ALL.BG форуми
ALL.BG поща форуми чат стая обяви картички


Форуми » България » Варна

Страници: 1
KAMEHHO

**

Регистриран: 19.02.2009
Мнения: 48
Как бе взето - "Историческото решение" на ОбСъвет Варна!
    #2972194 - 27.10.2012 03:04

Как бе взето -
"Историческото решение" на 'не'Варненските общински съветници!
Което подлуди Варна!
или
Как Атака Варна подкрепи строежите на ТИМ! А после премина на страната на гражданите ??
И прибра всички девиденти на едно Място......

Източник : Copyright © 2008 Vlastta.com Всички права запазени.

СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ

Подайте Вашия сигнал за корупция!

Чрез нас той ще достигне до държавните институции, неправителствените организации, комисиите за борба с корупцията.


Заседания на ОС - Варна|Комисии към ОС - Варна|Наредби на ОС - Варна|Състави в ОС - Варна|Още за ОС - Варна|Питания към Кмета
Местна власт - Още за ОС - Варна
Дебат при приемане на специфичните правила и нормативи за прилагане на ОУП на гр. Варна и Община Варна по време на шестото заседание на ОбС – Варна, проведено на 28.03.2012 г.
02/04/2012


Владимир Тонев (ТИМ- Нашият град):
„Колеги, силно се надявам в почивката да сте успели да намерите време да прочетете предложението. Обект на специфичните правила и нормативи са териториите с режим на културно-историческа защита, две устройствени зони за ниско жилищно застрояване, територии със сложни теренни форми. Обяснението такива територии със сложни теренни форми са територии със значително вертикален наклон... свлачищни зони...“

Димитър Чутурков (БСП):
„Уважаеми колеги, далеч сме от мисълта да бавим приемането на общия устройствен план на Варна. Воден от това и аз като участник в комисията гласувах за приемането на тези специфични правила. Но, оказва се, че решението на НЕСРУТ пътува до Варна два месеца и половина. Оказва се, че ОУП все още срещу него има жалба, срещу екологичната оценка. Следователно проблемът време не е толкова голям. Освен това, от материалите е ясно, че варненският ЕСУТ е имал осем заседания. Ние не сме видели протоколите на нито един. Не сме чули мнението на камарата на ландшафтните архитекти. Виждате какво е мнението на варненската общественост, която е особено чувствителна към Морската градина. Затова и в началото на сесията предложихме, не да не се приемат, а да се отложи приемането им с месец, през който по-широк кръг специалисти, по-детайлно да огледат нещата. Тези страхове във варненската общественост по някакъв начин да се елиминират. Ако трябва това историческо ядро на Морската градина да се преразгледа, да се разшири. Да речем към подхода, който е към Алея първа. Едно от възможните решения. Въобще, да не се приема набързо, защото една такава прибързаност, едно такова пришпорване, едно очакване на специалист от София, който самолет лети на фона на тези два месеца и половина, някак си не се вързват. Това е нашето предложение с идеята Морската градина да не се превръща в продължение на кв. „Чайка“!“

Владимир Тонев(ТИМ- Нашият град):
„Уважаеми г-н Чутурков, всички протоколи на ЕСУТ, който разглеждаше жалбите по ОУП са публикувани в сайта на Община Варна, ако не ме лъже паметта от юли миналата година, и са със свободен достъп. Вероятно не сте се заинтересовали да погледнете. Има ги там всичките осем протокола. Правилата и нормативите са гледани на ОУП и са..., май бяха или в протокол седми или в протокол осми от ЕСУТ. Забележката на НЕСРУТ е, че би трябвало специфичните правила да се отделят от общите правила, което е и направено. И, те трябва да се гледат. Това е форма донякъде на предварително гледане. Никой няма да лиши ОбС, когато гледаме целия ОУП в неговата съвкупност, където ще можем да видим и графичната част, да обсъждаме и да променяме някои неща. С една дума, моето лично виждане е, че това което приемаме сега не е последното, послесното ни заседание ще бъде, когато приемаме целия ОУП. Но, ако това сега не се случи, ние не можем да пристъпим към ОУП, защото това е искането на НЕСРУТ. Да има предварително гледане на правилата и нормативите. Няма да се застроява в Морската градина. Не е обект на СПН за историческото наследство да се застроява в Морската градина. Никъде тук не се показва, че трябва да има застрояване. А те са специфични правила, защото те се различават от Наредба № 7 за общото застрояване, което определя и застрояването тук в историческата част на града. Не е само Морската градина историческата част там безспорно е, че не трябва да се строи, но трябва да се запази архитектурният облик на града, старата част, доколкото имаме такава, да я съхраним. Това е предметът на действие. И заради това се бърза. А защо господата от София два месеца не можаха да дадат един подписан протокол на НЕСРУТ, не зависи нито от нас, нито от администрацията. Това е положението.“

Петър Липчев (многопартиец-стахановец:
„Аз съм член на комисията по архитектура и гласувах за специфичните правила, за тяхното приемане. Но след като така, направих някои проучвания, имам следните въпроси ил уточнение, които би трябвало да се направят. Към чл. 2, ал. 1 от СНП, понятието „контактна зона“ е употребена. Ако има контактна зона тя трябва да се дефинира в графична част понеже се създава предпоставка за корупционни практики с цел нейното тълкуване. Към чл.3,ал.1, какво означава точно „археологически кадастър“? Също така към този член и тази алинея, къде е дефинирана акваторията на Община Варна и каква е разликата между акваторията на Община Варна и акваторията на Република България. Считам, че към чл.4, ал.2 няма нужда в тези СПН да се казва, че те спазват законите на РБ. По-надолу към чл.8, ал. 2 самите СНП тук имат ограничителен характер от регламентираните правила в ЗУТ. Относно Правилата и нормативите за прилагане на ОУП има забележки, но за мен най-важното е, че текстове, лично становище изказвам, които противоречат на Конституцията. Има деление на територии, които са по социални и етнически признаци. Какво е това тълкование, какво точно означава? По принцип сме за, но нека тези неща нека бъдат изчистени в предстоящите...“

Владимир Тонев(ТИМ- Нашият град):
„В момента обсъждаме Специфичните правила и норми...“


Петър Липчев (многопартиец-стахановец):
„Добре, значи по първата част на моето изказване. Направих си труда да го проуча и да го коментирам със специалисти в областта... А иначе лично моето становище е положително, за да не бавим, така беше поет ангажимент от главния архитект, че това ще допринесе за по-бързото решаване на проблемите на гражданите и по-бързото придвижване на преписките.“

Костадин Костадинов (ВМРО)
„Уважаеми колеги, както казах в началото темата е изключително експертна, а тук присъстват представители на граждански организации. Предлагам да чуем един от тях, който да обобщи мнение на гражданите. Допреди малко коментирахме колко е важно да чуем мнението на гражданите. И тъй като гражданите този път няма нужда да ги питаме, защото са дошли на крака, мисля, че е редно да чуем и тяхното мнение по един върпос, който касае целия град. Така че предлагам да чуем Владислав Павлов.“

Процедурно предложение от Костадин Костадинов (ВМРО), гласуване: За 22, Против: 2, Въздържали се: 16

Владислав Павлов(гражданин):
„Искам първо да запозная общинските съветници с една преписка от министерството, която е изпратена на 01 март тази година, и най-вероятно е укрита от ОбС и от комисията. Изпратена е до кмета. В нея министерството разпорежда на кмета да извърши проверка във връзка с приложените доказателства по преписката за изплатени подкупи на проектантския екип.“

Владимир Тонев(ТИМ- Нашият град):
„Господине, това няма нищо общо със специфичните правила и норми...“

Владислав Павлов(гражданин):
„Има! Това беше като въведение. СПН, същите предвиждат, допускат по-точно, може да бъде потвърдено от главния архитект, затрояване в Община Варна. Т.е. биха дали възможност оттук нататък да се предвижда застрояване в горски територии и каквото и да е друго, което противоречи на общото задание на ОУП, приет от ОбС. Това е едното основно. В същото време, същите експерти, които преди малко коментирахте, че има решение на експертния съвет на Община Варна, пртоколите за разгледаните становища и жалби на гражданите. Отговора на същите експерти, ще чета дословно, арх. Куцарова, директор на Дирекция АГУП: няма изразено писмено становище на експерти на Община Варна за това предвижда ли ОУП застрояване на съществуващи залесени горски територии, с каква площ са те и по какъв начин са съобразени със заданието за изработване на ОУП. Тук ще вместна само, след като експертите нямат констатация, какъв е казуса? Как са вземали адекватни решения при съставянето на Проткол №1, в който е записано като решение, което са взели експертите, противоречи на писмото на Държавната агенция по горите. Не е констатирано практическо намаляване на горските територии. Променя се само предназначението им и собствеността. Т.е. след като нямат становище колко, къде и какво се предвижда на територията на Община Варна, не знам как специфичните правила ги разделяте като отделна част от плана, след като същите допускат от тук нататък всякакво строителство въз основа на план-извадки, директивни план-схеми по плана. Съответно, както споменахте преди малко г-н Тонев, няма краен срок, в който ОбС трябва да разгледа плана за окончателно приемане...“

Владимир Тонев(ТИМ- Нашият град):
„Уважаеми г-н Павлов, извинявам се, че ви прекъсвам. Цялото ви изказване би било великолепно, когато ние ще приемаме ОУП на града. В момента приемаме специфични правила и норми, които трябва да бъдат последното стъпало, за да можем да престъпим към разглеждане на ОУП. Вие обещахте да се изказвате по същество. До момента нищо не казахте за СНП като нормативи, като коефициенти, като територия, която обхващат и други такива...“

Владислав Павлов(гражданин):
„Като коефициенти в СПН има територии ЖМ1 посочени, които територии са предвидени за застрояване в гори. Давам пример...“

Владимир Тонев(ТИМ- Нашият град):
„Не случайно подчертах, че обхваща не само ЖМ1, ЖМ2, център и други. Обхваща територии със сложни теренни форми, които са с наклон по-голям от 10 на сто. Така че СПН могат да важат, ако погледнете графичната част, може да имаме едно такова голяма ЖМ, но в една част от него, когато имаме терен с повече от 10 градуса наклон, там ще се отнася специфичните правила и норми. Централната градска част е в архитекртурния резерват, затова на нас ни трябва да се приемат. 30 хил.лв. имаме гласувани в бюджета на общината за изработване на нов план за регулация на централната част, защото този, който го имаме 2005 или 2006 г. е съборен и в момента в архитектурния резерват няма нищо. Специфичните правила и норми са рестриктивни по отношение на това, което дава ЗУТ с наредба №7 за застровяне. Те не допускат или допускат ниско застрояване в тези зони. Моля, ако имате изказване по същество, кажете го, а не че на теория, че някъде в някаква горска местност щяло да се прави нещо. Кажете местност, име, прието... недейте така наизуст на говорите. Започна да ми прилича, ама вие що биете негърчетата в Америка, а ние тук се занимаваме с други работи!“

Владислав Павлов(гражданин):
„Добре, местност „Акчелар“ до телевизионна кула 19 дка горска площ, предмет на заменка, от онези, за които България търпи наказателна процедура и това, ако го допуснете се досещате какво може да стане. 448 дка над Аспарухово, горска територия. Общата площ е 1600 дка.“

Владимир Тонев(ТИМ- Нашият град):
„Значи, запознаха ви, защото присъствах на разговора в кулоарите по време на почивката. Беше ви казано, че първият опит там беше да се прехвърли от горска територия да стане паркова територия в горска местност. Това не се прие и си остана горска територия!“

Владислав Павлов(гражданин):
„Къде е написано? Общинските съветници видяли ли са го?“

Владимир Тонев(ТИМ- Нашият град):
„Ама ние не гледаме ОУП в момента! Когато гледаме ОУП с окончателния вариант, с всички забележки, кое е прието, кое не е прието, то ще бъде в графичен вид. То ще е обект на следващо или по-следващо заседание.“

Владислав Павлов(гражданин):
„Имам предложение...“

Владимир Тонев(ТИМ- Нашият град):
„Предложение не можете да правите, вие имате право само на изказване!“

Николай Апостолов (ГЕРБ):
„Благодаря ви. Г-н Гуцанов!“

Борислав Гуцанов (БСП):
„Аз се надявам, че ще надделее разумът в ОбС. Направихме преди малко една комисия по наименованията, където стойността и влиянието, което ще окаже са много по-малки от това, което ще окаже като влияние приемането на едни специфични правила. Приемането на един ОУП, който ще играе ролята и основните правила за развитието на града в продължение на 25-30 години. Не мога да си обясня как едни решение, които ще окажат влияние толкова дълго време в годините, ние ще ги приемем, когато те са минали на комисия по архитектура, когато вече е обявен дневният ред на ОбС, когато председателят на постоянната комисия не е в наличност и когато ОбС, убеден съм, че по-голямата част от колегите не са запознати със специфичните правила. Първо, аз се радвам, че са взети под внимание много от решенията на ОбС, да кажа почти всички през годините. И коефициентът на плътност, височина на застрояване и всички други обсъждание я зала са взети от ЕСУТ, взети са под внимание. Съжалявам, че Валя Бакалова я няма, защото наистина това е един безспорен специалист, за да обсъждаме с нея специфичните правила. Но смятам, че най-малкото, което днес трябва да направи ОбС е да вземе решение другата седмица комисията по архитектура, съвместно с ЕСУТ към Община Варна да обсъди всички специфични правила и едва тогава те да влязат за обсъждане в заседателна зала. Защо. Давам ви някоклко нагледни примера. Историческата част на Морската градина. Да, абсолютно коректен е г-н Тонев. Така е, в нея няма да се строи. Но коя е историческата част на Морската градина? Тя е до Шокъровият канал и до паметника на Граничаря. Да, там няма да се строи, вярно е и много коректен. Но другата част Морска градина ли е? Докъде е Морската градина? И когато тази Морска градина е правена преди повече от 100 години и някой е имал прозрението да разбере, че този град ще се разраства, може би тогава му се е виждала много голяма морската градина. А сега на нас ни се вижда още по-голяма, когато градът е станал в пъти по-голям. Къде е истината? Или след 100 години – потоп след нас? Извинявайте много, но къде ще бъдат вашите деца? Къде ще бъдат внуците ни?“

Николай Недков (Синята коалиция):
„Извън страната!“

Борислав Гуцанов (БСП):
„Извън България? Или може би спасението е в терминал 2 на летището? Така че, нека да определим коя е историческата част на Морската градина. Докъде стига тя? Какво ще се прави в тази историческа част. Да, ние можем да разрешим примерно зоологическа градина там да се построи, спортни обекти да се построят, за училищни нужди да се построят, това е възможно да бъде като решение на ОбС от Шокъровия канал до Полигона. Защото в момента историческата част стига до Евксиноград, което също е абсурд, тъй като от Полигона към Бризовете всичко е застроено и наистина там няма пречка да има тези специфични правила, за които пледира Владо Тонев като изпълняващ временно длъжността председател на комисията. Аз съм съгласен за тази територия, но предходната? Ексиноград, а колко бяха апетитите на предходни правителства да бъде застроена тази площ? А колко бяха апетитие да бъде продаден и винарната и всичко останало? Рибраското селище? То ще бъде ли част от тези специфични правила? Да ви попитам. Някой ще даде ли отговор на варненци, не на мен! Ботаническата градина ще бъде ли част от тези специфични правила или априори е ясно, че там ще се строи? Паметникът на Българо-съветската дружба, така известен във Варна, ако нещо е останало още от него, ще се запази ли като парк? Да или не? Какво ще се прави с горския фонд, за който става въпрос, ще влезе ли в тези специфични правила или ще си остане горски фонд около Варна, няма да го характеризирам с всичките му подробности и особености. Някой ще отговори ли в залата? Браво на главния архитект, че е застъпил тезата, че виждането на администрацията е било в цялата Морска градина да бъде спряно застрояването. Аз го приветствам в това нещо, но не мога да се съглася с него за едно, че НЕСРУТ е наложил! Никой не може да наложи. Ако ние имаме волята, никой не може да ни наложи нищо. Ние сме тези, които приемаме ОУП и специфичните правила. И той го знае много добре, защото е много опитен главен архитект. Защо прави такова изказване двуполюсно той си знае. Но тезата му е абсолютно вярна по същество и товата щом администрацията има виждането във втората част също да не се строи, ние играем против администрацията ли или вие като мнозинство, господа от ГЕРБ? Затова, аз ви моля да надделее здрав разум. Ако искате, нека да насрочим ние в рамките на 10 дена, една седмица, на две седмици. Нека да поканим и г-жа Бакалова, проф. Никифоров и да се направи подробно обсъждане и да се видят всички градиници и на историческата част на Морската градина кои ще бъдат. Защото е ясно, че тя трябва да бъде променена, няма разминавания по този въпорс. Част от нея отдавна не е парк. Какво ще бъде разрешено, какв няма да бъде разрешено? Какво ще бъде с другите зелени територии. Вижте, света нито започва, нито свършва с нас. И нека да гледаме и зад баира и затова аз още веднъж пледирам това да се гласува по този начин. Това е единственото разумно решение на един уважаващ себе си ОбС и орган, който определя бъдещето на този град, а не да гласува за едно решение, коео преди 48 часа е минало през комисия. Нещо, което ще определя, пак повтарям, развитието на града за 25-35 години напред. И последствията от подобни гласувания са необратими. Втори парк няма да стане! Благодаря ви за вниманието!“

Владимир Тонев(ТИМ- Нашият град):
„Колеги, не мога да не се съглася като варненен в правдивостта на много от нещата, които г-н Гуцанов каза. Действително е нунжно широко обществено обсъждане какво ще стане с останалата част на Морската градина. Тук е прав, това е в правомощията на ОбС. Каквото ние решим. Ние можем да си направим санкциите, да ги ограничим и спрем, и разрешим, недай боже това да се случи! Но в момента сме изправени пред нещо, което моля да приемете. Това са специфичните правила и норми така, както трябва да ги приемем, за да можем да пристъпим към следващата крачка. Следващата крачка не е ОУП да влезе в сила във вида, в който е. Следващата крачка е широкото му обсъждане на окончателния вариант. Окончателният вариант, който е съгласуван с нашия експертен съвет, където са взети и предложенията и всички жалби на гражданите. Избщо това не е финала. Не пропускаме мача. Прав е г-н Гуцанов, че ние би трябвало да се направим и за останалата част на Морската градина, защото тук в неговото изказване имаше леко противоречие, хем да не се строи както не се строи в историческата част, пък хем да можем там да направим спортни обекти или обекти на образованието или някакви други обекти с общо обществено значение. Не може и така и така! Т.е. ние не можем да ги включим към СПН, които категорично забраняват строителство в историческата част, друго ще го разгледаме. Никакъв проблем няма да осигурим останалата зона, която, по памет, е обособена в момента като парк или като зелена зона останалата част на Морската градина, забравил съм. В момента тя е като зелена зона. Всички знаем по наредба №7 зелените площи като такива какво може да се прави в тях. В болшинството от случаите нищо. Но ако решим, понеже там е голямата логопедична градина на града, за която ние спряхме разпоредителна сделка. Само че, ако и там прострем СПН съществуващата ограда трябва да се махне, защото това става все едно част от историческото наследтво – парк и там не може да се прави нищо. Затова да си го караме така, да приемем СПН, за да може да си мине този етап, да ни се върне от НЕСРУТ възможността да гледаме окончателния вариант. И сроковете, за съжаление, са ни малко притискащи. Единственото, от което се опасявам е, че ние можем да говорим, да си правим комисия и да правим хубави неща, но юли месец се предполага, че ще влезе в сила новият ЗУТ, с който, ако дотогава ние не сме приели ОУП, ще трябва да го хармонизираме. Не мога да знам колко време ще продължи. Абсолютно не е опасно това, че приемаме рестриктивните мерки със сепцифичните правила и норми към териториите, към които се предлага да бъдат. Това не означава, че може да се строи безразборно оттук нататък във всичко останало, което те не го обхващат! Благодаря!“

Борислав Гуцанов (БСП):
„Не искам да профанизираме разговора. За Логопедичната детска градина вие гласувахте за, но няма да се връщаме назад кой как е гласувал. Радвам се, че не мина Логопедичната детска градина. Но, през този период ще може да се дават разрешения за строеж? Ще може ли да се строи? Какво ще се случи, докато се приеме ОУП. Да или не? Естествено, че да! На следващо място. Не мога да разбера какво е това бързане. Толкова години се бави и бави ОУП, всички останали неща, и в един момент, говорим за две седмици и вие не искате да изслушате, като членове на ПК по архитектура, експертния съвет към общината!? Извинявайте, но толкова съшито с бели конци! Нека да не ставаме за смях пред варненци! Просто почваме наистина да олекваме като ОбС. Най-важният орган на Варна! Много ви мола, г-н Тонев!“

Арх. Петър Йорданов (Главният архитект в община Варна):
„Уважаеми господа общински съветници, първо по въпроса, който зададе инж. Павлов по отношение на сигнала, който са пуснали към министерството и съответно министерството го е пратило до кмета на общината. Пристигна 11-ти месец миналата година и сме го извели, отговорили и пратили обратно на министъра. Понеже е пуснал до министерството те би следвало да чакат отговор от министерството, не от общината. Ние сме отговорили на запитването на министъра.

По отношение на специфичните правила. Специфичните правила разглеждат в частност отклонението от въпросната Наредба №7, за което се изисква и съответно вашето одобрение, които са дефинирани в централна градска зона на града плюс няколко селищни образувания, както каза г-н Тонев, със сравнително неблагоприятен релеф. Те не третират Приморски парк. Границите на историческото ядор на Морска градина са дефинирани като изключителна държавна собственост и имат ясна граница, която е дефинирана с акт на министъра на културата. По отношение на начина, по който евентуално ще се застроява Морска градина или няма да се застроява, това ще имате възможност да го обсъждате, когато проектантите ни представят окончателния графичен вариант на ОУП, където ще бъдат дадени зонираният със съответните им граници. Тогава ще може да коментирате докъде се простира Морска градина, какъв режим ще има там. Това в момента не е предмет на разглелждането на документите, които са пред вас. Моето виждане по въпроса и молба към вас е да вземете отношение сега към СПН, защото началото на годината, когато гласувахте бюджета, вие за нашата дирекция отделихте средства, за да можем да стартираме обществена поръчка по направата на план за регулация и застрояване на централна градска част на града. Не знам доколко ви е ясно 2005 г. след решение на ВАС е отменен плана, по който е застрояван града от 1982 г., план който е прилаган 30 години. Към момента ние там сме на поземлени имоти и частични решения. Раборим на парче без ясна визия и правила как да застрояваме културното ни ядро! СПН в този си вид, ако вие ги приемета, НЕСУТ след вас ги предложи на министъра и министъра ги разпише, ще ни даде възможност докато се процедира окончателния вариант на плана да работим с т.нар. ПУП-ове, съобразени с предвижданията на ОУП или казано иначе общината да изразходва тези средства, за да можем да започнем процедурата и разработката на такъв план за регулация и застрояване на центъра и правила и нормативи конкретно към центъра, които пак вие ще гласувате, пак вие ше одобрявате, за да можем да наложим регламент как ще се строи в центъра, как ще го стопансваме и да имаме ясна визия за в бъдеще. Защото ОУП не дефинира такъв детайл. Той се занимава със зоните и дава основната концепция. Затова молбата ми към вас е вие да разгледате това предложение и да го приемете, и предложите на НЕСУТ за приемане. Това е основният мотив, с които така пришпорихме, след като получихме протокола от НЕСУТ. Не знам доколко сте разглеждали самия протокол, но правилата и нормативите и специфичните правила и нормативи бяха обединени в един документ. В протокола НЕСУТ пожела да бъдат разделени на два документа, единият правила и нормативи, който върви с предварителния проект и вторият, който да мине на съгласуване през ОУП – специфичните правила и нормативи – тези правила, които са в отклонение от общоприетата Наредба №7, която важи за Република България и са специфични само за нашият град. Границите на зоните, контурите на зоните, вие ще имате възможност да кометирате, доскутирате и обсъждате, когато гледаме графичната част, окончателния вариант. Евенетуално разработка на ПУП-ове, които да бъдат съобразени с ОУП ще се работят, ако бъдат допуснати в обхвата на тези зони, където няма постъпили възражения, където няма да търпи корекции окончателния вариант. Очевидно това не е Приморски парк! Благодаря за вниманието!“

Борислав Гуцанов (БСП):
„Странно кога говори г-н Йорданов истината. Когато беше на комисия по архитектура и застъпи виждането и тезата, че администрацията е била за друг парк или в момента? И какво се е променило за тези 24 часа? Надявам се, че нищо не се е променило. Защо не казахте това, което казахте на комисията по архитектура, остав си за вас. На следващо място ще се издадат ли ПУП-ове и разрешения за строеж през този период от време. Въпрос на преценка! Много правилно! Субективният фактор- въпрос на преценка! Т.е. през този период колко ПУП-а и разрешения за строеж ще бъдат издадени? И отново ли ще се намерят тогава оправдания, че с решение на ОбС той е дал възможност да се застроява Морската градина, след пет години, от някой друг, който стои на тази трибуна!? Защото аз много пъти съм слушал пледоарии защо и как се е застроявала Морската градина! Съжалявам много, колеги, но е ясно оказано какви са правомощията на на ОбС и е ясно, че ако ние в момента гласуваме СПН ние отваряме кутията на Пандора за един неясен период от време! Що се отнася до централната част, абсолютно прав сте, г-н Йорданов, че е съборено това виждане в съда, но то не е от една година, не е от две години, не е о три години! И как стана толкова спешно, след кат са минaли N на брой години, точно сега да го направим? Извинявайте, но всичко това толкова олеква, че чак започва да накъртва цялата тази работа! Затова много ви моля още веднъж, дано да има съвест при гласуването!“

Медиха Хамза (ДПС):
„Конкретен въпрос към главния архитект. По отношение на общиския горски фонд и специфичните правила. С тези СПН ще бъде ли разрешено застрояването в горския фонд, примерно в Аспарухово?“

Арх. Петър Йорданов:
„Категорично не! Това не е предмет на специфичните правила. Има Закон за горите, има Закон за устройство на територията, които дават регламента какво може да се случи. СПН не се занимават с този горски фонд. Идеята беше част от него да се даде статут на парк, за да може чл. 62А, който да забрани каквото и да е строителство и промяна на предназначението. Със съответните обсъждания в мнистерството се стигна до убеждението, че в окончателния вариант горските фондове остават такива с идеята Закона за горите да ги защитава. Колкото до Морска градина, аз може би не бях достатъчно ясен. Приморски парк предвид това, че има възражения, има предложения, е част от разработката на окончателния вариант на проекта, което означава, че план-извадка към момента няма да бъде допусната. По повод план-извадките се съблюдава единствено и само закона, който дава възможност и регламент какво се случва и как се случва!“


Процедурно предложение от Борислав Гуцанов (БСП), гласуване: За: 10, Против: 15, Въздържали се: 16;

Поименно гласуване: За: 10,Против: 12, Въздържали се: 22;

Предложение за СПН, гласуване: За: 25, Против: 8, Въздържали се: 8;

Борислав Гуцанов (БСП):
„Един въпрос към юристите 26 гласа необходими ли са, по кой точно член сте го пуснали да се гласува, защото няма 26 гласа. Това е за протокола.“

Диана Стефанова (адвокат-довереника на ОбС):
„Правното основание на това решение е чл.21, ал.1, т.11. Необходимото гласуване е явно, обикновено, т.е. повече от половината от присъстващият брой съветници“.

Владимир Тонев(ТИМ- Нашият град):
„Оспорвам гласуването, предлагам поименно гласуване.“

Поименно гласуване: За: 26, Против: 8, Въздържали се: 12;

Гласували За:
Андрей Василев /”Нашият град”/, Валентина Софрониева /ГЕРБ/, Владимир Тонев /”Нашият град”/, Гергана Славова /”Либерален алианс”/, Даниела Димова /ГЕРБ/, Дилбер Вейсалова /”Либерален алианс”/, Жельо Алексиев /ГЕРБ/, Иван Портних /ГЕРБ/, Иван Луков /ГЕРБ/, Илия Кафалийски /”Варна Утре”/, Лидия Маринова /ГЕРБ/, Марио Шиваров /ГЕРБ/, !____Миглен Тодоров /ПП „Атака”/__!, Николай Стоянов /ГЕРБ/, Николай Георгиев /ГЕРБ/, Николай Пашов /ГЕРБ/, Николай Апостолов /ГЕРБ/, Павел Христов /ГЕРБ/, Петър Липчев /”Промяна за Варна”/, Славчо Славов /ГЕРБ/, Снежана Донева /”Варна Утре”/, Станислав Иванов /ГЕРБ/,!____Станислав Темелков /ПП „Атака”/_________!, Тодор Балабанов /ГЕРБ/, Цветелина Тънмазова /”Либерален алианс”/, Юлияна Боева /ГЕРБ/;

Гласували Против:
Аврам Тодоров /БСП/, Анелия Клисарова /БСП/, Борислав Гуцанов /БСП/, Димитър Чутурков /БСП/, Йорданка Юнакова /БСП/, Лидия Петкова /БСП/, Пламен Градинаров /БСП/, Светлана Такева /БСП/;

Въздържали се:
Благомира Александрова /„Варна Утре”/, Галина Крайчева-Иванова /”Либерали”/,
Добромир Джиков /”Либерали”/, Желез Железов /СДС/, Ивайло Бояджиев /„Промяна за Варна”/, Ивайло Митковски /ДСБ/, Людмил Цветков /ДПС/, Николай Недков /ДСБ/, Медиха Мехмед-Хамза /ДПС/, Пламен Георгиев /”Либерали”/, Ради Радев /”Екогласност”/, Тодор Мутафов /ОБТ/;


Copyright © 2008 Vlastta.com Всички права запазени.

Всички текстове и изображения публикувани във Vlastta.com са собственост на
Информационна агенция „ЛИВЕА БЪЛГАРИЯ” ЕООД и са под закрила на „Закона за авторското право и сродните им права“.
При използване на информация от сайта позоваването на Vlastta.com е задължително.
Публикуването на част или цялото съдържание на сайта без разрешение на Информационна агенция „ЛИВЕА БЪЛГАРИЯ” ЕООД е забранено.


Екстри: Изпечатай мнението   Напомни ми!   Уведоми модератора  
Страници: 1Допълнителна информация
0 регистрирани и 0 анонимни потребители в момента разглеждат този форум.

Модератор:  Мишо, Black Adder 

Изпечатай темата

Възможности в този форум:
Не можете да добавяте нови теми
Не можете да отговаряте на мненията
HTML - забранен
Псевдо-HTML - разрешен

Рейтинг:
Брой показвания: 2998

Мнението ти за темата:

Прехвърли се вALL.BG не носи отговорност за съдържанието на мненията, публикувани във форумите.

НАЧАЛОРЕКЛАМАВРЪЗКА С НАСКОНТАКТИЗА НАС

©1999-2015 ALL.BG Всички права запазени!

Generated in 0.009 seconds in which 0.002 seconds were spent on a total of 12 queries. Zlib compression enabled.