ALL.BG форуми
ALL.BG поща форуми чат стая обяви картички


Форуми » Религия и Мистика » Вяра и религия

Страници: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | >> (покажи всички)
BMRO
Старо куче от Хунзия
****

Регистриран: 01.03.2011
Мнения: 2123
От: FYROM
Коранът потвърждава Библията !
    #2769304 - 20.03.2011 23:01

Коранът потвърждава Библията!У нас битуват много митове и легенди за исляма. Хритистияните най-често обвиняват мюсюлманите, че тяхната религия ги нарича гяури / от турски – неверники /. Този мит е насаден в християните преди всичко от художественната литература. Дори и хора, които не са виждали Библията дори и на картинка, а за Корана знаят факти, които могат да се изброят на пръстите на едната ръка употребяват обиди спрямо мюсюлманите най-често в Интернет. В по-голямата си част мюсюлманите също не познават добре собственната си религия. Сунната / Свещено предание за исляма, „сунна” – път, принадлежащ път / още не е преведена на български и много малко мюсюлмани са изчели всички хадиси / предания /. Това предполага и затруднения при възприемането на Корана! Десетки са мюсюлманите, знаещи арабски език у нас! Всичко това е най-важната причина за създаване на напрежение между вярващите християни и мюсюлмани у нас.
В материала, който представям ще опитам да покажа в общопопулярен стил, каква е връзката между исляма и християнството. Християните ще останат учудени, че това, което са научили от художествената литература за исляма, няма нищо общо с написаното в Корана.
Коранът ни учи, че мюсюлманите трябва да вярват в Библията / Писанието /. Тя е истинското и неотменно Слово на Бог / в превод от арабски, Бог=Аллах /. Първото нещо, което трябва да знаят християните, че всички Старозаветни патриарси са пророци в исляма. Мохамед претендира да е продължител на пророческата линия на Авраам / Ибрахим /, Мойсей / Муса / и Иисус / Иса / . Като такъв, в Корана са дадени множество доказателстава за вярата му в Тората / Стария Завет / и Инджила / Евангелието /. В Корана има неопровержими доказателства, че Писанията / Тората и Инджила / съдържат думите на Бог!
Трябва ли мюсюлманите да вярват в Писанията. Това е записано в прав текст в Корана:

Сура / глава от Корана / 29, аят / чудо, знамение, стих, строфа / 46 -
46. И спорете с хората на Писанието само по най-хубавия начин, но не и с онези от тях, които угнетяват, и кажете: "Вярваме в низпосланото на нас и в низпосланото на вас. Нашият Бог и вашият Бог е един и същ. Ние сме Нему отдадени."

Пояснение - Думата „аят” / знамение / на арабски се произнася като „аятун” и в превод означава „чудо”!
„Отдаден” на арабски език е муслимум, а муслим е мюсюлманин. Следователно, мюсюлманин означава отдаден на християнския Бог.

Тук съвсем ясно е казано, че мюсюлманите вярват в същия Бог, в които вярват и християните! Ако разгледаме цялата Сура 109 Ал-Кафирун – Неверниците:
В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!
1. Кажи [о, Мухаммад]: “О, неверници,
2. аз не служа на това, на което вие служите,
3. и вие не служите на това, на което аз служа.
4. И аз не служа на това, на което вие служите,
5. и вие не служите на това, на което аз служа.
6. Вие си имате вашата религия и аз имам своята религия.”

Тук ще разберем кого точно Коранът определя за неверник / от арабски кафир = неверник /, точно ясно и недвусмислено. „В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!” Всяко добро начинание в исляма започва с теаи думи. С тези думи започват и всички Сури / с изключение на девета / в Корана! Вижте как е разпоредил Аллах на Мохамед да различава неверниците – „ 2. аз не служа на това, на което вие служите, 3. и вие не служите на това, на което аз служа.”Това е повторено два пъти. В Сура 29, аят 46 разбрахме, че мюсюлманите служат на същия Бог, на който служат християните. Следователно, в самия Коран има неопровержими факти, че християни и мюсюлмани служат на един и същи Бог. А това означава, че християните / на арабски език - насара / не са неверници! Всеки мюсюлманин, който твърди, че християните са неверници, следва да се обвини в несъгласие със Словата на Самия Аллах в Корана, а това означава ширк / кардинален грях в исляма /!
В Корана по НИКАКЪВ повод и НИКЪДЕ християните / насара / не са обозначени с арабската дума КАФИР / неверник /. Повтарям – абсолютно НИКЪДЕ !!! Готов съм да докажа на всеки, който намери поне едно знамение в Корана, където християните са наречени неверници, че греши.
Мюсюлманите трябва да вярват, че текстът в Светото Писание надежден и защитен от Самия Аллах и служи за проверка истинността на Корана. Нещо повече – собствените Свещени книги на мюсюлманите доказват истинността на Писанието. Според Корана, Писанието е по-привлекателно за мюсюлманите и то може да се ползва като критерий за проверка на пророческите претенции на Мохамед. Приемането на Корана означава, че Библията е запазеното Божие Слово.
Преди да представим доказателствата, трябва да уточним следното –
Сура 5, аяти 12 -15:
12. Аллах прие обета от синовете на Исраил и проводихме от тях дванадесет старейшини. И рече Аллах:"Аз съм с вас. Щом отслужвате молитвата, давате милостинята закат , вярвате в Моите пратеници, подкрепяте ги и заемате на Аллах добър заем, Аз ще отмахна от вас лошите ви постъпки и ще ви въведа в Градините, сред които реки текат. А който от вас след това е неверник, той се е отклонил от правия път."

Тук се твърди в прав текст, че онези от синовете на Исраил, към които са пратени 12 старейшини / това са учениците на Христос / и които отслужват молитва, дават милостиня и вярват в пратениците на Бог – Аллах ще отнеме от тях лошите постъпки и ще ги прати директно в Рай. Виждат ли добре християните този факт – ако отслужват молитва, ако дават милостиня / закат/, ако вярват в патриарсите от Стария Завет, ще бъдат въведени от Аллах / Бог / в Рая / Градините / ! Тук е мястото да подчертая, че мюсюлманите не отиват директно в Рай / както християните /, а в Ада - „И всеки от вас ще мине през Ада. Това е окончателна присъда от твоя Господ" /Сура 19, аят 71/ .

13. И защото нарушиха своя обет, Ние ги проклехме и сторихме сърцата им да закоравеят.Те преиначават словата, размествайки ги. И забравиха част от онова, което им бе напомнено. И не преставаш да откриваш тяхна измяна освен у малцина от тях. Но ги извини и прости! Аллах обича благодетелните.
14. И от онези, които казваха: "Ние сме християни" приехме обет, но и те забравиха част от онова, което им бе напомнено. И възбудихме помежду им вражда и ненавист до Деня на възкресението. Тогава Аллах ще ги извести какво са направили.

Тук разбираме, че „малцина" / не всички / от „синовете на Исраил" са нарушили своя обет като разместват словата в Писанията. Това несъмнено са юдеите, които не приемат Иисус / Иса / за Месия, както Аллах повелява. Но и тях Аллах извинява. Тук трябва специално да се отбележи, че „Преиначавайки словата, размествайки ги" не означава нанасяне на писмени корекции, а само предаване на словота на друг вид тълкуване. Аллах ни убеждава, че християните не се занимават с подобни размествания и последващи тълкувания. Именно християните / Хората на Евангелието / признават Иисус за Месия – точно както Аллах е разпоредил. Това ни потвърждава и Сура 3, аяти 113 и 114:

113. Те не са еднакви. Сред хората на Писанието има и праведна общност ¬ четат знаменията на Аллах [и] в нощните часове, свеждат чела до земята в суджуд.
114. Вярват в Аллах и в Сетния ден, и повеляват одобряваното, и възбраняват порицаваното, и се надпреварват в добрините. Тези са от праведниците.

Християните се надпреварват в добрините и са от праведниците, според Самия Аллах! Освен това, според горното знамение, Аллах нарича християните „праведници". А само праведници могат да влезат в Рая!
15. О, хора на Писанието, Нашият Пратеник дойде при вас да ви поясни много от онова, което сте скривали от Писанието, и да ви извини за много. При вас дойде от Аллах светлина и ясно Писание.

Тук се казва, че Пратеникът на Аллах идва при хората на Писанието /Книгата/ - Аал ал-Китаб /, които са забравили част от онова, което им е напомнено . Ясно е, че юдеите трябва да почитат и Словата на Аллах низпослани в Евангелието. Освен това, хората на Писанието ще са „извинени много" от Аллах. Ето кой изопачава Словата на Аллах размествайки ги – юдеите: Сура 5, аят 41.

41. О, Пратенико, да не те наскърбяват надпреварващите се в неверието сред онези, чиито усти изричаха: "Повярвахме!", ала не вярваха сърцата им, и онези от юдеите, които все лъжата слушаха, все други недошли при теб хора слушаха. Преиначават словата, размествайки ги. Казват: "Ако ви се даде това, вземете го, а ако не ви се даде, възпрете се!" За онзи, когото Аллах иска да отклони ¬ за него ти не разполагаш с нищо пред Аллах. Те са онези, чиито сърца Аллах не иска да пречисти. За тях в земния живот има позор и в отвъдния за тях има огромно мъчение.

Следващите знамения са изключително важни и те съдържат доказателства за непогрешимостта на Тората и Евангелието. Какво казва Аллах в прав текст?

43. И как ще ти отредят да съдиш, когато у тях е Тората с присъдата на Аллах в нея? После подир това се отмятат. Тези не са вярващи.

44. Ние низпослахме Тората с напътствие в нея и със светлина. Пророците, които се отдадоха, съдят юдеите според нея; също така равините и правниците ¬ според онова от Писанието на Аллах, което им бе поверено да го пазят, и му бяха свидетели. И не се страхувайте от хората, а се страхувайте от Мен! И не продавайте Моите знамения на никаква цена! А който не съди според онова, което Аллах е низпослал ¬ тези са неверниците.

45. И предписахме им в нея: душа за душа, око за око, нос за нос, ухо за ухо, зъб за зъб, и за раните ¬ същото възмездие. А който прости като милостиня, то е изкупление за него.А който не съди според онова, което Аллах е низпослал, тези са угнетителите.

Самият Аллах казва, че Тората съдържа непогрешимите Му Слова / с присъдата на Аллах в нея /. Самият Аллах казва, че „Тората е с напътствие в нея и със светлина". Самият Аллах е разпоредил на равините и правниците да съдят юдеите според онова от Писанието на Аллах. И който не съди според низпосланото от Аллах – той е от неверниците. Кой ще отрече Словата на Самият Аллах, че не е разпоредил на равините да пазят Тората? Кой ще отрече, че в 7 век Мохамед не е съдил юдеи според Тората? Кой ще каже, че през 7 век, Тората е била фалшива и Мохамед не е изпълнил повелята на Аллах да съди според низпосланото от Него? Да видим по-нататък в следващите аяти от Сурата, какво казва Аллах за Евангелието?

46. И изпратихме по следите им Иса, сина на Мариам, да потвърди Тората, която бе преди него, и му дарихме Евангелието, в което има напътствие и светлина, и е потвърждение на Тората, която бе преди него, и напътствие, и поучение за богобоязливите.

По-ясно от това знамения дори и аз не бих могъл да кажа – Иисус / Иса /, синът на Мариам / Мария / е изпратен да потвърди Тората. До тук няма съмнение, че до първи век, Тората е съдържала непогрешимите Слова на Аллах! Евангелието на Иисус отново е низпослано с напътствие и светлина и потвърждение на Тората.

47. И нека хората на Евангелието отсъждат според онова, което Аллах е низпослал в него! А който не съди според онова, което Аллах е низпослал, тези са нечестивците.

Изключително важен аят!!! Християните са наречени Хора на Евангелието!!! Самият Аллах потвърждава, че Евангелието съдържа непогрешимите Му Слова / ...онова, което Аллах е низпослал в него! /!!! А които не съди според низпосланото от Аллах в Евангелието, той е от нечестивците!!! Нека християните да научат наизуст поне последните две знамения, за да показват на мюсюлманите какво е казал Аллах за Хората на Евангелието. Защо Аллах нарича Евангелието „напътствие и светлина" и заповядва на мюсюлманите да вярват в него?
48. И ти низпослахме Корана с истината, за да потвърди Писанията преди него и да бъде техен свидетел. И отсъждай помежду им според онова, което Аллах е низпослал, и не следвай страстите им вместо истината, която си получил! За всеки от вас сторихме закон и път. И ако желаеше Аллах, щеше да ви стори една общност, но [така стори] за да ви изпита в онова, което ви е дарил. И надпреварвайте се в добрините! Завръщането на всички вас е при Аллах и Той ще ви разкрие онова, по което бяхте в разногласие.

Истината, с която е низпослан Корана е да потвърди Писанията / в мн.число / т.е. Тората и Евангелието. Това е казал Самият Аллах в прав текст – „ ...С истината, за да потвърди Писанията, преди него и да бъде техен свидетел." Кой ще представи факти, за грешка на Аллах и докаже, че Коранът е низпослан с друга истина.
На много места в Корана се казва - Напомнянето съдържа неотменните слова на Аллах и е критерий за истинност на Корана, респективно - пророчествата на Мохамед:
Сура 21, аят7. И преди теб изпращахме Ние само мъже, на които давахме откровение. И питайте знаещите Напомнянето, ако самите вие не знаете!

Мъжете, които е изпратил Аллах са Мойсей / Муса/ - изпратен с Тората, Иисус /Иса/ и Давид /Дауд / с Псалмите - изпратен с Евангелието.Освен това, Аллах лично се ангажира да пази Библията / т.е. Напомнянето / от промяна:
Сура 15, аят 9. Наистина Ние низпослахме Напомнянето и Ние непременно ще го пазим.
Много често мюсюлманите тълкуват думата „Напомнянето” от Сура 15. аят 9 като Корана. В действителност Корана е също напомняне за Евангелието. Но и Евангелието е напомняне за Тората / Както твърди Сура 21, аят 7/ ! Дори посочват, че наличието на главна буква, означава, че напомнянето се отнася за Корана! Тук искам да отбележя, че в арабския език главни букви няма, а „Напомнянето”, а и в Сура 21, аят 7, Евангелието също е написано с главна буква! Напонмяннето може да се тълкува точно толкова за Корана, колкото и за Евангелието! Дори за Евангелието има по-голямо основание да се приеме за запазено от Аллах, защото Мохамед не е запазил нито едно писмено копие на Корана след смъртта си!
В Корана се казва още, че има общност от хората на Муса / Мойсей /, които проповядват справедливата истина- Сура, 7 аят 159:
159. Има сред народа на Муса и общност, която напътва с [низпосланата] истина и с нея е справедлива.

Следващите аети са също от Сура 7 169 и 170 потвърждават истинността на Библията:
169. И остана след тях потомство, което наследи Писанието. Взимат мимолетностите на този свят и казват: "Ще ни се опрости." И ако пак им дойде подобна мимолетност, взимат я. Не бе ли взет от тях обет в Писанието, че ще казват за Аллах единствено истината? А изучаваха онова, което е в него. Отвъдният дом е най-доброто за онези, които се боят. Нима не проумявате?

170. А които твърдо се придържат към Писанието и отслужват молитвата ¬ Ние не погубваме наградата на подобряващите.

Тук се говори за потомството на християните, което „наследи" Писанието. Забележете, че глаголът „наследи" е в сегашно време. Аятите са низпослани на мюсюлманите през 7 век. Тук се казва, че „потомството, което наследи Писанието" и „изучават онова, което е в него" и „твърдо се придържат към Писанието"и „обслужват молитва", получават от Аллах „подобаваща награда".

Потомците, които наследяват Писанието, също могат да разчитат на награда от Аллах. Трябва да отбележим – на мюсюлманите е разпоредено от Самият Аллах да следват Писанието, защото то е Благословено!!! Добрите думи за християните в Корана се дължат и на факта, че когато Мохамед е напуснал Мека е получил помощ от християни по пътя му към Ятриб / Медина /.
154. После на Муса дадохме Писанието за пълнота на онзи, който е благодетелствал, и с разяснение за всяко нещо, и с напътствие и милост, за да повярват в срещата със своя Господ.

Писанието е дадено на Мойсей за пълнота и „разяснение на всяко нещо"! „Всяко нещо" определено включва и Корана, респективно Писанието е тест и за пророческите възможности на Мохамед. Така, че ако има нещо неясно или противоречащо с Писанието в Корана, то следва, че това е грешка на т.нар. Пророк. Все пак Мохамед е обикновен човек / така твърди Аллах / и много често / както сам твърди Мохамед / е забравял.

Сура 18, аят 110. Кажи: "Аз съм само човек като вас и ми се разкрива само, че вашият Бог е единственият Бог. Който копнее за срещата със своя Господ, да върши праведни дела и в служенето си на своя Господ никого да не съдружава с Него!"

А в този хадис разбираме, че Мохамед си признава, че е обикновен човек и често забравя и дори обърква низпосланото от Аллах.

Бухари -Том 1, книга 8, хадис 394 – Разказва Абдуллах: ... Когато той се обърна лицето си към нас каза: "Ако е имало нещо променено в молитвата, сигурно щях да ви информирам, но аз съм човек като вас и може да съм забравил като теб. Така че, ако забравя ми напомни и, ако е някой от вас е съмнително за молитвата си, той трябва да следва това, което той смята за да бъде точна и завършена собствената му молитвата и накрая й да направи два пъти суджуд.(от Sahu).

Ползващите Интернет могат да намерят хадиса тук - http://www.usc.edu/schools/college/crcc ... 01.008.394
Ясно се разбира, че Мохамед е обикновен човек, като всички, често забравящ и дава съветва вярващите да правят това, което намерят за добре! За това е нужно Писанието да е критерий за всяко нещо.

155. И това е Писание, низпослахме го Ние благословено. Следвайте го и се бойте, за да бъдете помилвани!

Това е заповедта на Аллах – Писанието е благословено и задължение на вярващите да го следват! Колко мюсюлмани спазват този завет на Самия Аллах? Никъде в прав текст Аллах не е наричал Корана " Благословен".

156. Да не казвате: "Писанието бе низпослано само на две общности допреди нас и към онова, което изучаваха, бяхме в неведение."

Аллах е разбрал, че ще има вярващи, които ще кажат в бъдеще – Писанието не е за нас, а е за юдеи и християни. Или абсурда – Писанието е променено .../без да посочва кога/ ! Тук се твърди, че това е заблуда и грях!

157. Или да не казвате: "Ако и на нас бе низпослано Писанието, щяхме да сме по-напътени от тях." Ето вече получихте ясен знак от вашия Господ, и напътствие, и милост. Кой е по-голям угнетител от онзи, който взима за лъжа знаменията на Аллах и се отвръща от тях? На онези, които се отвръщат от Нашите знамения, ще въздадем най-суровото мъчение, защото са се отвръщали.

Тук Аллах дава ясен знак на мюсюлманите, че Писанието е низпослано точно за тях – „получихте ясен знак от вашия Господ". Предупреждава, че знаменията на Аллах не трябва да се приемат за лъжа, защото ще последва най-суровото мъчение за „вярващия"! Изпълнават ли днес мюсюлманите този завет на Аллах?

158. Нима чакат само да им се явят ангелите или да се яви твоят Господ, или да се явят някои от знаменията на твоя Господ? В деня, когато се явят някои от знаменията на твоя Господ,
не ще помогне вярата на душа, която преди не е вярвала или не е придобила благо в своята вяра.
Кажи: "Чакайте! И ние чакаме."

Мюсюлманите трябва вярват в Писанието, а не да стоят и чакат да разберат кои знамения са на Аллах и кои не са. Това чакане не ще им помогне, защото преди не са вярвали.

159. С онези, които разединиха своята религия и станаха на групи ¬ ти [о, Мухаммад] нямаш нищо общо. Делото им принадлежи на Аллах. Той после ще ги извести какво са вършили.

160. Който дойде с добрина, ще има десет като нея. А който дойде със злина, ще му се въздаде само колкото нея и не ще бъдат угнетени.

161. Кажи: "Моят Господ ме напъти по правия път ¬ правата вяра, религията на Ибрахим, правоверния. Той не бе от съдружаващите."

Ибрахим е един голям Пророк в християнството – Авраам !!! Мюсюлманите са негови наследници и са задължени да го следват.
И да отговорим на въпроса – може ли да се вярва в част от Писанието, а в друга да не се вярва? Това могат да твърдят само хора, които проповядват несъгласие с Думите на Аллах. Ето как Аллах наказва невярващите в цялото Писание:

Сура2, аят 85. После се избивахте и прогонвахте от домовете им някои от вас, като си помагахте против тях с грях и вражда. И дойдеха ли при вас като пленници, ги откупвахте. А ви бе възбранено да ги прогонвате. Нима вярвате в част от Писанието, а в друга не вярвате? За онези от вас, които вършат това, няма друго възмездие освен позор в земния живот, а в Деня на възкресението ще бъдат подложени на най-суровото мъчение. Аллах не подминава вашите дела.

Това са само някой важни моменти от Корана, показващи отношението на исляма към християните. Могат да се посочат и още подобно знамения. Едно е ясно – Коранът потвърждава истината в Библията и казва най-хубавите си думи за християните / насара / !

--------------------
“…и ние сме хора и искаме да живеем чо-
вешки, да бъдем свободни, с пълна свобода в
земята ни - там дето живее българинът: в България, Тракия
и Македония…
Васил Левски, в. “Свобода”, 1871 г.

Екстри: Изпечатай мнението   Напомни ми!   Уведоми модератора  
Си Ди
гаргойл
***

Регистриран: 13.01.2004
Мнения: 9953
От: Варна
Re: Коранът потвърждава Библията !
    #2769484 - 21.03.2011 13:19 [Re: BMRO]

С "пет уговорки", нали?
Като основната е, доколкото съм запозната, че според Мохамед Исус не е умрял на кръста. Оттам - липса на Възкресение и цялата апологетика, залегнала в саможертвата му, според християнството / или според повечето от основните деноминации /. Прехвърляме се към тезата, че според Исляма Иса е просто човек и пророк, и .. аз смятам да спра дотук.
Иначе естествено, че я потвърждава, щом лежи на същата основа! Но не точно със същите изводи!?!

--------------------
"Ако някой ден пак имаш нужда от помощ, ако изпаднеш в беда и някой трябва да ти подаде ръка, за да те измъкне...Моля те, не се колебай, а веднага върви по дяволите.. "


Екстри: Изпечатай мнението   Напомни ми!   Уведоми модератора  
Hard Rock fan

***

Регистриран: 07.01.2003
Мнения: 33406
Re: Коранът потвърждава Библията !
    #2769502 - 21.03.2011 13:42 [Re: BMRO]

Гледам си добре запознат с исляма и с Корана.

Може ли да ми анализираш туй:

51. "О, вярващи, не взимайте юдеите и християните за ближни! Един на друг са ближни те. А който измежду ви се сближи с тях, е от тях. Аллах не напътва хората-угнетители" (СУРА 5. ТРАПЕЗАТА (АЛ-МАИДА)

+ ако ти е удобно, да коментираш по горния поставен въпрос, а именно, че в Корана се говори, дето Исус не е умрял на кръста, амиии, направил фокус и се сменил с Юда в последния момент, и Божествената Му същност се отрича
+ препоръките към хората на Писанието (?!) да ПРЕСТАНАТ на повтарят "Троица", щот' лошо им се пише?

Ти на това му казваш "потвържение"?! Интересно.

По мое мнение, ислямът ползва Библията, преписвайки от нея, което му е удобно в Корана и си притуря и отнема и променя по целесъобразност. "И няма нищо ново под слънцето."


Екстри: Изпечатай мнението   Напомни ми!   Уведоми модератора  
BMRO
Старо куче от Хунзия
****

Регистриран: 01.03.2011
Мнения: 2123
От: FYROM
Re: Коранът потвърждава Библията !
    #2770052 - 22.03.2011 01:02 [Re: Си Ди]

Цитат:

С "пет уговорки", нали?
Като основната е, доколкото съм запозната, че според Мохамед Исус не е умрял на кръста. Оттам - липса на Възкресение и цялата апологетика, залегнала в саможертвата му, според християнството / или според повечето от основните деноминации /. Прехвърляме се към тезата, че според Исляма Иса е просто човек и пророк, и .. аз смятам да спра дотук.
Иначе естествено, че я потвърждава, щом лежи на същата основа! Но не точно със същите изводи!?!
Въпросите ви са огромни и не мога да ги опиша с няколко реда.
Ако искате - ще започнем с това - зашо в исляма е прието, че Иисус не е умрял на кръста, а е въздигнат жив?
Темата ще е доста дългичка и ако има интерес - ще я докараме до край!
...
Единствено Сура 4, аят 157, се посочва, че Аллях е излъгал вярващите, че Иисус е разпнат на кръста, чрез създаване на масова илюзия / само им бе оприличен ... /за Неговата смърт:

157. и изричаха: "Ние убихме Месията Иса, сина на Мариам, пратеника на Аллах." ­ но не го убиха и не го разпнаха, а само им бе оприличен. И които бяха в разногласие за това, се съмняваха за него. Нямат знание за това, освен да следват предположението. Със сигурност не го убиха те.

Но никъде другаде в Корана / българската версия / не се говори за това, че Иисус е жив!
Говори се, че е възкръснал!

Мюсюлманите вярват в Корана! Аз ще допълня, че под Коран се разбира преди всичко – Арабският текст на Корана!
Арабският език се приема от мюсюлманите за Свещен език, защото на него е написан Корана!

Сура 42, аят 7

7. Така разкрихме на теб Коран на арабски, за да предупредиш Майката на градовете [Мека] и онези около нея, и да предупредиш за Деня на сбора, в който няма съмнение. Някои ­ в Рая, други ­ в Пламъците...

Щчх да представя и арабският текст на Сура 4, аят 157, но не се получава...

Ще представа транслитерацията на същия аят:

Waqawlihim inna qatalna almaseeha AAeesa ibna maryama rasoola Allahi wama qataloohu wama salaboohu walakin shubbiha lahum wainna allatheena ikhtalafoo feehi lafee shakkin minhu ma lahum bihi min AAilmin illa ittibaAAa alththanni wama qataloohu yaqeenan

Източник - http://www.searchtruth.com/chapter_display_all.php?chapter=4

Тук отново ще представя българският превод на проф. Цветан Теофанов:

157. и изричаха: "Ние убихме Месията Иса, сина на Мариам, пратеника на Аллах." ­но не го убиха и не го разпнаха, а само им бе оприличен. И които бяха в разногласие за това, се съмняваха за него. Нямат знание за това, освен да следват предположението. Със сигурност не го убиха те.

В съответни цветове съм показал арабската транслитерация на думичките „не го убиха" , „не го разпнаха" !

Въпросът ми е - Някой може ли да посочи / или всеки, които знае арабски / - коя е арабската думичка за „ И"/ между "не го убиха" и "не го разпнаха"/ и коя е арабската думичка за „НЕ" / пред убиха и пред разпнаха / от аят 157 на сура 4?

Само ще помогна, че думичката за "И" на арабски е с транслитерация на Кирилица - "уа"!
Това е един от ключовите моменти в Корана!

--------------------
“…и ние сме хора и искаме да живеем чо-
вешки, да бъдем свободни, с пълна свобода в
земята ни - там дето живее българинът: в България, Тракия
и Македония…
Васил Левски, в. “Свобода”, 1871 г.


Екстри: Изпечатай мнението   Напомни ми!   Уведоми модератора  
Си Ди
гаргойл
***

Регистриран: 13.01.2004
Мнения: 9953
От: Варна
Re: Коранът потвърждава Библията !
    #2770217 - 22.03.2011 11:22 [Re: BMRO]

Цитат:

Въпросите ви са огромни и не мога да ги опиша с няколко реда.
Ако искате - ще започнем с това - зашо в исляма е прието, че Иисус не е умрял на кръста, а е въздигнат жив?
Т.е. че е ВЪЗДИГНАТ, но жив, т.е. Бог го е заменил или създал масова илюзия, уотевър , следователно, не се е пожертвал, не умрял за да "изкупи греховете ни" и не е ВЪЗКРЪСВАЛ!
От там нататък, при такова фундаментално различие, да не споменавам останалите, как да приеме един разумен човек, че едното е потвърждение на другото, а не нещо трето, каквото ТО е?


ПП Нямам познания по арабски, но не ми и трябват /технически/ - мога да чета лекциите на различни ислямски духовници и деятели, и да си правя изводи от това, смятам, съвсем резонно. Това, което на мен ми е направило впечатление, ако мога да се изразя съвсем лаишки, че Мохамед в своите проповеди е "изчистил" предварително всички спорни моменти, разкъсващи християнството по него време. Нямам достатъчно информация в какво са се състояли вярванията на населението в онзи район по това време, т.е. доколко тези промени са направени под влияние И на това.
Но така или иначе Коранът НЕ Е Библията! Частичен преразказ е, безспорно, базиран е на нея, вярно, но не е същото, защото Новият завет, който е гръбнака на Библията липсва в същия вариант. /А доколкото знам, евреите нямат Библия по начина, по който я разбират християните пък - Тора и Книги на пророци, като техните Пророци са повече от приетите от християнството /.
Изобщо, дори да оставим настрана въпроса с въздигането или възкръсването, остава следващото, вече непреодолимо препятствие - Вярата в Исус като Спасител, част от Троицата.
Не мисля, че някой убеден християнин / дори частично споделящите горното деноминации / ще остане такъв, но ще приеме И Мохамед, наред с Исус. Обаче - като какъв? Равен, по-висш, по-низш? Или едното, или другото, мисля.

В заключение по темата - Коранът потвърждава Библията в частта на Стария завет, оттам нататък започва различието.


Екстри: Изпечатай мнението   Напомни ми!   Уведоми модератора  
Hard Rock fan

***

Регистриран: 07.01.2003
Мнения: 33406
Re: Коранът потвърждава Библията !
    #2770219 - 22.03.2011 11:39 [Re: Си Ди]

Цитат:

Коранът потвърждава Библията в частта на Стария завет
Дори и в тази част е повече от трудно да се говори за "потвърждаване".


Екстри: Изпечатай мнението   Напомни ми!   Уведоми модератора  
Си Ди
гаргойл
***

Регистриран: 13.01.2004
Мнения: 9953
От: Варна
Re: Коранът потвърждава Библията !
    #2770235 - 22.03.2011 12:29 [Re: Hard Rock fan]

Визирам само и единствено входящото мнение ведно със заглавието на темата. Условно може да се приеме някакъв "съвпъдък" и "общост".
Иначе "потвърждение", буквално, няма, и няма как да се дава изобщо! Т.е. е абсурд, каламбур, оксиморон и прочие невъзможности.
Не може "Свята книга" да се потвърди с друга "Свята книга", доколкото "свята" може да е само една! АКО мога да се изразя така.


--------------------
"Ако някой ден пак имаш нужда от помощ, ако изпаднеш в беда и някой трябва да ти подаде ръка, за да те измъкне...Моля те, не се колебай, а веднага върви по дяволите.. "


Екстри: Изпечатай мнението   Напомни ми!   Уведоми модератора  
Hard Rock fan

***

Регистриран: 07.01.2003
Мнения: 33406
Re: Коранът потвърждава Библията !
    #2770236 - 22.03.2011 12:33 [Re: Си Ди]

Точно. Има Оригинал и ...другото съм го споменала в прежния си постинг.Екстри: Изпечатай мнението   Напомни ми!   Уведоми модератора  
BMRO
Старо куче от Хунзия
****

Регистриран: 01.03.2011
Мнения: 2123
От: FYROM
Re: Коранът потвърждава Библията !
    #2770248 - 22.03.2011 12:54 [Re: Си Ди]

Цитат:

Цитат:

Въпросите ви са огромни и не мога да ги опиша с няколко реда.
Ако искате - ще започнем с това - зашо в исляма е прието, че Иисус не е умрял на кръста, а е въздигнат жив?
Т.е. че е ВЪЗДИГНАТ, но жив, т.е. Бог го е заменил или създал масова илюзия, уотевър , следователно, не се е пожертвал, не умрял за да "изкупи греховете ни" и не е ВЪЗКРЪСВАЛ!
От там нататък, при такова фундаментално различие, да не споменавам останалите, как да приеме един разумен човек, че едното е потвърждение на другото, а не нещо трето, каквото ТО е?


Много бладогаря за интереса ви към Иисус!
Малко жалко е, че тук във форума няма мюсюлмани, които да ми опонират.
Тогава нещата ще се решат твърде бързо...
Искам да добявя, че никой не разбра това, което искам да кажа!
Ще докажа, че в Корана е записано, че Иисус е разонат на кръста до смъртта си в прав текст!
...
Сага / преди да пръстъпим към същността на нещата / ще разгледаме още малко въпроси, които са изклщчително неудобни за ислама
...
Мюсюлманите смятат, че Мохамед е последния пророк / ключът на пророците /. Но ако Иисус е въздигнат жив при Аллах /както превеждат аята /и още е жив според исляма, то би следвало, че последният пророк / ключът на пророците е Иисус!
Не могат да дадат и точно обяснение, кой е разпнат на кръста. Едни смятат, че Юда е разпнат, други - че е Симон Киринеец!Други се чудят, защо Аллах е написал, че Иисус ще възкръсне, а всъщност го въздига жив / което пък не е описано / .

Сура 19, аяти 32, 33 и 34
32. И да бъда нежен към своята майка. И не ме стори Той горделив, непокорен.
33. И мир на мен в деня, в който съм роден, и в деня, когато ще умра, и в Деня, когато ще бъда възкресен!
34. Това е Иса, синът на Мариам ¬ словото на истината, в която се съмняват.

Други пък се чудят, защо и за Йоан Кръстител е написано същото ката за Христос, а Йоан / на арабски Яхя / не е въздигнат жив като Иисус:
Сура 19, аяти 12 - 15
12. “О, Яхя, твърдо се придържай към Писанието!” И дадохме му Ние мъдростта още като дете,
13. и състрадание от Нас, и чистота. И бе богобоязлив,
14. и нежен с родителите си. И не бе насилник, непокорник.
15. Мир нему в деня, когато бе роден и в деня, когато ще умре, и в Деня, когато ще бъде възкресен!


Виж аят 33 от Сура 19 и аят 15 от съшата сура са абсолючно еднакви, но единият се отнася за Иисус, а другия за Йоан Кръстител. Йоан обаче не е въздигнат жив!
Други твърдят, че В сура 4 :157 е написанпо друго:

155. Защото нарушиха своя обет и не повярваха в знаменията на Аллах, и убиваха пророците без право, и изричаха: “Сърцата ни са в броня.” ­ да, Аллах ги запечата [сърцата] поради тяхното неверие и не вярват освен малцина ­

156. и защото не повярваха и изричаха срещу Мариам огромна клевета,

157. и изричаха: “Ние убихме Месията Иса, сина на Мариам, пратеника на Аллах.” ­ но не го убиха и не го разпнаха, а само им бе оприличен. И които бяха в разногласие за това, се съмняваха за него. Нямат знание за това, освен да следват предположението. Със сигурност не го убиха те.

158. Да, възнесе го Аллах при Себе си. Аллах е всемогъщ, премъдър.

Т.е. В случая юдеите казват - "Ние убихме Месият"
Това е пълна лъжа, защото юдеите очакват от векове Месията / и още го очакват / и в никакъв случай няма да го убият!
И още - Юдеите всъжщност не са убили Иисус / Но не го убиха те и не го разпнаха /, което е самата истина , защото не юдеите, а римляните убиха Иисус!

Има и други теории, но никой мюсюлмански богослов до този момент не е дал отговор - Кой е разпнат вместо Иисус и как е станала подмяната. Най-задоволителното, което съм чел от водещи арабски улеми е - Не можем да го обясним, но вие трябва да вярвате!!!

Доста съм чел и никой мюсюлманин не е дал що годе задоволителен отговор!
Следователно, щом дори и арабските улеми / учени богослови / не могат да дадат точен отговор, то следва, че има нещо нередно!
Питайте един мюсюлманин, кой е разпнат на кръста според Корана и ще видите как ще започне да го усуква...

--------------------
“…и ние сме хора и искаме да живеем чо-
вешки, да бъдем свободни, с пълна свобода в
земята ни - там дето живее българинът: в България, Тракия
и Македония…
Васил Левски, в. “Свобода”, 1871 г.


Екстри: Изпечатай мнението   Напомни ми!   Уведоми модератора  
BMRO
Старо куче от Хунзия
****

Регистриран: 01.03.2011
Мнения: 2123
От: FYROM
Re: Коранът потвърждава Библията !
    #2770257 - 22.03.2011 13:08 [Re: Hard Rock fan]

Цитат:

Цитат:

Коранът потвърждава Библията в частта на Стария завет
Дори и в тази част е повече от трудно да се говори за "потвърждаване".
Сега ще продължа започнатата тема и ще останеш безкрайно изненадана, че Аллах не само потвърждава Тората / Стария Завет / и Евангелието / Новия Завет /, но и твърди, че Те съдържат неотменните му слова...
Освен това, хората на Писанието ще са „извинени много" от Аллах. Ето кой изопачава Словата на Аллах размествайки ги – юдеите: Сура 5, аят 41.

41. О, Пратенико, да не те наскърбяват надпреварващите се в неверието сред онези, чиито усти изричаха: "Повярвахме!", ала не вярваха сърцата им, и онези от юдеите, които все лъжата слушаха, все други недошли при теб хора слушаха. Преиначават словата, размествайки ги. Казват: "Ако ви се даде това, вземете го, а ако не ви се даде, възпрете се!" За онзи, когото Аллах иска да отклони ¬ за него ти не разполагаш с нищо пред Аллах. Те са онези, чиито сърца Аллах не иска да пречисти. За тях в земния живот има позор и в отвъдния за тях има огромно мъчение.

Следващите знамения са изключително важни и те съдържат доказателства за непогрешимостта на Тората и Евангелието. Какво казва Аллах в прав текст?

43. И как ще ти отредят да съдиш, когато у тях е Тората с присъдата на Аллах в нея? После подир това се отмятат. Тези не са вярващи.

44. Ние низпослахме Тората с напътствие в нея и със светлина. Пророците, които се отдадоха, съдят юдеите според нея; също така равините и правниците ¬ според онова от Писанието на Аллах, което им бе поверено да го пазят, и му бяха свидетели. И не се страхувайте от хората, а се страхувайте от Мен! И не продавайте Моите знамения на никаква цена! А който не съди според онова, което Аллах е низпослал ¬ тези са неверниците.

45. И предписахме им в нея: душа за душа, око за око, нос за нос, ухо за ухо, зъб за зъб, и за раните ¬ същото възмездие. А който прости като милостиня, то е изкупление за него. А който не съди според онова, което Аллах е низпослал, тези са угнетителите.

Самият Аллах казва, че Тората съдържа непогрешимите Му Слова / с присъдата на Аллах в нея /. Самият Аллах казва, че „Тората е с напътствие в нея и със светлина". Самият Аллах е разпоредил на равините и правниците да съдят юдеите според онова от Писанието на Аллах. И който не съди според низпосланото от Аллах – той е от неверниците. Кой ще отрече Словата на Самият Аллах, че не е разпоредил на равините да пазят Тората? Кой ще отрече, че в 7 век Мохамед не е съдил юдеи според Тората? Кой ще каже, че през 7 век, Тората е била фалшива и Мохамед не е изпълнил повелята на Аллах да съди според низпосланото от Него? Да видим по-нататък в следващите аяти от Сурата, какво казва Аллах за Евангелието?

46. И изпратихме по следите им Иса, сина на Мариам, да потвърди Тората, която бе преди него, и му дарихме Евангелието, в което има напътствие и светлина, и е потвърждение на Тората, която бе преди него, и напътствие, и поучение за богобоязливите.

По-ясно от това знамения дори и аз не бих могъл да кажа – Исус / Иса /, синът на Мариам / Мария / е изпратен да потвърди Тората. До тук няма съмнение, че до първи век, Тората е съдържала непогрешимите Слова на Аллах! Евангелието на Исус отново е низпослано с напътствие и светлина и потвърждение на Тората.

47. И нека хората на Евангелието отсъждат според онова, което Аллах е низпослал в него! А който не съди според онова, което Аллах е низпослал, тези са нечестивците.

Изключително важен аят!!! Християните са наречени Хора на Евангелието!!! Самият Аллах потвърждава, че Евангелието съдържа непокрешимите Му Слова / ...онова, което Аллах е низпослал в него! /!!! А които не съди според низпосланото от Аллах в Евангелието, той е от нечестивците!!! Нека християните да научат наизуст поне последните две знамения, за да показват на мюсюлманите какво е казал Аллах за Хората на Евангелието. Защо Аллах нарича Евангелието „напътствие и светлина" и заповадва на мюсюлманите да вярват в него?
48. И ти низпослахме Корана с истината, за да потвърди Писанията преди него и да бъде техен свидетел. И отсъждай помежду им според онова, което Аллах е низпослал, и не следвай страстите им вместо истината, която си получил! За всеки от вас сторихме закон и път. И ако желаеше Аллах, щеше да ви стори една общност, но [така стори] за да ви изпита в онова, което ви е дарил. И надпреварвайте се в добрините! Завръщането на всички вас е при Аллах и Той ще ви разкрие онова, по което бяхте в разногласие.

Истината, с която е низпослан Корана е да потвърди Писанията / в мн.число / т.е. Тората и Евангелието. Това е казал Самият Аллах в прав текст – „ ...С истината, за да потвърди Писнията, преди него и да бъде техен свидетел." Кой ще представи факти, за грешка на Аллах и докаже, че Коранът е низпослан с друга истина.
На много места в Корана се казва - Напомнянето съдържа неотменните слова на Аллах и е критерий за истинност на Корана, респективно - пророчествата на Мохамед:
Сура 21, аят7. И преди теб изпращахме Ние само мъже, на които давахме откровение. И питайте знаещите Напомнянето, ако самите вие не знаете!

Мъжете, които е изпратил Аллах са Мойсей / Муса/ - изпратен с Тората и Иисус /Иса/ - изпратен с Евангелието.Освен това, Аллах лично се ангажира да пази Библията / т.е. Напомнянето / от промяна:
Сура 15, аят 9. Наистина Ние низпослахме Напомнянето и Ние непременно ще го пазим.
Много често мюсюлманите тълкуват думата „Напомнянето” от Сура 15. аят 9 като Корана. В действителност Корана е също напомняне за Евангелието. Но и Евангелието е напомняне за Тората / Както твърди Сура 21, аят 7/ ! Дори посочват, че наличието на главна буква, означава, че напомнянето се отнася за Корана! Тук искам да отбележя, че в арабския език главни букви няма, а „Напомнянето”, а и в Сура 21, аят 7, Евангелието също е написано с главна буква! Напонмяннето може да се тълкува точно толкова за Корана, колкото и за Евангелието! Дори за Евангелието има по-голямо основание да се приеме за запазено от Аллах, защото Мохамед не е запазил нито едно писмено копие на Корана след смъртта си!
В Корана се казва още, че има общност от хората на Муса / Мойсей /, които проповядват справедливата истина- Сура, 7 аят 159:
159. Има сред народа на Муса и общност, която напътва с [низпосланата] истина и с нея е справедлива.

Следващите аети са също от Сура 7 169 и 170 потвърждават истинността на Библията:
169. И остана след тях потомство, което наследи Писанието. Взимат мимолетностите на този свят и казват: "Ще ни се опрости." И ако пак им дойде подобна мимолетност, взимат я. Не бе ли взет от тях обет в Писанието, че ще казват за Аллах единствено истината? А изучаваха онова, което е в него. Отвъдният дом е най-доброто за онези, които се боят. Нима не проумявате?

170. А които твърдо се придържат към Писанието и отслужват молитвата ¬ Ние не погубваме наградата на подобряващите.

Тук се говори за потомството на християните, което „наследи" Писанието. Забележете, че глаголът „наследи" е в сегашно време. Аятите са низпослани на мюсюлманите през 7 век. Тук се казва, че „потомството, което наследи Писанието" и „изучават онова, което е в него" и „твърдо се придържат към Писанието"и „обслужват молитва", получават от Аллах „подобаваща награда".

Потомците, които наследяват Писанието, също могат да разчитат на награда от Аллах. Трябва да отбележим – на мюсюлманите е разпоредено от СамиятаАллах да следват Писанието, защото то е Благословено!!! Добрите думи за християните в Корана се дължат и на факта, че когато Мохамед е напуснал Мека е получил помощ от християни по пътя му към Ятриб / Медина /.
154. После на Муса дадохме Писанието за пълнота на онзи, който е благодетелствал, и с разяснение за всяко нещо, и с напътствие и милост, за да повярват в срещата със своя Господ.

--------------------
“…и ние сме хора и искаме да живеем чо-
вешки, да бъдем свободни, с пълна свобода в
земята ни - там дето живее българинът: в България, Тракия
и Македония…
Васил Левски, в. “Свобода”, 1871 г.


Екстри: Изпечатай мнението   Напомни ми!   Уведоми модератора  
Страници: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | >> (покажи всички)Допълнителна информация
0 регистрирани и 4 анонимни потребители в момента разглеждат този форум.

Модератор:  Ellia, libra 

Изпечатай темата

Възможности в този форум:
Не можете да добавяте нови теми
Не можете да отговаряте на мненията
HTML - забранен
Псевдо-HTML - разрешен

Рейтинг: ****
Брой показвания: 18467

Мнението ти за темата:

Прехвърли се вALL.BG не носи отговорност за съдържанието на мненията, публикувани във форумите.

НАЧАЛОРЕКЛАМАВРЪЗКА С НАСКОНТАКТИЗА НАС

©1999-2015 ALL.BG Всички права запазени!

Generated in 0.033 seconds in which 0.012 seconds were spent on a total of 14 queries. Zlib compression enabled.