ALL.BG форуми
ALL.BG поща форуми чат стая обяви картички


Форуми » Образование и Наука » Психология

Страници: 1
Nekoi
Нередовен
***

Регистриран: 01.12.2004
Мнения: 276
От: Варна
Етичен кодекс, изисквания и стандарти на психотерапевтите в Бъгария
    #2214470 - 08.10.2008 11:37

За да няма повече спекулации по отношение на това кой е психотерапевт и кой не, съм приложил информация, която регламентира тази дейност. Дано е в помощ и на тези, които имат нужда, но не знаят кой кой е

1. Органи по удостоверяване на правоспособност по психотерапия според стандартите на БАП

А. Орган по удостоверяване на правоспособност по метода (модалността) на организациите - групови членове на БАП;

Б. Комисия по стандартите на БАП;

В. Управителен съвет на БАП2. Условия за удостоверяване на правоспособност по психотерапия според стандартите на БАП

а. С удостоверение за правоспособност по психотерапия се удостояват психотерапевти, завършили обучението си в съответствие със стандартите на метода (модалността) и стандартите на БАП, практикуващи в съответствие с професионалните стандарти и етични норми на БАП.

б. Удостоените с удостоверение психотерапевти се вписват в “Регистър на психотерапевтите” на БАП, който се обнародва и публикува на сайта на БАП.3. Психотерапевтични методи (модалности)

Психотерапевтичният метод (модалност), прилаган от кандидата за удостоверяване на правоспособност, трябва да е приет за научно валиден от ЕАП и трябва да отговаря на стандартите за обучение на БАП.4. Продължителност и съдържание на обучението

1. Общата продължителност на обучението по психотерапия е 3200 учебни часа, от които:
* 1800 учебни часа общообразователни, в рамките на университетско образование по психология, психиатрия или съответни на тях университетски програми или специализирано образование по психотерапия (не по-малко от 3 години)
* 1400 учебни часа специализирана част на обучение в метода (не по-малко от 4 години)

Обучението включва следните елементи:

• Личен психотерапевтичен опит – включва обучителна анализа, собствен опит или други методи съдържащи елементи на себерефлексия, терапия и личен опит (не по-малко от 250 уч. ч.)

• Теоретично обучение – включва отчасти общообразователна и университетска теоретична подготовка по психотерапия и друга част специфична теория на метода (модалността)

• Практика – включва собствена практика под супервизия с продължителност поне 2 години

• Стаж в институция за психично здраве или еквивалентен професионален опит включващ опит с психосоциални кризи и взаимодействие с други специалисти в областта на душевното здраве

Супервизия, обучение и лична терапия (собствен опит) се извършват от квалифицирани според стандартите на БАП специалисти /т.1./.5. Завършено обучение

А. В края на обучението си, психотерапевтът трябва да показва лична, социална и професионална зрялост и посветеност на работата, съгласно професионалните и етични норми

Б. Трябва да бъде оценена теоретичната и практичната му подготовка

В. Психотерапевтът трябва да е завършил необходимото университетско или еквивалентно образование в областта на науките за човека или социалните науки и да има 4 годишно обучение в психотерапевтичен метод (модалност)

Г. Психотерапевтът трябва да членува в професионална организация, която има етичен кодекс, процедури за оплакване и дисциплинарни процедури, съответни на БАП6. Процедури за удостоверяване

А. Процедура за удостоверяване на кандидати - членове на организации на методите (модалностите) - Групови членове на БАП:

• Кандидатстват пред своите организации и ако са одобрени за предлагане за психотерапевти, кандидатурата им се предлага на БАП от органа по удостоверяване на правоспособност по метода (модалността), придружено с копие на съответните дипломи (сертификати)

• Продължителност на процедурата на БАП - до 6 месецаБ. Процедура за кандидатстващи директно в БАП

• Подаване на попълнена форма - заявление за удостоверяване на правоспособност по психотерапия, придружена със съответните дипломи и други документи, удостоверяващи обучението и практиката на кандидата

• Удостоверение от международната организация на съответния метод (модалност), за съответствието на обучението и практиката на кандидата с изискванията на метода, за признаване на правоспособност на психотерапевт от метода

• Продължителност на процедурата (до вписване в регистъра или отказ) - до 1 година7. Вписване в регистъра на БАП

А. Вписване в регистъра на БАП се извършва от УС на БАП, след като е утвърдила кандидатурата на психотерапевта.

• Регистрацията е валидна 5 години от датата на вписването, след което психотерапевта кандидатства за нова 5 годишна пререгистрация

• Комисията по стандартите преценява дали кандидатът за пререгистрация съответства на критериите за продължаващо обучение на БАП и предлага на УС пререгистрация на психотерапевта. УС преценява и евентуални сигнали за нарушения на етиката и стандартите на професионалната практика или финансово неуредени взаимоотношения с БАП и след одобрение пререгистрира психотерапевта.

Б. Регистъра на психотерапевтите се обнародва чрез Държавен вестник, на сайта на БАП и по други начини.

В. Процедурата за отписване от регистъра на психотерапевтите се свежда до решение на УС. Причини за отписване могат да бъдат: неуредени финансови въпроси с БАП, или здравословно или друго състояние, което не позволява на психотерапевта да практикува, или сериозни нарушения на професионалната етика или стандарти, или собствено желание на психотерапевта. При всички положения тази процедура включва изслушване или получаване на писмено обяснение или становище на психотерапевта, ако това е практически възможно.

Г. УС на БАП определя регистрационните и годишни такси за регистрация на психотерапевтите, а ОС ги потвърждава.

Редактирано от Atlantida (05.04.2013 13:38)


Екстри: Изпечатай мнението   Напомни ми!   Уведоми модератора  
Kaiaktzar
темник
**

Регистриран: 27.06.2008
Мнения: 2368
Re: Общи изисквания и стандарти на психотерапевтите в Бъгария
    #2219587 - 12.10.2008 21:20 [Re: Nekoi]

Не виждам държавен вестник бр, год. за Легалността на БАП и прерогативите му по оторизиране.Не съм срещнал и закон, подзаконови актове, наредби, приложения, дори инструкции или вътрешноведомствени писма регламентиращ БАП.

Редактирано от Kaiaktzar (12.10.2008 21:25)


Екстри: Изпечатай мнението   Напомни ми!   Уведоми модератора  
Nekoi
Нередовен
***

Регистриран: 01.12.2004
Мнения: 276
От: Варна
Re: Общи изисквания и стандарти на психотерапевтите в Бъгария
    #2220214 - 13.10.2008 15:17 [Re: Nekoi]

За жалост, няма закон регламентиращ извънболничната психотерапевтична и консултативна работа. БАП е акредитирана от Европейската организация и упражнява контрол според Европейските изисквания. За жалост няма власт над тези които не членуват в нея, но идеята е да се покаже, че специалистите там не са кои да е и може да им се има доверие (със сигурност има добри специалисти и извън нея) и че подлежат на стриктен контрол. В момента се работи по закон (от доста дълго време) с което ще се появи най-накрая регламент за дейноста, вкл. работа със здравната каса и т.н.
Просто в този случай БАП изпреварва държавния апарат, за да има някакъв контрол.


Екстри: Изпечатай мнението   Напомни ми!   Уведоми модератора  
AtlantidaМодератор
паднала от Марс
***

Регистриран: 10.01.2008
Мнения: 2028
От: крита
Re: Общи изисквания и стандарти на психотерапевтите в Бъгария
    #3034056 - 04.04.2013 21:27 [Re: Nekoi]

нa 08.10. 2008-ма година Nekoi написа:
Цитат:

Отново за по-добра информираност, Ви предлагам актуалния за момента етичен кодекс на психотерапевтите в България, който е и възможност на всички опарени да потърсят своите права.

Засега в ЕК са включени регламентации в 7 аспекта на професионалната дейност на психотерапевтите. Те са следните:

I. ОТГОВОРНОСТ

• В своята професионална дейност, психотерапевтите се стремят към най-високите стандарти на професията.

• Те трябва да осъзнават последствията от своите професионални действия и да носят отговорност за тях.

• Те полагат усилия, в рамките на възможностите си, техните услуги да не бъдат използвани по неподходящ начин.

II . КОМПЕТЕНТНОСТ

1. Психотерапевтите предлагат само тези услуги, които са в рамките на тяхната професионална компетентност и съответстват на тяхната квалификация и опит.

• Те осъзнават своите професионални ограничения и при необходимост апелират към други професионалисти за консултация или препращане.

• В тези видове практическа дейност, където още няма твърдо установени стандарти, психотерапевтите взимат всички мерки за да осигурят благополучието на клиентите си.

2. Те се стараят да бъдат в течение на научните и практическите изследвания и решения в сферата на своята дейност.

3. Ако психотерапевтите имат лични проблеми от такъв тип и проявяващи се в такава степен, че влияят върху изпълнението на професионалните им задължения, те се обръщат за професионална помощ с цел изясняване на ситуацията.

III . ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ДРУГИТЕ

1. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С КЛИЕНТИТЕ

1.1. Психотерапевтите зачитат личната неприкосновеност на човека и се грижат за защита правото на клиента на самоопределение в това число и отказ от по-нататъшно участие.

• Психотерапевтите осведомяват клиентите или техните представители за планираните мероприятия по най-разбираем начин, за да могат сами да решат желаят ли да вземат участие в тях или не.

• Отношението към клиентите трябва да поощрява тяхната автономност и самоопределение, като се избягват стилове на поведение създаващи зависимост.

1.2. Психотерапевтите осъзнават всички взаимоотношения, които могат да увредят професионалната преценка и да повишат риска от експлоатиране на терапевтичната ситуация.

1.2.1. Не експлоатират клиентите си финансово, психологически или по какъвто и да било друг начин, които да е видим за обективния наблюдател като ущърб за клиента.

1.2.2. Сексуалната интимност с клиента е неетична.

1.3. Ако условията за наемане на психотерапевта или консултативния психолог водят до невъзможност за спазване на

интересите на клиента, това се обяснява на всички заинтересовани страни.

2. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ОБУЧАВАЩИТЕ СЕ

2.1. Обучителите са отговорни да организират своите взаимоотношения с обучаващите се съгласно етичните принципи валидни за клиентите (т. III , ал. 1.1. до 1.3).

2.2. Обучителите поставят за своя основна цел професионалното израстване и личностно развитие на обучаващите се

2.2.1. Обучителят насочва обучаващия се към друг колега, ако интересите и начинът на приложение на знанията

изискват знания и умения извън подготовката на обучителя.

2.3. Психотерапевтите и консултативните психолози, които ще обучават или ще се занимават с каквато и да е аналогична дейност на курсове, заедно с непсихолози, внимателно следят дали участието им няма да доведе до нежелателно впечатление, че курсът не отговаря на изискванията към работата на професионалната общност.

3. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С КОЛЕГИТЕ

3.1. Психотерапевтите уважават професионалната компетентност, задълженията и отговорността на колегите си и представителите на другите професии.

3.1.1. Въздържат се от необективни съждения за колегите и тяхната работа, но могат да правят обоснована критика.

3.2. Психотерапевтите разбрали, че техен колега е нарушил моралните принципи, постъпват съгласно утвърдените процедури.

IV . КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

1. Психотерапевтите имат задължението да запазват в тайна информацията получена от клиентите си в хода на работата с тях.

2. Те споделят подобна информация с други лица само със съгласието на клиента или на друг законен негов представител.

3. Изключение от това правило може да се направи само в тези случаи, ако чрез това се нанася вреда на клиента или съществува явна опасност за клиента или други хора. В тези случаи информацията трябва да бъде предадена само на тези, които могат да предприемат адекватни действия в дадената ситуация.

4. За осигуряване на конфиденциалност във връзка с психологическите и психотерапевтичните изследвания и интервенции, психолозите и психотерапевтите са длъжни да се погрижат за специална договореност с лицата, ползващи техните услуги.

5. В договореността трябва да се уточни начинът за гарантиране на конфиденциалността: кой ще има достъп до тези материали и колко дълго те ще се съхраняват.(Това се отнася също така за материал, въведен в компютър).

6. В случаи на запис върху магнитна или видеолента, фотографиране или заснемане на филм съгласието на клиента (участник в група и др. подобни) е задължително.

6.1. За демонстрация, прослушване или друго използване на материала е необходимо допълнително писмено разрешение, от което да е ясно, къде, кога, пред кого и в каква форма може да бъде използван съответния материал.

6.2. Тук се изисква да се включи също така информация за това, колко време може да се пази този материал.

7. Ако клиент или участник в група не потвърди съгласието си, материалът незабавно се унищожава.

8. В случай на необходимост психотерапевтите информират възложителите и клиентите за правилата и изискванията за спазване на конфиденциалност според настоящия Етичен кодекс.

V . ИНТЕРВЕНЦИИ, МЕТОДИ, ИЗСЛЕДВАНИЯ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ

1. Психотерапевтичните и консултативни интервенции се планират на базата на добре формулиран проблем и след разглеждането на подходящи методи и алтернативни процедури.

2. При осъществяването на ннтервенционни и други действия и методи, те се извършват в съответствие със стандартите или обичайната практика за тяхното използване.

3. Психотерапевтите избягват да използват методи с неизвестни или неудовлетворителни параметри, освен в случаите, в които се апробират нови такива. За последното клиентите се информират предварително и могат да се използват само след тяхното съгласие

4. Психотерапевтите се стремят да формулират своите послания, заключения и други подобни изказвания по такъв начин, че те да не могат да бъдат превратно разбрани или използвани.

5. Заключенията трябва да бъдат формулирани така, че да бъдат разбираеми за възложителя.

6. Психотерапевтите се грижат за това психотерапевтичните и консултативните методи да не се описват в средствата за масова информация, по такъв начин, че да се намали тяхната полезност.

7. Психотерапевтите самостоятелно избират методите си на работа.

VI . ПУБЛИЧНИ ИЗКАЗВАНИЯ

1. Публичните изказвания, съобщения, информации и други подобни направени от психолозите и психотерапевтите, имат за цел да помогнат на хората да осъществят добре информирани и свободни избори.

• Когато правят изказвания като специалисти, те се стремят към обективност и точност.

• Психотерапевтите информират за спецификата на професионалната си дейност по такъв начин, че да избягнат неправилното разбиране от аудиторията на спецификата на своята дейност или професия.

1.2.1. Избягват се публични изказвания, изглеждащи като самореклама.

2. Предлагайки своите услуги, психолозите и психотерапевтите дават само следната информация: име, адрес, телефон, образование, работно време и специалност.

2.1. В обявите за курсове може да се съдържа информация, обясняваща съдържанието и целите на курса.

2.1.1. Обявата не трябва да изглежда като реклама или да съдържа обещания за специфични резултати.

3. Психотерапевтите и консултативните психолози, публикуващи съвети в печата, участващи в специални предавания на радиото и телевизията или където и да е, дават тези съвети само в обща форма.

3.1. Психотерапевтите и консултативните психолози, публикуват от свое име само тази работа, която е извършена напълно от тях или за която имат съществен принос.

3.2. Психотерапевтите не забраняват и не пречат на публикации с критика за тяхната работа.

VII . ПРОЦЕДУРИ ВЪВ ВРЪЗКА С НАРУШЕНИЯТА НА ЕТИЧНИЯ КОДЕКС

1. Нарушенията на ЕК (Етичния кодекс) се разглеждат задължително, независимо дали представляват закононарушения и се преследват по силата на други закони на Р. България.

2. Сведения за нарушенията на етическите норми могат да постъпват както от клиенти, така и от колеги или стажанти - обучаващи се колеги.

2.1. Ако квалифициран член на БАП получи информация за нарушение на етическите норми от свой колега (член на асоциацията), той е задължен да се опита да реши проблема помежду им, като разговаря със засегнатата страна и със своя колега.

2.2. Ако това се окаже невъзможно или нарушението е толкова голяма, че получилият информация колега сметне, че то превишава неговата компетентност, то той се обръща по установения ред към КЕ (комисията по етика).

3. Заявленията за нарушения трябва задължително да се представят в писмен вид, с подробно излагане на аргументи за нарушенията на ЕК. Те трябва да са подписани с пълното име и адрес на заявителя.

• Анонимни или устно направени заявления не се разглеждат.

3.2. Независимо до кой от органите на ръководство на БАП са адресирани, заявленията задължително се препращат на Председателя на КЕ (комисията по етика).

4. Заявленията се разглеждат от КЕ, която е упълномощена да взема окончателните решения.

4.1. Председателят на КЕ е длъжен да свика нейните членове в десетдневен срок от получаване на заявлението.

• КЕ определя докладчик по заявлението, който е длъжен да изслуша страните, да събере необходимите сведения и да ги предостави на комисията.

4.3. Докладчикът представя в писмен вид своето заключение на КЕ.

5. КЕ от своя страна приема заключението на докладчика и ако е нужно отново изслушва страните, проверява всички документи и прави съответните експертизи предвидени от Стандартите на Асоциацията.

5.1. Ако комисията не е удовлетворена от разследването, тя може да определи нова експертиза и нов докладчик.

• В срок от един месец след постъпване на оплакването, КЕ съобщава своето заключение.

5.3. Членовете на БАП представят на КЕ всички налични сведения и документи във връзка с нейни разследвания.

6. КЕ взима своите решения по представените заявления с обикновено мнозинство.

• Заключенията на КЕ се представят в писмен вид на Управителния съвет на БАП, като копия от него се изпращат на засегнатите страни.

• Заключенията на КЕ могат само да потвърдят или отхвърлят точките от заявлението за нарушение на ЕК. Тя не определя и налага санкции, но може да препоръча за члена на Асоциацията нарушил ЕК някаква форма на супервизия, тренинг или обучение.

• Решения, свързани с членството в Асоциацията на провинил се неин член може да взема само Общото събрание, съгласно Устава.

6.4. Решенията и експертизите на КЕ са окончателни и са валидни за срок от шест месеца.

7. Всички разследвания и заключения на КЕ са конфиденциални и не подлежат на разгласяване без съгласието на засегнатите страни.
--------------------
" Не трябва непременно да сте луд, за да работите при нас, но все пак помага. "


Екстри: Изпечатай мнението   Напомни ми!   Уведоми модератора  
Страници: 1Допълнителна информация
0 регистрирани и 1 анонимни потребители в момента разглеждат този форум.

Модератор:  Тaис, Atlantida 

Изпечатай темата

Възможности в този форум:
Не можете да добавяте нови теми
Не можете да отговаряте на мненията
HTML - забранен
Псевдо-HTML - разрешен

Рейтинг:
Брой показвания: 5898

Мнението ти за темата:

Прехвърли се вALL.BG не носи отговорност за съдържанието на мненията, публикувани във форумите.

НАЧАЛОРЕКЛАМАВРЪЗКА С НАСКОНТАКТИЗА НАС

©1999-2015 ALL.BG Всички права запазени!

Generated in 0.022 seconds in which 0.005 seconds were spent on a total of 13 queries. Zlib compression enabled.