната от елитния културен «рунски» център, който засега е с неизвестно местоположение. Не е коректно е да се твърди, че този център е бил в сегашна България. Може да е бил Северна Италия или днешна Унгария – само хипотези – нищо конкретно. Единственото коректно нещо досега е че има наличие на българска реч отпреди две хилядолетия на територията на Европа. С малко повече фантазия и руните носители на тази реч могат да се нарекат български. Обаче за това се иска национално самосъзнание и европейско самочуствие което в посткомунистическа България очевидно липсва. В Испания 10 града се борят за родно място на Сид, у нас всиички «научно» се изтрепаха да отричат тленните останки на Апостола. Балкански нрави – това е положението. Поздрави!


Екстри: Изпечатай мнението   Напомни ми!   Уведоми модератора  
cherkezsМодератор
ОРИЕНТИРАН будала
***

Регистриран: 10.02.2004
Мнения: 6198
От: тайна майна
Re: 2000 г. българска реч
    #1507090 - 08.11.2006 15:11 [Re: bozman] Прикрепен файл (114 тегления)


Цитат:

В Испания 10 града се борят за родно място на Сид, у нас всиички «научно» се изтрепаха да отричат тленните останки на Апостола. Балкански нрави – това е положението.
За съжаление си прав. А даже не е доказан "научно" живота на рицаря Сид ....

Цитат:

Нямам нищо против представената таблица от господата Турчаринов и Добрев, макар че я виждам за първи път.
Учудваш ме. Тези руни са известни много отдавна ...

Цитат:

Ако са решили, че това са съответствията да си четат руните с тях или може би ти ще предложиш текст който те са разчели( с тях).


Цитат:

Никак не може да се докаже, че руните от таблицата на Турчаринов - Добрев или руните от плочката от Боторита са български руни, понеже никъде това не е индикирано.
Добре, не може да се докаже, че руните от предложенататаблица на Турчаринов - Добрев са български, но с тях са изписани множество надписи на български език по цялото българско землище на Балканския полуостров и на територията на Стара Велика България в приазовието. Българите са ги ползвали поне няколко века даизписват чрез тях своята реч.


Цитат:

Руните от таблицата Турчанов – Добрев са доста «несръчни» в сравнение с руните от Боторита, още повече че са от по-късен период. Те по скоро са провинциална аналогия докосната от елитния културен «рунски» център, който засега е с неизвестно местоположение. Не е коректно е да се твърди, че този център е бил в сегашна България. Може да е бил Северна Италия или днешна Унгария – само хипотези – нищо конкретно
Не зная къде е т.н. "рунски" център. С руни са писали много народи от Европа и Азия.


Екстри: Изпечатай мнението   Напомни ми!   Уведоми модератора  
cherkezsМодератор
ОРИЕНТИРАН будала
***

Регистриран: 10.02.2004
Мнения: 6198
От: тайна майна
Re: 2000 г. българска реч
    #1507273 - 08.11.2006 17:12 [Re: cherkezs] Прикрепен файл (142 тегления)

Цитат:

Че българите са писали с руни ( « с черти и резки») е индикирано, но не е ясно кои са те точно.
Писмо-грамота на цар Иван Александър до венецианския дож Андреа Дандоло. Публикувано е в [Петров, П., В. Гюзелев. Христоматия по история на България, том 2. Изд. Наука и изкуство. София. 1978, стр. 255-256] в превод на В. Гюзелев от Codice Trevisaneo, f. 447 - Archivio di Stato, Venezia. Писмото е от 4 октомври 1352 год. Запазено е в четири късни преписа. Следва текста на писмото, което представлява форма на официален търговски договор между България (наречена Загора) и държавата Венеция. Писмото завършва с подпис на Иван Александър, цар на всички българи и гърци, който подпис е пояснен с думите: Горенаписаните букви са от миниум (киновар) и означават Иван Александър, по божия милост цар на България или на Загора, и са букви отчасти гръцки, отчасти български или персийски. Отвън, върху документа е написано: “Съдържанието на малките български или персийски букви, отчасти гръцки, отчасти смесени с български, мисля, че означава: До прескъпия г(осподин) Андреа Дандоло, дож на Венеция”.

Два от преписите на този документ са регистрирани във венецианската библиотека на музея “Корер”. В единия от регестите се чете: Номер 272, стр. 447. 4 октомври 1352 год. В Никопол. Иван Александър, по божия милост цар на Загора, на българите и гърците до ...Андреа Дандоло. ...Царят се е подписал с букви отчасти гръцки, отчасти български или персийски. [Гюзелев В. Средновековна България в светлината на нови извори. Държ. Изд. “Народна просвета” София, 1981, стр. 181].
Фиг. 1. Прабългарски рунни знаци от Дунавска България, Стара Велика България и Северен Кавказ, които са еднакви или близки по форма до специфичните негръцки букви в ранната кирилица. Българският цар Иван-Александър (1331-1371) нарича тези букви освен български, още и персийски, с което ясно указва, че има пред вид ирано-българите – оногхонтори, а не българските славяни.


Екстри: Изпечатай мнението   Напомни ми!   Уведоми модератора  
krume
рекордьор
***

Регистриран: 25.09.2006
Мнения: 2551
Re: 2000 г. българска реч
    #1507365 - 08.11.2006 18:17 [Re: cherkezs]

Цитат:


Българският цар Иван-Александър (1331-1371) нарича тези букви освен български, още и персийски, с което ясно указва, че има пред вид ирано-българите – оногхонтори, а не българските славяни.
Това е доста важно!
Ако това е лесно доказуемо - би било доста сериозен аргумент че Кирилицата си е българска азбука, основана отчасти на по-стара НАША писменост.


Екстри: Изпечатай мнението   Напомни ми!   Уведоми модератора  
bozman
старо куче
***

Регистриран: 15.07.2006
Мнения: 895
От: Madrid
Re: 2000 г. българска реч
    #1507995 - 09.11.2006 04:10 [Re: cherkezs]

Значи «ИУИ» означава слънце ? А пък «ШО» радвай се ? ДОАНУ, Черкез, ДОАНУ, немога да проумея такъв превод. Пред БАН номера може и да мине, пред стария боцман не. Боцмана е твърде тъп и трябва подробно да му се обясни на български език. Господата може да са азиатци и «ШО» и «ХА» да им говорят много, на моят матерен български език това не означава нищо. Някой може ли да обясни как така ИШХ = обичай, ШС = радвай се и т.н. ??????????? Поздрави

--------------------
"Щем доказа необратимо, защо ние сме първите и най-старите жители в Европа..." Г.С. Раковски


Екстри: Изпечатай мнението   Напомни ми!   Уведоми модератора  
cherkezsМодератор
ОРИЕНТИРАН будала
***

Регистриран: 10.02.2004
Мнения: 6198
От: тайна майна
Re: 2000 г. българска реч
    #1519284 - 17.11.2006 12:13 [Re: bozman] Прикрепен файл (114 тегления)Боцмане, на съвременен български какво ще рече?

Цитат:

От Боцман:


Предполатаем новобълагарски текст
на страна Б


0. Тя ли мъст има та още ни лъже.
1. Пиша лошите дела за които ви упреква.
2. Пиша, че жал искат овцете погубени от нас
3. Пиша лоши деца още дарени(или даровити?)
4. Пиша през лятото пиво(бира?)вземат берачите за което още ни упреква.
5. Пиша що радва ви още ни упреква.
6. Пиша ви галът ли тази нощ ще ни отмъщава ?
7. Пиша дето иде злото ще ни докосне с още мътни дни.
8. Пиша, че гинем от делата с които то ни оплита.
9. Пиша, че ината ви махам лоши, който нажалява и нас.
10. Пиша там аз ще дам още хътъри след като галът ви дава още хътъри.
11. Пиша лошите дела за които ще ни упреква.
12. Пиша дето сте зли и тъмни още е упрекът върху ни.
13. Пиша. . . .
Редактирано от cherkezs (01.12.2006 12:41)


Екстри: Изпечатай мнението   Напомни ми!   Уведоми модератора  
bozman
старо куче
***

Регистриран: 15.07.2006
Мнения: 895
От: Madrid
Re: 2000 г. българска реч
    #1520523 - 18.11.2006 05:53 [Re: cherkezs]

Здравей Черкез,
Особено съм впечатлен от това което си направил Честно ще си призная, че това посмъртно не е в моите възможности. На толкова място да събереш всички съществени неща за страна Б, та всичко да се обхване само с един поглед си е майсторлък, който просто дава друг цвят на цялата тази работа. Вярвам че това ще се оцени от всички, които се интересуват от материяла.
Пропуснал съм нещо много важно. Нека подреждането според думата ПИЩМ не заблуждава читателя, че оригиналния текст от плочката носи същата подреденост. В дясната страна плочката е повредена и не е ясно колко текст е имало по нататък. Смисъла в края на повредения ред едва ли продължава в началото на по-долния по простата причина, че краят на първия не е известен. Ето защо подредбата спрямо ПИЩМ е по презумция спрямо пре-източника от който е преписвана плочката, а не спрямо самата плочка.
На въпроса ти ще отговоря, че превода по смисъл е понятен на всеки българин, обаче старобългарският при мене е бил само един изпит и аз не се наемат да дам точно тълкуване. Например 7 ред: Дали е правилно: . . .ДеЧА ИДе ЗЛЪШ И ДоТАЧИ НИ .... или.....ДеЧА ИДе ЗЛЪ ШИ ДоТАЧИ НИ. . . не ми е ясно.
Тук могат да се произнесат студенти от Богословския например или специалисти по старобългарски. Не споменавам българското духовенство защото те издигнаха имиджа си като специалисти по филмова критика. Може някой вече да е извикан и в Холивуд – защо да се занимават с разни парчета бронз. Открих в Интернет и още една, направо плочище от същото находище. Гигант. Някъде 80х60 см. Обаче безвъзвратно унищожена от силен огън – метала отвърнат и корозирал. Направо ме заболя сърцето. Има около двейсетина разхвърляни руни в единия край и това е всичко. По форма напомня на някакъв поднос, но може и да е била специално пригодена като носител на руни – нещо като каменните плочи със закони на Моше. Страшна загуба. Имам и правописни грешки – на 1. ред в края е хулим а не хулем. Май ще трябва вече да си купя очила!! Сега намерих и друга грешка – много голяма. Шеснайсетте първи руни от предпоследния ред ред в оригиналната транскрипция липсват в “разчленения” оригинал където си подредил рунен текст и под него българския. Тези 16 руни ( сигурно не съм ти изпратил изрезката, толкова бях откачил, че жената за малко да ме прогони на хотел) трябва да са продължение на 10 рунен ред и да съответстват на словата от 10 български:
ЩоМ Ви ГаЛъТ ДАДИ ОУЩ ХъТъРИ. Това обаче са подробности. Нито пък може да омаловажи факта, че този рунен български текст ще дели историческо пространство с древния иврит, да не говорим, че отваря кутията на Пандора и бликат въпроси, въпроси......
Благодарско и поздравления за работата която свършихме дотук. Боцмана.


Екстри: Изпечатай мнението   Напомни ми!   Уведоми модератора  
krume
рекордьор
***

Регистриран: 25.09.2006
Мнения: 2551
Re: 2000 г. българска реч
    #1524214 - 21.11.2006 19:07 [Re: bozman]

Боцмане,
искам да ти обърна внимание върху 2 неща
1. Плочките от Боторита не са 1, а са 4, като плочка 2 е на латински.
За Келто-иберийски са обявени плочка 1,3 и 4, като плочка 3 е с повече текст от плочка 1.
Имало било и други надписи на Келто-иберийски, също така и от южна Франция -
но официално са си непреведени.

2. Твоята теза, че това е тракийски или български се крепи на един единствен аргумент и по точно приликата на
няколко от знаците от Боторита със знаци от Кирилицата - аз преброих да споменаваш в първия си постинг - 19 букви.

Боно Шкодров ( http://balgarite.interbgc.com/2hpne.htm ) излага сравнителното си изследване върху няколко древни азбуки,като съвпаденията с 6 различни древни азбуки са цитирам:

"Броят на знаците, еднакви с тези на старите българи:
при Крит - 20 бр.
При Бибъл - 16 бр.
При хети - 19 бр.
При Кипър - 23 бр.

При Бактрия - 36 бр.
При Китай - 18 бр.

"


Екстри: Изпечатай мнението   Напомни ми!   Уведоми модератора  
bozman
старо куче
***

Регистриран: 15.07.2006
Мнения: 895
От: Madrid
Re: 2000 г. българска реч
    #1524629 - 22.11.2006 01:06 [Re: krume]

Здравей Круме,
1. “...1. Плочките от Боторита не са 1, а са 4, като плочка 2 е на латински.
За Келто-иберийски са обявени плочка 1,3 и 4, като плочка 3 е с повече текст от плочка 1.
Имало било и други надписи на Келто-иберийски, също така и от южна Франция -
но официално са си непреведени. “
- Аз ползвам само нет информация за плочките. Там ясно е каза че превода който предлагам е от страна Б на едната плочка. Като страна А е със същата азбука + 3 нови руни. И без да превеждам текста с новите три руни – страна А също е на български език. Това, че “учените” не са запознати с българския език в своите опити за разчитане си е техен проблем. Това че този текст е обявен за иберийски, келтски и т.н. не е доказано от тях, това е само предположение което те обявяват за успокоение на неуспеха си. Ако има други надписи на “келто-иберийски” – нека възстановят този език, т.е. своето твърдение че има такъв език. Нито германци, нито испанци успяха да направят това. Направи го българин. Ако има други текстове с тези руни бъди сигуренq че те отново са българска реч. Аз “Официално” превеждам тези руни, а не нелегално, с други думи той е на обществено видно място и всеки може да изкаже своето несъгласие с него. Както всеки може да използва съответствието руна-буква .Така че от днес нататък , аз и който и да е друг, спокойно може да твърди че това са български руни по простата причина че преведения текст е български. И това е доказано нагледно.
- 2. “..2. Твоята теза, че това е тракийски или български се крепи на един единствен аргумент и по точно приликата на
няколко от знаците от Боторита със знаци от Кирилицата - аз преброих да споменаваш в първия си постинг - 19 букви...”
- Вярно е че е един единствен, но не е този който казваш ти. И той не се основава на прилика с букви или техния брой. Единствения аргумент, че текста е български е този, че той Е БЪЛГАРСКИ. Това обаче може да бъде разбрано само от хора които разбират българския език.
- 3. “"Броят на знаците, еднакви с тези на старите българи: “
Сигурно има такова съвпадение на азбуките в изследването на Шкодров. Не съм запознат с него и не знам кои знаци той смята за български. Шкодров съвсем спокойно може да причисли руните от Боторита към българските знаци – засега други заявки няма . Виждам твоето пристрастие към азиатската теза , бактрийците и т.н. Лошо няма. Не 36 да са червените букви от твоя цитат, 366 да бъдат, все тая. Те носят език като “доану, исх, хо, ша ,,” и т.н., който НЕ Е български. Българският има речников фонд, граматика, диалекти, словообразуване и т.н. Думи като “шо” или “ха” не са от този език колкото и да се напъват радетелите на азиатския произход. За застъпниците на автохонната теза българският език от руните отпреди 2000г. е такъв транплин от който директно може да се търси българското в азбуката на Урфила, българското в тракийският, българското в Крито-Микенската цивилизация. Най-първите които ще “паднат в български плен” са келтите и галите. Келтските жреци са друиди, нали. ДРУИДИ – ДъРУИТИ – дъруити – това е диалект на българското “даровити”. Ще цитирам Висоцки “мы рвемса на запад”, вие карайте към Азия и на българите - българското и всекиму своето. Поздрави


Екстри: Изпечатай мнението   Напомни ми!   Уведоми модератора  
bozman
старо куче
***

Регистриран: 15.07.2006
Мнения: 895
От: Madrid
Re: 2000 г. българска реч
    #1524644 - 22.11.2006 01:39 [Re: krume]

Видях страницата на Б.Шкодров и твърденията му за колонка VІІ че са български знаци. Може и да са български. Въпроса е : Кой "български" текст е разчетен с тези "български" знаци ? Не се ли отговори на този въпрос, това твърдение е от сорта на "германската" версия за руните от Боторита и келтската версия на испанците за същите руни.

Екстри: Изпечатай мнението   Напомни ми!   Уведоми модератора  
bozman
старо куче
***

Регистриран: 15.07.2006
Мнения: 895
От: Madrid
Re: 2000 г. българска реч
    #1532901 - 30.11.2006 12:30 [Re: bozman]

Цитат:

Предварителни съображения при подхода към
превод на руните


1. Много от руните открити на територията на Европа са
изпи-
сани върху линия, която се простира от край до край на
изписвания текст. Тази линия според мен е
поставена за да има пригледност при разчитането на текста и
да не се излиза оттпредполагаемата
“разрешена” траектория по хоризонтала. При първолаците това
“разрешение” допълнително e уточнено и
по вертикала, докато при обикновените тетрадки за ученици
разрешението е по хоризонтала. Липсата на
такава разрешителна линия в разглеждания рунен текст
очевидно говори за една опитност на древния
калиграф която предполага една множественост
(професионалност) на извършваната дейност. Допустимо е
наличието и на други плочки изписани по същия начин ( и то в
голямо количество) неоткрити досега.
Практиката за изписване на бронзови плочки на
територията на Европа е римска. На такива плочки
са се изпизвали данните на римските войници съхранявани на
две места в Римската империя- едната в
Капитолия, другата в областния център на дислокация –
прототип на днешните архивни центрове. Тези
плочки първоначално са били дървени и едва след като
съответната персона се е издигала в ранг
предполагащ бъдещето оцеляване в битките, данните са били
пренасяни на бронзова
плочка.Предположението за произхода на тези плочки е, че те
са продукт именно на такъв калиграф
притежаващ високи качества наречени в по-ново време
професионални.
Руните на страна А притежават една особеност. До
четвърти ред руните са изписани в по-свободен
интервал на редовете, докато след този ред интервала видимо
се намалява. Т.е. предполагаемата
опитност на преписвача е доказана, тъй като като той
осъзнава още преди половината текст, че
започнатата по-свободна реализация към края ще доведе до
осезателна липса на място. Сгъстяването по
хоризонтала се съпровожда и от сгъстяване на интервалите и
по вертикала. Това му позволява да
реализира единадесет реда на страна А. Страна Б притежава
същата особеност на изписване с тази
разлика, че надписа внезапно прекъсва своя вътрешен ход на
осми ред и въпреки, че има място за още
два реда той завършва с един ред изписан съвсем свободно на
останалото пространство.
2. Фабулата на превода на страна Б притежава
забележителна стилност и съдържателност на
изложението. Такава смисленост на изказа е характерна за
сраробългарската литература през и след
Хв., където е лесно обяснима с политическото и културно
развитие на обществото, с християнската
култура обогатена с елинска философска мисъл и т.н. Такава
смисленост не може да се получи
ако съответствието на руна-буква използвано при превода е
резултат на някакво съвпадение и
получените думи са прищявка на случайността облечена в
българска реч. Дори да има някои грешни
съответствия руна-буква, което е напълно възможно, това не
се отразява особено на високия стил на
превода. Такъв висок стил и
поучителност са характерни едва за Новия завет от Библията,
един от най-авторитетните писмени извори
на древността, и в чийто Стар завет цари обикновено
историческо клане. Ще посоча много популярния
епизод, когато вегетарианеца Каин убива “касапина” Авел и
оттогава е синоним на убиец. Предполагам
с тази случка е свързан и 2 ред от превода, където по
забележителен начин, само с няколко думи е
порицано клането на овце. Още повече, че диалектното“уфци,
фци” все още е в употреба с селата на
юго-запад от Варна,а в българският фолклор има много песни
жалеещи клането на агне.Тези български
думи и народностно съзнание по необясним ( надявам се думата
“необясним” в скоро време да бъде
обяснена от автохонното течение в българската история)
начин кореспондират с артефакта от с.
Боторита край Сарагоса, където до сега не саоткрити други
тракийски находки. Изложението в
оригиналният текс е съпроводено от употребата на
“двоеточие”. Това двоеточие винаги сепарира
основната, кодова дума в текста ПИЩМ и не винаги “улучва”
останалите думи. В предложения превод
съобразяването с този знак е около 75-80%. Това ме навежда
на мисълта, че древния калиграф е
познавал в известна степен езика който препредава на
плочката, но не е бил наясно в детайли с
речевите особености на изложението. Кодовата дума винаги е
сепарирана от двете страни, което говори,
че и е отдавано особено значение пред останалите слова. По
този начин текста е определено
проповеднически и наставнически. Явно старобългарският
църковен стил е резултат от една древна
проповедческа словесност върху която израства по-късно
християнството. Именно тази проповедност и
засвидетелстването й върху артефакта от Боторита според мен
определя разпространението на
християнството по българските земи много преди елините да
си присвоят арменската идея за църковно
узаконяване на християнството. Как попада този артефакт на
иберийският п-в е въпрос на който следва
да се отговори внимателно и професионално. На този етап не
мога да дам сериозен отговор, дори на
най-основния – дали той е местно или внесено произведение.
3. Разглежданите плочки не са неизвестни на научните
среди. Немски учени правят и публикуват
преводни текстове на руните, които са лишени от съвременен
смисъл. За обяснение на своята несполука,
те предлагат версията, че получения превод е забравен
език употребяван някога на полуострова. Те също робуват на
предположението, което се смята за
доказано в европейските
научни среди, че готите и визиготите са германски племена,
като за доказателство се използва самото
предположение без необходимите веществени или логично
изведени доказателства. Този език е наречен от
тях келто-иберийски. Изложенната студия на превода няма нищо
против името “келто-иберийски”. Тя само
допълнително уточнява, че този келто-иберийски си е
автентичен тракийско-български с който именно се
повдигнаха завесите на тайнствените плочки. Предложения
превод визира страната Б. Веднага искам да
уточня, че това не се отнася за страна А. Страна А притежава
три руни които не са употребени в
страна Б и твърде е вероятно, страна А да е изписана на език
сроден( или близък диалект) по
отношение на страна Б. Очаквам превода на страна А скоро да
бъде оповестен от човек, чийто име е
познато в този форум.
4. Друго основно съображение е, че матерния език е един
изключително устойчив модул който запазва своята
независимост
през хилядолетията. Доказателство за това са например
словата
“За буквите” или “Азбучна молитва”. Те са абсолютно
разбираеми
за обикновения български читател въпреки хилядолетната
отдалеченост от източниците. Очевидно е, че
1000г. явно не са
толкова голям период, когато разсъждаваме за устойчивостта
на речта към външни (чужди) езикови
влияния и нормалния период на “разбираемост” вероятно е 2000
и повече години. От тази гледна точка
българите от Хв. би трябвало да се разбират без проблеми
с исконното население, отпреди гръцкото идване на
полуострова и след като по българските земи не се
говори друк език освен българският (основно) идва
естественото заключение, че българският е
тракийски език. Тази простичка истина е оплетена с
всевъзможни геополитически, църковно-политически
и расово-политически разсъждения за да загуби леснотата на
своето разбиране. Като резултат се стига
до “научни” открития,че има прабългари (прагърци, праруси,
праавстрийци обаче няма) , че
българското християнството е получено от елините, че траките
нямали писменост, че Крито-Микенската
цивилизация също е елинска, въпреки че това време елините
въобще не присъстват на историческата
сцена, че българите нямат нищо общо с траките, а пристигат
отАзия на коне, пеша и лазейки и т.н. и
т.н. Ето това основно разсъждение, че българите са древно
население и кирилицата е древна писменост
доведе до “светкавичното” в историски план разчитане на
руните от Боторита. За да определя
кирилицата, като по-древна от глаголицата използвах
най-простия способ: сравнително-визуалния.
Калиграфията на глаголицата е изключително близка до
калиграфията на две други писмености, чиито
автори са известни личности и починати в страните си – това
са арменската и грузинска писменос
(Арменците твърдят,че това е един и същи човек, но това няма
отношение към нашия проблем) И трите
писмености носят почерка на една “барокова” закръгленост на
буквите, една елитарна изисканост на
изображението, което носи не само информационен, но и
естетически елемент. В това отношение
кирилицана по своята строгтост стои по-близко до
математическата рязкост на рунното изображение, ето
защо и предпочитанията ми бяха на страната на кирилицата.
След това използвах основния постулат на
трасологията, който казано накратко гласи, че всяка човешка
дейност оставя своите следи или липси.
“Следите” на руните от страна Б съвпаднаха напълно с буквите
И, П, Ш, Щ, М, Л, Ж, Н, и отчасти с Р,
З, Д, О, Ь, и Д. Ползвайка А от глаголицата и значенията на
Х, Г, С, Я, и Б от предишни тъкувания
на руни заедно със споменатите съвпадения, страна Б
”проговори” на български.
5. В периода на работа се оказа че думата преведена като
ПИЩМ
се повтаря многократно. Тази първа преведена дума от страна
Б е интеграл (съдържа) поне две
съвременни български думи – пиша и ща (искам). Тази
полизначност в съвременния български не може да
се предаде само с една дума и избрах “пиша”, която при
четене трябва да се разбира, като “пиша и
повелявам или повелявам и пиша”. Повторението на думата в
оригинала би трябвало да носи евентуалното
важно послание на калиграфа на плочката, ето защо избрах
една подредба на руните по целесъобразност
и ги номерирах, като думата ПИЩМ беше в началото. Тук си
позволих да използвам един основен прийом
на старобългарските калиграфи, а именно, да си спестяват
изписването на някои глоси, които според
тях са били разбираеми и без изписване. Така в предложения
превод главните букви са в точно
съответствие с оригинала, докато малките съм добавил аз.

Фактология на разчитането

1. Това е оригинална снимка на плочката от
Боторита, – страна Б..файл - hdrf5r


2. Тук давам две части отрязани от страна Б – от началото
по вертикала. Целият текс е изложен на
стр.
http://titus.uni-frankfurt.de/didact/idg/kelt/keltibbs.htm
от Интернет. Ако търсите с Googly
напишете само това: TITUS Didactica: Celtiberian
Inscriptions (Samples)


файл lastscan 56va файл lastscan 56,z


3. Тук предлагам на вниманието на читателя подредба на
горния текст спрямо думата ПИЩМ. Това е
формално разместване а именно всяка следваща дума ПИЩМ
“води” текста на нов ред. Така се получава
текст на който началото на 2 ред е след края на първи,
началото на 3 след края на втори, с една дума
текст напълно аналогичен на горния с изключение на
обозначенията “1 долу” и “2 долу”. Оригиналната
подредба е “1 долу” следват 1,2,3 и т.н. до 12 ред и накрая
е “2 долу”. Така както е представен в
т. 5 където е превода.


файлове подред аа1 , аа2 , аа3 , аа4 , аа5 , аа6 .

4. Значение руна буква:

файлове: lastscan4nb , lastscanvos

Имайки значението руна-буква всеки може да вземе молива и
да провери достоверността на превода.
Освен това ще усети неповторимата тръпка на българско слово
писано преди повече от 2076 г.

5. Това е "превода" . Превода е съобразно оригиналнота
подредба от TITUS Didactica: Celtiberian
Inscriptions (Samples). Както споменах вече главните букви
са от съответствието руна-буква от т.4, а
малките букви са добавени от мен. Българската реч прозира и
без добавените малки букви, което всеки
може да провери и за което не е нужна специална академична
подготовка.


0. Ли ТЯ МъСТ ИЪМА ОУЖ ЖЪ ЛъЖаТИ НаМ

1. ПИЩеМ ЛЪШИ ДеЛА Шъ ОУЖ Въ ХуЛЕМ
2. ПИЩеМ ЖЪЛ ЩаТ ОУВТЗИ ВИСЛЪМаТИ НаМ
3. ПИЩеМ ЛъШИ ДеТЯ ОУЖ ДаРеНи
4. ПИЩеМ ЛеТо ПиВо ЗеВАТ БеРаЧИ ЩО ОУЖ Въ ХуЛИМ
5. ПИЩеМ Що РаДВА ВИ ОУЖ Въ ХуЛИМ
6. ПИЩеМ Въ ГаЛъТ ЛИ ТаЗи НОУЩ Тъ МЪАЗТИ НаМ
7. ПИЩеМ ДеЧА ИДе ЗЛЪ ШИ ДоТАЧИ Ни ОУЖ МъТНиМ
ДИНъМ
8. ПИЩеМ ЩО ГИНеММо Гъ ДеЛА ОУЖ Гъ МъТИ НаМ
9. ПИЩеМ ИНаТ ВИ ДиГаМ ЛъШИ ДаВАВ И ОУЩ ЖЪЛЖаТ и
НаМ
10. ПИЩеМ ТаМЪ АЗ Ти ДАДИ ОУЩ ХъТъРи ЩоМ Ви ГаЛъТ
ДАДИ ОУЩ ХъТъРИ
11. ПИЩеМ ЛЪШИ ДеЛЪ Що ОУЖ Дъ ХуЛИМ
12. ПИЩеМ ДеТо СИ Гъ ЗЛЪШи И ДЪМеНи ОУЖ Въ ХуЛИМ


Предполатаем новобълагарски текст
на страна Б

0. Тя ли мъст има та още ни лъже.
1. Пиша лошите дела за които ви упреква.
2. Пиша, че жал искат овцете погубени от нас
3. Пиша лоши деца още дарени(или даровити?)
4. Пиша през лятото пиво(бира?)вземат берачите за което още ни упреква.
5. Пиша що радва ви още ни упреква.
6. Пиша ви галът ли тази нощ ще ни отмъщава ?
7. Пиша дето иде злото ще ни докосне с още мътни дни.
8. Пиша, че гинем от делата с които то ни оплита.
9. Пиша, че ината ви махам лоши, който нажалява и нас.
10. Пиша там аз ще дам още хътъри след като галът ви дава още хътъри.
11. Пиша лошите дела за които ще ни упреква.
12. Пиша дето сте зли и тъмни още е упрекът върху ни.
13. Пиша. . . .
5. Това е страна А:


При този « превод» спазих оригиналната подредба на руната – всяка нова номерация е нов ред от плочката с руните. Тук не може да се твърди, че смисъла на всеки следващ ред е продължител на смисъла от предхождащия.


1. .. . . . ЩОУ(що) АЧИ(значи, е) ГЖ -. гъжъ, (да ги) БРОИЪ - бъроиъ(броя) ГЧ - гъчъ(гаче,като че) ЖШСЪ - жъшъсъ( ще да са) Ш МОЪМ(моята) ВРИАЗНОУЪМ (врязани) Т - тъ( то,като) ВСЩ - въсъщъ( во същи) / ЛЪЗИЪ(лъжи) ЛАШ (лоши) Щ - щъ(що)...

2. . . . . ИЪ(и или аз) ОУЪ(сега) ШТЪ - шътъ(ще те) РГТИЪА - ръгътиа(рогатия) ЛАШ(лош) ЖИЪ(живее) ОУГ - оугъ(от) ТИЪА(тия) ЛАШ(лош) ЖИЪ (живея) ОУЪ(сега) Ж - жъ(уже, вече) ВМИ - въми(вами) ВА(ва) Щ(ще) ЗВ - зъвъ(зова) ТИЪА(тези) ЛАШ(лош) ЖМ - жъмъ (ще ме) НЗВТОУ - нъзъвътоу(назовават) ....

3. . . . ВОЪ(вие) МГЛИ - мъгъли(могли) Г - гъ(да) ЖВАТ - жъват (живеете) ГН -гънъ(гине, смъртен) М ОУЪ(мъ оуй, обаче сега) ЗМФИ)–зъмъфи (вземате ) В - въ(в) ТЪОЗИ(този) НИАЩ - ниащъ(наш,наша) МЪЛВ – мълвъ (говор,реч) ХР - хъръ(христос) МЛЪАШ - мълъашъ(говори) Ж - жъ(ще) СИМ(от,за,чрез тях)? ЛАШЖ - лашжъ(лъжа) Ч – чъ(че)ГЗЪЖ – гъзъжъ ( газиш) . .


4. . . . .ЧИШЖ - чишъжъ( че защо ще) МВИ – мъви (мълви) ЗЛА – зъла(зло) МГРВ – мъгъръвъ( ? ) НГИВТ - нъгъвътъ(неговата) Ж - жъ(че) Ш - шъ(ще) СА(са) ФАТИА(хванати) Т- тъ (които) ГН – гънъ (гине) М ОУЪ(обаче сега) ЗЯТ(взет) Ш - шъ(които) ЖТЪ - жътъ(живеят) СРТА - сърътъ(сирота) НЖ - нъжъ(наш) ЖТЪ - жътъ(живеят)

5. . . . .Ж – жъ (ще) ДЧ - дъчъ (деча,дето) МАЖА– (мажа,правя) ТЪВА(това) ЛВ(ли ви) ЖТЪ – жътъ (жад,жажда) В – въ ( в ) ЖГ – жъгъ (жега, ад ?) ЩМЪЩА - щъмъща(ще наказва ,отмъщава ) Ж(жъ, ще) ВИН – винъ( вина,обвинявам) Ж – жъ (наж) ТМ(там,тамо) ВГ ДЗ(да са) НЗ( не за) ВМ(вам,вас) МТЪМ(мътни) М(мо) ВАЛНОУ(вълни) МГ – мъгъ ( магически, свещенни) ГЗЪД – гъзът (зад, одзад) ЗА(за, зад) НЖ(наш,нас)

6. . . . .В – въ (вие) МЪЧЩ - мъчъщъ(мъчъщи, мъченици) ЖГ - жъгъ(жега, огън) ЩИСТИЪАМ(щастие или чистия) ФИ - ( ви ) , ВЪМ(вам) ТЪГГАЪ(тъга, мъка) И ГР – гъръ (гори,тъга) ВЩРАМ - въщърам(отвръщам, премахвам ) Щ – щъ (ще) В – въ (ви) ДМ – дъмъ (дам) ЩИП – щипъ (щипка) Д – дъ (да) ЗИААШ(вземеш – като храна) Щ – щъ(що) РИЧИСЖ - ричисъжъ(рачиш,искаш)

7. . . . .ЪМА(има) НАМ – намъ (нам) ВД – въдъ (видя) ЗА ( за ) НЖТА – нъжъта (нашта) ЛАМ ГМ Щ ГМ ЗАЗ(със) НИЩ – нищъ (нищо) МНЖТА – мънъжъта (множат,увеличават ) А(а) НЖ – нъжъ (нежели) ВРЗИ – въръзи (врази) В – въ ( в ) НЗ – нъзъ ( нас,наши) НИЩА(нищо) НЖОУМ – нъжоум ( с нож, със сила) ГАС – гъсъ ( ще са)

8. . . . . ВРЗИ – въръзи (врази) ВМО – въмо (вамо,на вас) УВЩА – увъща (увеща) ВМ – въм (вам) НЗА – нъзъ (не за ) ВМ – въм (ваш) ТЪРГ – търъгъ (богатство) Ш - шъ(що) МТЪФ – мътъф (матъ, имат) ЖЪАТЪ(жадни) РИГМЪ - ? Щ – щъ (щом) В – въ (ви) ТЖФ – тъжъфъ (ви тежи) Ч - чъ(че) ЖЪЩИ( че живеете) ВМ – въмъ (вам) ГД – гъдъ (където,която) З – зъ (се) МНЖЪА – мънъжъа (множи)

9. . . . .Ъ ИЪ( и тиа) ЩТ – щътъ (щат,искат) ЗЪА(за) АМФ ВИЗН МАМФЪМ – мамъфъм (майчин) МДИЗ НМ(нам) ТЗЪ –тъзъ (те са) ВРЪАФИВ (връазив ?) М - мъ(мо) ВРИА – въриа (отидоха или вярваха ) ЗЪА – за ВЧА - въча(вуча,въча, мучащи) И (и) ВОУЯМ(виещи)

10.. . . . ИЪ(да) ПИШО Ш – шъ (ще) СА(са) ФА А НМ – нъмъ (нам) ТО ВИЩИ(то се вижда, то се знае) ЖТЪ – жътъ (ще те,ще тъ) ВТЗЪЩ – вътъзъщъ ( в тези същите) ВРВЩ – въръвъщъ (вървища,въжета) ЖТЪФ – жътъф (ще тъ) ЧЖЪГЖ - чъжъгъжъ(жигосан,гориш) ГД – гъдъ (къде, защото) ЗАИЖ(зееш,викаш) ШСА – шъса (ще се) Ш - шъ(ще) МОУЪ(моля)

11.. . . . МВОИАЛ НОУЪВА(нова) ТАЗ - тазъ(тази) ВМ – въмъ (вам) С - съ(със) Ж / Л – жълъ (жал) СРЪМ – съръмъ, срамът (срам) ВЛЪАФМ(влагам ?) АМФА - амфора ОУЪМ (нашият) ОТЗА - отъза(отца) ЖТ – жътъ (ще те) З – зъ (за) ВХЛТ - зъвъхълътъ(връхлети) ТЯ(тя) ОУЖ(още)
............................
Предполагам, че ВХЛТ от тази страна е същото както ВГЛТ от т.10 на другата страна. И при двете страни предода е незадоволителен.

Този превод ( на страна А) се нуждае от допълнителна преработка за която нямам време засега.

Заключение

Представеното слово от плочката от Боторита доказва
българска реч почти 100 г. преди Новата ера
на територията на Европа. Римската теза доказа, че
българското име съществува преди българската
народност, “2000г. българска реч “ доказва, че българската
реч съществува преди българското име.
Явно е, че понятията “българско име” и “българска народност”
не са на подобаващото им се място, а
именно на територията на Европа минимум преди 2076г. Според
предложеното тълкуване на плочката от
Боторита смятам, че понятишето “българска реч” може да бъде
използвано и за “тъмните” времена на
старата ера, т.е., че траките са българи по очевидния факт,
че говорят български. А какво правят
траките на Иберийския п-в ще обесня на друго място.
Поздрави!Боцман.
Екстри: Изпечатай мнението   Напомни ми!   Уведоми модератора  
bozman
старо куче
***

Регистриран: 15.07.2006
Мнения: 895
От: Madrid
Re: 2000 г. българска реч
    #2294499 - 26.01.2009 03:06 [Re: bozman] Прикрепен файл (121 тегления)

Ето и една „актуализация”, която бе представена в Цент. Мадридска библ.преди няколко дни. Благодарение на Черкеза тази „сага” с руните продължава, тъй като много майсторски онагледи на времето първите резултати и ме подтикна да продължа през „гората”.Благодарности
Това са части от третата плоча с над 3500 руни.


Заглавие - Titulo

Р А М В Щ Н Д : Л Ъ М Ф Р В А В
РАМ - име Рама - Ведите - Ram, nombre propio
ВъЩъ - вещ,опитни - experiencia
НаД - над – preposicion - sobre
ЛЪМаФ - лом, ломи, разби - derotar
РВАВ – откъсва, изтръгва - arancar, erradicar, estrujar
К Р В О У В А : И Н Т А З В : В Т З В И Ш
КъРъВ – кръв - sangre
ОУВА - оува-диал., на всички – postfinitivo en total
ИНТА - инат,ината-диал.,упорство – testarudes, terquedad
- Индра – богиня на войната – Indra, dios de guerra
ЗъВъ - зова, призовавам, - exhortar
ВТъЗ - в тъзи,тази - en este, en esta
ВИШ - вис, небе, вселена - cielo, espacio cosmico

Финал на колона № 4 – Final de columna 4
4.35 САЩИВ : ДИДАЗМОУЖ
САЩИ ВиДИ ДА ЗъМОУЖ
–истински облик, (образ, живот) да вземеш – adoptar, adquirir rostro, cara verdadero/a
4.36 ЛЪЗИНМ : ОУЪЗНИЩОУЖ
ЛЪЗИ НаМ ОУЪЗНИЩОУЖ
- лъжите наши да унищожиш - que destruyas nuestras mentiras
4.37 ЖТИАД : ТЪРЗВАЗНОУЖ
ЖъТИАД ТЪРЗи ВАЗНОУЖ
- житие,(живот) търси важно(смислено) – buscar vida, camino vital, con sentido (que tenga sentido)
4.38 ФРЗИНМ : ДРВИАОУЖ
ФРаЗИ НаМ ДРВИА ОУЖ
- врази наши ДРВИА още(също) – nuestros enemigos “DRVIA” y así aun
4.39 ФТЗЪМА : ОУМЩОУЖ
Фъ Тъ ЗЪМА ОУМЩОУЖ
- да те вземе(да го имаш) ум, що уж (умножи го) – si tienes, de tener saber, multiplicarlo
4.40 ДТЗРАИН
Дъ Тъ ЗаРАИНи
- да те зарине(затрупа) - que te cubra (del todo), que te hunda bajo


Други съвпадения – Otras coincidencias

1.4., 2.26. САЩИВ – същи, като - como cual, el mismo, igual a ; 0.1. ВАВ – във – dentro de, en ; 0.1. ВИШ – свят - mundo ; 3.4., 2.34., 4.10. САЩИВОУЪ – същински – el mismo, esencial ; 1.4 и 1.5. ВЛЪАЗТ – власт - poder ; 1.11. ПРАВ – прав(правилен) или пръв, първи - recto, derecho y primero ; 1.13 ЪИМА – има – hay, tener; 1.29. ЛАЗИ – лази(гази) - arrastrarse, gatear ; 1.38. ПИА – пия, пя - beber,cantar 59. и 3.17. РИВА – рева - llorar, rugir ; 2.57, 3.51. ЪИМАОУЖ – има още - tener mas ; 4.15. ВИТ – вит, добре сложен - elegante, bien puesto ; 0.1. РВАВ – откъсна, изтръгна - arancar, erradicar, estrujar ; 0.1. ВИШЪМХИА – визша магия - magia superior; 1.3. РЪДХИНМ – род (родът) на хините (хуните?) – clan, genero hinas (hunas?); 1.6. ТИА – тия, тези - estos, estas ; 1.6. ДСАД – десет - diez ; 1.7. МЪЗЛ – мисъл, мисли - pensamiento ; 1.8. ЖЪЛ – жал, болка - pena, dolor ; 1.9. и 1.10. Ж-ЪЛОУВ – жалей, жалеейки, - pena, dolor 1.9. ДЛНОУ – дълго, продължително – largamente, a largo plazo, prolongado 1.10. РВА – извади - extraer, sacar 1.10. НОУЖ – нож – cuchillo, navaja ; 1.13. ОУЖ – още, може – aun, puede ; 1.13. МЪС – мъст - venganza ; 1.14. МЪСИЩ – мъстящ, отмъщаваща - vengar ; 1.14. ТДИАОУЖВАТ – тъдиаоу жъват – тъдява(там някъде) живеят – alli en alguna parte estar viviendo 1.15. МТРВ – мътъръвi – мъртъв, мъртви- muertos, fallecidos 1.14 + 1.15. се получава – se hace, sale, resulta ; Там някъде живеят мъртви - Alli en alguna parte viven fallecidos. 1.16. ЖТ – ще те – “te” más (tiempo futuro sin verbo) ; 1.16. ДРАМОУЖ – дърам оуж – даря(диря) още – donar mas, o buscar mas 1.17. МЛЪА – мълъа- мала, малка - pequeña ; 1.17. КРТИА – кърътиа – къртя, земята ти е - romper, tu terra es…; 1.19., 2.24., 2.52. ЛЪШИД – лоши, лошавината - malo, maldad ; 1.19. ВШОУЖ – въшо уж – ваша(и) още – vuestra (y) más 1.22. МЪСИЗНМ – но си зная, но си знам - pero yo se 1.23. и 2.10. ПРЗТ – пъръзът – пръст - tierra 1.23. ФАТВИ – фатъви – хваща ви - os coge, os agarrar 1.23.ЩОУЖ – щъоуж – за което още, което е, каквото ни – para lo que más, lo que es, lo que nos; 1.24.ПЛАГМ – плагъм – плакам, плача - llorar 1.25. ЖВАЛА – живяла – vivir (en tiempo pasado) 1.27. ЖЪЛЖВИАНМ – жъл жъвиа нам, жължъ Вианам – жал жалостива наша, жалея вианите ( име ?) – nuestra pena, dolor, nos duele por vuestras culpas 1.32. ТАЗТМЗОУЖ – тазъ тъмъз оуж – тази там още – esta allí mas… 1.33. - 1.34. ЛЪМ-ВИВ – трошейки, чупейки - rompiendo, partiendo 1.34. ТЪРЗВАЗНОУЖ – търсъ вазноуж – търся най-важните – busco los mas importantes… 1.34-1.35 ВЛ-МВИАНИ – вълъм виани –искам,заповядвам на Виани – querer, ordenar a Viani? 1.37. ВЛВМОУЖ – волъвам оуж – заповядвам ви още – os mando mas y… 1.41. ВРВАНОУЖ – въръван оуж –изваден (вярван?) още - creído aun 1.43. ВАТОУЪ – в този - en este ФЛДМОУ – фълъ дъмоуъ – хваля димът(хваля на вятъра, напразно) – elogiar,alabar en las nubes, en lo vacío 1.44-1.45. Ж-ЪЛВЗТИВ – жъл взатив – отнемайки мъката, горестта – arrebatar el dolor, la tortura 1.46. ЛНТДИА – Лънтъдия(име?) - nombre? 1.46. и 2.4. ЖЪЗТЪХИНМ – жъ зъ тъ Хинам – че затова Хините, Хиновете - que por esto Hinas… 1.48.-1.49. ЖВЪМ СОУЖ – АТИ МЩ + - жъвъм соужати – живи изгорени мощи – cuerpos quemados vivos 1.55. ВТВЛНМ СРЩСМ – въ тъ вълъ нам съръщъ съмъ – в това волята наша среща само(сама?) – en esto nuestra voluntad encuentra solo (sola?) 1.57. ДАВАШМЛАДОУЪ – давашъ младоуъ – даваща младост – juventud que da 2.3., 2.25. ХИЩМОУЪ – хищен, хищнически – rapaz, feroz 2.4. ДРВИАОУЖ – дър ви а оуж – дар ви е още – os es aun un obsequio, regalo 2.5. ЖЪЛТ – жълътъ – жълт, жълъд, жилата – amarillo, filon, el fruto del roble (se refiere al nombre de este) 2.6. ТАМЗОУЖ – тамъз оуж – там още - aun alli 2.10. ПРЪСТ-ОУЛЪТ – пръст+ол (над,върху) – престолът - el trono 2.11. и 2.23. МЪЗЛНМОУЪ – мъзъл нъ моуъ – мисъл на моята – pensamiento a mi 2.14 и 2.19. ФРАЗИНМ – фрази нам – враговете ни – nuestros enemigos 2.15. ТМЪАЗТИНМ – тъ мъазти нам – да ни отмъщава – vengarse de nosotros 2.16-2.17. ДРТЖНОУЖ –ЪЛ – дар тъжъноу жъл ? – obsequio, regalo 2.17., 2.18., 2.27. РНФИВИС – ЪЛОУВИНМ – рънъф и висълоуви нам – ранявайки ни улови – hiriéndonos nos atrapo 2.19. ФЛВМНОУЖ – фалъ въ мноуж – хвали ви много – os alaba mucho 2.20. ДРВОУ – дъръвоу –дарът, дървото ? – el obsequio, el arbol ; 2.20. ДЪАЗТИНМ – дъасти нам - да даде на нас - que nos de a nosotros 2.22. ЩРДОУЪ – щъ ръдоуъ – що родиха, чийто род, които се родееха – los que dieron a luz, parieron, cuyo clan, ancestros, los que se consideraban el mismo clan con… 2.25. ДРЪИК – дъръик –Дарик ? – he donado, dado, regalado 2.30. МИВЗАТЪИШМ – ми въ затъишъм – ами се успокои, ами се притаи - pues se tranquilizo, pues se silenció 2.35. ЛАЗИНМ – пълзи към нас – se arrastra hacia nosotros 2.37. ДРЪМ – дъръм – даром, друм ?- por donación 2.44. ДЛАМНОУЖ – дъла мноуж – делата размножавай – multiplica las acciones, el hacer 2.44. ВЩИНМ – вещи нам – познати ни, добри за нас – conocidos a nosotros, buenos para nosotros 2.45. КРОУИ ПТР – къроу и пътъръ – кър и патер (земя и небе) – terra y cielo 2.47. МАХАВ – махайки - agitando 2.48 – 2.49. СИАОУЖ – сияещ - resplandeciente 2.51. ЖТИАДЪЛОУВОУЪ – жъ тиа дълоувоуъ – че тия дяволи ? – que estos diablos, satanas 2.51. САЩИВМ – сащи вам – сащински ваши - los mismos vuestros, los propios vuestros, lo de verdad vuestros 2.52. ФРЗИНМ – фръзи нам – врагове наши - nuestros enemigos 2.52. ШТЩИАОУЖ – шътъщиа оуж – шетащи,правещи още – trabajadores, haciendo mas… 2.52, 2.60, 2.53. ЛЪШИ-ДДИНМ – лъшид динъм – лоши дни – días malos… 2.53. – 2.54. ПРАСТИАОУЖ – пърастиаоуж – пораснаха, израстнаха или простиха – crecieron,hacerse mayor o perdonaron –ЪЛВЗТИВ – жалостиви, милостиви – los que lastiman, comprenden, los bondadosos 2.55. ТОУЛАОУЖ – Тоула още..- Toula mas… 2.56. ХД – Хъдъ, Ход (имена?) - Had, Hod (nombres?) - 2.59. ШЗНМВР – шъ зънам веръ – ще знам вяра – sabré de la fe o tendré fé en 2.60. ВОУАВ – воювайки – llevando guerra -

--------------------
"Щем доказа необратимо, защо ние сме първите и най-старите жители в Европа..." Г.С. Раковски

Редактирано от bozman (26.01.2009 03:09)


Екстри: Изпечатай мнението   Напомни ми!   Уведоми модератора  
cherkezsМодератор
ОРИЕНТИРАН будала
***

Регистриран: 10.02.2004
Мнения: 6198
От: тайна майна
Re: 2000 г. българска реч
    #2294851 - 26.01.2009 16:09 [Re: bozman]

Цитат:

Ето и една „актуализация”, която бе представена в Цент. Мадридска библ.преди няколко дни.
Дай повече инфо какво е станало ...

--------------------
http://www.gifpark.ru/Gifs/KISSES/icon_012.gif


Екстри: Изпечатай мнението   Напомни ми!   Уведоми модератора  
Kaiaktzar
темник
**

Регистриран: 27.06.2008
Мнения: 2368
Re: 2000 г. българска реч
    #2297521 - 29.01.2009 21:14 [Re: cherkezs]

Двоеточието не трябва ли да се спазва стриктно като отграничител на думите.Ако се пренебрегне, вариантите нарастват в аритметична прогресия.Ако се пренебрегне в 25% се поставя под въпрос смисъла на текста.От там и ползвания език за разчитане.Иначе ГръкоИберийските руни - Турчанинов и П.Добрев е вариант, преди време ги ползваха за превода на етруски писмени паметници.Дайте описание за лаици, обстоятелствата около плочките, откриване, датиране, и т.н.
Иуи според Голийски има друго значение.Пищм ми напомни стареца Утнапищим в "Епоса за Билгамъш". Ще ми се да сте прави, дерзайте.Отчупеното парченце в лявата част на плочката има надпис само от страна на текст А.Текст Б не предполага наличието му.Даже първия ред почва малко навътре, нещо нетипично за стари текстове.Неразчитането на повърхността за текста също говори за вторичност.

--------------------
Тцъ, не съм аз.

Редактирано от Kaiaktzar (29.01.2009 21:31)


Екстри: Изпечатай мнението   Напомни ми!   Уведоми модератора  
bozman
старо куче
***

Регистриран: 15.07.2006
Мнения: 895
От: Madrid
Re: 2000 г. българска реч
    #2300308 - 03.02.2009 04:04 [Re: Kaiaktzar] Прикрепен файл (131 тегления)

Цитат:

Двоеточието не трябва ли да се спазва стриктно като отграничител на думите.
- В разчитането на Гол. плоча се старая да го спазвам, помощници в разчитането обаче няма. Имам дума, която е изписана няколко пъти и в едно от изписванията - част от нея е на един ред, а част на следващият без да има индикирано двоеточие.Т.е. двоеточието има и някаква друга функция. Засега мисля че функцията е дихателна, тъй като четвърта колонка има наченки на ямб подреждане - тоес стихове. Ако и са се пеели, двоеточието като място на дишане и си идва точно на мястото.

Ако се пренебрегне, вариантите нарастват в аритметична прогресия.
- Нарастването не е толкова фрапиращо.Твърдя дори че е никакво, тъй като съчетанията НМ и ОУЖ изпълняват сепаративни функции в болшинството от случаите, не двоеточията.

Ако се пренебрегне в 25% се поставя под въпрос смисъла на текста.От там и ползвания език за разчитане.Иначе ГръкоИберийските руни - Турчанинов и П.Добрев е вариант, преди време ги ползваха за превода на етруски писмени паметници.
- Че ги използваха - използваха ти. Какво преведоха обаче ?! Доану, и шо и др. ала-бала.
Не са гръко-иберийски назовани, а селто-иберийски. Келтско-испански като нов прочит. Турчаринов не ги е и виждал.

Дайте описание за лаици, обстоятелствата около плочките, откриване, датиране, и т.н.
- Виж ARXEOS със GOOGLE. Също и: runas celtoiberian. Или: El tercer bronce de Botorrita.

Иуи според Голийски има друго значение.Пищм ми напомни стареца Утнапищим в "Епоса за Билгамъш".
- Сигурно си прав, изобщо и не съм се сетил за това. В голямата ,трета плоча има около 3500 руни. Там има и РАМ и ИНТРА, които може да са РАМА и ИНДРА от същият паметник - Гилгамеш. Има и "гвоздей" в програмата. Има фотография на една топка за катапулта, каквито ги има и в България, но на тази е изписано (с прочит на руница-ІІ, тя е малко различна от Руница І, която показа Черкеза) АВИОУ, на която превод не е нужен. На старобългарски АВЕ означава "вятър" и за това е нужен превод. /[color]
Ще ми се да сте прави, дерзайте.Отчупеното парченце в лявата част на плочката има надпис само от страна на текст А.Текст Б не предполага наличието му.Даже първия ред почва малко навътре, нещо нетипично за стари текстове.Неразчитането на повърхността за текста също говори за вторичност.
- Двете страни на тази плочка малката и голямата плоча са перфектно възстановени от испанците, като калиграфия. Навремето, когато започна тази работа и малката плочка беше пусната от Черкеза в този форум,попаднах на голямата, но само на снимка. Снимката е чудесна обаче с просто око се виждат едва десетина руни. Тогава много ме беше яд и доколкото си спомням бях писал за това си разочарование тук, във форума. После намерих реставрираният модел - файла и ...та до сега.


Редактирано от bozman (03.02.2009 04:06)


Екстри: Изпечатай мнението   Напомни ми!   Уведоми модератора  
bozman
старо куче
***

Регистриран: 15.07.2006
Мнения: 895
От: Madrid
Re: 2000 г. българска реч
    #2300320 - 03.02.2009 04:57 [Re: bozman] Прикрепен файл (146 тегления)

Виж файла. Тази снимка обаче е само с рекламна цел. Руните изглеждат по друг начин - изписани са с пунктир от точки, а не както е на диплянката.

--------------------
"Щем доказа необратимо, защо ние сме първите и най-старите жители в Европа..." Г.С. Раковски

Редактирано от bozman (03.02.2009 04:59)


Екстри: Изпечатай мнението   Напомни ми!   Уведоми модератора  
bozman
старо куче
***

Регистриран: 15.07.2006
Мнения: 895
От: Madrid
Re: 2000 г. българска реч
    #2358924 - 23.04.2009 05:01 [Re: bozman] Прикрепен файл (113 тегления)

Къде и кого ще погубиш днес ЗеЗЪ ?

Иберийски надпис № 3

А Д Щ О К О Л А Ш Д Н С Ъ З З Ъ
А Де Щ О К О Л А Ш Д Не С Ъ Зе З Ъ

Трите добавени малки „е”- са от мен. По принцип си служа с добавяния на „ъ”, но затова пък в декодера,
който ми служи за превод, буква „е” липсва. Тъй като „що колаш днесъ (днъсъ)” има смисъл за действие извършвано в настояще
време на изписването, избягнах „адъ” който не мога да свържа с настоящето и предпочетох „а де”.
Справка - старобългарски – ажте – ако, дали
диал. – аде, аре (хайде) – хайде,
диал. – а де – а къде, накъде,
Евентуални връзки:
1. Двете „з-та” по графология са същите, както и днес се изписват светкавици. Този изпис има древни корени, които няма да разглеждаме тук. Тези светкавици са едно отправно търсене основано на аналогията на визията със смисъла към името Зевс.Зеуз на гр.
2. Друга линия на търсене е близкия смисъл със Зиези от анонтимния списък. Тъй като досега съм се запознал с поне 5000 руни от този вид и реч, „зз” съседни или през гласна срещам за пръв път.
3. Тази теологична линия и смисъл на разчитане изобщо не ми харесват в личен план, но с минималната намеса която правя в
текста, теологичният смисъл е очевиден и желанието за „поглед” в бъдещето просто на автора на изречението не може да се пренебрегне.
4. От целият текст само това изречение е оцеляло.

--------------------
"Щем доказа необратимо, защо ние сме първите и най-старите жители в Европа..." Г.С. Раковски

Редактирано от bozman (23.04.2009 05:24)


Екстри: Изпечатай мнението   Напомни ми!   Уведоми модератора  
Страници: 1 | 2 | 3 | >> (покажи всички)Допълнителна информация
0 регистрирани и 45 анонимни потребители в момента разглеждат този форум.

Модератор:  cherkezs 

Изпечатай темата

Възможности в този форум:
Не можете да добавяте нови теми
Не можете да отговаряте на мненията
HTML - забранен
Псевдо-HTML - разрешен

Рейтинг:
Брой показвания: 6159

Мнението ти за темата:

Прехвърли се вALL.BG не носи отговорност за съдържанието на мненията, публикувани във форумите.

НАЧАЛОРЕКЛАМАВРЪЗКА С НАСКОНТАКТИЗА НАС

©1999-2015 ALL.BG Всички права запазени!

Generated in 0.04 seconds in which 0.009 seconds were spent on a total of 12 queries. Zlib compression enabled.