ALL.BG форуми
ALL.BG поща форуми чат стая обяви картички


Форуми » Бизнес и Икономика » Европейски съюз

Страници: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | >> (покажи всички)
аbс
ентусиаст
***

Регистриран: 12.10.2007
Мнения: 262
на който му се чете
    #2157235 - 23.07.2008 12:06 [Re: Джен]

Цитат:

Доклад на Европейската комисия до Европейския парламент и Европейския съвет относно управлението на фондовете на ЕС в България1. ВЪВЕДЕНИЕ
България получи значителна финансова и техническа подкрепа от ЕС по време на предприсъединителния период и в нейни ръце е да изпълни условията критериите, които биха й позволили да продължи да получава такава в настоящия финансов период, 2007 – 2013г. (€6.852 милиарда само от Структурните фондове).

Предприсъединителната подкрепа – програмата ФАР, САПАРД (за земеделието), и ИСПА (за инфраструктурата), както и временните финансови помощи, предвидени в Акта за присъединяване, the Transition Facility and the Cash-flow, а така също и по програмите за помощ при достигане на шенгенските изисквания, бяха предназначени да подпомогнат България да затвърди социално-икономическите реформи и да се подготви за усвояването на по-големи суми по Структурните фондове.

Тези програми се намират в различни степени на своето провеждане, но не всички налични фондове са били оползотворени и значителни суми все още не са изплатени. Структурните фондове, както и други програми (например свързаните със Шенген), които попадат в настоящата финансова перспектива, се намират едва в началната си фаза и само авансови плащания са били извършени по тях.

Въпреки че степента на осъществяване е различна при различните програми, все пак има единни стандарти за управление и финансов контрол, които е необходимо да бъдат покрити. Например, единните процедури по придобиването (т.е. изготвянето на оферти, оценяване и получаване на контракти) е необходимо да бъдат последвани от упражняването на непреклонен финансов контрол. Финансирането чрез Европейски фондове е достъпно само тогава, когато е демонстрирано и доказано едно стабилно финансово управление.

България среща трудности при много от тези програми и тепърва се налага да доказва, че действително разполага със стабилни структури за управление на финансите, които действат обективно. Нейният административен капацитет е слаб. Нещо повече, съществуват сериозни обвинения в допускането на нередности, както и обвинения в корупция и конфликти на интереси при възлагането и получаването на контракти. Разследванията на европейската антикорупционна агенция ОЛАФ относно управленията на Еврофондовете от страна на българските власти доведоха до временното суспендиране на някои предприсъединителни фондове, както и до замразяване на плащанията по различни други финансови инструменти през втората половина на 2007 г. и първата половина на 2008 г.

Въз основа на отговорностите си по Договора за прилагане на бюджета и в частност, като има предвид необходимостта от стабилно управление на Еврофондовете и да упражнява контрол върху изразходването на средства от Европейския бюджет, Европейската комисия смята за необходимо да информира Европейския парламент и Съвета, а чрез тях и отговорните за бюджета структури, за ситуацията в България, за вече предприетите (както и за тези, които се очаква да бъдат предприети) от Комисията коригиращи действия, които могат да бъдат очаквани от властите в България.

Този доклад разглежда положението с основните програми за финансиране, представя преглед на мерките, които са предприети до момента и начертава предстоящите действия.

Ситуацията е сериозна. В знак че признава мащабите на проблема, наскоро българските власти предприеха поредица от коригиращи действия. Бе започната работа по процедурни и законодателни изменения, които са необходими за ефективно противодействие срещу конфликтите на интереси. Бяха направени и няколко възлови назначения във високите етажи на управлението – като назначаването на вицепремиер, отговарящ за координацията във връзка с Еврофондовете, който в същото време оглавява и Българската антикорупционна служба. Бе назначен и нов директор на одитната агенция.

Това са стъпки в правилната посока. Но всичко това трябва да бъде последвано и от внушаващи доверие структурни корекции, както и фундаментална реформа.

2. Състояние на различните финансови инструменти
2.1 Финансови инструменти, засегнати от нередности и недостиг
2.1.1 ФАР и Transition Facility

Програмите и фондовете по ФАР и Transition Facility имат за цел да помогнат на България да завърши реформите и да се подготви за усвояването на далеч по-значителни помощни суми по Структурните фондове. Цялата сума, предназначена за усвояване от България по ФАР и Transition Facility възлиза на €780 милиона.
Последният срок за сключване на договори по ФАР е ноември, 2008 г., а за Transition Facility – декември, 2009 г. Прилагането на програмите и плащанията ще продължат най-късно до 2011 г.

Комисията упражнява надзор върху управлението на тези програми чрез децентрализирана система за прилагане, която се грижи за децентрализирания мениджмънт чрез акредитирани агенции по прилагането. Четири такива агенции бяха акредитирани в България през юни, 2007 г.
Проблемите
Мониторингът и одитите показват, сериозни слабости в системите за управлението и контрола и сочат поредица от нередности, случаи на подозрения в корупция и конфликт на интереси, в които са въвлечени администраторите по програмата и контракторите.

В резултат от това плащанията към две от агенциите – Централното звено за финансиране и договаряне и Изпълнителната агенция в Министерството на регионалното развитие и благоустройството – бяха преустановени. Общата сума на фондовете, засегнати от суспендирането на финансовото подпомагане, възлиза на около €610 милиона, включително приблизително €250 милиона, за които все още няма сключени договори.
Последващи стъпки
Въпреки неколкократните изисквания от страна на Комисията за подобрения в системите за управление и контрол в рамките на някакви разумни срокове, българските власти остават неспособни да предоставят гаранции за стабилното управление на финансите и да осигурят премахването на нередностите. Те не съумяха пълноценно да обяснят и класифицират обстоятелствата около тези нередности и не предприеха необходимите действия, за да поправят допуснатите слабости.

След като двете агенции, за които става дума, се оказаха неспособни да демонстрират стабилно управление на финансите и да докажат, че фондовете се използват именно за да бъдат постигнати поставените цели, Комисията ще оттегли Решението, по силата на което нейната помощ бе предоставена за децентрализирано управление от тези две агенции. В резултат от това агенциите ще загубят правото си да участват при сключването на контракти, докато не докажат, че разполагат с ефективни системи за финансово управление и контрол.

По отношение на сумите, които вече са похарчени, или предстои да бъдат похарчени по вече сключени договори от тези две агенции, Комисията ще разследва внимателно тяхната пригодност за финансиране със средства на ЕС, ще декларира сумите, които не са били разпределени правомерно и – възможно е – ще поиска тяхното възстановяване.

2.1.2 САПАРД
България има достъп по САПАРД до сума, възлизаща на €445 милиона, от които до момента са изплатени €235 милиона.
Проблемите
Съществуват три групи проблеми, във връзка със САПАРД.
Първите са свързани с проекти на стойност €26, които в момента се разследват от ОЛАФ, във връзка с трудности по прилагането им, причинени от измами и възможна корупция. Изглежда, ме българските власти в последно време са започнали процедури по възстановяването им.

Втората група е свързана с разследванията около дейността на предишния изпълнителен директор на Агенция САПАРД за обем похарчени средства, възлизащ на около €10 милиона.

Този изпълнителен директор бе отстранен през 2007 г., след възникването на подозрения в нарушения, свързани с дейността на Държавен фонд “Земеделие”. Българските власти се опитаха да оспорят, че тези нарушения са имали някаква връзка с фондовете по програмата САПАРД. Въпреки това прокуратурата в България в последно време разследва случая с наскоро отстранения директор, във връзка с “неправомерно одобряване на проекти” по мярката “инвестиране в пазарите за продажби на едро”. Срещу него е започнало наказателно преследване по тези обвинения.

Третият кръг от проблеми е свързан с разкритията от последния одит от службите на Комисията, покриващ сумата от €105 милиона, които тепърва трябва да бъдат плащани на бенефициенти по програмата САПАРД (съставляваща 62% от цялата сума, която е предвидено да бъде разпределена по тази програма). Одитът разкри значителен дефицит, що се отнася до системата за контрол на инвестиционните помощи по три основни за програмата мерки.
Последващи стъпки
Комисията предупреди Националния координатор по еврофондовете (НКЕ) за резултатите от одита по трите инвестиционни мерки и поиска прилагането на план за действие. От НКЕ бе поискано да представи на Комисията този план, заедно с график за привеждането му в действие, до 31.07.2008 г.

Нещо повече, Комисията отбеляза, че всякакви бъдещи заявления за допълнителни плащания от НКЕ към Комисията по тези мерки са суспендирани, докато България не реформира своята система и не покрие изискванията на Комисията. НКЕ трябва да информира Комисията за предприетите мерки и постигнатия напредък до септември, 2008 г. Комисията ще обмисли възможността за възстановяване на плащанията само след като изисканата от българските власти необходима информация бъде получена, заедно с доказателства, че за взети всички нужни коригиращи мерки, а така също, когато тази информация бъде потвърдена от независим източник. Плащанията от НКЕ към финалните бенефициенти ще бъдат възстановени едва при покриването на същите тези условия.

2.1.3 ИСПА – Кохезионен фонд
На фона на многото страни.членки са изпитвали трудности в навременното привеждане в действие на Трансевропейската мрежа и инвестициите в екологична инфраструктура, България се очертава като особено бавна. До момента едва 18% (€156 милиона от наличните €879 милиона) са били сертифицирани по тези проекти, започнати по предприсъединителните инструменти на ИСПА, но финализирани сега по правилата на Кохезионния фонд.

През декември, 2007 г. Комисията поиска националните власти да предоставят план за действие, насочен към ускоряването при осъществяването на проектите, посочени като проблемни. Този план за действие бе разгледан както от отговорните министерства, така и от службите на Комисията, като специфичните причини за забавянето и необходимите подобрения в работата бяха идентифицирани. Тези подобрения трябва да бъдат въведени с изключителна скорост, за да бъде осигурено осъществяването на всички проекти преди крайния срок за сертифициране на разходите (краят на 2010 г.).
Проблемите
През януари, 2008 г в българската преса се появиха обезпокоителни твърдения по адрес на Изпълнителния директор на Фонд Национална пътна инфраструктура (ФНПИ), във връзка с конфликт на интереси при подписването на договори между ФНПИ и пътно-строителна фирма, контролирана от роднина на изпълнителния директор. Като допълнение – двама високопоставени служители на ФНПИ бяха арестувани и обвинени във вземане на подкуп.

На 24 януари Комисията изпрати писмо до Министерството на финансите, в което поиска прекратяване на плащанията на средства по три изпълнявани към момента проекта на ФНПИ по Кохеционния фонд (екс-ИСПА) и настоя ФНПИ да не подписва нови контракти по програмите за финансиране за 2007 – 2013, докато случаят не бъде подробно разследван и необходимите корекции в работата не бъдат извършени. Впоследствие изпълнителният директор бе отстранен и заменен.

Финансирането за сектор “Пътища” (€144 милиона по действащи в момента проекти по Кохезионния фонд (екс-ИСПА)) бе прекратено, в ход е и подготовката за формалното му прекратяване. Замразяването на подписването на нови контракти по сектор “Пътища” в рамките на предвидените за програми през 2007 – 2013 г. пари остава в сила.

Последвалите разследвания и първият одитен доклад, предоставен от Министерството на финансите на Комисията се провалиха да убедят Комисията, че ФНПИ ще бъде в състояние правилно да привежда в действие проектите по Кохезионния фонд.

Комисията препоръча да бъде извършен независим одит, който да послужи като основа за съставянето на конкретен и детайлен план за действие за подобряване на системите за управление и контрол във ФНПИ. На 18 юни, 2008 г. Комисията получи одитен доклад, подготвен от международна одиторска компания по поръчка на българските власти, заедно с детайлен план за действие, основаващ се върху “предварителните” разкрития на тази одиторска компания.
Последващи стъпки
Наскоро назначеният вицепремиер, отговарящ за Еврофондовете, е наясно със съществуването на проблеми и работи в посока подобряване на общите условия и системи за прилагане на Структурните фондове за България.

С цел да опрости и да подсили системата за прилагане, българските власти наскоро намалиха броя на изпълнителните агенции за проектите по екс-ИСПА. Тази промяна ще постави ФНПИ под директния контрол на Министерството на транспорта.

Едно от основните заключения на външния одиторски доклад е, че са необходими и бъдещи разследвания, особено що се отнася до количеството на случаите на възможен конфликт на интереси. Към момента българските власти са в процес на организиране на такива разследания. Успоредно с това са направени и първите стъпки за щателен преглед на организационната структура на ФНПИ. Това би могло да бъде разглеждано като първа крачка към прилагането на детайлния план за действие, за който стана дума по-горе.

Навременното и ефективно прилагане на този план за действие би се превърнало във важен елемент от оценката за одобряване на бъдещи средства по Операционни програми “Регионално развитие и транспорт”, където краен бенефициент е именно ФНПИ. Крайните срокове за приключването на тези оценки са между септември и ноември, 2008 г. Сертифицирането на средства за харчене по тези програми ще зависи от оценката за одобрение от страна на европейските агенции, отговарящи за това. Провеждането на плана за действие от страна на ФНПИ ще бъде прегледано от страна на Комисията по-късно през тази година. На базата на този преглед, Комисията ще вземе решение, дали системата за мониторинг и контрол, както и административният капацитет на ФНПИ са се подобрили значително и – съответно – дали в бъдеще може да бъде подновено сключването на договори за финансиране.

2.2 Финансови инструменти, намиращи се в началния си и стартов стадий

Част от програмите засега се намират само в началния стадий на тяхното прилагане. Това означава, че засега по тях са извършвани единствено авансови плащания, а Комисията е в процес на проучване и установяване, дали системата за управление и контрол в България, която трябва да осигури здравословния мениджмънт на средствата по тези фондове, е задоволителна.

2.2.1 Европейски рибарски фонд

Европейската комисия одобри през декември, 2007 г. Оперативна програма за българския риболовен сектор за периода 2007 – 2013 г. Общата сума по тази програма, до която страната би имала достъп, възлиза на €107 милиона, с помощ на ЕС чрез Европейския рибарски фонд (ЕРФ), възлизаща на €80 милиона. Програмата обхваща цялата територия на България, която (цялата) е посочена като район на конвергенция.

Засега единствено авансови плащания са били правени, а оценката за годност предстои да бъде получена през декември, 2008 г. Предвижда се ефективният старт на програмата да бъде през септември, 2008 г., когато ще бъде дадена първата възможност за предлагане на проекти.

Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) е отговорна за провеждането на Операционната програма на ЕРФ. Към момента тя е в процес на подсилване на административния си капацитет, във връзка с провеждането на Оперативната програма и Общата риболовна политика.

Съществуват данни за лош мениджмънт и допуснати нередности от страна на ИАРА, във връзка с провеждането на вътрешни процедури и установяването на обективни критерии за подбор на проектите по Оперативната програма на Европейския рибарски фонд.
Последващи стъпки
Подобно на други програми по Структурните фондове, възстановяване на средства, изразходвани по тази програма ще зависи от задоволителната оценка за синхронизираността им със съществуващите критерии. Като допълнение, правилата на ЕРФ предоставят достатъчно възможности за суспендиране, прекъсване или извършване на финансови корекции по Оперативната програма. Те ще бъдат използвани в случай на установени нередности или систематичен дефицит на ефективна система за управление и контрол. Интегриран одиторски подход ще бъде приведен в действие спрямо програмите за риболов, структурните и селскостопанските програми.

2.2.2. Европейски социален фонд

Европейският социален фонд съфинансира две оперативни програми в България – Оперативната програма “Развитие на човешките ресурси” и Оперативната програма “Административен капацитет”. Общата сума на средствата, достъпни по тях, възлиза на €1.185 милиарда.

Двете Оперативни програми бяха приети през октомври, 2007 г., а първите грантови схеми и операции стартираха през 2008 г.

В съответствие със свързаните финансови регулации (Регулация 1083/2006) само автоматични авансови плащания са били извършени до момента, на стойност €59 милиона. Оценката за годност на системата за управление и контрол на България за Европейския социален фонд ще бъде извършена от Европейската комисия през втората половина на 2008 г., на основата на това, доколко българските власти се съобразяват със съществуващите правила и критерии.
Последващи стъпки
Следващата оценка за годност трябва да предостави гаранции, че създадените в България системи са в съответствие със съответните съществуващи финансови Регулации и могат да осигурят стабилно управление на средствата и ефикасно прилагане на Социалния фонд. Няма да може да бъде правено никакво възстановяване на средства, изразходвани от българските власти, преди оценката да бъде приета от Комисията. От българските власти се очаква да предоставят документацията, въз основа на която ще бъде направена тази оценка, през лятото или ранната есен на тази година.


2.2.3. Cash Flow and Schengen Facility

България има достъп по Cash Flow and Schengen Facility до обща сума, осигурена от Общостта, на стойност €239.5 милиона. В съответствие с Член 32 от Договора за присъединяване, който определя, че поне 50% от сумата трябва да бъде изразходвана с дейности, свързани с Външните граници на Съюза, и постигане на Шенгенските изисквания, България разпределя €161 милиона (67%) за Шенгенската част от този инструмент.
Последващи стъпки
Българските власти трябва да удостоверят наличието на стабилна система за финансово управление и контрол върху шенгенската част от този инструмент, особено в областта на сключването на договори и възлагането на обществени поръчки. Засега няма яснота, дали Централното звено за финансиране и договаряне, цитирано по-горе, в точка 2.1.1., което е въвлечено в трудности във връзка с финансирането по програмата ФАР, ще бъде в състояние да даде подобни гаранции. Процедурни предпазни мерки трябва да бъдат въведени от Централното звено за финансиране и договаряне, за да бъде избегнат всеки потенциален или действителенконфликт на интереси при оценяването на офертите. В случай на сериозни слабости в системите за мениджмънт и контрол, съществени финансови корекции и/или изисквания за възстановяване на средства могат да бъдат осъществени при изчистването на сметките.

2.2.4. Фондове по Общата програма “Солидарност и управление на миграционните потоци”

България участва в Общата програма и през 2007 г. получи комбиниран достъп до €1 милион (за два от тези фонда), а през 2008 г. – до €1.8 милиона (по 3 от общо 4-те фонда).
Последващи стъпки
Българските власти, посочени да оперират с фондовете по Общата програма “Солидарност и управление на миграционните потоци” трябва да засилят своя административен капацитет да подготвят програми и да задействат системи за контрол.
Капацитетът за усвояване трябва да бъде засилен както на ниво възлагащи власти, така и на ниво бенефициенти.

2.3 Сътрудничество с ОЛАФ

ОЛАФ извърши разследвания по два случая, свързани с финансиране по програмите ФАР и САПАРД. Установеното от ОЛАФ сочи някои фундаментални слабости на българските административен и правен капацитет.

Липсва обвързаност и отговорност да се действа решително, бързо и в сътрудничество с другите обществени институции, когато за идентифицирани случаи на измама. Например българската институция, участваща в разплащанията по САПАРД – Държавен фонд “Земеделие” не демонстрира активност в реагирането на съобщения за нередности, конфликт на интереси и измами, свързани с това финансиране от страна на Общността. Имаше сериозен дефицит на сътрудничество и координация между различните администрации, свързани с тези проблеми.

В случая със САПАРД Върховната касационна прокуратура се оказа неспособна да предостави на ДФ “Земеделие” уликите, които биха сложили началото на процедурите по финансовото възстановяване.

От друга страна, когато ДФ “Земеделие” започна такива процедури, проблемът се препредаваше към Държавните служби за възстановяване към Министерството на финансите. След това излизаше, че ДФ “Земеделие” повече няма касателство към проблема и процесът спираше.

Това води до извода, че липсва “фокусираща точка”, която да поеме отговорността и съществува абсолютна липса на спирачки за продължаващите лоши практики.

Българските юридически власти демонстрират склонността да възприемат подход на разбиване на всеки случай, разглеждан от тях, на по-малки компоненти, което изключва възможността за ефективно разследване и постигане на задоволителен юридически резултат.

Имаше и случаи, при които дела бяха започвани, а след това прекратявани без оправдателни причини за това, което обезсърчаваше по-нататъшните разследвания от страна на ОЛАФ.

В допълнение, ОЛАФ бе изправяна пред случаи на пробиви в конфиденциалността, неправилни интерпретации и изтичане на поверителна информация. Съществуват силни подозрения, че е замесена организираната престъпност.

Наскоро назначеният вицепремиер е наясно със ситуацията и обеща да предприеме необходимите мерки за корекция. Бе поет ангажимент за изготвянето и приемането на закон, който да улесни работата и да подпомага ОЛАФ, когато тя осъществява контрол на място, по силата на Регламент (EК) 2185/96.

И накрая, ОЛАФ работи заедно с българските власти, за да бъде гарантирано, че са усвоени уроците след случаите с програма САПАРД, както на юридическо ниво, така и във връзка с действията при настоящи и бъдещи подобни случаи.

3. Заключение
Европейските фондове, заделени за България, са практическото изражение на солидарността на Съюза с гражданите на България. Тези фондове имат за цел да помогнат на по-малко облагодетелстваните и напреднали региони на страната да съсредоточават необходимите инвестиции в транспорта, телекомуникациите, и енергийната инфраструктура, като повишат конкурентноспособността, насърчат социалното единство и засилят цялостните икономическо развитие и стабилност на България.

Ефективното използване на тези фондове изисква създаването на ефективни системи и структури за управление и контрол на финансите, които да благоприятстват прилагането през целия цикъл на проектите – от оценката за тяхната приемливост и самото им оформяне, до оферирането и сключването да договора, като се стигне и до съпътстващия и последващия контрол и оценка.

България не е в състояние да пожъне всички придобивки на тази подкрепа, заради критични слабости в административния си и юридически капацитет, както на локално, така и на регионално и централно равнище.

Българската публична администрация страда от високо текучество на персонала, неатрактивно заплащане, което поражда корупционна среда, отживели и централизирани процедури. В частност, отсъствието на воля да се използва властта за налагане на мерки, които биха изправили нередностите и измамите чрез незабавни искания за възстановяване на средства, с които е злоупотребено и други защитни мерки, както и де факто липсата на независимост на националната одиторска система и изпълнителните агенции, будят сериозна загриженост.

Високото ниво на корупцията и организираната престъпност отежняват тези проблеми до обща слабост на административния и правен капацитет.

Както бе подчертавано във всички доклади на Комисията по механизмите за сътрудничество и верификация, включително и този, съдържащ се в настоящото обръщение към ЕП, липсата на твърда посветеност и на резултати в борбата срещу корупцията и организираната престъпност са тревожни. Те се отразяват директно върху административния капацитет на България, а от там и на нейната способност да осигури здравословно управление и ефективно разпределение на фондовете на ЕС. България се нуждае не само да засили значително своя административен капацитет, но и драстично да обуздае възможностите за корупция на високо ниво и да започне ефективна борба срещу организираната престъпност.

Спешни действия са необходими, тъй като крайните срокове за договори по някои от фондовете наближават, след което тези фондове ще бъдат изгубени за България.

България трябва да:

Засили административния капацитет в управлението на Еврофондовете, като гарантира стабилност, обучение и техническа експертиза за отговорните служители. Назначенията на управленски позиции трябва да избягват всякаква възможност за конфликт на интереси.

Премахне съществуващите или потенциални мрежи на конфликти на интереси в цялостното управление на фондовете.

Подобри надзора и прозрачността по процедурите за публични поръчки на централно, регионално и локално равнище, в стриктно съответствие с възприетите от ЕС правила.

Засили контрола върху законността и редовността на изразходването, като извършва реални и на място проверки и одити по своя собствена инициатива, които да се разпростират върху всички програми за финансиране.

Осигури, че финансирането от страна на ЕС е защитено, а когато е необходимо се издават заповеди за възстановяване на неправомерно изразходвани средства, без забавяне, директно от отговорните администрации по надзора или изпълнението, щом бъдат идентифицирани нередности или измами.

Докладва без забавяне на Комисията за всеки случай на установени измами или нередности, независимо дали съществува само подозрение или има потвърждение. Да изчисти дефинициите за нередности и измами, както и да издаде инструкции за процедурите, които ще бъдат установени и ще последват получаването на всеки подобен сигнал.

Предприеме защитни, коригиращи, и дисциплиниращи мерки бързо, когато това се налага, като информира Комисията по съответен начин.

Да надгражда върху вече предприетите първоначални стъпки за подобряване на координацията между министерствата, съответните заинтересовани лица, а така също и централните, регионалните и локалните власти.

Някои първоначални действия вече са предприети на национално ниво, за преодоляването на тези критични дефицити в управлението на програмите и финансовия контрол. Това развитие е положително, в правилната посока и трябва да бъде продължавано.

Комисията е готова да предостави съвети, помощ и да подкрепи България в разрешаването на тези проблеми. Тя също така призовава всички страни-членки да помогнат на България, като продължат да й предоставят независима експертиза на високо ниво.

Но самата България е длъжна да се посвети целенасочено на прочистването на своята администрация и да даде гаранции, че щедрата подкрепа, която получава от ЕС, действително достига до нейните граждани, а не е източвана от корумпирани управленци, действащи заедно с организираната престъпност

Спомням си преди време, една кандидат вицепрезидентка, която се бореше за отваряне на блоковете от АЕЦ Козлодуй. Не можа да отговори на Коритаров кои точно и колко са на брой...

--------------------
Човек може да влезе в ада яхнал собствения си език - Тери Пратчет


Екстри: Изпечатай мнението   Напомни ми!   Уведоми модератора  
Пипи^
суросинкява на цепленки
****

Регистриран: 09.04.2003
Мнения: 27485
Re: Изключване от ЕС
    #2157240 - 23.07.2008 12:10 [Re: Джен]

Лани като бях по Дойчовско, колкото пъти споменеха България в новините, следващата дума беше "корупция".
Гадно, но вярно.

--------------------
Ние сме ора естете.


Екстри: Изпечатай мнението   Напомни ми!   Уведоми модератора  
l_mn

**

Регистриран: 15.08.2006
Мнения: 808
От: still in bg
Re: Изключване от ЕС
    #2157252 - 23.07.2008 12:29 [Re: Айфел]

а бе като на изключат ще станем Швеицария на Балканите!!!

Екстри: Изпечатай мнението   Напомни ми!   Уведоми модератора  
cTpaHHo
Иде ли?!
***

Регистриран: 26.09.2004
Мнения: 4544
От: Варна
Re: на който му се чете
    #2157258 - 23.07.2008 12:44 [Re: аbс]

Прочетох го.
Споделих го накратко с колегите.
Не им пука.
По интересна за тях е темата за Радован Караджич и как се е преобразявал.
Никога няма да се оправим

--------------------
Еееебрееедебреееееееееееееее - пуснах си гласа


Екстри: Изпечатай мнението   Напомни ми!   Уведоми модератора  
Бодри
Гад МръсТна
**

Регистриран: 11.01.2005
Мнения: 4948
От: зад на Дед Мороз
Re: на който му се чете
    #2157262 - 23.07.2008 12:56 [Re: аbс]

Някой не-мързелив и не-толкова зает (колкото аз) би ли го опростил (смлял) тоя доклад до 4-5 иизречения, да си задоволим любопитството, докато остане време за четене

Ша ни гонят ли поне кажете

--------------------
Да живее проникването в най-тъмните дебри на бъдещето!


Екстри: Изпечатай мнението   Напомни ми!   Уведоми модератора  
cTpaHHo
Иде ли?!
***

Регистриран: 26.09.2004
Мнения: 4544
От: Варна
Re: на който му се чете
    #2157263 - 23.07.2008 13:02 [Re: Бодри]

и с едно изречение може

ебаха ни майката вежливо
...и нещо повече!

--------------------
Еееебрееедебреееееееееееееее - пуснах си гласа


Екстри: Изпечатай мнението   Напомни ми!   Уведоми модератора  
аbс
ентусиаст
***

Регистриран: 12.10.2007
Мнения: 262
===
    #2157266 - 23.07.2008 13:09 [Re: cTpaHHo]

Майките също имат право на полов живот, стига да е във взаимно съгласие. Всъщност управата е наш образ в огледалото. Донякъде. Ние сме си ги избрали и през годините не сме се напъвали особено да ги изринем, т.е. излиза, че са ни харесвали.

--------------------
Човек може да влезе в ада яхнал собствения си език - Тери Пратчет


Екстри: Изпечатай мнението   Напомни ми!   Уведоми модератора  
cTpaHHo
Иде ли?!
***

Регистриран: 26.09.2004
Мнения: 4544
От: Варна
Re: ===
    #2157267 - 23.07.2008 13:11 [Re: аbс]

и още е така
споменах по-горе за отклика сред колегите

--------------------
Еееебрееедебреееееееееееееее - пуснах си гласа


Екстри: Изпечатай мнението   Напомни ми!   Уведоми модератора  
Overhate

***

Регистриран: 09.11.2003
Мнения: 20675
Re: на който му се чете
    #2157272 - 23.07.2008 13:21 [Re: cTpaHHo]

На мен даже и Караджич не ми е интересен

Екстри: Изпечатай мнението   Напомни ми!   Уведоми модератора  
l_mn

**

Регистриран: 15.08.2006
Мнения: 808
От: still in bg
Re: на който му се чете
    #2157273 - 23.07.2008 13:24 [Re: Overhate]

аиде бре тоз доклад не излезе ли че ме унася в след оБедна дрямка и кандиса да въртя сайтовете и да чакам неговата поява

Екстри: Изпечатай мнението   Напомни ми!   Уведоми модератора  
Страници: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | >> (покажи всички)Допълнителна информация
0 регистрирани и 1 анонимни потребители в момента разглеждат този форум.

Модератор:  Мишо, Nadin 

Изпечатай темата

Възможности в този форум:
Не можете да добавяте нови теми
Не можете да отговаряте на мненията
HTML - забранен
Псевдо-HTML - разрешен

Рейтинг: *****
Брой показвания: 29808

Мнението ти за темата:

Прехвърли се вALL.BG не носи отговорност за съдържанието на мненията, публикувани във форумите.

НАЧАЛОРЕКЛАМАВРЪЗКА С НАСКОНТАКТИЗА НАС

©1999-2015 ALL.BG Всички права запазени!

Generated in 0.028 seconds in which 0.007 seconds were spent on a total of 13 queries. Zlib compression enabled.