ALL.BG форуми
ALL.BG поща форуми чат стая обяви картички


Форуми » Образование и Наука » Философия

Страници: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | >> (покажи всички)
ЖивецРегистриран: 06.02.2016
Мнения: 97
Изворът
    #3337157 - 06.02.2016 10:31

Образованието

1. Двамина у едного.

Меценатът (от Гай Цилний Меценат) е благородник, колекционерът е s. nob. Невъзможно е да се колекционира образование. Някога ценяха образованието ми, но не ценяха работата ми – и напуснах затова работа. А сега не ценят образованието ми, но пък ценят работата ми. Предпочитам този вариант – защото образованието ми никой не може да отнеме, но да ми отнемат доходите могат. Образованието служи предимно на свободното ми време, не на работата ми. Образование и бизнес не се припокриват.

Двамината взаимно си служат. Войната на философа е да си обясняваш движещите в света сили; философ без образование би бил като воин без оръжие. Ала войната на предприемача е непосредствена, та би било като да се оплиташ в собствената си бойна мрежа, ако пресилено се уповаваш на образованието. Сиреч философът смисля, а предприемачът движи.

Животът на човек се води по смисъл. И хубаво би било да ти доставя радост всяко нещо, чрез което виждаш смисъл да живееш; и добре би било да чувстваш отговорност към всяко нещо, в което влагаш смисъл да живееш; и правдиво би било да те прави полезен всяко нещо, от което черпиш смисъл да живееш. И все пак не че просто, макар и човешки, живееш – животът не носи смисъл. Радостта, отговорността, полезността – те не раждат смисъл.

Предприемачът е овълчен. Но от’де иде любомъдрието? Иде оттам, от’дето иде и животът – иде от живец.

Малцина са повече философи; и малцина са повече предприемачи. Повечето люде са в това отношение неутрални.

Аз съм философ.

2. Познание без богове и без господ.

Две цели тук на познанието: печелене на пари е едната; философско осмисляне на свободно време е другата. И съответно два инструментариума: професионална квалификация е единият; образование е другият. Общата методологическа предпоставка на двете се свежда до основно обучение (грамотност).

Два типа аморални, в съответствие, люде: образованият човек трябва да може да си изкарва с голо образование прехраната, а професионално квалифицираният – да може да държи един философски тон в живота.

И ето че философът – повече или по-малко даровит – се нуждае от предприемача, за да се прехранва, но не и за събеседник. Предприемачът – повече или по-малко даровит – се нуждае от философа за общественото си оправдание, но не и за бизнес-партньор. Симбиоза.

Постмодерната власт на гражданско общество, осигурявайки методологически грамотността, трябва да гарантира и среда за пълноценно битуване на симбиозата, вместо просто да „служи“ на бизнеса и политическата коректност. Т. е. гражданската власт не бива да се представлява от образователното съсловие, а от (надпознавателно) съсловие на моралисти, казва философът.

Щастието – лично и обществено – от платения труд иде от това да обичаш работата си; а от въжделенията – от свободата на словото.

Любомъдрието

1. Нещото.


Кант: гносеология.

От това, че мога да си представя нещо, но не мога да си представя Нещото следва, че разполагам с не повече от определение за наименованието „не-що“ – че не е ни-що, – а не че не ми остава да сторя друго, освен да се напъвам да мисля що въобще е нещо.

Шопенхауер:

– онтология; и ето в що ми се отдава най-общо мисленето: че нещата съще-ствуват тъкмо чрез това, че са представи, нежели сами по себе си; т. е. Нещото – ала извън догма – е нещо, което ми се иска изобщо да помисля (аз съм рупорът в лоното на живеца);

– естетика: въдворение на съществуване; щом нещо, което толкова живо си представям, възприсъства, то се ознаменува в символ, представлявайки идея;

– етика: свободата – това е волеизявата; индивидът е свободен, щото да действа по своя воля, сиреч именно да действа; иде реч тъкмо за свобода на волеизявата, не за някаква си обесническа свобода на волята.

Извлечение: понятност не съществува – съществува се чрез нея, та понятията (абстрактните представи, абстракциите, тъждествата, предметите на логиката) са с гносеологичен произход и онтологично приложение; крайността съществува – бъде се в нея, та определенията (предметите на математиката) са с онтологичен произход и гносеологично приложение; какво е проумял Чезаре Борджия? – че две плюс две е четири и че господът не е това, което пише за него в Библията. Забележка: математическата логика се занимава с логически формулировки.

2. Светът земно.

Аз съм рупорът в лоното на живеца: че живец светува собствено по структурата „ядро-мантия-кора“, и ето как.

А. Ниско ниво:
живителна рефлексия: интуиция за сила (гносеология) -> музика, присъствие на силата (естетика) -> образуване на силата (онтология); – представа: труп, „кора“ (гносеология) -> тяло (присъствие на трупа), архитектура, изобразително изкуство (естетика) -> материя (протагонизъм: онтология).

Б. Средно ниво:живителна рефлексия: интуиция за воля (гносеология) -> драма, присъствие на волята (естетика) -> образуване на волята (етика); – представа: индивид, „мантия“ (гносеология) -> душа (присъствие на индивида), изобразително изкуство (естетика) -> емпатия (протагонизъм: етика).

В. Високо ниво:
живителна рефлексия: интуиция за искане (гносеология) -> поезия, присъствие на искането (естетика) -> образуване на искането (философия); – представа: аз, „ядро“ (гносеология) -> дух (присъствие на аза), изобразително изкуство (естетика) -> език (протагонизъм: философия).

3. Лично.

Личното местоимение в българския език, I л., м. р., ед. ч., първичната форма (т. е. въпросително-утвърдителното спрежение):

– именителният падеж: „кой – аз (ли)“;

– винителният падеж (и възвратно + кратко): „кого – мен (-е) ме/ себе си се (ли)“;

– дателният падеж (и възвратно + кратко): „кому – мене ми/ себе си си (ли)“;

– родителният падеж (и възвратно + кратко): „чий – мой ми/ свой си (ли)“.

Степените на уличаване: (I) „кой си? – аз“; (II) „кого си? – себе си“; (III) „кому си? – себе си“; (IV) „чий си? – свой“. Личността е своя, тя не е собствено свобода, тя гравитира около свободата на извержение.

Фихте: азът става не-аз, за да бъде аз. Прото-Хегел. Положение (теза): аз съм себе си; отношение (антитеза): аз съм себе си за себе си; притежание (синтеза): аз съм за себе си свой. Личната номия (аз) се превръща в лична антиномия (свой), личността. Т. е. нахлува през пролома отвъдното – интуиция за живец (Шопенхауер). Не иде реч за спекулативно развитие, а за разпад, падежно опосредстване. Именителното (Кант) единство на аза стои върху подпочвени води.

4. Дънземята.

Родната реч предлага кладенец, през който любомъдрието – изтървайки из ръка летателния балон на информатиката – да се спусне към долната земя по въжето на граматиката.


Екстри: Изпечатай мнението   Напомни ми!   Уведоми модератора  
ЖивецРегистриран: 06.02.2016
Мнения: 97
Допълнение
    #3337367 - 07.02.2016 10:43 [Re: Живец]

Любомъдрието започва с разбирането, че интуитивно и конкретно мога да си представя нещо, но не и Нещото; и завършва с прозрението, че в последна сметка Нещото се оказва извън догма и представа.

Гносеологията на ниско ниво е възприятийна, т. е. по времепространствена причинност.

Гносеологията на средно ниво е въжделителна, т. е. по времепричинност.

Гносеологията на високо ниво е по значения, т. е. множествена причинност, ко-нотативна причинност. (Множество значения е понятно с-мислово и се определя при-значно.)

Чистата причинност - това е логиката.


Екстри: Изпечатай мнението   Напомни ми!   Уведоми модератора  
ЖивецРегистриран: 06.02.2016
Мнения: 97
Добавка
    #3337462 - 07.02.2016 20:51 [Re: Живец]

Времето, пространството и причинността не са понятия, а компонентите на формите на представяне и не могат да бъдат представени иначе освен определително, т. е. чрез математически предмети.

Екстри: Изпечатай мнението   Напомни ми!   Уведоми модератора  
ЖивецРегистриран: 06.02.2016
Мнения: 97
Уточнение
    #3337647 - 08.02.2016 20:14 [Re: Живец]

- Да помниш нещо (и вкл. себе си) е да си ин-формиран с него. (Ко-нотативната причинност = информационно поле.)

- Етиката е средно ниво онтология, а философията - високо.


Екстри: Изпечатай мнението   Напомни ми!   Уведоми модератора  
Tanya.

***

Регистриран: 19.10.2008
Мнения: 16240
Re: Уточнение
    #3337648 - 08.02.2016 20:18 [Re: Живец]

E ли е изворът интерпретация?

Екстри: Изпечатай мнението   Напомни ми!   Уведоми модератора  
ЖивецРегистриран: 06.02.2016
Мнения: 97
Re: Уточнение
    #3337652 - 08.02.2016 20:38 [Re: Tanya.]

Любомъдрието, в начертаната в статията рамка, интерпретира живота; животът и любомъдрието са с общ извор - живеца.

Екстри: Изпечатай мнението   Напомни ми!   Уведоми модератора  
ЖивецРегистриран: 06.02.2016
Мнения: 97
Re: Изворът
    #3337809 - 09.02.2016 20:45 [Re: Живец]

5. Разчовечване.

Одушевена материя = организъм; емпатията е организмова. Одухотворен организъм = човек; езикът е човеков (речта). Материалните взаимовръзки са на физично, химично и биологично ниво (от долу нагоре). Та организмът принадлежи на биологичното. Т. е. непосредствената причина за разрушаване на организъм е материална. И ето че щом някому умре тялото, умира същевременно и съответното човешко същество. Моят организъм обаче не е одухотворен - той е едно животно; духът съм аз, аз не съм човек, аз съм рупорът в лоното на живеца и разговарям от нечовешка позиция: че живецът ме поражда пряко.


Екстри: Изпечатай мнението   Напомни ми!   Уведоми модератора  
ЖивецРегистриран: 06.02.2016
Мнения: 97
Re: Изворът
    #3338151 - 10.02.2016 21:48 [Re: Живец]

Моят организъм ми е подопечен, душата и аз привиждаме през тялото, ако и чрез трупа - привиждаме съответно в материята наоколо душа и дух; и дотолкова т. нар. организми, освен моя, присъстващия, съучастват в представата, без да би могло да им се дава сметка, че съучастват именно в представа.

Забележка: доколкото може да се говори за свобода (етика) вместо за инстинкт, дотолкова иде реч за свобода на волеизявата, не за някаква си свобода на волята. Поведението - било по инстинкт, било по свобода - е волеизява, нежели силова проява, т. е. намира се в контекста на емпатията, не на материята. Бихейвиоризмът и персонализмът са двете страни на една и съща фалшива монета.


Екстри: Изпечатай мнението   Напомни ми!   Уведоми модератора  
ЖивецРегистриран: 06.02.2016
Мнения: 97
Re: Изворът
    #3338460 - 11.02.2016 20:10 [Re: Живец]

6. Антропология.

Аз съм Философът. Химията е физиката на взаимодействащите си атоми, а биологията - физиката на душата (например на някой робот). И нека кажа и за етиката нещо. Категорическият императив е свободата на делегиращия се в отговорност човек. "Свободна воля" ми звучи в етически аналог на "произволна сила", чиято "слука" би била в съпосочие с другите - все тъй произволни - сили в стълкновението. Отлив на живец; инертният Човек (с гл. б.) се бои от хаоса от отломките на въжделения, заемайки "отговорна позиция". И е още по-лошо, ако не се бои, па "му е изтървал края". Политестетиката - еманацията на любомъдрието: Чезаре Борджия през погледа на Ницше.


Екстри: Изпечатай мнението   Напомни ми!   Уведоми модератора  
ЖивецРегистриран: 06.02.2016
Мнения: 97
Re: Изворът
    #3338767 - 12.02.2016 23:22 [Re: Живец]

Попълнение:

- Нека първо се уточни що е непонятна представа: само моята представа е понятна, понятието "непонятна представа" се съдържа в понятието "организъм"; понятност = онтологизация и ето защо цялата гносеология, понеже аз говоря, се изговаря в условно наклонение на 1 л. ед. ч.

- Възприятията не съдържат друго освен усещане (интуитивна конкретика на ниско ниво); та нищо не се съдържа в материята (интуитивна абстракция на ниско ниво). На средно ниво съответствие на усещането е чувството, а на високо - разбирането.

7. Поканата.

Начинът да ме опровергаеш е да се съгласиш с мен.


Екстри: Изпечатай мнението   Напомни ми!   Уведоми модератора  
Страници: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | >> (покажи всички)Допълнителна информация
0 регистрирани и 1 анонимни потребители в момента разглеждат този форум.

Модератор:  Мишо, Дон Кихот 

Изпечатай темата

Възможности в този форум:
Не можете да добавяте нови теми
Не можете да отговаряте на мненията
HTML - забранен
Псевдо-HTML - разрешен

Рейтинг:
Брой показвания: 25399

Мнението ти за темата:

Прехвърли се вALL.BG не носи отговорност за съдържанието на мненията, публикувани във форумите.

НАЧАЛОРЕКЛАМАВРЪЗКА С НАСКОНТАКТИЗА НАС

©1999-2015 ALL.BG Всички права запазени!

Generated in 0.029 seconds in which 0.007 seconds were spent on a total of 13 queries. Zlib compression enabled.