ALL.BG форуми
ALL.BG поща форуми чат стая обяви картички


Форуми » Образование и Наука » Философия

Страници: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | >> (покажи всички)
ЖивецРегистриран: 06.02.2016
Мнения: 97
Re: Изворът
    #3346353 - 29.03.2016 21:01 [Re: Живец]

След уводния ("Образованието") и изложителния ("Любомъдрието") следва заключителният раздел:

Съществото

Регресивен анализ в живително съмнение. Нека разговаряме по същество. В разговора се ражда това същото (вместо да се проявява някаква си т. нар. "същност"); но ето че същото - ха! - въобще се съдържало вече в езика и дотолкова се оказва, дето това същото се предпоставя в разговора тъкмо като да е невям също. А що ли най-напред, т. е. в езика, е същото? Съвпадащи познание и знание; познанието е собственото, а знанието - конвенционалното. Организмът (съществото) е едно и също, понеже е и собственото, и конвенционалното; ала обуславя разговора, ако и че той, организмът, би могъл, разбира се, да бъде притова и тема на разговор.


Екстри: Изпечатай мнението   Напомни ми!   Уведоми модератора  
ЖивецРегистриран: 06.02.2016
Мнения: 97
Re: Изворът
    #3346981 - 01.04.2016 21:45 [Re: Живец]

Съществото

1. По същество.

Регресивен анализ в живително съмнение. Нека разговаряме по същество. В разговора се ражда това същото (вместо да се проявява някаква си т. нар. "същност"); но ето че същото - ха! - въобще се съдържало вече в езика и дотолкова се оказва, дето това същото се предпоставя в разговора тъкмо като да е невям също. А що ли най-напред, т. е. в езика, е същото? Съвпадащи познание и знание; познанието е собственото, а знанието - конвенционалното. Организмът (съществото) е едно и също, понеже е и собственото, и конвенционалното; ала обуславя разговора, ако и че той, организмът, би могъл, разбира се, да бъде притова и тема на разговор.

2. Срещу критиката.

Истина ви казвам. Истина - щом фактите креснат, млъкват боговете: фактообразуващото (живец) -> функцията по фактообразуване (съзнание) -> фактообразуването (познание, съдържателно разпределяне по време, пространство и причинност) -> фактичността (емпатия, същественост, достоверност, вкл. и автоемпатия) -> фактологията (знание, математическо съдържание) -> фактизацията (ин-формиране, запаметяване, информация). Зараждащите се в оргиастичния кипеж флуктуации избуяват в информация (непонятна представа у човек, не у животно, виж философския гамбит). "Мислим, че"; т. е. "смятаме, че"... Истината - дали оргиастично мълчание без факти или свръхчовешко мълчание на боговете (политестетика)? Въпросът, идещ от митичното. И ето че от недрата на оргиастичното любомъдрието излъчва Свръхчовека. Heavy Metal or no Metal at all! Човек изконно е едно езично, едно оргиастично същество, не е фиксиран животински (във фактичност). И не щеш ли, боговете не се делят (шаблонно) на добри и лоши, ала въпреки това Вагнер настоява да привижда у тях психологизъм, човещина, развитие, Вагнер, нихилистът, политиканът, морализаторът. Злият носи орис, не етикет. "Three sons have I and they ride by my side - The Fierce, The Black, and The Wicked..." Ездата на злия. Политиката израства от поведението (волеизявата), пък естетическата оценка - от личността, от мен, който участвам посредством организъм. Ала бихейвиористите отричат естетическата ценност на вземането на решения, а персоналистите - политическото от изкуството. Не иде поначало реч за бихейвиоризъм или персонализъм, а за политестетика, еманацията на любомъдрието. Та двете противоположни едностранчиви течения се съглашават помежду си срещу любомъдрието, като се стремят да приобщят личността и назидаят поведението, насаждайки (речево) угризения (съ-вест по болест).

Статията в подреден вид, в pdf: LINK.


Екстри: Изпечатай мнението   Напомни ми!   Уведоми модератора  
ЖивецРегистриран: 06.02.2016
Мнения: 97
Re: Изворът
    #3347228 - 02.04.2016 13:34 [Re: Живец]

Състоянията, в които изпадам:

Екстри: Изпечатай мнението   Напомни ми!   Уведоми модератора  
ЖивецРегистриран: 06.02.2016
Мнения: 97
Re: Изворът
    #3347425 - 03.04.2016 19:54 [Re: Живец]

3. Последният въпрос.

Защо личността не може да бъде човек? Защо животът бива смислян? Защо "защо"? Живително съмнение, интуиция за живец. Живецът: състои се в това, че тук и сега имам организъм, имам неизбежния минимум на човек, имам един разсилен идиот; аз съм рупорът в лоното на живеца, нищо повече, аз съм, ах, личността, да си я... Няма как без живец, без живеца; и няма как, значи - ха!, - без мен и, уви, без моето идиотско, моето маниакално, моето истерично участие, сакатите ми опити да се сприятелявам и се посредя. Понеже човек, бидейки организъм, живот, "парче", сиреч бидейки просто израз на живец, т. е. на живеца, не би могъл да бъде личност, не би могъл да бъде живеца, не би могъл да не обладава инерция, конвенционални вкусове. И едничко самочувствие на редица ресентиментални люде (де сте, двама-трима!) се подхранва от речовитите ми самоунижения, безсрамието ми, моята неунищожима цена на дарование - дарованието да съм чрез моя т. нар. организъм тук и сега, тук и сега философ, философът, колкото и да не ми се иска, и колкото и да ми се ще да бях ако не велик човек, то поне посредствен, някакъв там човек, тъждествен с битовата си съдба, един самоубиец поне. Съм ли? Мога и не мога без вас. А вие?


Екстри: Изпечатай мнението   Напомни ми!   Уведоми модератора  
ЖивецРегистриран: 06.02.2016
Мнения: 97
Re: Изворът
    #3347677 - 04.04.2016 21:48 [Re: Живец]

Поздрав за всички мои читатели:

Екстри: Изпечатай мнението   Напомни ми!   Уведоми модератора  
ЖивецРегистриран: 06.02.2016
Мнения: 97
Re: Изворът
    #3348425 - 07.04.2016 20:49 [Re: Живец]

4. Моето име.

В първо лице не може да се брои и ето защо невям в първо лице употребата на множествено число и несобствената употреба на единствено са условни, сиреч сякаш ако наистина бях "ние" или "аз"; т. е. оказва се, че в първо лице говоря или именно аз, или се говори от мое име. Внятност се казвам, рупорът в лоното на живеца. Че в първо лице човек ме разбира.


Екстри: Изпечатай мнението   Напомни ми!   Уведоми модератора  
ЖивецРегистриран: 06.02.2016
Мнения: 97
Re: Изворът
    #3348636 - 08.04.2016 21:49 [Re: Живец]

5. Изкуство и искреност.

Предвид изкуството представата възприсъства и ето че с това дохожда идея - човек се застройва смислено, без обаче притова да може да смисля. Та изкуството не може да бъде смислено другояче освен като антураж на великолепието. Опасната политика като самоцел - чистата проба великолепие, чистата проба изкуство, казвам аз, който съм нечовекът! Съм ли?


Екстри: Изпечатай мнението   Напомни ми!   Уведоми модератора  
ЖивецРегистриран: 06.02.2016
Мнения: 97
Re: Изворът
    #3348842 - 10.04.2016 16:35 [Re: Живец]

6. Да бъдеш откровен.

Като сподвижват допоследно идея за някакво си откровяващо се битие, хуманистите, в такъв един покъртителен отлив на живец, чрез (творческо или коментарно) устремяване към изкуството, идеите, откровението, искреността и други възвишености, например бира и вино, всъщност се залъгват, бягайки живо от основния проблем, който заради себе си искат да превъзмогнат и който е по надмогване на конвенцията - и проповядвайки гласно, полугласно или негласно за пристан все същия безрелигиозен господ, комуто, ах, уж с чиста вяра други вярват (иде реч в последна сметка за т. нар. вродени идеи, по Декарт, а и за по-изначална, за щадяща употреба, платоническия "свят на идеите"); докато накрая самите онези същите господа хуманисти, тъкмо поради своята нарастваща до гранична степен малочисленост, се сплотят до цяло, наплюят се по очилата, договорят се, споделят и защитят помежду си проблема, себе си, кал-ейдо-скопичната си идиосинкразия, утвърдят се - нещо непреодолимо иначе освен със свръхчовека: идеята по господстващо над своите идеи същество, моята идея, моя императив към вас, людете: живей опасно!

Статията в подреден вид, в pdf: LINK.


Екстри: Изпечатай мнението   Напомни ми!   Уведоми модератора  
ЖивецРегистриран: 06.02.2016
Мнения: 97
Re: Изворът
    #3349166 - 11.04.2016 20:37 [Re: Живец]

7. Живецът и творецът.

Обективацията се провежда откъм организъм, и вкл. и на самия същ организъм. Като следва да се отбележи, щото максимумът на обективационната рефлексия у животно е фактичността, а у човек - ин-формацията. Действителност е възможна поради това, че по посока на обектвиране индивидуалните особености на представата клонят към изчезване. Възвратното движение, т. е. към възприсъстване на действително представление, довежда идея, доколкото чезнат и обективните (в тясното значение) особености. Ала връзката между обширността и подробността на действителния фрагмент и общността на идеята е поводна. Откровението на действителността, не на някакво си никакво битие, е свързано със заложената (от живеца) у човек творческа способност, чийто израз е нарицанието. Творчеството - нещо хиперобективно и хипериндивидуално! И ще добавя само, че чиста действителност и чиста идея са невъзможни.

Екстри: Изпечатай мнението   Напомни ми!   Уведоми модератора  
ЖивецРегистриран: 06.02.2016
Мнения: 97
Re: Изворът
    #3349479 - 12.04.2016 20:28 [Re: Живец]

8. Идея извън изкуство.

В изкуство битува идеята, а в самоцелната опасна политика - идеята по надмощие над идеята.


Екстри: Изпечатай мнението   Напомни ми!   Уведоми модератора  
Страници: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | >> (покажи всички)Допълнителна информация
0 регистрирани и 1 анонимни потребители в момента разглеждат този форум.

Модератор:  Мишо, Дон Кихот 

Изпечатай темата

Възможности в този форум:
Не можете да добавяте нови теми
Не можете да отговаряте на мненията
HTML - забранен
Псевдо-HTML - разрешен

Рейтинг:
Брой показвания: 25421

Мнението ти за темата:

Прехвърли се вALL.BG не носи отговорност за съдържанието на мненията, публикувани във форумите.

НАЧАЛОРЕКЛАМАВРЪЗКА С НАСКОНТАКТИЗА НАС

©1999-2015 ALL.BG Всички права запазени!

Generated in 0.026 seconds in which 0.005 seconds were spent on a total of 13 queries. Zlib compression enabled.