ALL.BG форуми
ALL.BG поща форуми чат стая обяви картички


Форуми » Образование и Наука » История

Страници: 1 | 2 | >> (покажи всички)
bozman
старо куче
***

Регистриран: 15.07.2006
Мнения: 893
От: Madrid
Славяните - Раби Божии
    #2541489 - 27.12.2009 04:35

Понеже на кораба се качиха множество способни пирати, които много успешно секат хилавите пипала на официалният исторически октопод и понеже понякога bozman е упрекван, че удря с тъпото на секирата, последния реши на мястото на „тъпото” на секирата да постави още едно острие за повишаване ефективността от сечта. С наличния човешкия потенциал на пиратския кораб боцмана счита, че острието ще бъде калено, наточено, оксидирано, инкрустирано и т.н. с течение на времето.
И така, за да няма недоразумения в процеса на четене, каква е същността на „Славянската служебна теза – ССТ”:
Тя гласи:
Понятието „славяни” е служебно име на първите християни в Европа.

Преди да се възприеме като име на етнос на територията на Европа и Азия днешните „славяни” – скитите, хуните, сарматите, венедите, латвийцитете и всички останали етноси, под които днес разбираме славянската „раса” СА индикирани като християни.

Каква е по численост славянската общност днес (2007г.):
Белорусия - 9,735,382 Босна И Херцеговина - 2,048,500 (тук са само християните от Херцеговина) България - 7,621,337 Хърватска - 4,637,460 Чехия - 10,256,760 Македония - 2,054,800 Черна Гора - 598,258 Полша - 38,125,478 Русия - 141,800,000 Сърбия - 9,963,742 Словакия - 5,422,366 Словения - 2,012,917 Украйна - 45,996,470
Към 500г.от н.е. – около 30 000 000 европейци, тогава се появява за пръв път понятието „славяни”.

Към славянските територии несъмнено е и днешна Унгария, тъй като маджарите се настаняват там през ХІІ. Австрия също е била тотално славянска преди германската експанзия на изток през средните векове. Румъния до ХVІІІ в. използва българската писменост и българския език като официален. Гърция до Пелопонес е указана като присъединена към „скитската пустиня” и т.н. Тези обяснения ги правим, за обяснение на „сивият клин” който съществува на приложената карта. През Vв. Той очевидно не съществува и меридиана от днешния гр. Триес до най-южната точка на Балтийско море очертава линията между „славянството” и останалите популации.
Защо именно Източна Европа е обхваната от „славянската” самоиндикация ? Много просто. Защото точно от тук започват проповедите на Ап. Павел, Ап.Андрей Първозвани (т.е. първият ученик на Исус) и останалите по-малко известни учители и разпространители на първо-християнството. И тази верска експанзия на новата религия се движи ОТ ИЗТОК НА ЗАПАД И ОТ ЮГ НА СЕВЕР. Тази религия (като всяка друга) започва своето настъпление по методите на убеждението и много по-късно, стотици години по-късно, когато се комерсиализира, предприема и насилнически действия. Действия свързани с търговския-веществен момент в религията, когато тя става държавна религия, става данъчно обременена, източник на доходи за държавната хазна и т.н. До VІІ –VІІІ в. обаче религията печели своите привърженици най-вече по мирен път. Какви са най-разпространените квалификации по отношение на „славяните”:

І- Те са роби – склави, склавони.
Най-разпространеното мнение сред фанариотите. Несъмнено славяните са роби, но не са роби на човеците, а роби на своите разбирания за справедливост, подредба на света и т.н. Те са роби на Бога, а не на хората. Те вярват в Царството Небесно, в подредеността на Света по божие предопределение и каквото и да йм се случи, ТЕ го приемат като Божия благодат, Божия проверка или Божие наказание. Т.е. обществената йм връзка с тези, които не изповядват същата вяра е нулева. Именно такова е разбирането и на гърците за „славяните”, преди Юстиниян Велики, който ликвидира Атинската философска школа да сложи край на „елинизма” в историята.
ІІ. Те са сакалиби .

Име използвано от арабите за народите около Дунав и в частност за християните. Това не е арабска дума. Ние можем да изведем нейната етимология от латинските корени - „сак” – свещен ( Сакар, саки, саксонци, и т.н.) и „либи” – ( крайно „и” не е под ударение и подлежи на палатизации) – либе (изгора, т.е. свободна мома незадомена), Либерта(свобода), либерийци (свободните) и т.н. Като цяло сакалиби има българския израз – Всещеносвободни, Вяросвободни, Свободноверци и т.н.

ІІІ. Словени. – най-разпростареното име като тълкуване на „славяните”. Очевидния му корен е „слово”. От гледна точка на ССТ, това е точен и АБСОЛЮТЕН РЕПИТ НА НОСИТЕЛИ НА БОЖИЕТО СЛОВО. С други думи – християноносители, библионосители, словобогоносители, словници. И до днес сред българското общество е разпространено вярването, че думите „В началото бе словото” са началните думи на Библията. Ние дори сме убедени, че това са били началните думи, на ТАЗИ БИБЛИЯ, която е била разпространена по нашите земи. Началните думи на тези книги, които са били ПЪРВИТЕ НОСИТЕЛИ НА ХРИСТИЯНСТВОТО по днешните и вчерашни български земи, а най-изначалната от началните е СЛОВОТО. Ясни са манипулациите, изборната селекция – кои книги да са в Библията и кои не в средните векове, затова няма да се спираме на този въпрос.

Източници тълкувани според ССТ:
А. За старинността на славянския праезик:
А.1.„…Още в 1788г.William Jones, първият председател на основаното в Калкута дружество за изследване на Азия, бе казал, че по корена на глаголите и по граматическите си форми санскритския език стои тъй близо до гръцки и латински, че то не може да се дължи на някаква случайност. Обаче това родство, което се считаше за родство защото се виждаше от пръв поглед, трябваше да се докаже научно, което извърши Franz Bopps. В 1833г. Бопс предприе да напише едно съчинение върху корена на нашия език (немския – бел.моя) и за следните езици като сродни: санскритски, зендски, т.е. езика на свещените книги на Заратустра, гръцки, латински, литовски, готски и немски. Обаче още във втория том на своята сравнителна граматика, той взе и славянския език в рода на сродните. . . .Към тая фамилия езици принадлежат тракийския, фригийския, илирийския и венедския, които до сега се мислеха за изчезнали. Тези едно време съставляващи един народ народи били живели в Азия и от Азия се била преселила в Европа една част от тях. Това преселение сега се оспорва от много учени, защото се мисли, че преселването е станало от Европа към Азия.”
Herman Hirt : Die indogermdnen Bd.I,S.74-82
Д-р Г.Ценов : Произхода на българите…стр. 140

А.2. „ Много нови, а особено инородни писатели, незапознати добре със старата славянска история, са считали славяните за съвсем нов народ, който се е появил в Европа тепърва в V в. заедно с хуните, аварите и др. варвари. …Доказателство за това. . . .са другите народи от същата раса, келтите, германците, литовците, траките, гърците и латинците …. и ние смело твърдим, че ако славянското племе да е дошло някога от Азия, това ще да е станало в онези непроницаеми тъмни времена, когато другите народи на индогерманската раса (съвременен термин „индоевропейци” . бел.моя), разпростирайки се полека-лека от изток към запад, поселиха със своя род почти цяла Европа с изключение на най-отдалечените краища…”
Schafarik: Slovanske Narozirnosti, Slavische Altertumer, Bd. I Leipzig 1848. S. 38.
Д-р Г.Ценов „Произхода…” стр.141.
А.3. „ По мнозехъ же временехъ сели соуть Словене по Дунаiеви, къде iесть ныне угорска землiа и болгарьска. И от техъ Словенъ разидоша сiа по земли и прозваша сiа имены своими, къде седоше на которемъ месте; iако пришъдъше седоша на реце именемь Морава, и прозваша сiа Морава, а дроузи Чеси нарекоша сiа; а се ти же Словене; Хорвате Белии и Сербь и Хороутане Волахомъ бо нашъдъшемъ на Словены на Дунайскыiа . .. . седоша на Висле и прозваша ся Лiахове друзии Лоутичи, ини Мазовашане ини Помориане. Тако же и ти Словене пришъдъше и седоша по Днепроу и нарекоша сiа Полиане, а дроузии Древляне, за не седоша в лесехъ, а дроузииседоха междоу Прлипетию и Двиною и нарекоша сiа Дреговичи, ини седоша на Двине и нарекоша сiа Полачане, речъкы ради iаже течеть в Двиноу, именемъ Полота, отъ сеiа прозваша сiа Полочане. Словене же седоша около iезера Ильмерiа и прозваша сiа своимь именемь, и съделаша градъ и нарекоша Й Новъ Градъ, а друзии седоша по Десне и по Семи и по Соуле и нарекоша сiа Северъ и тако разиде сiа Словеньскы iазыкъ темъже и грамота прозва сiа словенская..”
Miklosich: Chronica Nestoris. III

А.4. „..Норци еже соутъ словене..”
( Провинция Noricum, граници, на запад Реция, на север Дунав, на изток Горна Панония, на югоизток Илирия. Днес тази бивша провинция е в границите на Бавария, Австрия и Италия. Перефразирана бел. От Г.Ценов)

А.5. „..Тоу бо сеть Илюрикъ еiгоже доходил апостоль Псвлъ, тоу бо беше Словене первеiе..."
Miklosich: Chronica Nestoris. ХХ.

Не можем да не се спрем на следния израз на д-р Г.Ценов, показателен за цялата историческа мисъл на ХІХ и ХХв.:
„.. . Апостол Павел е дохождал при македонците, тъй че македонците са славяни..”

Този синдром на „лична лингво-безнаказаност” да се тълкуват текстове по начин, АБСОЛЮТНО ПРОТИВОПОКАЗЕН НА ИЗПИСА, е фатална болест и на днешната историография.
Нека разгледаме внимателно изказа (в съвременен прочит) на Нестор:
„Тук във този Илирик някога е идвал Апостол Павел, защото (понеже, тъй като) тук бяха първите славяни”.
Нестор не каза тук „дойдоха” или „пристигнаха” първите славяни, той казва „бяха”. И този глагол „бяха” индикира абсолютно точно, че „славяните” са се появили там по някакъв друг начин, различен от „пристигане” или „преселване”. Този начин е единствено във възможността ИЛИРИЙЦИТЕ ДА СЕ НАРЕКАТ СЛАВЯНИ. Защо? Защото са станали привърженици на християнското Слово и искат името йм да бъде свързано с тяхната вяра. По късно, както казва Нестор по-горе, те биват наричани по местата на заселването си, но тези места по никакъв начин не променят тяхното основно „статукво” славяни – синове и дъщери на Божието Слово.
„Илирия” е понятие в Римската империя преди да се появи понятието „славяни”. Нестор обаче заявява, че точно в Илирия са „били” първите славяни. Несъмнено илирийците са станали „славяни” и поради тази причина при тях идва Апостол Павел, идва при Славещите християнското слово да утвърди и разшири християнската вяра с присъствието си на Апостол.

След това Теофилакт Симоката идентизира гетите със славяните във Thephil Simoc III, 4.
Прокоп във “ de aed 4.II,p.304” говори, че Филипопол и Плотинопопол били заобиколени със „славяни” и . . . .
тръгва схващането по европейските кабинети, канцеларии и аули, че славяните са „население” дошло от Азия.

Няма да продължаваме с излагане на тезата, като ще оставим разрастването и окончателното й приемане или отхвърляне да бъде сторено от други заинтересовани от тази гледна точка за славянството. Ще нахвърлим само няколко заключителни мисли:

І. „Славяните” в древността са точно такова понятие за етнос, образувано точно по същият начин, както в по-ново време е формирано понятието „араби”. Разликата е само в същността на първоизточника – при славяните за основа служи Словото, докато при мюсулманите личното име Исмаил, при Съботяните името от седмицата Sabat и т.н.

ІІ. Неразбирането на Европейската история като резултат от икономически и религиозни тежнения върху нея, довели до формиране и на понятийни формирования, води до прелетно-миграционното разбиране на историята, което обяснява всички понятия с „етноси” и всички европейски народи, като „пристигнали” или „изчезнали”.

ІІІ. Причинността за появяването на понятийните имена които ни касаят „българи” и „славяни” е една и съща – те са продукт на развитието на езика и неговата терминология. Самото съществуване на двата термина в ареала на европейското мислене също е обусловено от характеристиките на областта която ги поражда:
А. При „българите” това са военните структури на римската армия и 500г. те съществуват само там, докъдето са ареалите на римската империя.
Б. „Славяните” и техните общности добиват разрастване след миланския едикт, защото едва 150г. след него след това имаме сведения за славянски „князе”. Но християнските общности на Балканите са от І и ІІв.
В. Християнството като първоначални структури несъмнено е на латинска и гръцка езикова основа. Там то се индикира като католици и протестанти, лютеранство и т.н. в ново време. Понятия излезли от лични имена или понятия – точно както и „славянството”. Че едните не са получили такова разпространение като другите, несъмнено е следствие на факта, че разпространението на „славянството” сред скити, хуни, даки и т.н е обусловено от сродните йм говори. Докато в днешно време, религиозното йм самоопределение е добило смисъл на етностно самоопределение, след появяването на сравнителното езикознание и научното вникване в същността на езика.

ІV. Точно около Дунав бяха упоменати хуни и гети „заобиколени от църковни палатки” от Йордан през VІв. като християни и точно там са упоменати и първите славяни. Нека не забравяме, че първата християнска църква в Източна Европа е основана от Ап.Андрей в Илирия в Скопие. Точно там, където Нестор указва, че „бяха първите славяни”.

V. Абсолютно ни е ясно, защо гърците наричат „славяните” варвари. Когато илирийските християните са СТАНАЛИ славяни, то гърците не съществуват като „понятие” в историята. Имаме ахайци, коринтци, македонци, българи, НО гърци няма. Това няма как да не бъде преиначено от гръцките измекяри действащи под чалмата на Султана през ХІІІ – ХVІІІ в. и пишещи както йм е угодно и изгарящи всичко което не йм изнася.

VІ. Въстанието на Тома Славянина през погледа на ССТ е именно религиозно въстание на първо-християните срещу иконоборците и т.н. и т.н.

--------------------
"Щем доказа необратимо, защо ние сме първите и най-старите жители в Европа..." Г.С. Раковски


Екстри: Изпечатай мнението   Напомни ми!   Уведоми модератора  
Diana Korcheva
неориентиран


Регистриран: 07.06.2008
Мнения: 11
Re: Славяните - Раби Божии
    #2545206 - 03.01.2010 00:50 [Re: bozman]

ЧЕСТИТА НОВА ГОДИНА !
Вече 10-на дни никои не взима отношение по ССТ на Боцмана и аз се осмелих
да напиша нещо
1 Боцмана придава нов смисъл на понятието “славяни”. Не му липсва смелост ,
защото славяни това е тази част от населението, която говори славянски
език .(според офиц.наука) При нас това са хората приели Божието слово.
словени=славени=славяни Просто и ясно.
2 Мизите, илирите,траките стават словени в момента на приемането на
Християнската вяра. Имаики предвид че от траките (идват 3000 г пр.н.е)
до мизииците ( гроб на жена във Враца, намират житни семена от преди 8000г)
ни делят хилядолетия, общ събирателен критерии за тях остава раиона на
местоживеене . А за славяните живеещи 4-5000 км от Балк п-ов важи ли
ССТ ? За тях критерият е само езика ,но има случаи когато славяните
приемат Божието слово ,но си сменят езика. Пример за това са лужичаните
в Германия и обратно: говорят славянски език а не са славяни- силезианите
в Полша които са с немско самосъзнание. Излиза че тезата не е еднозначна.
3 След като езикът и Вярата са определящи славяните може ли да се каже:
“Българският език е тракииски ,след като бълг. език е славянски то славянските
езици са тракииски” ?
Намерих изследване на характеристичния ген за славяните- хаплогрупа R1а1
на мъжкия хромозом Y което показва че генът е тръгнал от Балканите
(текстът под петата рисунка, ама е на полски ,това е адреса:)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Slowianie

4 Полша приема християнството в 966 г .( говори се че в Краков е имало
епископат на Българската Църква в началото на X век- Ян Длугош-
би трябвало да го намеря?) Дано но тезата вече не е вярна защото това
вече не са ПЪРВИТЕ християни в Европа!?

5 По време на второто си пътуване ап. Павел не е допуснат

от Светия Дух да влезе в Галатия ,Мисия, Фригия, Витиня. Каква е причината?На какви езици там се е говорило? За сега ми стига Поздрави


Екстри: Изпечатай мнението   Напомни ми!   Уведоми модератора  
bozman
старо куче
***

Регистриран: 15.07.2006
Мнения: 893
От: Madrid
Re: Славяните - Раби Божии
    #2545620 - 04.01.2010 07:44 [Re: Diana Korcheva] Прикрепен файл (79 тегления)

Вече 10-на дни никои не взима отношение по ССТ на Боцмана и аз се осмелих
да напиша нещо.
1 Боцмана придава нов смисъл на понятието “славяни”. Не му липсва смелост ,
защото славяни това е тази част от населението, която говори славянски
език .(според офиц.наука) При нас това са хората приели Божието слово.
словени=славени=славяни. Просто и ясно.
2 Мизите, илирите,траките стават словени в момента на приемането на
Християнската вяра.
--- Явно няма „автоматичност” при този процес, тъй като приемането на християнството в Илирик е през Ів., а за „словени” започва да се говори 400г. по-късно по същите места. Това е „инкубаторния” период, при създаването на християнските общини и самоопределянето йм като носители на словото. Нека не забравяме, че първите носители на християнството, не се наричат "християни", а "словени", почитат рибата като християнски знак, събират се на открито, а не в сгради (църкви) и т.н.

Имаики предвид че от траките (идват 3000 г пр.н.е)
до мизииците ( гроб на жена във Враца, намират житни семена от преди 8000г)
ни делят хилядолетия, общ събирателен критерии за тях остава раиона на
местоживеене.
--- Защо да са хилядолетия ?. За тракийци се говори едновременно, когато се говори и за мизийци. И тази „едновременност” е не по малка от Омир до ІVв. Едно предполагаемо число за „едновременност” от 1000г. ни върши работа. Значи 1000г. имаме едновременност на употребата на мизи и траки. А дори Константин Багренородни пише за „егейски пелазги”. Така че събирателен критерий не е района на местоживеене, а историческите сведения. Те указват едновременност на пелазги, траки и мизи през Хв. и назад до Омир.

А за славяните живеещи 4-5000 км от Балк п-ов важи ли
ССТ ?
--- Точно толкова, колкото важи и за британците живеещи в Китай, определението „британец”.


За тях критерият е само езика ,но има случаи когато славяните
приемат Божието слово ,но си сменят езика. Пример за това са лужичаните
в Германия и обратно: говорят славянски език а не са славяни- силезианите
в Полша които са с немско самосъзнание.
--- Несъмнено подобни зони с „пресиращи” политически настроения ( прусите от ІVв. се водят също славяноговорящи, също и вандалите) не може да служат като потвърждение или отричане на ССТ. При тях са задействани други механизми от ново време, които трябва подробно да се класифицират. Подобна сложност имаме и при помаците.


Излиза че тезата не е еднозначна.
--- Няма еднозначни неща, нито в науката нито в природата.


3 След като езикът и Вярата са определящи славяните може ли да се каже:
--- Вярата е била определяща за „словените”, не за „славяните”. „Славяните” са ново понятие с нови вътрешни структури и началото на тези „разширени” структури е поставено от „словенството”. „Словените” съществуват като християно определени, а „славяните” като езиково подобни. Тези две понятия обитават коренно различни области на познанието – религия и език, НО с течение на времето ( тъй като еднаквоговорящите са били, и са с еднаква вяра) тези понятия се припокриват и днес беше направено разграничение, като беше индикиран прехода с ССТ. А тази диференциация е в сведенията на Нестор.


“Българският език е тракииски ,след като бълг. език е славянски то славянските
езици са тракииски” ?
--- За тези българи, които са тракийци определено, но повечето българи НЕ СА ТРАКИЙЦИ. През VІІІв. има поне 6 „вида” българи по местообитаване. Проблема е, че „тракийците” на Херодот и Страбон, очевидно не са „тракийците” от ІVв. и по-късните. По отношение на „тракийския” език аз съм скептик, не по неговото съществуване и роене на диалекти, а по начините на неговото индикиране. Сравнителното езикознание беше постанено като метод преди 100г. И до днес имаме абсолютно голословно твърдение, че тази и тази дума били тракийски. Защо да са тракийски, ами да не са пелазгийскси или кимерийски никой не дава обяснения. И не ги дава, понеже не се основава на сравнителното езикознание, което е позитивен метод, поради липса на данни за тези езици. Ами като няма данни за тези езици, всеки може да си пише каквото му хрумне и хрумването му ще е пропорционално популярно на медийните му изяви.


Намерих изследване на характеристичния ген за славяните- хаплогрупа R1а1
на мъжкия хромозом Y което показва че генът е тръгнал от Балканите
(текстът под петата рисунка, ама е на полски ,това е адреса:)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Slowianie

4 Полша приема християнството в 966 г .( говори се че в Краков е имало
епископат на Българската Църква в началото на X век- Ян Длугош-
би трябвало да го намеря?) Дано но тезата вече не е вярна защото това
вече не са ПЪРВИТЕ християни в Европа!?
--- Полша може да приема християнството през 966г. но това е политически акт. Полските християни едва ли са от тази дата. Според периодите с които се сблъсквам тук-там, за една християнска община са нужни от 100 до 400г. да излъчи някакво множество, което да се забележи и оцени от „управниците”. ССТ е за понятието „словени”, като израз на първохристияни. АКО до 966г. поляците се наричат венеди, венди например и след приемане на християнството – словени, то ССТ важи и за 966г. в Полша. „Панславянската” атака е полска по произход, но се използва най-вече от руснаците. Няма никакви пречки процеса индикиран от ССТ в Илирия някъде около Савелиевите посещения, да не се е повторил в Полша по същото време, но да се е ПРОЯВИЛ 800г. по-късно, поради ред причини. .


5 По време на второто си пътуване ап. Павел не е допуснат от Светия Дух да влезе в Галатия ,Мисия, Фригия, Витиня.
--- Абе той така казва. Светия дух е нещо като „Желязната Стена”, която ни пречеше и на нас. „Светия дух” си е патент на Павел.

Каква е причината?На какви езици там се е говорило?
--- С изключение на Мала Азия, където политическата „преса” е била силна (както в Силезия) след овладяването й от турците, на останалите места очевидно се говорят същите езици, каквито са се говорили и преди 2000г. След като аз чета без затруднение „славянска реч” отпреди 1200г. от старобългарски и староруски източници, явно нито една инвазия не е била езиковоопределяща, да не говорим, че 90% от преселенията са изсмукани от папагалските нокти.

За сега ми стига Поздрави
---ЧНГ и наздраве!.

--------------------
"Щем доказа необратимо, защо ние сме първите и най-старите жители в Европа..." Г.С. Раковски


Екстри: Изпечатай мнението   Напомни ми!   Уведоми модератора  
chichovlado
старо куче
**

Регистриран: 20.02.2007
Мнения: 803
Re: Славяните - Раби Божии
    #2545930 - 04.01.2010 15:03 [Re: bozman]

Боцмане здравей и ЧНГ!
Първоначално мислех да ти отговоря детайлно и по същество(по точките на изложението), но след това се отказах - ще ми отнеме доста време, с което за жалост не разполагам - а ползата ще е близо до нула, тъй като ти не се замисляш върху забележките които ти се правят, а си знаеш твоето... Та тая ти ССТ е пълна с такива нелепости - от гледна точка на обективност, прецизност и обоснованост - че наистина трябва доста работа, изречение по изречение, да се изброят всички такива, за да можеш поне да се замислиш върху изложението на тезата си. Но, както казах, нямам това време - иначе с удоволствие бих ти посочил слабите места. Надявам се обаче тоя мой постинг - макар и общ и не конкретизиращ се върху отделните слаби места на тезата ти - да те накара да ревизираш материала и да го направиш по приемлив от логична гледна точка. (Още повече че сам изпадаш в противоречие с темата, която си открил под същото заглавие във форуми абв.бг!)
ЧичоВладо


Екстри: Изпечатай мнението   Напомни ми!   Уведоми модератора  
arkaim
член
***

Регистриран: 04.02.2008
Мнения: 52
Re: Славяните - Раби Божии
    #2546146 - 04.01.2010 21:52 [Re: bozman]

За много години на всички!
Боцмане,разгледай този линк ,може да знаеш ,ама тука направо апачик казват ,че има тракийски език !хехе
http://www.maravot.com/Phrygian.html

--------------------
Това не е ,което е ...


Екстри: Изпечатай мнението   Напомни ми!   Уведоми модератора  
Opk
неясен
***

Регистриран: 17.09.2008
Мнения: 3048
От: София
Re: Славяните - Раби Божии
    #2546149 - 04.01.2010 22:06 [Re: arkaim]

Видял си че става въпрос за Фригия, а не за Тракия, нали?

--------------------
Съглеждам в очите ти страх и омраза. За теб съм чудовище, което дебне в сенките, чудовище, с което плашиш децата. Но вгледай се внимателно в това чудовище. И ще видиш, че ти самият си чудовище.


Екстри: Изпечатай мнението   Напомни ми!   Уведоми модератора  
Opk
неясен
***

Регистриран: 17.09.2008
Мнения: 3048
От: София
Re: Славяните - Раби Божии
    #2546159 - 04.01.2010 22:22 [Re: bozman]

Защо дефинираш, че ранното християнство е създало славяните? Арменци, грузинци, византийци, ...?

Българите не сме славяни, забележи "История славяно-болгарская" - ако бяхме славяни, защо ще пише и двете народности?

Това, че Русия по стечение на нещастни за България обстоятелстра е присвоила цялата българска култура при инвазията на турците на балканите, изобщо не ни прави славяни.

Съвпадение на думи в българския и в славянски езици: защо да си мисля, че сме се славянизирали, а не обратното - да сме повлияли на околните тогава племена. Логично е тези които са имали държава и култура да са влияели на другите, независимо от числеността.

--------------------
Съглеждам в очите ти страх и омраза. За теб съм чудовище, което дебне в сенките, чудовище, с което плашиш децата. Но вгледай се внимателно в това чудовище. И ще видиш, че ти самият си чудовище.


Екстри: Изпечатай мнението   Напомни ми!   Уведоми модератора  
arkaim
член
***

Регистриран: 04.02.2008
Мнения: 52
Re: Славяните - Раби Божии
    #2546474 - 05.01.2010 14:30 [Re: Opk]

Цитат:

Видял си че става въпрос за Фригия, а не за Тракия, нали?Да точно така !Търсих за Фригия и попаднах на инфо ,че това са емигранти от Тракия и езика им се свързва с етруския но нещо им бяга от базата!Значи тия дето са емигрирали от Тракия ще да са тракийци и са носители на езика и културата си!Така също става въпрос и за Лидийците!даже в този сайт сравняват и думи от надписи там и им търсят аналогии в Англия и Франция!
Има и руни ,така че за Боцмана може да му е интересно !Пък и не само на него!
поздрав

--------------------
Това не е ,което е ...


Екстри: Изпечатай мнението   Напомни ми!   Уведоми модератора  
chichovlado
старо куче
**

Регистриран: 20.02.2007
Мнения: 803
Re: Славяните - Раби Божии
    #2546936 - 06.01.2010 08:59 [Re: arkaim]

Цитат:

За много години на всички!
Боцмане,разгледай този линк ,може да знаеш ,ама тука направо апачик казват ,че има тракийски език !хехе
http://www.maravot.com/Phrygian.html
Здравей Аркаим и ЧНГ!
Ако фригите са бриги, а бригите - траки, то тогава в множеството "преводи" трябваше да има поне 50% думи, наподобяващи български, защото днешния български език е еволюиралият с времето древен български език, а древният български език = тракийски. Мисля че тия твърдения са безспорни, затова тия "преводи", направени от заппадноевропейски "учени" чутури ми се виждат натаманени по някакво си предубеждение. Между другото в свояата книга "Кой кой е в Илиадата и Одисеята" авторът Детелин Вълков подчертава, че оригиналите на двете поеми, както и на всички други произведения на Омир са били иззети от Ономакрит (секретар на тиранина Пизистрат след като последния успява с гръцки хитрости и подлости да обсеби управлението на град Атина - дотогава чисто пеласгийски град - и да го направи гръцки полис), преведени на гръцки (!!!) и унищожени. Това е станало по заповед на същия тоя Пизистрат и може да се предположи, че преводите са били редактирани по такъв начин, че да не остане никаква тракийска следа. А и пита се - щом е трябвало да се превеждат на гръцки, значи те са били писани на някакъв друг език, нали? Кой е тоя език и защо на него няма запазено нищо? Най-вероятно това е древнотракийския, но пък - виж началото на тоя ми пост.
ЧичоВладо


Екстри: Изпечатай мнението   Напомни ми!   Уведоми модератора  
bozman
старо куче
***

Регистриран: 15.07.2006
Мнения: 893
От: Madrid
Re: Славяните - Раби Божии
    #2548400 - 08.01.2010 01:21 [Re: Opk]

Цитат:

Защо дефинираш, че ранното християнство е създало славяните? Арменци, грузинци, византийци, ...?

Българите не сме славяни, забележи "История славяно-болгарская" - ако бяхме славяни, защо ще пише и двете народности?

Това, че Русия по стечение на нещастни за България обстоятелстра е присвоила цялата българска култура при инвазията на турците на балканите, изобщо не ни прави славяни.

Съвпадение на думи в българския и в славянски езици: защо да си мисля, че сме се славянизирали, а не обратното - да сме повлияли на околните тогава племена. Логично е тези които са имали държава и култура да са влияели на другите, независимо от числеността.
--- Никъде не съм говорил за "славяни", нито пък че християнството е създало "славяните".

--------------------
"Щем доказа необратимо, защо ние сме първите и най-старите жители в Европа..." Г.С. Раковски


Екстри: Изпечатай мнението   Напомни ми!   Уведоми модератора  
bozman
старо куче
***

Регистриран: 15.07.2006
Мнения: 893
От: Madrid
Re: Славяните - Раби Божии
    #2548403 - 08.01.2010 01:30 [Re: arkaim]

Цитат:

За много години на всички!
Боцмане,разгледай този линк ,може да знаеш ,ама тука направо апачик казват ,че има тракийски език !хехе
http://www.maravot.com/Phrygian.html
--- Здравей Аркаим,
Снех си линка , може да затрябва. Автора обаче казва на това писмо (от първа стр. (или втора)) "Facade # 33, "Broken Monument," Script XF", че е фригийско. То обаче не е фригийско,а етруско. По тази причина не разглеждах по-нататък - автор който не различава писмености, пък говори на древни народности не ме интересува.
Поздрави.


--------------------
"Щем доказа необратимо, защо ние сме първите и най-старите жители в Европа..." Г.С. Раковски


Екстри: Изпечатай мнението   Напомни ми!   Уведоми модератора  
chichovlado
старо куче
**

Регистриран: 20.02.2007
Мнения: 803
Re: Славяните - Раби Божии
    #2550394 - 11.01.2010 08:47 [Re: bozman]

Цитат:

Цитат:

Цитат Боцман: "Никъде не съм говорил за "славяни", нито пък че християнството е създало "славяните"."
А какво значи изречението в първият ти постинг ""Славяни" е служебно название на първите християни". Какво тогава значи "служебно название" според тебе? Не е ли, че някакъв чиновник (служещ) изобретява/създава някакъв термин, за да обозначи нещо с него, за улеснение на бюрокрацията. Макар че и това си е куха работа - имаме хора, население обърнато в Христовата вяра и чак след 400 години някой се сеща да им прикачи "служебно название"?!?!? Айде по-кротката и по-разумната моля!
ЧичоВладо


Екстри: Изпечатай мнението   Напомни ми!   Уведоми модератора  
bozman
старо куче
***

Регистриран: 15.07.2006
Мнения: 893
От: Madrid
Re: Славяните - Раби Божии
    #2662323 - 12.07.2010 23:34 [Re: chichovlado]

А какво значи изречението в първият ти постинг ""Славяни" е служебно название на първите християни".
--- "Служебно име" означава, че името не е етностно определено, а по друг признак - расов, класов, верски, според работата и т.н.

Какво тогава значи "служебно название" според тебе?
--- Служебно название е офицер, ватман, пощажия, доктор и т.н.. Не е задължително носителя му да е роден в казармата, трамвая и т.н. . Достатъчни са периферни съображения, които да са определили носителя на това име, тази фамилия, и т.н. Мислех, че поне на тебе това ти е ясно, ами това се учи в осми клас.

Не е ли, че някакъв чиновник (служещ) изобретява/създава някакъв термин, за да обозначи нещо с него, за улеснение на бюрокрацията.
--- При "славяни" метода е точно такъв - от чиновници е изобретено понятието за обслужване на дадена цел. "Българи", "франки", "кастилци" не е "измислено", или ако е измислено, измисляча не се знае, това са служебни начвания на известни етноси преди това, т.е. връзката "служебно име" - "етностно име" е пределно ясна.
С нашият случай, служебното име е "словени", като обозначение на първите християни, поне като такова е дадено от Нестор. А етностните имена на тези "първи хрисияни" от Илирия, Македония и Тракия се знаят - те са всеобщо известни преди това - илирийци, македонци, мизийци и т.н.


Макар че и това си е куха работа - имаме хора, население обърнато в Христовата вяра и чак след 400 години някой се сеща да им прикачи "служебно название"?!?!? Айде по-кротката и по-разумната моля!
--- Всичко зависи от пипето приятел. Във всеки случай случаят със "славяните" е точно такъв. 400г. това са "словени" във всички писмени паметници и изведнъж червените папагали ги кръщават на "славяни", за да са новодошли, от Памир или Тибет например. След 4 дни или 400г. - все тая. Който няма акъл да зацепи какво му се обяснява и след 4 секунди, пак ще е на същата изходна позиция. И . . . всекиму своето.
Поздрави.


--------------------
"Щем доказа необратимо, защо ние сме първите и най-старите жители в Европа..." Г.С. Раковски

Редактирано от bozman (13.07.2010 00:26)


Екстри: Изпечатай мнението   Напомни ми!   Уведоми модератора  
bozman
старо куче
***

Регистриран: 15.07.2006
Мнения: 893
От: Madrid
Re: Славяните - Раби Божии
    #2662354 - 13.07.2010 00:20 [Re: Opk]

Защо дефинираш, че ранното християнство е създало славяните?
--- Нещо си се объркал. Не "славяните", а "словените" съм казал..

Арменци
--- Е служебно име. Народността се казва хайа.

грузинци
--- За тези не съм проучвал, защо ги наричат Джорджия, грузинци и т.н.
византийци , ...?
--- Ами такива няма, нито е имало.

Българите не сме славяни, забележи "История славяно-болгарская" - ако бяхме славяни, защо ще пише и двете народности?
--- Няма такава история. Оригиналното име дадено и изписано от Паисий е "славноболгарская". ИСТОРИЯ СЛАВНО БЪЛГАРСКА, да го изпиша по едро, че да се разбере.


Това, че Русия по стечение на нещастни за България обстоятелстра е присвоила цялата българска култура при инвазията на турците на балканите, изобщо не ни прави славяни.
--- Ами имало е - вземала е. За руското (московското) население имам лични впечатления. 50% имат монголоидни лицеви белези.Българите може и да приличаме на цигани, но монголоидни белези - не!. Как се самонаричат си е техен проблем.

Съвпадение на думи в българския и в славянски езици
--- Не се бъркай от неграмотните мушмороци. Днешният български език е 100 % "славянски", както е наречена (съвсем условно) подгрупата на индоевропейкия език.Дали има 5 или 5000 тюркски, ирански, гръцки, латински и т.н. думи НЕ ГО ПРАВИ част от тези езици, нито производен от тях.

защо да си мисля, че сме се славянизирали, а не обратното - да сме повлияли на околните тогава племена.
--- Такова "влияние" е имало, има и ще има между всички езици, чийто носители са съседи. Това влияние е много добре, подробно и най-детайлно изследвано. Въз основа на това изследване, започнало преди 100г. и наречено "сравнително езикознание" е доказано, че НИТО ЕДИН ЕТНОС, не е променял основно речта си през последните 2500г, т.е. не е губил или забравил матерната си реч. НИТО ЕДИН. Не спроменят матерния си език дори такива "въшки" в меда, като арменци, власи, латвийци, груцинци, чеченци, албанци и т.н. чийто популация е 3-4 млн. към днешно време.

Логично е тези които са имали държава и култура да са влияели на другите, независимо от числеността.
--- Езиковото влияние, не се осланя на "видими" неща като численост, могъща държава, империя и т.н. Влиянията на видимите "компоненти" (империя или численост) са моментни и изчезват моментално след изчезване и на видимата конфигурация - за България това са Римска и Турска империи. Първата 1500г., втората 500 г.( в Испания - арабска - 800г.).Е, кой в българско говори латински или турски, кой в Испания - арабски, в Украйна - руски и т.н.?. Преди години, официалния международен език на правителствено ниво беше френския, германския беше езика на техниката и техническата документация, английският и испанският - морски езици и на колониите и доминионите.. САМО след 50г., (след изобретението на компютъра), всички езици изгаснаха като коледни свещички и остана само един - английският. Нещо подобно е било и с християнството. Цялатата попска информация за "славяните" е писана на старобългарски. Като се изобретява печатането, старобългарският "изпада" от употреба и се развиват нац. езици и т.н. Сложни са тези въпроси и не могат да се означат или изчерпят със "славянизация", "асимилация", "латинизация" и други подобни глупосни.. . . .
Поздрави.


--------------------
"Щем доказа необратимо, защо ние сме първите и най-старите жители в Европа..." Г.С. Раковски

Редактирано от bozman (13.07.2010 00:24)


Екстри: Изпечатай мнението   Напомни ми!   Уведоми модератора  
Страници: 1 | 2 | >> (покажи всички)Допълнителна информация
0 регистрирани и 2 анонимни потребители в момента разглеждат този форум.

Модератор:  cherkezs 

Изпечатай темата

Възможности в този форум:
Не можете да добавяте нови теми
Не можете да отговаряте на мненията
HTML - забранен
Псевдо-HTML - разрешен

Рейтинг:
Брой показвания: 3379

Мнението ти за темата:

Прехвърли се вALL.BG не носи отговорност за съдържанието на мненията, публикувани във форумите.

НАЧАЛОРЕКЛАМАВРЪЗКА С НАСКОНТАКТИЗА НАС

©1999-2015 ALL.BG Всички права запазени!

Generated in 0.031 seconds in which 0.007 seconds were spent on a total of 13 queries. Zlib compression enabled.