ALL.BG форуми
ALL.BG поща форуми чат стая обяви картички


Форуми » Религия и Мистика » Вяра и религия

Страници: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | >> (покажи всички)
BMRO
Старо куче от Хунзия
****

Регистриран: 01.03.2011
Мнения: 2123
От: FYROM
Коранът потвърждава Библията !
    #2769304 - 20.03.2011 23:01

Коранът потвърждава Библията!У нас битуват много митове и легенди за исляма. Хритистияните най-често обвиняват мюсюлманите, че тяхната религия ги нарича гяури / от турски – неверники /. Този мит е насаден в християните преди всичко от художественната литература. Дори и хора, които не са виждали Библията дори и на картинка, а за Корана знаят факти, които могат да се изброят на пръстите на едната ръка употребяват обиди спрямо мюсюлманите най-често в Интернет. В по-голямата си част мюсюлманите също не познават добре собственната си религия. Сунната / Свещено предание за исляма, „сунна” – път, принадлежащ път / още не е преведена на български и много малко мюсюлмани са изчели всички хадиси / предания /. Това предполага и затруднения при възприемането на Корана! Десетки са мюсюлманите, знаещи арабски език у нас! Всичко това е най-важната причина за създаване на напрежение между вярващите християни и мюсюлмани у нас.
В материала, който представям ще опитам да покажа в общопопулярен стил, каква е връзката между исляма и християнството. Християните ще останат учудени, че това, което са научили от художествената литература за исляма, няма нищо общо с написаното в Корана.
Коранът ни учи, че мюсюлманите трябва да вярват в Библията / Писанието /. Тя е истинското и неотменно Слово на Бог / в превод от арабски, Бог=Аллах /. Първото нещо, което трябва да знаят християните, че всички Старозаветни патриарси са пророци в исляма. Мохамед претендира да е продължител на пророческата линия на Авраам / Ибрахим /, Мойсей / Муса / и Иисус / Иса / . Като такъв, в Корана са дадени множество доказателстава за вярата му в Тората / Стария Завет / и Инджила / Евангелието /. В Корана има неопровержими доказателства, че Писанията / Тората и Инджила / съдържат думите на Бог!
Трябва ли мюсюлманите да вярват в Писанията. Това е записано в прав текст в Корана:

Сура / глава от Корана / 29, аят / чудо, знамение, стих, строфа / 46 -
46. И спорете с хората на Писанието само по най-хубавия начин, но не и с онези от тях, които угнетяват, и кажете: "Вярваме в низпосланото на нас и в низпосланото на вас. Нашият Бог и вашият Бог е един и същ. Ние сме Нему отдадени."

Пояснение - Думата „аят” / знамение / на арабски се произнася като „аятун” и в превод означава „чудо”!
„Отдаден” на арабски език е муслимум, а муслим е мюсюлманин. Следователно, мюсюлманин означава отдаден на християнския Бог.

Тук съвсем ясно е казано, че мюсюлманите вярват в същия Бог, в които вярват и християните! Ако разгледаме цялата Сура 109 Ал-Кафирун – Неверниците:
В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!
1. Кажи [о, Мухаммад]: “О, неверници,
2. аз не служа на това, на което вие служите,
3. и вие не служите на това, на което аз служа.
4. И аз не служа на това, на което вие служите,
5. и вие не служите на това, на което аз служа.
6. Вие си имате вашата религия и аз имам своята религия.”

Тук ще разберем кого точно Коранът определя за неверник / от арабски кафир = неверник /, точно ясно и недвусмислено. „В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!” Всяко добро начинание в исляма започва с теаи думи. С тези думи започват и всички Сури / с изключение на девета / в Корана! Вижте как е разпоредил Аллах на Мохамед да различава неверниците – „ 2. аз не служа на това, на което вие служите, 3. и вие не служите на това, на което аз служа.”Това е повторено два пъти. В Сура 29, аят 46 разбрахме, че мюсюлманите служат на същия Бог, на който служат християните. Следователно, в самия Коран има неопровержими факти, че християни и мюсюлмани служат на един и същи Бог. А това означава, че християните / на арабски език - насара / не са неверници! Всеки мюсюлманин, който твърди, че християните са неверници, следва да се обвини в несъгласие със Словата на Самия Аллах в Корана, а това означава ширк / кардинален грях в исляма /!
В Корана по НИКАКЪВ повод и НИКЪДЕ християните / насара / не са обозначени с арабската дума КАФИР / неверник /. Повтарям – абсолютно НИКЪДЕ !!! Готов съм да докажа на всеки, който намери поне едно знамение в Корана, където християните са наречени неверници, че греши.
Мюсюлманите трябва да вярват, че текстът в Светото Писание надежден и защитен от Самия Аллах и служи за проверка истинността на Корана. Нещо повече – собствените Свещени книги на мюсюлманите доказват истинността на Писанието. Според Корана, Писанието е по-привлекателно за мюсюлманите и то може да се ползва като критерий за проверка на пророческите претенции на Мохамед. Приемането на Корана означава, че Библията е запазеното Божие Слово.
Преди да представим доказателствата, трябва да уточним следното –
Сура 5, аяти 12 -15:
12. Аллах прие обета от синовете на Исраил и проводихме от тях дванадесет старейшини. И рече Аллах:"Аз съм с вас. Щом отслужвате молитвата, давате милостинята закат , вярвате в Моите пратеници, подкрепяте ги и заемате на Аллах добър заем, Аз ще отмахна от вас лошите ви постъпки и ще ви въведа в Градините, сред които реки текат. А който от вас след това е неверник, той се е отклонил от правия път."

Тук се твърди в прав текст, че онези от синовете на Исраил, към които са пратени 12 старейшини / това са учениците на Христос / и които отслужват молитва, дават милостиня и вярват в пратениците на Бог – Аллах ще отнеме от тях лошите постъпки и ще ги прати директно в Рай. Виждат ли добре християните този факт – ако отслужват молитва, ако дават милостиня / закат/, ако вярват в патриарсите от Стария Завет, ще бъдат въведени от Аллах / Бог / в Рая / Градините / ! Тук е мястото да подчертая, че мюсюлманите не отиват директно в Рай / както християните /, а в Ада - „И всеки от вас ще мине през Ада. Това е окончателна присъда от твоя Господ" /Сура 19, аят 71/ .

13. И защото нарушиха своя обет, Ние ги проклехме и сторихме сърцата им да закоравеят.Те преиначават словата, размествайки ги. И забравиха част от онова, което им бе напомнено. И не преставаш да откриваш тяхна измяна освен у малцина от тях. Но ги извини и прости! Аллах обича благодетелните.
14. И от онези, които казваха: "Ние сме християни" приехме обет, но и те забравиха част от онова, което им бе напомнено. И възбудихме помежду им вражда и ненавист до Деня на възкресението. Тогава Аллах ще ги извести какво са направили.

Тук разбираме, че „малцина" / не всички / от „синовете на Исраил" са нарушили своя обет като разместват словата в Писанията. Това несъмнено са юдеите, които не приемат Иисус / Иса / за Месия, както Аллах повелява. Но и тях Аллах извинява. Тук трябва специално да се отбележи, че „Преиначавайки словата, размествайки ги" не означава нанасяне на писмени корекции, а само предаване на словота на друг вид тълкуване. Аллах ни убеждава, че християните не се занимават с подобни размествания и последващи тълкувания. Именно християните / Хората на Евангелието / признават Иисус за Месия – точно както Аллах е разпоредил. Това ни потвърждава и Сура 3, аяти 113 и 114:

113. Те не са еднакви. Сред хората на Писанието има и праведна общност ¬ четат знаменията на Аллах [и] в нощните часове, свеждат чела до земята в суджуд.
114. Вярват в Аллах и в Сетния ден, и повеляват одобряваното, и възбраняват порицаваното, и се надпреварват в добрините. Тези са от праведниците.

Християните се надпреварват в добрините и са от праведниците, според Самия Аллах! Освен това, според горното знамение, Аллах нарича християните „праведници". А само праведници могат да влезат в Рая!
15. О, хора на Писанието, Нашият Пратеник дойде при вас да ви поясни много от онова, което сте скривали от Писанието, и да ви извини за много. При вас дойде от Аллах светлина и ясно Писание.

Тук се казва, че Пратеникът на Аллах идва при хората на Писанието /Книгата/ - Аал ал-Китаб /, които са забравили част от онова, което им е напомнено . Ясно е, че юдеите трябва да почитат и Словата на Аллах низпослани в Евангелието. Освен това, хората на Писанието ще са „извинени много" от Аллах. Ето кой изопачава Словата на Аллах размествайки ги – юдеите: Сура 5, аят 41.

41. О, Пратенико, да не те наскърбяват надпреварващите се в неверието сред онези, чиито усти изричаха: "Повярвахме!", ала не вярваха сърцата им, и онези от юдеите, които все лъжата слушаха, все други недошли при теб хора слушаха. Преиначават словата, размествайки ги. Казват: "Ако ви се даде това, вземете го, а ако не ви се даде, възпрете се!" За онзи, когото Аллах иска да отклони ¬ за него ти не разполагаш с нищо пред Аллах. Те са онези, чиито сърца Аллах не иска да пречисти. За тях в земния живот има позор и в отвъдния за тях има огромно мъчение.

Следващите знамения са изключително важни и те съдържат доказателства за непогрешимостта на Тората и Евангелието. Какво казва Аллах в прав текст?

43. И как ще ти отредят да съдиш, когато у тях е Тората с присъдата на Аллах в нея? После подир това се отмятат. Тези не са вярващи.

44. Ние низпослахме Тората с напътствие в нея и със светлина. Пророците, които се отдадоха, съдят юдеите според нея; също така равините и правниците ¬ според онова от Писанието на Аллах, което им бе поверено да го пазят, и му бяха свидетели. И не се страхувайте от хората, а се страхувайте от Мен! И не продавайте Моите знамения на никаква цена! А който не съди според онова, което Аллах е низпослал ¬ тези са неверниците.

45. И предписахме им в нея: душа за душа, око за око, нос за нос, ухо за ухо, зъб за зъб, и за раните ¬ същото възмездие. А който прости като милостиня, то е изкупление за него.А който не съди според онова, което Аллах е низпослал, тези са угнетителите.

Самият Аллах казва, че Тората съдържа непогрешимите Му Слова / с присъдата на Аллах в нея /. Самият Аллах казва, че „Тората е с напътствие в нея и със светлина". Самият Аллах е разпоредил на равините и правниците да съдят юдеите според онова от Писанието на Аллах. И който не съди според низпосланото от Аллах – той е от неверниците. Кой ще отрече Словата на Самият Аллах, че не е разпоредил на равините да пазят Тората? Кой ще отрече, че в 7 век Мохамед не е съдил юдеи според Тората? Кой ще каже, че през 7 век, Тората е била фалшива и Мохамед не е изпълнил повелята на Аллах да съди според низпосланото от Него? Да видим по-нататък в следващите аяти от Сурата, какво казва Аллах за Евангелието?

46. И изпратихме по следите им Иса, сина на Мариам, да потвърди Тората, която бе преди него, и му дарихме Евангелието, в което има напътствие и светлина, и е потвърждение на Тората, която бе преди него, и напътствие, и поучение за богобоязливите.

По-ясно от това знамения дори и аз не бих могъл да кажа – Иисус / Иса /, синът на Мариам / Мария / е изпратен да потвърди Тората. До тук няма съмнение, че до първи век, Тората е съдържала непогрешимите Слова на Аллах! Евангелието на Иисус отново е низпослано с напътствие и светлина и потвърждение на Тората.

47. И нека хората на Евангелието отсъждат според онова, което Аллах е низпослал в него! А който не съди според онова, което Аллах е низпослал, тези са нечестивците.

Изключително важен аят!!! Християните са наречени Хора на Евангелието!!! Самият Аллах потвърждава, че Евангелието съдържа непогрешимите Му Слова / ...онова, което Аллах е низпослал в него! /!!! А които не съди според низпосланото от Аллах в Евангелието, той е от нечестивците!!! Нека християните да научат наизуст поне последните две знамения, за да показват на мюсюлманите какво е казал Аллах за Хората на Евангелието. Защо Аллах нарича Евангелието „напътствие и светлина" и заповядва на мюсюлманите да вярват в него?
48. И ти низпослахме Корана с истината, за да потвърди Писанията преди него и да бъде техен свидетел. И отсъждай помежду им според онова, което Аллах е низпослал, и не следвай страстите им вместо истината, която си получил! За всеки от вас сторихме закон и път. И ако желаеше Аллах, щеше да ви стори една общност, но [така стори] за да ви изпита в онова, което ви е дарил. И надпреварвайте се в добрините! Завръщането на всички вас е при Аллах и Той ще ви разкрие онова, по което бяхте в разногласие.

Истината, с която е низпослан Корана е да потвърди Писанията / в мн.число / т.е. Тората и Евангелието. Това е казал Самият Аллах в прав текст – „ ...С истината, за да потвърди Писанията, преди него и да бъде техен свидетел." Кой ще представи факти, за грешка на Аллах и докаже, че Коранът е низпослан с друга истина.
На много места в Корана се казва - Напомнянето съдържа неотменните слова на Аллах и е критерий за истинност на Корана, респективно - пророчествата на Мохамед:
Сура 21, аят7. И преди теб изпращахме Ние само мъже, на които давахме откровение. И питайте знаещите Напомнянето, ако самите вие не знаете!

Мъжете, които е изпратил Аллах са Мойсей / Муса/ - изпратен с Тората, Иисус /Иса/ и Давид /Дауд / с Псалмите - изпратен с Евангелието.Освен това, Аллах лично се ангажира да пази Библията / т.е. Напомнянето / от промяна:
Сура 15, аят 9. Наистина Ние низпослахме Напомнянето и Ние непременно ще го пазим.
Много често мюсюлманите тълкуват думата „Напомнянето” от Сура 15. аят 9 като Корана. В действителност Корана е също напомняне за Евангелието. Но и Евангелието е напомняне за Тората / Както твърди Сура 21, аят 7/ ! Дори посочват, че наличието на главна буква, означава, че напомнянето се отнася за Корана! Тук искам да отбележя, че в арабския език главни букви няма, а „Напомнянето”, а и в Сура 21, аят 7, Евангелието също е написано с главна буква! Напонмяннето може да се тълкува точно толкова за Корана, колкото и за Евангелието! Дори за Евангелието има по-голямо основание да се приеме за запазено от Аллах, защото Мохамед не е запазил нито едно писмено копие на Корана след смъртта си!
В Корана се казва още, че има общност от хората на Муса / Мойсей /, които проповядват справедливата истина- Сура, 7 аят 159:
159. Има сред народа на Муса и общност, която напътва с [низпосланата] истина и с нея е справедлива.

Следващите аети са също от Сура 7 169 и 170 потвърждават истинността на Библията:
169. И остана след тях потомство, което наследи Писанието. Взимат мимолетностите на този свят и казват: "Ще ни се опрости." И ако пак им дойде подобна мимолетност, взимат я. Не бе ли взет от тях обет в Писанието, че ще казват за Аллах единствено истината? А изучаваха онова, което е в него. Отвъдният дом е най-доброто за онези, които се боят. Нима не проумявате?

170. А които твърдо се придържат към Писанието и отслужват молитвата ¬ Ние не погубваме наградата на подобряващите.

Тук се говори за потомството на християните, което „наследи" Писанието. Забележете, че глаголът „наследи" е в сегашно време. Аятите са низпослани на мюсюлманите през 7 век. Тук се казва, че „потомството, което наследи Писанието" и „изучават онова, което е в него" и „твърдо се придържат към Писанието"и „обслужват молитва", получават от Аллах „подобаваща награда".

Потомците, които наследяват Писанието, също могат да разчитат на награда от Аллах. Трябва да отбележим – на мюсюлманите е разпоредено от Самият Аллах да следват Писанието, защото то е Благословено!!! Добрите думи за християните в Корана се дължат и на факта, че когато Мохамед е напуснал Мека е получил помощ от християни по пътя му към Ятриб / Медина /.
154. После на Муса дадохме Писанието за пълнота на онзи, който е благодетелствал, и с разяснение за всяко нещо, и с напътствие и милост, за да повярват в срещата със своя Господ.

Писанието е дадено на Мойсей за пълнота и „разяснение на всяко нещо"! „Всяко нещо" определено включва и Корана, респективно Писанието е тест и за пророческите възможности на Мохамед. Така, че ако има нещо неясно или противоречащо с Писанието в Корана, то следва, че това е грешка на т.нар. Пророк. Все пак Мохамед е обикновен човек / така твърди Аллах / и много често / както сам твърди Мохамед / е забравял.

Сура 18, аят 110. Кажи: "Аз съм само човек като вас и ми се разкрива само, че вашият Бог е единственият Бог. Който копнее за срещата със своя Господ, да върши праведни дела и в служенето си на своя Господ никого да не съдружава с Него!"

А в този хадис разбираме, че Мохамед си признава, че е обикновен човек и често забравя и дори обърква низпосланото от Аллах.

Бухари -Том 1, книга 8, хадис 394 – Разказва Абдуллах: ... Когато той се обърна лицето си към нас каза: "Ако е имало нещо променено в молитвата, сигурно щях да ви информирам, но аз съм човек като вас и може да съм забравил като теб. Така че, ако забравя ми напомни и, ако е някой от вас е съмнително за молитвата си, той трябва да следва това, което той смята за да бъде точна и завършена собствената му молитвата и накрая й да направи два пъти суджуд.(от Sahu).

Ползващите Интернет могат да намерят хадиса тук - http://www.usc.edu/schools/college/crcc ... 01.008.394
Ясно се разбира, че Мохамед е обикновен човек, като всички, често забравящ и дава съветва вярващите да правят това, което намерят за добре! За това е нужно Писанието да е критерий за всяко нещо.

155. И това е Писание, низпослахме го Ние благословено. Следвайте го и се бойте, за да бъдете помилвани!

Това е заповедта на Аллах – Писанието е благословено и задължение на вярващите да го следват! Колко мюсюлмани спазват този завет на Самия Аллах? Никъде в прав текст Аллах не е наричал Корана " Благословен".

156. Да не казвате: "Писанието бе низпослано само на две общности допреди нас и към онова, което изучаваха, бяхме в неведение."

Аллах е разбрал, че ще има вярващи, които ще кажат в бъдеще – Писанието не е за нас, а е за юдеи и християни. Или абсурда – Писанието е променено .../без да посочва кога/ ! Тук се твърди, че това е заблуда и грях!

157. Или да не казвате: "Ако и на нас бе низпослано Писанието, щяхме да сме по-напътени от тях." Ето вече получихте ясен знак от вашия Господ, и напътствие, и милост. Кой е по-голям угнетител от онзи, който взима за лъжа знаменията на Аллах и се отвръща от тях? На онези, които се отвръщат от Нашите знамения, ще въздадем най-суровото мъчение, защото са се отвръщали.

Тук Аллах дава ясен знак на мюсюлманите, че Писанието е низпослано точно за тях – „получихте ясен знак от вашия Господ". Предупреждава, че знаменията на Аллах не трябва да се приемат за лъжа, защото ще последва най-суровото мъчение за „вярващия"! Изпълнават ли днес мюсюлманите този завет на Аллах?

158. Нима чакат само да им се явят ангелите или да се яви твоят Господ, или да се явят някои от знаменията на твоя Господ? В деня, когато се явят някои от знаменията на твоя Господ,
не ще помогне вярата на душа, която преди не е вярвала или не е придобила благо в своята вяра.
Кажи: "Чакайте! И ние чакаме."

Мюсюлманите трябва вярват в Писанието, а не да стоят и чакат да разберат кои знамения са на Аллах и кои не са. Това чакане не ще им помогне, защото преди не са вярвали.

159. С онези, които разединиха своята религия и станаха на групи ¬ ти [о, Мухаммад] нямаш нищо общо. Делото им принадлежи на Аллах. Той после ще ги извести какво са вършили.

160. Който дойде с добрина, ще има десет като нея. А който дойде със злина, ще му се въздаде само колкото нея и не ще бъдат угнетени.

161. Кажи: "Моят Господ ме напъти по правия път ¬ правата вяра, религията на Ибрахим, правоверния. Той не бе от съдружаващите."

Ибрахим е един голям Пророк в християнството – Авраам !!! Мюсюлманите са негови наследници и са задължени да го следват.
И да отговорим на въпроса – може ли да се вярва в част от Писанието, а в друга да не се вярва? Това могат да твърдят само хора, които проповядват несъгласие с Думите на Аллах. Ето как Аллах наказва невярващите в цялото Писание:

Сура2, аят 85. После се избивахте и прогонвахте от домовете им някои от вас, като си помагахте против тях с грях и вражда. И дойдеха ли при вас като пленници, ги откупвахте. А ви бе възбранено да ги прогонвате. Нима вярвате в част от Писанието, а в друга не вярвате? За онези от вас, които вършат това, няма друго възмездие освен позор в земния живот, а в Деня на възкресението ще бъдат подложени на най-суровото мъчение. Аллах не подминава вашите дела.

Това са само някой важни моменти от Корана, показващи отношението на исляма към християните. Могат да се посочат и още подобно знамения. Едно е ясно – Коранът потвърждава истината в Библията и казва най-хубавите си думи за християните / насара / !

--------------------
“…и ние сме хора и искаме да живеем чо-
вешки, да бъдем свободни, с пълна свобода в
земята ни - там дето живее българинът: в България, Тракия
и Македония…
Васил Левски, в. “Свобода”, 1871 г.

Екстри: Изпечатай мнението   Напомни ми!   Уведоми модератора  
Си Ди
гаргойл
***

Регистриран: 13.01.2004
Мнения: 9953
От: Варна
Re: Коранът потвърждава Библията !
    #2769484 - 21.03.2011 13:19 [Re: BMRO]

С "пет уговорки", нали?
Като основната е, доколкото съм запозната, че според Мохамед Исус не е умрял на кръста. Оттам - липса на Възкресение и цялата апологетика, залегнала в саможертвата му, според християнството / или според повечето от основните деноминации /. Прехвърляме се към тезата, че според Исляма Иса е просто човек и пророк, и .. аз смятам да спра дотук.
Иначе естествено, че я потвърждава, щом лежи на същата основа! Но не точно със същите изводи!?!

--------------------
"Ако някой ден пак имаш нужда от помощ, ако изпаднеш в беда и някой трябва да ти подаде ръка, за да те измъкне...Моля те, не се колебай, а веднага върви по дяволите.. "


Екстри: Изпечатай мнението   Напомни ми!   Уведоми модератора  
Hard Rock fan

***

Регистриран: 07.01.2003
Мнения: 33406
Re: Коранът потвърждава Библията !
    #2769502 - 21.03.2011 13:42 [Re: BMRO]

Гледам си добре запознат с исляма и с Корана.

Може ли да ми анализираш туй:

51. "О, вярващи, не взимайте юдеите и християните за ближни! Един на друг са ближни те. А който измежду ви се сближи с тях, е от тях. Аллах не напътва хората-угнетители" (СУРА 5. ТРАПЕЗАТА (АЛ-МАИДА)

+ ако ти е удобно, да коментираш по горния поставен въпрос, а именно, че в Корана се говори, дето Исус не е умрял на кръста, амиии, направил фокус и се сменил с Юда в последния момент, и Божествената Му същност се отрича
+ препоръките към хората на Писанието (?!) да ПРЕСТАНАТ на повтарят "Троица", щот' лошо им се пише?

Ти на това му казваш "потвържение"?! Интересно.

По мое мнение, ислямът ползва Библията, преписвайки от нея, което му е удобно в Корана и си притуря и отнема и променя по целесъобразност. "И няма нищо ново под слънцето."


Екстри: Изпечатай мнението   Напомни ми!   Уведоми модератора  
BMRO
Старо куче от Хунзия
****

Регистриран: 01.03.2011
Мнения: 2123
От: FYROM
Re: Коранът потвърждава Библията !
    #2770052 - 22.03.2011 01:02 [Re: Си Ди]

Цитат:

С "пет уговорки", нали?
Като основната е, доколкото съм запозната, че според Мохамед Исус не е умрял на кръста. Оттам - липса на Възкресение и цялата апологетика, залегнала в саможертвата му, според християнството / или според повечето от основните деноминации /. Прехвърляме се към тезата, че според Исляма Иса е просто човек и пророк, и .. аз смятам да спра дотук.
Иначе естествено, че я потвърждава, щом лежи на същата основа! Но не точно със същите изводи!?!
Въпросите ви са огромни и не мога да ги опиша с няколко реда.
Ако искате - ще започнем с това - зашо в исляма е прието, че Иисус не е умрял на кръста, а е въздигнат жив?
Темата ще е доста дългичка и ако има интерес - ще я докараме до край!
...
Единствено Сура 4, аят 157, се посочва, че Аллях е излъгал вярващите, че Иисус е разпнат на кръста, чрез създаване на масова илюзия / само им бе оприличен ... /за Неговата смърт:

157. и изричаха: "Ние убихме Месията Иса, сина на Мариам, пратеника на Аллах." ­ но не го убиха и не го разпнаха, а само им бе оприличен. И които бяха в разногласие за това, се съмняваха за него. Нямат знание за това, освен да следват предположението. Със сигурност не го убиха те.

Но никъде другаде в Корана / българската версия / не се говори за това, че Иисус е жив!
Говори се, че е възкръснал!

Мюсюлманите вярват в Корана! Аз ще допълня, че под Коран се разбира преди всичко – Арабският текст на Корана!
Арабският език се приема от мюсюлманите за Свещен език, защото на него е написан Корана!

Сура 42, аят 7

7. Така разкрихме на теб Коран на арабски, за да предупредиш Майката на градовете [Мека] и онези около нея, и да предупредиш за Деня на сбора, в който няма съмнение. Някои ­ в Рая, други ­ в Пламъците...

Щчх да представя и арабският текст на Сура 4, аят 157, но не се получава...

Ще представа транслитерацията на същия аят:

Waqawlihim inna qatalna almaseeha AAeesa ibna maryama rasoola Allahi wama qataloohu wama salaboohu walakin shubbiha lahum wainna allatheena ikhtalafoo feehi lafee shakkin minhu ma lahum bihi min AAilmin illa ittibaAAa alththanni wama qataloohu yaqeenan

Източник - http://www.searchtruth.com/chapter_display_all.php?chapter=4

Тук отново ще представя българският превод на проф. Цветан Теофанов:

157. и изричаха: "Ние убихме Месията Иса, сина на Мариам, пратеника на Аллах." ­но не го убиха и не го разпнаха, а само им бе оприличен. И които бяха в разногласие за това, се съмняваха за него. Нямат знание за това, освен да следват предположението. Със сигурност не го убиха те.

В съответни цветове съм показал арабската транслитерация на думичките „не го убиха" , „не го разпнаха" !

Въпросът ми е - Някой може ли да посочи / или всеки, които знае арабски / - коя е арабската думичка за „ И"/ между "не го убиха" и "не го разпнаха"/ и коя е арабската думичка за „НЕ" / пред убиха и пред разпнаха / от аят 157 на сура 4?

Само ще помогна, че думичката за "И" на арабски е с транслитерация на Кирилица - "уа"!
Това е един от ключовите моменти в Корана!

--------------------
“…и ние сме хора и искаме да живеем чо-
вешки, да бъдем свободни, с пълна свобода в
земята ни - там дето живее българинът: в България, Тракия
и Македония…
Васил Левски, в. “Свобода”, 1871 г.


Екстри: Изпечатай мнението   Напомни ми!   Уведоми модератора  
Си Ди
гаргойл
***

Регистриран: 13.01.2004
Мнения: 9953
От: Варна
Re: Коранът потвърждава Библията !
    #2770217 - 22.03.2011 11:22 [Re: BMRO]

Цитат:

Въпросите ви са огромни и не мога да ги опиша с няколко реда.
Ако искате - ще започнем с това - зашо в исляма е прието, че Иисус не е умрял на кръста, а е въздигнат жив?
Т.е. че е ВЪЗДИГНАТ, но жив, т.е. Бог го е заменил или създал масова илюзия, уотевър , следователно, не се е пожертвал, не умрял за да "изкупи греховете ни" и не е ВЪЗКРЪСВАЛ!
От там нататък, при такова фундаментално различие, да не споменавам останалите, как да приеме един разумен човек, че едното е потвърждение на другото, а не нещо трето, каквото ТО е?


ПП Нямам познания по арабски, но не ми и трябват /технически/ - мога да чета лекциите на различни ислямски духовници и деятели, и да си правя изводи от това, смятам, съвсем резонно. Това, което на мен ми е направило впечатление, ако мога да се изразя съвсем лаишки, че Мохамед в своите проповеди е "изчистил" предварително всички спорни моменти, разкъсващи християнството по него време. Нямам достатъчно информация в какво са се състояли вярванията на населението в онзи район по това време, т.е. доколко тези промени са направени под влияние И на това.
Но така или иначе Коранът НЕ Е Библията! Частичен преразказ е, безспорно, базиран е на нея, вярно, но не е същото, защото Новият завет, който е гръбнака на Библията липсва в същия вариант. /А доколкото знам, евреите нямат Библия по начина, по който я разбират християните пък - Тора и Книги на пророци, като техните Пророци са повече от приетите от християнството /.
Изобщо, дори да оставим настрана въпроса с въздигането или възкръсването, остава следващото, вече непреодолимо препятствие - Вярата в Исус като Спасител, част от Троицата.
Не мисля, че някой убеден християнин / дори частично споделящите горното деноминации / ще остане такъв, но ще приеме И Мохамед, наред с Исус. Обаче - като какъв? Равен, по-висш, по-низш? Или едното, или другото, мисля.

В заключение по темата - Коранът потвърждава Библията в частта на Стария завет, оттам нататък започва различието.


Екстри: Изпечатай мнението   Напомни ми!   Уведоми модератора  
Hard Rock fan

***

Регистриран: 07.01.2003
Мнения: 33406
Re: Коранът потвърждава Библията !
    #2770219 - 22.03.2011 11:39 [Re: Си Ди]

Цитат:

Коранът потвърждава Библията в частта на Стария завет
Дори и в тази част е повече от трудно да се говори за "потвърждаване".


Екстри: Изпечатай мнението   Напомни ми!   Уведоми модератора  
Си Ди
гаргойл
***

Регистриран: 13.01.2004
Мнения: 9953
От: Варна
Re: Коранът потвърждава Библията !
    #2770235 - 22.03.2011 12:29 [Re: Hard Rock fan]

Визирам само и единствено входящото мнение ведно със заглавието на темата. Условно може да се приеме някакъв "съвпъдък" и "общост".
Иначе "потвърждение", буквално, няма, и няма как да се дава изобщо! Т.е. е абсурд, каламбур, оксиморон и прочие невъзможности.
Не може "Свята книга" да се потвърди с друга "Свята книга", доколкото "свята" може да е само една! АКО мога да се изразя така.


--------------------
"Ако някой ден пак имаш нужда от помощ, ако изпаднеш в беда и някой трябва да ти подаде ръка, за да те измъкне...Моля те, не се колебай, а веднага върви по дяволите.. "


Екстри: Изпечатай мнението   Напомни ми!   Уведоми модератора  
Hard Rock fan

***

Регистриран: 07.01.2003
Мнения: 33406
Re: Коранът потвърждава Библията !
    #2770236 - 22.03.2011 12:33 [Re: Си Ди]

Точно. Има Оригинал и ...другото съм го споменала в прежния си постинг.Екстри: Изпечатай мнението   Напомни ми!   Уведоми модератора  
BMRO
Старо куче от Хунзия
****

Регистриран: 01.03.2011
Мнения: 2123
От: FYROM
Re: Коранът потвърждава Библията !
    #2770248 - 22.03.2011 12:54 [Re: Си Ди]

Цитат:

Цитат:

Въпросите ви са огромни и не мога да ги опиша с няколко реда.
Ако искате - ще започнем с това - зашо в исляма е прието, че Иисус не е умрял на кръста, а е въздигнат жив?
Т.е. че е ВЪЗДИГНАТ, но жив, т.е. Бог го е заменил или създал масова илюзия, уотевър , следователно, не се е пожертвал, не умрял за да "изкупи греховете ни" и не е ВЪЗКРЪСВАЛ!
От там нататък, при такова фундаментално различие, да не споменавам останалите, как да приеме един разумен човек, че едното е потвърждение на другото, а не нещо трето, каквото ТО е?


Много бладогаря за интереса ви към Иисус!
Малко жалко е, че тук във форума няма мюсюлмани, които да ми опонират.
Тогава нещата ще се решат твърде бързо...
Искам да добявя, че никой не разбра това, което искам да кажа!
Ще докажа, че в Корана е записано, че Иисус е разонат на кръста до смъртта си в прав текст!
...
Сага / преди да пръстъпим към същността на нещата / ще разгледаме още малко въпроси, които са изклщчително неудобни за ислама
...
Мюсюлманите смятат, че Мохамед е последния пророк / ключът на пророците /. Но ако Иисус е въздигнат жив при Аллах /както превеждат аята /и още е жив според исляма, то би следвало, че последният пророк / ключът на пророците е Иисус!
Не могат да дадат и точно обяснение, кой е разпнат на кръста. Едни смятат, че Юда е разпнат, други - че е Симон Киринеец!Други се чудят, защо Аллах е написал, че Иисус ще възкръсне, а всъщност го въздига жив / което пък не е описано / .

Сура 19, аяти 32, 33 и 34
32. И да бъда нежен към своята майка. И не ме стори Той горделив, непокорен.
33. И мир на мен в деня, в който съм роден, и в деня, когато ще умра, и в Деня, когато ще бъда възкресен!
34. Това е Иса, синът на Мариам ¬ словото на истината, в която се съмняват.

Други пък се чудят, защо и за Йоан Кръстител е написано същото ката за Христос, а Йоан / на арабски Яхя / не е въздигнат жив като Иисус:
Сура 19, аяти 12 - 15
12. “О, Яхя, твърдо се придържай към Писанието!” И дадохме му Ние мъдростта още като дете,
13. и състрадание от Нас, и чистота. И бе богобоязлив,
14. и нежен с родителите си. И не бе насилник, непокорник.
15. Мир нему в деня, когато бе роден и в деня, когато ще умре, и в Деня, когато ще бъде възкресен!


Виж аят 33 от Сура 19 и аят 15 от съшата сура са абсолючно еднакви, но единият се отнася за Иисус, а другия за Йоан Кръстител. Йоан обаче не е въздигнат жив!
Други твърдят, че В сура 4 :157 е написанпо друго:

155. Защото нарушиха своя обет и не повярваха в знаменията на Аллах, и убиваха пророците без право, и изричаха: “Сърцата ни са в броня.” ­ да, Аллах ги запечата [сърцата] поради тяхното неверие и не вярват освен малцина ­

156. и защото не повярваха и изричаха срещу Мариам огромна клевета,

157. и изричаха: “Ние убихме Месията Иса, сина на Мариам, пратеника на Аллах.” ­ но не го убиха и не го разпнаха, а само им бе оприличен. И които бяха в разногласие за това, се съмняваха за него. Нямат знание за това, освен да следват предположението. Със сигурност не го убиха те.

158. Да, възнесе го Аллах при Себе си. Аллах е всемогъщ, премъдър.

Т.е. В случая юдеите казват - "Ние убихме Месият"
Това е пълна лъжа, защото юдеите очакват от векове Месията / и още го очакват / и в никакъв случай няма да го убият!
И още - Юдеите всъжщност не са убили Иисус / Но не го убиха те и не го разпнаха /, което е самата истина , защото не юдеите, а римляните убиха Иисус!

Има и други теории, но никой мюсюлмански богослов до този момент не е дал отговор - Кой е разпнат вместо Иисус и как е станала подмяната. Най-задоволителното, което съм чел от водещи арабски улеми е - Не можем да го обясним, но вие трябва да вярвате!!!

Доста съм чел и никой мюсюлманин не е дал що годе задоволителен отговор!
Следователно, щом дори и арабските улеми / учени богослови / не могат да дадат точен отговор, то следва, че има нещо нередно!
Питайте един мюсюлманин, кой е разпнат на кръста според Корана и ще видите как ще започне да го усуква...

--------------------
“…и ние сме хора и искаме да живеем чо-
вешки, да бъдем свободни, с пълна свобода в
земята ни - там дето живее българинът: в България, Тракия
и Македония…
Васил Левски, в. “Свобода”, 1871 г.


Екстри: Изпечатай мнението   Напомни ми!   Уведоми модератора  
BMRO
Старо куче от Хунзия
****

Регистриран: 01.03.2011
Мнения: 2123
От: FYROM
Re: Коранът потвърждава Библията !
    #2770257 - 22.03.2011 13:08 [Re: Hard Rock fan]

Цитат:

Цитат:

Коранът потвърждава Библията в частта на Стария завет
Дори и в тази част е повече от трудно да се говори за "потвърждаване".
Сега ще продължа започнатата тема и ще останеш безкрайно изненадана, че Аллах не само потвърждава Тората / Стария Завет / и Евангелието / Новия Завет /, но и твърди, че Те съдържат неотменните му слова...
Освен това, хората на Писанието ще са „извинени много" от Аллах. Ето кой изопачава Словата на Аллах размествайки ги – юдеите: Сура 5, аят 41.

41. О, Пратенико, да не те наскърбяват надпреварващите се в неверието сред онези, чиито усти изричаха: "Повярвахме!", ала не вярваха сърцата им, и онези от юдеите, които все лъжата слушаха, все други недошли при теб хора слушаха. Преиначават словата, размествайки ги. Казват: "Ако ви се даде това, вземете го, а ако не ви се даде, възпрете се!" За онзи, когото Аллах иска да отклони ¬ за него ти не разполагаш с нищо пред Аллах. Те са онези, чиито сърца Аллах не иска да пречисти. За тях в земния живот има позор и в отвъдния за тях има огромно мъчение.

Следващите знамения са изключително важни и те съдържат доказателства за непогрешимостта на Тората и Евангелието. Какво казва Аллах в прав текст?

43. И как ще ти отредят да съдиш, когато у тях е Тората с присъдата на Аллах в нея? После подир това се отмятат. Тези не са вярващи.

44. Ние низпослахме Тората с напътствие в нея и със светлина. Пророците, които се отдадоха, съдят юдеите според нея; също така равините и правниците ¬ според онова от Писанието на Аллах, което им бе поверено да го пазят, и му бяха свидетели. И не се страхувайте от хората, а се страхувайте от Мен! И не продавайте Моите знамения на никаква цена! А който не съди според онова, което Аллах е низпослал ¬ тези са неверниците.

45. И предписахме им в нея: душа за душа, око за око, нос за нос, ухо за ухо, зъб за зъб, и за раните ¬ същото възмездие. А който прости като милостиня, то е изкупление за него. А който не съди според онова, което Аллах е низпослал, тези са угнетителите.

Самият Аллах казва, че Тората съдържа непогрешимите Му Слова / с присъдата на Аллах в нея /. Самият Аллах казва, че „Тората е с напътствие в нея и със светлина". Самият Аллах е разпоредил на равините и правниците да съдят юдеите според онова от Писанието на Аллах. И който не съди според низпосланото от Аллах – той е от неверниците. Кой ще отрече Словата на Самият Аллах, че не е разпоредил на равините да пазят Тората? Кой ще отрече, че в 7 век Мохамед не е съдил юдеи според Тората? Кой ще каже, че през 7 век, Тората е била фалшива и Мохамед не е изпълнил повелята на Аллах да съди според низпосланото от Него? Да видим по-нататък в следващите аяти от Сурата, какво казва Аллах за Евангелието?

46. И изпратихме по следите им Иса, сина на Мариам, да потвърди Тората, която бе преди него, и му дарихме Евангелието, в което има напътствие и светлина, и е потвърждение на Тората, която бе преди него, и напътствие, и поучение за богобоязливите.

По-ясно от това знамения дори и аз не бих могъл да кажа – Исус / Иса /, синът на Мариам / Мария / е изпратен да потвърди Тората. До тук няма съмнение, че до първи век, Тората е съдържала непогрешимите Слова на Аллах! Евангелието на Исус отново е низпослано с напътствие и светлина и потвърждение на Тората.

47. И нека хората на Евангелието отсъждат според онова, което Аллах е низпослал в него! А който не съди според онова, което Аллах е низпослал, тези са нечестивците.

Изключително важен аят!!! Християните са наречени Хора на Евангелието!!! Самият Аллах потвърждава, че Евангелието съдържа непокрешимите Му Слова / ...онова, което Аллах е низпослал в него! /!!! А които не съди според низпосланото от Аллах в Евангелието, той е от нечестивците!!! Нека християните да научат наизуст поне последните две знамения, за да показват на мюсюлманите какво е казал Аллах за Хората на Евангелието. Защо Аллах нарича Евангелието „напътствие и светлина" и заповадва на мюсюлманите да вярват в него?
48. И ти низпослахме Корана с истината, за да потвърди Писанията преди него и да бъде техен свидетел. И отсъждай помежду им според онова, което Аллах е низпослал, и не следвай страстите им вместо истината, която си получил! За всеки от вас сторихме закон и път. И ако желаеше Аллах, щеше да ви стори една общност, но [така стори] за да ви изпита в онова, което ви е дарил. И надпреварвайте се в добрините! Завръщането на всички вас е при Аллах и Той ще ви разкрие онова, по което бяхте в разногласие.

Истината, с която е низпослан Корана е да потвърди Писанията / в мн.число / т.е. Тората и Евангелието. Това е казал Самият Аллах в прав текст – „ ...С истината, за да потвърди Писнията, преди него и да бъде техен свидетел." Кой ще представи факти, за грешка на Аллах и докаже, че Коранът е низпослан с друга истина.
На много места в Корана се казва - Напомнянето съдържа неотменните слова на Аллах и е критерий за истинност на Корана, респективно - пророчествата на Мохамед:
Сура 21, аят7. И преди теб изпращахме Ние само мъже, на които давахме откровение. И питайте знаещите Напомнянето, ако самите вие не знаете!

Мъжете, които е изпратил Аллах са Мойсей / Муса/ - изпратен с Тората и Иисус /Иса/ - изпратен с Евангелието.Освен това, Аллах лично се ангажира да пази Библията / т.е. Напомнянето / от промяна:
Сура 15, аят 9. Наистина Ние низпослахме Напомнянето и Ние непременно ще го пазим.
Много често мюсюлманите тълкуват думата „Напомнянето” от Сура 15. аят 9 като Корана. В действителност Корана е също напомняне за Евангелието. Но и Евангелието е напомняне за Тората / Както твърди Сура 21, аят 7/ ! Дори посочват, че наличието на главна буква, означава, че напомнянето се отнася за Корана! Тук искам да отбележя, че в арабския език главни букви няма, а „Напомнянето”, а и в Сура 21, аят 7, Евангелието също е написано с главна буква! Напонмяннето може да се тълкува точно толкова за Корана, колкото и за Евангелието! Дори за Евангелието има по-голямо основание да се приеме за запазено от Аллах, защото Мохамед не е запазил нито едно писмено копие на Корана след смъртта си!
В Корана се казва още, че има общност от хората на Муса / Мойсей /, които проповядват справедливата истина- Сура, 7 аят 159:
159. Има сред народа на Муса и общност, която напътва с [низпосланата] истина и с нея е справедлива.

Следващите аети са също от Сура 7 169 и 170 потвърждават истинността на Библията:
169. И остана след тях потомство, което наследи Писанието. Взимат мимолетностите на този свят и казват: "Ще ни се опрости." И ако пак им дойде подобна мимолетност, взимат я. Не бе ли взет от тях обет в Писанието, че ще казват за Аллах единствено истината? А изучаваха онова, което е в него. Отвъдният дом е най-доброто за онези, които се боят. Нима не проумявате?

170. А които твърдо се придържат към Писанието и отслужват молитвата ¬ Ние не погубваме наградата на подобряващите.

Тук се говори за потомството на християните, което „наследи" Писанието. Забележете, че глаголът „наследи" е в сегашно време. Аятите са низпослани на мюсюлманите през 7 век. Тук се казва, че „потомството, което наследи Писанието" и „изучават онова, което е в него" и „твърдо се придържат към Писанието"и „обслужват молитва", получават от Аллах „подобаваща награда".

Потомците, които наследяват Писанието, също могат да разчитат на награда от Аллах. Трябва да отбележим – на мюсюлманите е разпоредено от СамиятаАллах да следват Писанието, защото то е Благословено!!! Добрите думи за християните в Корана се дължат и на факта, че когато Мохамед е напуснал Мека е получил помощ от християни по пътя му към Ятриб / Медина /.
154. После на Муса дадохме Писанието за пълнота на онзи, който е благодетелствал, и с разяснение за всяко нещо, и с напътствие и милост, за да повярват в срещата със своя Господ.

--------------------
“…и ние сме хора и искаме да живеем чо-
вешки, да бъдем свободни, с пълна свобода в
земята ни - там дето живее българинът: в България, Тракия
и Македония…
Васил Левски, в. “Свобода”, 1871 г.


Екстри: Изпечатай мнението   Напомни ми!   Уведоми модератора  
BMRO
Старо куче от Хунзия
****

Регистриран: 01.03.2011
Мнения: 2123
От: FYROM
Re: Коранът потвърждава Библията !
    #2770260 - 22.03.2011 13:15 [Re: BMRO]

И още малко да продължим първоначалната тема:

Писанието е дадено на Мойсей за пълнота и „разяснение на всяко нещо"! „Всяко нещо" определено включва и Корана, респективно Писанието е тест и за пророческите възможности на Мохамед. Така, че ако има нещо неясно или противоречащо с Писанието в Корана, то следва, че това е грешка на т.нар. Пророк. Все пак Мохамед е обикновен човек / така твърди Аллах / и много често / както сам твърди Мохамед / е забравял.

Сура 18, аят 110. Кажи: "Аз съм само човек като вас и ми се разкрива само, че вашият Бог е единственият Бог. Който копнее за срещата със своя Господ, да върши праведни дела и в служенето си на своя Господ никого да не съдружава с Него!"

А в този хадис разбираме, че Мохамед си признава, че е обикновен човек и често забравя и дори обърква низпосланото от Аллах.

Бухари -Том 1, книга 8, хадис 394 – Разказва Абдуллах: ... Когато той се обърна лицето си към нас каза: "Ако е имало нещо променено в молитвата, сигурно щях да ви информирам, но аз съм човек като вас и може да съм забравил като теб. Така че, ако забравя ми напомни и, ако е някой от вас е съмнително за молитвата си, той трябва да следва това, което той смята за да бъде точна и завършена собствената му молитвата и накрая й да направи два пъти суджуд.(от Sahu).

Ясно се разбира, че Мохамед е обикновен човек, като всички, често забравящ и дава съветва вярващите да правят това, което намерят за добре! За това е нужно Писанието да е критерий за всяко нещо.

155. И това е Писание, низпослахме го Ние благословено. Следвайте го и се бойте, за да бъдете помилвани!

Това е заповедта на Аллах – Писанието е благословено и задължение на вярващите да го следват! Колко мюсюлмани спазват този завет на Самия Аллах? Никъде в прав текст Аллах не е наричал Корана " Благословен".

156. Да не казвате: "Писанието бе низпослано само на две общности допреди нас и към онова, което изучаваха, бяхме в неведение."

Аллах е разбрал, че ще има вярващи, които ще кажат в бъдеще – Писанието не е за нас, а е за юдеи и християни. Или абсурда – Писанието е променено .../без да посочва кога/ ! Тук се твърди, че това е заблуда и грях!

157. Или да не казвате: "Ако и на нас бе низпослано Писанието, щяхме да сме по-напътени от тях." Ето вече получихте ясен знак от вашия Господ, и напътствие, и милост. Кой е по-голям угнетител от онзи, който взима за лъжа знаменията на Аллах и се отвръща от тях? На онези, които се отвръщат от Нашите знамения, ще въздадем най-суровото мъчение, защото са се отвръщали.

Тук Аллах дава ясен знак на мюсюлманите, че Писанието е низпослано точно за тях – „получихте ясен знак от вашия Господ". Предупреждава, че знаменията на Аллах не трябва да се приемат за лъжа, защото ще последва най-суровото мъчение за „вярващия"! Изпълнават ли днес мюсюлманите този завет на Аллах?

158. Нима чакат само да им се явят ангелите или да се яви твоят Господ, или да се явят някои от знаменията на твоя Господ? В деня, когато се явят някои от знаменията на твоя Господ, не ще помогне вярата на душа, която преди не е вярвала или не е придобила благо в своята вяра. Кажи: "Чакайте! И ние чакаме."

Мюсюлманите трябва вярват в Писанието, а не да стоят и чакат да разберат кои знамения са на Аллах и кои не са. Това чакане не ще им помогне, защото преди не са вярвали.

159. С онези, които разединиха своята религия и станаха на групи ¬ ти [о, Мухаммад] нямаш нищо общо. Делото им принадлежи на Аллах. Той после ще ги извести какво са вършили.

Тези, които раделиха религията си и станаха / в глаголът „ разделиха”е в минало време и означава, че разделянето е станало преди да е низпослано знамението 159,т.е. преди смъртта на Пророка / на групи – ще бъдат съдени от Аллах.

160. Който дойде с добрина, ще има десет като нея. А който дойде със злина, ще му се въздаде само колкото нея и не ще бъдат угнетени.

161. Кажи: "Моят Господ ме напъти по правия път ¬ правата вяра, религията на Ибрахим, правоверния. Той не бе от съдружаващите."

Ибрахим е един голям Пророк в християнството – Авраам !!! Мюсюлманите са негови наследници и са задължени да го следват.
И да отговорим на въпроса – може ли да се вярва в част от Писанието, а в друга да не се вярва? Това могат да твърдят само хора, които проповядват несъгласие с Думите на Аллах. Ето как Аллах наказва невярващите в цялото Писание:

Сура2, аят 85. После се избивахте и прогонвахте от домовете им някои от вас, като си помагахте против тях с грях и вражда. И дойдеха ли при вас като пленници, ги откупвахте. А ви бе възбранено да ги прогонвате. Нима вярвате в част от Писанието, а в друга не вярвате? За онези от вас, които вършат това, няма друго възмездие освен позор в земния живот, а в Деня на възкресението ще бъдат подложени на най-суровото мъчение. Аллах не подминава вашите дела.

Това са само някой важни моменти от Корана, показващи отношението на исляма към християните. Могат да се посочат и още подобно знамения. Едно е ясно – Коранът потвърждава истината в Библията и казва най-хубавите си думи за християните / насара / !

Въпросите ми са следните:
1. Могат ли да бъдат подменени Словата на Аллах и ако могат, то подменени ли са Словата Му в Корана ?
2. Къде в Корана е употребена арабската дума tahrif / променена / по отношение на Библията и християните?
3. Ако Словата на Аллах в Библията са променени, то кога е станало това - преди смъртта на Мохамед 8 юни 632 год. след Христа или след това?
4. Вярват ли мюсюлманите, че Словата на Аллах не могат да бъдат подменени, както е записано в Корана?
Сура 6
114. [Кажи, о, Мухаммад:] “Нима друг, а не Аллах ще потърся за съдник? Той е Онзи, Който ви низпосла Книгата, подробно разяснена. “Онези, на които дадохме Писанието, знаят, че то е низпослано с правдата от твоя Господ. И никога не бъди от съмняващите се!
115. Словото на твоя Господ бе завършено с истина и справедливост. Никой не ще подмени Неговите Слова. Той е Всечуващия, Всезнаещия.

Сега искам да чуя - потвърждава ли Аллах Тората и Еваснгелието или не го потвърждава???

--------------------
“…и ние сме хора и искаме да живеем чо-
вешки, да бъдем свободни, с пълна свобода в
земята ни - там дето живее българинът: в България, Тракия
и Македония…
Васил Левски, в. “Свобода”, 1871 г.


Екстри: Изпечатай мнението   Напомни ми!   Уведоми модератора  
Си Ди
гаргойл
***

Регистриран: 13.01.2004
Мнения: 9953
От: Варна
Re: Коранът потвърждава Библията !
    #2770335 - 22.03.2011 15:07 [Re: BMRO]

Мисията ти е "невъзможна", доколкото всяка от религиите е "капсулирана" в себе си и собствените си догми.
Отделно при четене на текст, всеки възприема написаното според собствената си подготовка, разбирания, нагласа, светоглед и прочие - т.е. ти четеш Корана и търсиш съвпадение и текстове, потвърждаващи Библията, но един мюсюлманин няма причина да го прави - дори през ум няма да мине на повечето да прочетат една Библия, да речем.
А тези, които четат пък, търсят да направят същото като теб, но с обратен знак.


--------------------
"Ако някой ден пак имаш нужда от помощ, ако изпаднеш в беда и някой трябва да ти подаде ръка, за да те измъкне...Моля те, не се колебай, а веднага върви по дяволите.. "


Екстри: Изпечатай мнението   Напомни ми!   Уведоми модератора  
Hard Rock fan

***

Регистриран: 07.01.2003
Мнения: 33406
Re: Коранът потвърждава Библията !
    #2770485 - 22.03.2011 19:15 [Re: BMRO]

Библията няма потребност да бъде "потвърждавана".

btw, точно синедрионът изисква от Рим смъртта на Христос и тъкмо евреите освобождават Пилат от отговорността за тази смърт, поемайки я с думите "Кръвта Му да бъде на нас и на чадата ни".
Повечето от тях, просто не разпознават обещания им Емануил. (Исая 7:14)
Че не могат да изпълнят сами смъртната присъда, която изискват, е въпрос административно юридически.

Това като вметка, в името на коректността.

Иначе, аз не разбирам каква е идеята на темата, ако е да убеди мюсюлманите, че Христос е Бог: едва ли ще се получи, ако е да убеди християните, че Библията е Божието слово и самата истина - те го знаят и нямат нужда от Корана за "потвърждение".

Ако е, че Бог, в който вярваме и те и ние и евреите е един- това е повече от ясно.


Екстри: Изпечатай мнението   Напомни ми!   Уведоми модератора  
BMRO
Старо куче от Хунзия
****

Регистриран: 01.03.2011
Мнения: 2123
От: FYROM
Re: Коранът потвърждава Библията !
    #2770699 - 23.03.2011 00:15 [Re: Си Ди]

Цитат:

Мисията ти е "невъзможна", доколкото всяка от религиите е "капсулирана" в себе си и собствените си догми.
Отделно при четене на текст, всеки възприема написаното според собствената си подготовка, разбирания, нагласа, светоглед и прочие - т.е. ти четеш Корана и търсиш съвпадение и текстове, потвърждаващи Библията, но един мюсюлманин няма причина да го прави - дори през ум няма да мине на повечето да прочетат една Библия, да речем.
А тези, които четат пък, търсят да направят същото като теб, но с обратен знак.

Не е точно така!
Тората и Евангелието съдържат неотменните Слова на Аллах / от арабски - Аллах = Бог /
В Корана в прав текст е казано, че Богът на християните и Богът на мюсюлманите е един и същ!

Сура 29, аят 46 -
46. И спорете с хората на Писанието само по най-хубавия начин, но не и с онези от тях, които угнетяват, и кажете: "Вярваме в низпосланото на нас и в низпосланото на вас. Нашият Бог и вашият Бог е един и същ. Ние сме Нему отдадени."

Едва ли е нужен моя коментар / на следното - Нашият Бог и вашият Бог е един и същ. Ние сме Нему отдадени / и едва ли някой мюсюлманин или християнин ще отрече, че в случая се говори за Хората на Писанието / от арабски - ахл ал Китаб /. А хората на Писанието / Тората и Евангелието / са християните / от арабски - насара /!
„Отдаден” на арабски език е муслимум, а муслим е мюсюлманин. Следователно, мюсюлманин означава отдаден на християнския Бог.
...

В допълнение ще кажа, че т.нар. обрязване за мюсюлманите не е описано в Корана!
Описано е единствено и само в Библията!
Обаче и до днес, мюсюлманите се обрязват, подобно на юдеите!!!

--------------------
“…и ние сме хора и искаме да живеем чо-
вешки, да бъдем свободни, с пълна свобода в
земята ни - там дето живее българинът: в България, Тракия
и Македония…
Васил Левски, в. “Свобода”, 1871 г.


Екстри: Изпечатай мнението   Напомни ми!   Уведоми модератора  
BMRO
Старо куче от Хунзия
****

Регистриран: 01.03.2011
Мнения: 2123
От: FYROM
Re: Коранът потвърждава Библията !
    #2770702 - 23.03.2011 00:26 [Re: Hard Rock fan]

Цитат:


Иначе, аз не разбирам каква е идеята на темата, ако е да убеди мюсюлманите, че Христос е Бог: едва ли ще се получи,

Изобщо не споделям това мнение!
В Корана са посочени чудеса, които само Аллах и Иса / Иисус / могат да правят!
Никой мюсюлманин не може да обясни, защо Иисус може да прави чудеса, които само Аллах може!

Сура 3, аят 184!
184. И ако теб [о, Мухаммад] взеха за лъжец, то и преди теб бяха взимани за лъжци пратеници, донесли ясните знаци и писанията, и сияйната Книга.

Тук се казва, че пратениците преди Мопхамед са донесли сияйната Книга!
Сияйната книга, донесена преди Мохамед е Писанието / Библията /!
Дори и Коранът не е наречен никъде Сияйната книга!

От тук следва, че ако някой мюсюлманин не вярва в Писанието, го очаква наказанието на Аллах - Огъня!

--------------------
“…и ние сме хора и искаме да живеем чо-
вешки, да бъдем свободни, с пълна свобода в
земята ни - там дето живее българинът: в България, Тракия
и Македония…
Васил Левски, в. “Свобода”, 1871 г.


Екстри: Изпечатай мнението   Напомни ми!   Уведоми модератора  
°ς°
не ориент иран
***

Регистриран: 24.11.2010
Мнения: 177
Re: Коранът потвърждава Библията !
    #2770885 - 23.03.2011 13:41 [Re: BMRO]

Добър опит.

По-интересно е как би напаснал Исмаил с Исак. Да кажем, че съм арабин (за по-цветно, от Мека) - убеди ме, че Библията трябва да ми харесва повече.


Екстри: Изпечатай мнението   Напомни ми!   Уведоми модератора  
BMRO
Старо куче от Хунзия
****

Регистриран: 01.03.2011
Мнения: 2123
От: FYROM
Re: Коранът потвърждава Библията !
    #2771229 - 23.03.2011 22:33 [Re: °ς°]

Цитат:

Добър опит.

По-интересно е как би напаснал Исмаил с Исак.
Няма нищо по-лесно от това.
Според християнството:

Проливането кръвта на животните е част от религията ислям. Тази традиция произлиза от един Библейски сюжет:
Битие, глава 12, стихове 1 до 13
1 След тия събития Бог изпита Авраама, като му рече: Аврааме. А той рече: Ето ме.
2 И рече Бог: Вземи сега единствения си син, когото любиш, сина си Исаака, та иди в местността Мория и принеси го там във всеизгаряне на един от хълмовете, за който ще ти кажа.
3 На сутринта, прочее, Авраам подрани та оседла осела си и взе със себе си и двама от слугите си и сина си Исаака; и, като нацепи дърва за всеизгарянето, стана та отиде на мястото, за което Бог му беше казал.
4 На третия ден Авраам подигна очи и видя мястото надалеч.
5 Тогава рече Авраам на слугите си: Вие останете тук с осела; а аз и момчето ще отидем до там и, като се поклоним, ще се върнем при вас.
6 И взе Авраам дървата за всеизгарянето и натовари ги на сина си Исаака, а той взе в ръката си огън и нож; и двамата отидоха заедно.
7 Тогава Исаак продума на баща си Авраама, казвайки: Тате! А той рече: Ето ме, синко. И рече Исаак: Ето огъня и дървата, а где е агнето за всеизгарянето?
8 И Авраам каза: Синко, Бог ще си промисли агнето за всеизгаряне. И двамата вървяха заедно. 9 А като стигнаха на мястото, за което Бог му беше казал, Авраам издигна там жертвеник, нареди дървата и, като върза сина си Исаака, тури го на жертвеника върху дървата.
10 И Авраам простря ръката си та взе ножа да заколи сина си.
11 Тогава ангел Господен му викна от небето и рече: Аврааме, Аврааме! И той рече: Ето ме.
12 И ангелът рече: Да не вдигнеш ръката си върху момчето, нито да му сториш нещо; защото сега зная, че ти се боиш от Бога, понеже не пожали за Мене и сина си, единствения си син.
13 Тогава Авраам, като подигна очи, видя, и ето зад него един овен вплетен с рогата си в един храст; и Авраам отиде, взе овена и го принесе всеизгаряне вместо сина си.

...

Според исляма :

Абсолютно същият сюжет е валиден и за исляма и за юдаизма. В исляма обаче, Авраам е преиначен с арабско име – Ибрахим, а синът му е Исмаил.
Сура , аят 130 до 133
130. А кой друг се отвръщаше от вярата на Ибрахим, освен онзи, който е безразсъден за себе си? Него [Ибрахим] Ние избрахме в земния живот, а в отвъдния той е от праведниците.
131. Когато неговият Господ му рече: “Отдай се!” ¬ той рече: “Отдадох се на Господа на световете.”
132. И завеща това Ибрахим на синовете си, [а също] и Якуб: “О, мои синове, Аллах избра вашата религия ¬ умирайте само отдадени!”
133. Нима бяхте свидетели, когато смъртта се приближи до Якуб и той рече на своите синове: “На какво ще служите след мен?” Рекоха: “Ще служим на твоя Бог и на Бога на твоите предци Ибрахим и Исмаил, и Исхак ¬ на Единствения Бог, и Нему ще бъдем отдадени.”

Ислямът е религия, в която жертвоприношението е част от вярата. Точно с този сюжет е свързан празникът Курбан Байрам / Ид ал адха или Жертвен празник /. Мюсюлманите пренасят в жертва на този празник едно от трите животни – овен, камила или крава. Всеки за мюсюлманин от млад започва да се принася жертва- при раждане, сюнет / препоръка/, сватба и при смърт. В исляма обаче овенът, който е даден вместо Исмаил е пренесен в кръвна жертва. Това е основен закон в исляма – принасяне на кръвна жертва. Канонът за кръвното жертвоприношение е форма на почитане на Аллах - ибадет.
То е основа и за подражание на радикалния ислям - тероризма.

Цитат:


Да кажем, че съм арабин (за по-цветно, от Мека) - убеди ме, че Библията трябва да ми харесва повече.
В исляма -
Аллах е проклел мюсюлманите с една от най-тежките си клетви -
Сура 19, аяти 70 и 71 -
70. Най-добре Ние знаем кои заслужават да горят там.

71. И всеки от вас ще мине през Ада. Това е окончателна присъда от твоя Господ.

Яснно е, че мюсюлманите задължително ги очаква огъна!
Много мюсюлмани от страх пред тази тежка клетва са приели християнството.

За християните, не се споменава в Корана да се изпдащат ЗАДЪЛЖИТЕЛНО в АДА. По-скоро имаме за християните обещание, че могат да очакват Рая / Градините /!

Сура 5, аяти 12 -
12. Аллах прие обета от синовете на Исраил и проводихме от тях дванадесет старейшини. И рече Аллах: "Аз съм с вас. Щом отслужвате молитвата, давате милостинята закат , вярвате в Моите пратеници, подкрепяте ги и заемате на Аллах добър заем, Аз ще отмахна от вас лошите ви постъпки и ще ви въведа в Градините, сред които реки текат. А който от вас след това е неверник, той се е отклонил от правия път."


И още в същата Сура

113. Те не са еднакви. Сред хората на Писанието има и праведна общност ¬ четат знаменията на Аллах [и] в нощните часове, свеждат чела до земята в суджуд.
114. Вярват в Аллах и в Сетния ден, и повеляват одобряваното, и възбраняват порицаваното, и се надпреварват в добрините. Тези са от праведниците.


Има трицифрено число аяти, в които се говори само хубави думи за християните / насара /.
По време на хиждрата, Когато Мохамед тръгва да Медина, по пътя са му помагали християни и за това, Мохамед говори само жубави неща за НАСАРА!

От всичко това следва, че е по-добре да си християнин, защото и според Корана и според Библията, можеш да влезеш в Рая!!!
Докато, ако си мюсюлманин - според Корана - преминаваш през наказанието на Аллах - огъня ЗАДЪЛЖИТЕЛНО!!!

От тук нататък - всичко е въпрос на лична преценка!

--------------------
“…и ние сме хора и искаме да живеем чо-
вешки, да бъдем свободни, с пълна свобода в
земята ни - там дето живее българинът: в България, Тракия
и Македония…
Васил Левски, в. “Свобода”, 1871 г.

Редактирано от BMRO (23.03.2011 22:43)


Екстри: Изпечатай мнението   Напомни ми!   Уведоми модератора  
°ς°
не ориент иран
***

Регистриран: 24.11.2010
Мнения: 177
Re: Коранът потвърждава Библията !
    #2771242 - 23.03.2011 23:12 [Re: BMRO]

Този път не беше толкова добър. Или въобще не беше опит.

Това:
Цитат:

В исляма обаче, Авраам е преиначен с арабско име – Ибрахим, а синът му е Исмаил.някаква танцова стъпка ли е?

Не Христос, а Исак е големият препъни камък между мюсюльььмани и християни (евреи също, разбира се). Затова наострям уши за него да ми обясниш.
Та, отново - според теб Исмаил и Исак едно ли са?! Толкова неглиже го даде, че без малко да повярвам, че са като Аврам и Ибрахим.

Понеже допускам, че все пак друго мислиш, щом не са едно, каква е рецептата ти, аз, като арабин, да концентрирам вниманието си в по-голяма степен в/у Исак, нежели в/у Исмаил. Ведно с последиците от това.


Екстри: Изпечатай мнението   Напомни ми!   Уведоми модератора  
BMRO
Старо куче от Хунзия
****

Регистриран: 01.03.2011
Мнения: 2123
От: FYROM
Re: Коранът потвърждава Библията !
    #2771274 - 24.03.2011 00:12 [Re: °ς°]

А това, че Авраам = Ибрахим - за никой мюсюлманин не буди съмнение!

Да кажем, че тук пише следното -

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B...%D0%BE%D0%BA%29

Цитат:

"Ибрахим, библейският патриарх Аврам, е важен пророк в Исляма. Той е син на Тарак и баща на пророка Исмаил, неговият първороден син, който е смятан за баща на арабите. Ибрахим е често наричан Халил Аллах или Приятел на Аллах. Неговият баща умира, когато той е много малък и за това е изгледан от своя чичо, който е езичник, Азар.

Много от библейските пророци са смятани за пророци на Аллах в Исляма, следователно и за мюсюлмани (т.е. монотеисти). Ибрахим се смята за Ханиф, т.е. откривател на монотеизма без да е бил учен от пратеник.

Тъй като Ислямът, Християнството и Юдаизмът признават и почитат Ибрахим (Аврам), те са често наричани Авраамически религии."
Това е ...

--------------------
“…и ние сме хора и искаме да живеем чо-
вешки, да бъдем свободни, с пълна свобода в
земята ни - там дето живее българинът: в България, Тракия
и Македония…
Васил Левски, в. “Свобода”, 1871 г.


Екстри: Изпечатай мнението   Напомни ми!   Уведоми модератора  
°ς°
не ориент иран
***

Регистриран: 24.11.2010
Мнения: 177
Re: Коранът потвърждава Библията !
    #2771402 - 24.03.2011 08:16 [Re: BMRO]

"Това го знае всяко дете" И опитът съвсем не се получава.

Очаквах същото упражнение, което използва за Исус и Мохамед, да приложиш за Исак и Исмаил - за да ми е чиста съвестта (арабската), докато чета Ст. Завет. А ти ме засилваш към Уики...


Екстри: Изпечатай мнението   Напомни ми!   Уведоми модератора  
Hard Rock fan

***

Регистриран: 07.01.2003
Мнения: 33406
Re: Коранът потвърждава Библията !
    #2771423 - 24.03.2011 09:17 [Re: °ς°]

Хех, ми към къде другаде (освен към Уики) би бил в способност да те засили

Очакваемо е след:

Цитат:

Авраам е преиначен с арабско име – Ибрахим, а синът му е Исмаил


И съвсем право е, че не Христос е препъникамъкът между двете авраамически, а Исмаил и Исак
Както и между другите две авраамически.


Екстри: Изпечатай мнението   Напомни ми!   Уведоми модератора  
BMRO
Старо куче от Хунзия
****

Регистриран: 01.03.2011
Мнения: 2123
От: FYROM
Re: Коранът потвърждава Библията !
    #2771753 - 24.03.2011 20:18 [Re: °ς°]

Цитат:

"Това го знае всяко дете" И опитът съвсем не се получава.

Очаквах същото упражнение, което използва за Исус и Мохамед, да приложиш за Исак и Исмаил - за да ми е чиста съвестта (арабската), докато чета Ст. Завет. А ти ме засилваш към Уики...
Извинявай Брате, но изобщо не мога да схвана какво ме питаш и какво очакваш да ти отговоря!
Попитай ме в прав текст и да е пределно ясно това, което желаеш!

--------------------
“…и ние сме хора и искаме да живеем чо-
вешки, да бъдем свободни, с пълна свобода в
земята ни - там дето живее българинът: в България, Тракия
и Македония…
Васил Левски, в. “Свобода”, 1871 г.


Екстри: Изпечатай мнението   Напомни ми!   Уведоми модератора  
°ς°
не ориент иран
***

Регистриран: 24.11.2010
Мнения: 177
Re: Коранът потвърждава Библията !
    #2771937 - 25.03.2011 08:53 [Re: BMRO]

Цитат:

Попитай ме в прав текстЗатрудняваш ме с това изправяне.

Не аз - ти твърдиш, че коранът потвърждава Библията. Щом е така, бих се чувствал по-уютно (казах ти, че съм арабин), ако обясниш как се случва това потвърждаване по отношение на Исак. Знаеш историята в двете книги, не е потребно да навлизам в детайли.
Това, че Мохамед допуска за себе да бърка някъде, ми идва слабо, като аргумент.


Екстри: Изпечатай мнението   Напомни ми!   Уведоми модератора  
BMRO
Старо куче от Хунзия
****

Регистриран: 01.03.2011
Мнения: 2123
От: FYROM
Re: Коранът потвърждава Библията !
    #2772437 - 26.03.2011 00:23 [Re: °ς°]

Цитат:

Цитат:

Попитай ме в прав текстЗатрудняваш ме с това изправяне.

Не аз - ти твърдиш, че коранът потвърждава Библията. Щом е така, бих се чувствал по-уютно (казах ти, че съм арабин), ако обясниш как се случва това потвърждаване по отношение на Исак. Знаеш историята в двете книги, не е потребно да навлизам в детайли.
Това, че Мохамед допуска за себе да бърка някъде, ми идва слабо, като аргумент.
Исак е описан в Стария Завет!
Исак е пратеник на Аллах!
Коранът казва, че Тората / Стария Завет / съдържа точните Слова на Аллах!

44. Ние низпослахме Тората с напътствие в нея и със светлина. Пророците, които се отдадоха, съдят юдеите според нея; също така равините и правниците ¬ според онова от Писанието на Аллах, което им бе поверено да го пазят, и му бяха свидетели. И не се страхувайте от хората, а се страхувайте от Мен! И не продавайте Моите знамения на никаква цена! А който не съди според онова, което Аллах е низпослал ¬ тези са неверниците.

Аллах говори в Корана като Елохим / Бог в множествено число /!
"Ние низпослахме Тората" - Следователно - всичко записано в Тората съдържа неотменните Слова на Аллах /"...според онова от Писанието на Аллах ..."!
В частност, Аллах потвърждава и пратеника Исак !
Е питам тогава - Потвърждава ли Аллах Тората и в частност Пратеника Исак?
А който ми отговори, че не потвърждава - аз ще му отговоря така - " ...А който не съди според онова, което Аллах е низпослал ¬ тези са неверниците."

--------------------
“…и ние сме хора и искаме да живеем чо-
вешки, да бъдем свободни, с пълна свобода в
земята ни - там дето живее българинът: в България, Тракия
и Македония…
Васил Левски, в. “Свобода”, 1871 г.


Екстри: Изпечатай мнението   Напомни ми!   Уведоми модератора  
°ς°
не ориент иран
***

Регистриран: 24.11.2010
Мнения: 177
Re: Коранът потвърждава Библията !
    #2772657 - 26.03.2011 12:21 [Re: BMRO]

Не ми се хваща на това хоро с цитати, но... И не стига Библията, ами сега и корана.

Цитат:

В частност, Аллах потвърждава и пратеника Исак
Да, така е. И Исак, и Исмаил са благословени и в двете книги. Но в корана:

2.
125. И сторихме Дома [Кааба] място за събиране на хората и сигурно убежище: “Вземете мястото на Ибрахим да бъде за молитви!” И заръчахме на Ибрахим и Исмаил: “Почистете Моя Дом за тези, които обхождат, пребивават и се кланят, свеждайки чела до земята в суджуд!”
...
127.И когато Ибрахим и Исмаил издигаха основите на Дома, [рекоха]: “Господи, приеми от нас! Наистина Ти си Всечуващия, Всезнаещия.
128.Господи, направи ни отдадени на Теб, и от нашето потомство ­ общност, отдадена на Теб, и ни покажи нашите обреди, и приеми нашето покаяние! Ти си Приемащия покаянието, Милосърдния.

докато в Ст. Завет:

Gen 21:14 And Abraham rose up early in the morning, and took bread, and a bottle of water, and gave it unto Hagar, putting it on her shoulder, and the child, and sent her away: and she departed, and wandered in the wilderness of Beersheba.

И нищо повече за отношението на Аврам към първородния си и децата му! Дали и Исмаил е получил от даровете, споменати в Бит 25:6 и предназначени за наложниците (ако допуснем, че години след това Агар все още е такава), можем само да гадаем.
Макар че Исмаил присъства на погребението на баща си, на по-късен етап не Яков, а Исав (дефакто отхвърления!) си търси жена измежду дъщерите му (на Исмаил отхвърления!).


Жертвоприношението - наистина в корана не се твърди категорично, че Исмаил е синът, когото Бог изисква за жертва (което би било в явно противоречие с написаното в Ст. Завет), но от по-горните два стиха и също така поради липса на каквато и да е информация, че Исак някога е посещавал тази част на Арабия, заключението за един арабин, четящ корана, се налага от самосебе си - Исмаил е човекът!

Няма как, ше ти метна и няколко стихчета от корана, които по-открито се конфронтират със заглавието на темата ти:

2.
140. Или ще кажете, че Ибрахим и Исмаил, и Исхак, и Якуб, и родовете [му] бяха юдеи или християни? Кажи: “Вие ли знаете повече, или Аллах?” И кой е по-голям угнетител от онзи, който е скрил у себе си свидетелство от Аллах? Аллах не подминава вашите дела.
141. Те са общност, вече отминала. Тяхно е онова, което са придобили и ваше е онова, което вие сте придобили. И не ще бъдете питани какво те са извършили.

3.
23. Не видя ли ти дарените с дял от Писанието? Те са позовани към Писанието на Аллах, за да отсъди помежду им. После някои се отвръщат, противейки се.
...
65. О, хора на Писанието, защо спорите за Ибрахим? Тората и Евангелието бяха низпослани едва подир него. Нима не проумявате?
66. Ето, вие спорехте за онова, за което имате знание. А защо спорите за онова, за което нямате знание? Аллах знае, вие не знаете.
67. Ибрахим не бе нито юдей, нито християнин, а бе правоверен мюсюлманин, и не бе от съдружаващите.
68. Най-близките хора до Ибрахим са онези, които го последваха, и този Пророк, и тези, които повярваха. Аллах е Покровителят на вярващите.
69. Една група от хората на Писанието искаше, ако може, да ви заблуди. Ала заблуждават само себе си, но не усещат.
70. О, хора на Писанието, защо не вярвате в знаменията на Аллах, след като сте свидетели?
71. О, хора на Писанието, защо смесвате истината с лъжата и потулвате истината, знаейки?
72. А една група от хората на Писанието рече: “При начеването на деня вярвайте в низпосланото на вярващите, а в края му се откажете, та дано и те се преобърнат!
75. Сред хората на Писанието има и такива, на които и съкровище да повериш, ще ти го върнат, но сред тях има и такива, на които и динар да повериш, ще ти го върнат, само ако все над тях стоиш. Това е, защото рекоха: “Нямаме вина за неграмотните.” И изричат лъжа за Аллах, знаейки.

/ползвам превода на Теофанов /


Екстри: Изпечатай мнението   Напомни ми!   Уведоми модератора  
Hard Rock fan

***

Регистриран: 07.01.2003
Мнения: 33406
Re: Коранът потвърждава Библията !
    #2772674 - 26.03.2011 13:37 [Re: °ς°]

Цитат:

67.Ибрахим не бе нито юдей, нито християнин, а бе правоверен мюсюлманин, и не бе от съдружаващите.
.......и т.н. отначало до край

Уау, каква наглост! Удивителна! Нали не съм чела корана, направо се втрещисах като прочетох.

Благодарности, че си се хванал на хорото с тез моменти от книгата, потвърждаваща Писанието.


Екстри: Изпечатай мнението   Напомни ми!   Уведоми модератора  
BMRO
Старо куче от Хунзия
****

Регистриран: 01.03.2011
Мнения: 2123
От: FYROM
Re: Коранът потвърждава Библията !
    #2783164 - 18.04.2011 23:29 [Re: °ς°]

Цитат:


Няма как, ше ти метна и няколко стихчета от корана, които по-открито се конфронтират със заглавието на темата ти:
Това е похвално, Брате, че намираш стихове в корана, които противоречат на стиховете от същия Коран, които аз представих!
наличието на противоречия несъмнено означава, че Коранът не е откровение на Бог / защото бог не лъже /, а е откровение на Сатаната!

Цитат:


2.
140. Или ще кажете, че Ибрахим и Исмаил, и Исхак, и Якуб, и родовете [му] бяха юдеи или християни? Кажи: “Вие ли знаете повече, или Аллах?” И кой е по-голям угнетител от онзи, който е скрил у себе си свидетелство от Аллах? Аллах не подминава вашите дела.
141. Те са общност, вече отминала. Тяхно е онова, което са придобили и ваше е онова, което вие сте придобили. И не ще бъдете питани какво те са извършили.
Точно това изобщо не противиречи на заглавието!
Това, че си "отрязал" част от аятите не може да промени Корана!
По - точно този цитати са от Сура 2 и показват, че мюсюлманите трябва да вярват в Тората и Евангелието.
Само пет аята по-назад от това, което си написал от сура 2 е казано в прав текст:

136. Кажете: “Вярваме в Аллах и в низпосланото на нас, и в низпосланото на Ибрахим и Исмаил, и Исхак, и Якуб, и родовете [му], и в дареното на Муса и на Иса, и в дареното на пророците от техния Господ. Разлика не правим между никого от тях и на Него сме отдадени.

В прав текст е казано, че Мюсюлманите трябва да вярват в даденото на Мийсей / Муса / и в даденото на Иисус / Иса /!
Не е добре да се "крият" аяти за да се тълкуват други както ни е угодно...
Цитат:


3.
23. Не видя ли ти дарените с дял от Писанието? Те са позовани към Писанието на Аллах, за да отсъди помежду им. После някои се отвръщат, противейки се.
...
Хората на Писанието / Ахл ал Китаб / са Християни и Юдеи!
Тук се казва, за дарени с дял от Писанието. Повече от ясно е, че този аят визира юдеи!

Цитат:


65. О, хора на Писанието, защо спорите за Ибрахим? Тората и Евангелието бяха низпослани едва подир него. Нима не проумявате?
66. Ето, вие спорехте за онова, за което имате знание. А защо спорите за онова, за което нямате знание? Аллах знае, вие не знаете.
67. Ибрахим не бе нито юдей, нито християнин, а бе правоверен мюсюлманин, и не бе от съдружаващите.
До тук няма никакво съмнение, че Авраам / Ибрахим / е правоверен мюсюлманин и всички мюсюлмани / според Корана / трябва да следват неговата вяра!
Да видим сега в какво вярва Авраам / Ибрахим /? Вярата на Авраам / Ибрахим /е прекрасно описана в Сура 6, аяти 74-78.

74. И каза Ибрахим на баща си Бзар: “Нима смяташ изваянията за богове? Виждам, че ти и твоят народ сте в явна заблуда.”
75. И така показваме на Ибрахим владението на небесата и на земята, за да е от убедените.
76. И когато го покри нощта, той видя звезда. Рече: “Това е моят Господ.” А когато залезе, рече: “Не обичам залязващите.”
77. И когато видя луната да изгрява, рече: “Това е моят Господ.” А когато залезе, рече: “Ако не ме напъти моят Господ, ще бъда от заблудените хора.”
78. И когато видя слънцето да изгрява, рече: “Това е моят Господ. То е най-голямото.” А когато залезе, рече: “О, народе мой, невинен съм за това, което съдружавате!
Ако отворим арабският Коран, ще разберем, че Слънцето е наречено с едно от имената на Аллах, което най-често използват мюсюлманите - Акбар - Голям, Велик!

Falamma raa alshshamsa bazighatan qala hatha rabbee hatha akbaru falamma afalat qala ya qawmi innee bareeon mimma tushrikoona

Източник - http://www.searchtruth.com/chapter_displ...amp;show_urdu=1

Аллаху Акбар е бойният вик на мюсюлманите!

Какви са мюсюлманите тогава – това е въпроса?
Ясно се казва, че един Истински Правоверен като Авраам се покланя на много богове – Звездите, Луната, Слънцето, Камъните и пр.!
Иначе цитираните по-горе знамения трябва да са ширк!!!
А защо никой не е изхвърлил този ширк от Корана?
В Сунна също се твърди подобно нещо
Том 5, книга 59, номер хадис 661 –
We used to worship stones, and when we found a better stone than the first one,...

Ние, се прекланяме пред камъните, и когато сме намерили по-добър, отколкото първия камък....

http://www.usc.edu/schools/college/crcc/en...ri/059.sbt.html!Какви са мюсюлманите тогава – това е въпроса?
Ясно се казва, че един Истински Правоверен като Авраам се покланя на много богове – Звездите, Луната, Слънцето, Камъните и пр.!
Това означава само едно – Монотаризма е лъжа на арабските улеми !
Иначе цитираните по-горе знамения трябва да са ширк!!!
А защо никой не е изхвърлил този ширк от Корана?
Елементарно:- Мюсюлманите / според Корана / са езичници!

В Сунна също се твърди подобно нещо
Том 5, книга 59, номер хадис 661 –
We used to worship stones, and when we found a better stone than the first one,...

Ние, се прекланяме пред камъните, и когато сме намерили по-добър, отколкото първия камък....

http://www.usc.edu/schools/college/crcc/...ri/059.sbt.html

Един такъв камък, който мюсюлманите боготворят е Кааба!"Черният камък" (Hadschar), е бил преди Мохамед култово място на арабските езически племена.
Сега Кааба трябва да бъде посетена от всеки мюсюлманин веднъж в живота му. Според ислямските вярвания Кааба произхожда от Абраам.

Цитат:


68. Най-близките хора до Ибрахим са онези, които го последваха, и този Пророк, и тези, които повярваха. Аллах е Покровителят на вярващите.
Християните следват Авраан и вярват в него!
Всичко е повече от ясно тук...
69. Една група от хората на Писанието искаше, ако може, да ви заблуди. Ала заблуждават само себе си, но не усещат.
70. О, хора на Писанието, защо не вярвате в знаменията на Аллах, след като сте свидетели?
71. О, хора на Писанието, защо смесвате истината с лъжата и потулвате истината, знаейки?
Тук се говори за юдеите - Група от хората на Писанието ...

Цитат:

72. А една група от хората на Писанието рече: “При начеването на деня вярвайте в низпосланото на вярващите, а в края му се откажете, та дано и те се преобърнат!
75. Сред хората на Писанието има и такива, на които и съкровище да повериш, ще ти го върнат, но сред тях има и такива, на които и динар да повериш, ще ти го върнат, само ако все над тях стоиш. Това е, защото рекоха: “Нямаме вина за неграмотните.” И изричат лъжа за Аллах, знаейки.

/ползвам превода на Теофанов /
Тук се говори за групи от хората на Писанието / а не за всички хора на Писанието /, които имат по-различни тълкуване!
Но притив писанието - Аллах няма нищо против. Никъде не казва, че Писанието е променено - никъде!
казва точно обратното - Низпосланото от Аллах - никой не може да го промени:

Сура 6
114. [Кажи, о, Мухаммад:] “Нима друг, а не Аллах ще потърся за съдник? Той е Онзи, Който ви низпосла Книгата, подробно разяснена. “Онези, на които дадохме Писанието, знаят, че то е низпослано с правдата от твоя Господ. И никога не бъди от съмняващите се!
115. Словото на твоя Господ бе завършено с истина и справедливост. Никой не ще подмени Неговите Слова. Той е Всечуващия, Всезнаещия.


Тората, Евангелието и Псалмите са низпослани от Аллах и никой не може да ги промени - Казано е в прав текст!
"И не бъди от съмняващите се..."

--------------------
“…и ние сме хора и искаме да живеем чо-
вешки, да бъдем свободни, с пълна свобода в
земята ни - там дето живее българинът: в България, Тракия
и Македония…
Васил Левски, в. “Свобода”, 1871 г.


Екстри: Изпечатай мнението   Напомни ми!   Уведоми модератора  
Erosaria
оптимист
***

Регистриран: 20.09.2004
Мнения: 8183
Re: Коранът потвърждава Библията !
    #2783198 - 19.04.2011 00:48 [Re: BMRO]

Благодаря ти от сърце!
не съм запозната с Корана и съм удивена от това, което споделяш тук във форума!

--------------------
Животът е такъв, какъвто сам си го направиш!!!


Екстри: Изпечатай мнението   Напомни ми!   Уведоми модератора  
BMRO
Старо куче от Хунзия
****

Регистриран: 01.03.2011
Мнения: 2123
От: FYROM
Re: Коранът потвърждава Библията !
    #2783623 - 20.04.2011 00:51 [Re: Erosaria]

Цитат:

Благодаря ти от сърце!
не съм запозната с Корана и съм удивена от това, което споделяш тук във форума!
Сестро, ако действително има интерес сред тук пишещите християни да се запознаят със сатанинското откровение наречено Коран, то аз съм готов да покажа няколко интересни неща свързани с Корана.
А ако има и мюсюлмани да ме репликират - още по-добре!

Бог да е с вас!

--------------------
“…и ние сме хора и искаме да живеем чо-
вешки, да бъдем свободни, с пълна свобода в
земята ни - там дето живее българинът: в България, Тракия
и Македония…
Васил Левски, в. “Свобода”, 1871 г.


Екстри: Изпечатай мнението   Напомни ми!   Уведоми модератора  
BMRO
Старо куче от Хунзия
****

Регистриран: 01.03.2011
Мнения: 2123
От: FYROM
Re: Коранът потвърждава Библията !
    #2783628 - 20.04.2011 01:14 [Re: Hard Rock fan]

Цитат:


И съвсем право е, че не Христос е препъникамъкът между двете авраамически, а Исмаил и Исак
Както и между другите две авраамически.

Да видим и другото предположение!
Арабите твърдят, че Иисус не е разпнат на кръста до смъртта си, а е въздигнат жив и още е жив!
А Аллах е излъгал всички вярващи, като им представил масова илючия и вместо Иисус е разпнат друг човек!
Най-често ислямистите твърдят, че вместо Иисус, е разпнат или Юда или Симон Киринеец!
...
Казах по-горе "Арабите казват...", защото според изследванията ми - аятът от Корана /Сура 4, аят 157 / е преведен неправилно:
Сура 4, аят 157
157. и изричаха: “Ние убихме Месията Иса, сина на Мариам, пратеника на Аллах.” ­ но не го убиха и не го разпнаха, а само им бе оприличен. И които бяха в разногласие за това, се съмняваха за него. Нямат знание за това, освен да следват предположението. Със сигурност не го убиха те.

Християните знаят какъв е смисълът на кръстната смърт на Христос!
А щом ислямистите твърдят, че Иисус / Иса / не е разпнат, а за Ибрахим има данни в Корана, че е езичник, то - кой е препъни камъкът?

--------------------
“…и ние сме хора и искаме да живеем чо-
вешки, да бъдем свободни, с пълна свобода в
земята ни - там дето живее българинът: в България, Тракия
и Македония…
Васил Левски, в. “Свобода”, 1871 г.


Екстри: Изпечатай мнението   Напомни ми!   Уведоми модератора  
НаКовалЧук
Anvil`O`Hammer
**

Регистриран: 10.04.2011
Мнения: 128
От: Мапуто
Re: Коранът потвърждава Библията !
    #2783736 - 20.04.2011 10:09 [Re: BMRO]

Не знам защо толкова много се занимавате с исляма и мохамед! Исляма не е с нищо повече от антихристките учения на Дънов, а мохамед не е нищо повече от водача на бялото братство! Лошото е, че много милиони хора са последователи на тази ерес, убиват и умират в грях!

--------------------
Леополд е негър!


Екстри: Изпечатай мнението   Напомни ми!   Уведоми модератора  
BMRO
Старо куче от Хунзия
****

Регистриран: 01.03.2011
Мнения: 2123
От: FYROM
Re: Коранът потвърждава Библията !
    #2783989 - 20.04.2011 21:26 [Re: НаКовалЧук]

Цитат:

Не знам защо толкова много се занимавате с исляма и мохамед! Исляма не е с нищо повече от антихристките учения на Дънов, а мохамед не е нищо повече от водача на бялото братство! Лошото е, че много милиони хора са последователи на тази ерес, убиват и умират в грях!
Занимаваме се защото така, както Бог си върши добре работата и ни види към Спасението, така и Сатаната си върши работата и води вярващите към Заблуда /т.е. към Огненото Езеро /!
Необходимо е някой да покаже на вярващите, които са в обятията на Сатаната /чрез ислямската доктрина/, как Сатаната ги е обсебил с лъжите си!

--------------------
“…и ние сме хора и искаме да живеем чо-
вешки, да бъдем свободни, с пълна свобода в
земята ни - там дето живее българинът: в България, Тракия
и Македония…
Васил Левски, в. “Свобода”, 1871 г.


Екстри: Изпечатай мнението   Напомни ми!   Уведоми модератора  
libraМодератор

****

Регистриран: 20.02.2003
Мнения: 9246
Re: Коранът потвърждава Библията !
    #2784255 - 21.04.2011 10:26 [Re: BMRO]

Цитат:

Цитат:

Не знам защо толкова много се занимавате с исляма и мохамед! Исляма не е с нищо повече от антихристките учения на Дънов, а мохамед не е нищо повече от водача на бялото братство! Лошото е, че много милиони хора са последователи на тази ерес, убиват и умират в грях!
Занимаваме се защото така, както Бог си върши добре работата и ни види към Спасението, така и Сатаната си върши работата и води вярващите към Заблуда /т.е. към Огненото Езеро /!
Необходимо е някой да покаже на вярващите, които са в обятията на Сатаната /чрез ислямската доктрина/, как Сатаната ги е обсебил с лъжите си!
в този форум би трябвало да съжителствуват мирно всички религии
агресията е нежелана тук
всички сме хора и всеки има своя истина, нека не губим човешкото у нас

--------------------
Libra


Екстри: Изпечатай мнението   Напомни ми!   Уведоми модератора  
BMRO
Старо куче от Хунзия
****

Регистриран: 01.03.2011
Мнения: 2123
От: FYROM
Re: Коранът потвърждава Библията !
    #2784418 - 21.04.2011 20:22 [Re: libra]

Цитат:

Цитат:

Цитат:

Не знам защо толкова много се занимавате с исляма и мохамед! Исляма не е с нищо повече от антихристките учения на Дънов, а мохамед не е нищо повече от водача на бялото братство! Лошото е, че много милиони хора са последователи на тази ерес, убиват и умират в грях!
Занимаваме се защото така, както Бог си върши добре работата и ни види към Спасението, така и Сатаната си върши работата и води вярващите към Заблуда /т.е. към Огненото Езеро /!
Необходимо е някой да покаже на вярващите, които са в обятията на Сатаната /чрез ислямската доктрина/, как Сатаната ги е обсебил с лъжите си!
в този форум би трябвало да съжителствуват мирно всички религии
агресията е нежелана тук
всички сме хора и всеки има своя истина, нека не губим човешкото у нас
Изобщо няма нужда да ми казваш, че религиите трябва да съжителстват мирно!
В Корана е записано, че мюсюлманите са отдадени на Християнският Бог и аз защитаван тази теза!
Който твърди обратното - нему прави забележки!

Справка - Сура 29, аят 46
46. И спорете с хората на Писанието само по най-хубавия начин, но не и с онези от тях, които угнетяват, и кажете: “Вярваме в низпосланото на нас и в низпосланото на вас. Нашият Бог и вашият Бог е един и същ. Ние сме Нему отдадени.

Източник - http://www.harunyahya.com/bulgarian/Quran_translation/Quran_translation29.php

Виж какво е написано в прав текст в Корана - "Нашият Бог и вашият Бог е един и същ. Ние сме Нему отдадени."
Така ли е или греша?

--------------------
“…и ние сме хора и искаме да живеем чо-
вешки, да бъдем свободни, с пълна свобода в
земята ни - там дето живее българинът: в България, Тракия
и Македония…
Васил Левски, в. “Свобода”, 1871 г.


Екстри: Изпечатай мнението   Напомни ми!   Уведоми модератора  
НаКовалЧук
Anvil`O`Hammer
**

Регистриран: 10.04.2011
Мнения: 128
От: Мапуто
Re: Коранът потвърждава Библията !
    #2784432 - 21.04.2011 20:43 [Re: libra]

Цитат:

Цитат:

Цитат:

Не знам защо толкова много се занимавате с исляма и мохамед! Исляма не е с нищо повече от антихристките учения на Дънов, а мохамед не е нищо повече от водача на бялото братство! Лошото е, че много милиони хора са последователи на тази ерес, убиват и умират в грях!
Занимаваме се защото така, както Бог си върши добре работата и ни види към Спасението, така и Сатаната си върши работата и води вярващите към Заблуда /т.е. към Огненото Езеро /!
Необходимо е някой да покаже на вярващите, които са в обятията на Сатаната /чрез ислямската доктрина/, как Сатаната ги е обсебил с лъжите си!
в този форум би трябвало да съжителствуват мирно всички религии
агресията е нежелана тук
всички сме хора и всеки има своя истина, нека не губим човешкото у нас
Либра, един модератор на религиозен форум може и да се държи като икуменист, но трябва да е наясно с Истината, и тя да бъде в основата на мислите и действията му!
Ако имате 10 деца и трябва да ги пратите някъде, а до това някъде се стига по 10 пътя, но 9 от тях са смъртоносно опасни, вие откъде ще пратите децата си да минат? Нали ще търсите правилния, безопасния път, откъдето минавайки децата ви ще се спасят!
Така е и с религиите, Либра! Има една Истинна, Чиста, Свята, Апостолска, Христова Църква, и това е Православната! Само следвайки нейния път, човек може да спаси душата си!
Аз съм минал през теософията и езотериката, пред Дънов и протестанството, и съм намерил Истината в Православието!
А Истината се намира трудно, това е безспорно, но човек трябва да чете и да се моли Бог да му открие Пътя!

Редактирано от НаКовалЧук (21.04.2011 20:46)


Екстри: Изпечатай мнението   Напомни ми!   Уведоми модератора  
kapitoliq
UncharteD
***

Регистриран: 03.11.2005
Мнения: 12805
От: въд погледа
Re: Коранът потвърждава Библията !
    #2784548 - 21.04.2011 23:36 [Re: НаКовалЧук]

Цитат:

Аз съм минал през теософията и езотериката, пред Дънов и протестанството, и съм намерил Истината в Православието!

Винаги съм се чудела, е добре де, аджаба, ама защо ТИ трябва да си мерилото за МЕН????
Минавай и през корана, индуизма и т.н, ама това защо трябва да е моята истина, никак не разбирам ??
Имаме избора, имаме правото да се разпореждаме с живота и събдата си, но пък видиш ли, винаги има някой, който твърди, че понеже бил направил това и онова и решил накрая, че това му се види истината, то значи ще е истина за всички! И никога не е късно да решиш, че и православието не е това, което търсиш.

Така си мислят всички, които твърдо следват собствената си вяра, а доста религии има, не мислиш ли ?
Ай сега - избийте се и на нож за истината...
Ей затова и темата на Тис е тъпа - защото НЕ МОЖЕМ НИКОГО ДА ЗАДЪЛЖИМ, дори и децата си.

--------------------
Истината винаги е нещо крайно относително и почти изцяло несъстоятелно !


Екстри: Изпечатай мнението   Напомни ми!   Уведоми модератора  
Hard Rock fan

***

Регистриран: 07.01.2003
Мнения: 33406
Re: Коранът потвърждава Библията !
    #2784675 - 22.04.2011 07:34 [Re: НаКовалЧук]

Цитат:

Има една Истинна, Чиста, Свята, Апостолска, Христова Църква, и това е Православната! Само следвайки нейния път, човек може да спаси душата си!

Ма как си личи кой не си чете Библията.
Като за тебе налагащо се - трети път: единствено Бог спасява. Не църкви, не дела, не вяра (дори!), не нищо...Бог спасява. И то: когото прецени. В това число и мюсюлмани и всякакви. При това....без, ама никакви заслуги от страна на спасените. А и нямаме никакви основания да се съмняваме в справедливостта Му.
Ако не ми вярваш на мен, вземи та повярвай на Библията, след като я прочетеш , като се бараш толко християнин (на лозунги сте силни, спор няма, ама пропускате, че има и четящи и мислещи хора, а и такива, за които времената на лозунгите са (вече) смешен спомен от миналото, та не мож ги впечатлите с гръмогласните си, аксиоматични, претенциозни празнословия.

Освен ако не искаш да си огледален образ на онуй, срещу което роптаеш. За момента, чудесно се справяш в таз позиция.


Екстри: Изпечатай мнението   Напомни ми!   Уведоми модератора  
Hard Rock fan

***

Регистриран: 07.01.2003
Мнения: 33406
Re: Коранът потвърждава Библията !
    #2784682 - 22.04.2011 07:53 [Re: kapitoliq]

Съфорумникът, милият, дори не си дава сметка какви глупости сипе.

По негови изчисления, ще да бъдат спасени част от българите (православни само, разумява се), част от руснаците и гърците, част от арменци, украинци, грузинци и ...май не се сещам за други.
Сичко друго - под ножа.
И разбира се, не е прочел Библията какво по този въпрос (и далеч, не само) казва (примерно в "Откровение", но не единствено), ма няма и да му подскажа , щот' той сичко знае.

Оставям настрана другата глупост: претенцията му да паркира истината (че и извън Библията и Бог).


Екстри: Изпечатай мнението   Напомни ми!   Уведоми модератора  
НаКовалЧук
Anvil`O`Hammer
**

Регистриран: 10.04.2011
Мнения: 128
От: Мапуто
Re: Коранът потвърждава Библията !
    #2784690 - 22.04.2011 09:34 [Re: Hard Rock fan]

Както вече споменах, бил съм там, където сега си ти, Фенке! Финансова пирамида като адвентистката "църква" може да те научи само на твърдоглавие и достатъчно ерес, която да ти осигури запазено място в пъкъла! Но както и да е. Животът си е ваш!
Аз нямам много надежда за себе си, прекалено съм грешен, но има много от вас, които имат шанс да спасят душите си! Но това няма как са стане, бягайки спринтово от Бога като повечето в този форум! Изгонили сте всички православни, а ако случайно някой започне да пише, започвате да леете заплахи като Либрата, и сквернословия като Фенката и Алая! Бог е дал на всички възможност да чуят за Неговата Слава! След това всеки сам прави избора си!
Да, Фенке, може и на теротириален принцип да разделиш тези, които ще се спасят, като разбира се, не всички българи, руси, гърци, и румънци са праведни. Но православни има на много места по света! Мързела, глупостта и некадърността и местоположението не са оправдание за никого! Който търси, намира!
Днес Иисус е бил разпнат за нас! Да се покаем и молим за прошка!

--------------------
Леополд е негър!


Екстри: Изпечатай мнението   Напомни ми!   Уведоми модератора  
Hard Rock fan

***

Регистриран: 07.01.2003
Мнения: 33406
Re: Коранът потвърждава Библията !
    #2784696 - 22.04.2011 09:54 [Re: НаКовалЧук]

Цитат:

бил съм там, където сега си ти, Фенке! Финансова пирамида като адвентистката "църква" може да те научи само на твърдоглавие и достатъчно ерес, която да ти осигури запазено място в пъкъла!Да, Фенке, може и на теротириален принцип да разделиш тези, които ще се спасят, като разбира се, не всички българи, руси, гърци, и румънци са праведни. Но православни има на много места по света!


Поомръзна ми да се занимавам с твойте глупости.
На единица площ са повече, отколкото човек би могъл да мечтае, за да му докарат възторг.
Сериозно се питам: неподправено истински ли са, или идеята ти е да правиш весело на форума?
(btw...чай малко, че сме пропуснали и сърбите сред праведните ).

Вярно е, че са маса забавни дето ги приказваш, но не винаги съм на вълна забава.


Екстри: Изпечатай мнението   Напомни ми!   Уведоми модератора  
tisss
Tester Independent...
***

Регистриран: 07.04.2006
Мнения: 5273
От: Пловдив
Re: Коранът, Библията и... некои съображения на Hard Rock fan
    #2784866 - 22.04.2011 20:59 [Re: Hard Rock fan]

Цитат:

Хех, ми към къде другаде (освен към Уики) би бил в способност да те засили. (...) И съвсем право е, че не Христос е препъникамъкът между двете авраамически, а Исмаил и Исак. Както и между другите две авраамически.
Цитат:

...Ако не ми вярваш на мен, вземи та повярвай на Библията, след като я прочетеш, като се бараш толко християнин (на лозунги сте силни, спор няма, ама пропускате, че има и четящи и мислещи хора, а и такива, за които времената на лозунгите са (вече) смешен спомен от миналото, та не мож ги впечатлите с гръмогласните си, аксиоматични, претенциозни празнословия. Освен ако не искаш да си огледален образ на онуй, срещу което роптаеш. За момента, чудесно се справяш в таз позиция.
Цитат:

Уау, каква наглост! Удивителна! Нали не съм чела Корана, направо се втрещисах като прочетох. Благодарности, че си се хванал на хорото с тез моменти от книгата, потвърждаваща Писанието.
Цитат:

Съфорумникът, милият, дори не си дава сметка какви глупости сипе. (...) Оставям настрана другата глупост: претенцията му да паркира истината (че и извън Библията и Бог).
Цитат:

Вярно е, че са маса забавни, дето ги приказваш, но не винаги съм на вълна забава.


"Сестро, да имаше Глупостта крила, щяхте да кръжите като гълъбица все около полилея" - култова реплика на доктор Щросмайер от чешкия сериал "Болница на края на града" към бъбривата медсестра Марта Хункова-Пейнкавова.
Шоуто да продължи с присъщия Ви апломб! Оспамихте и тая тема... Поздравления! Някой да не Ви е забелязал?


tisss--------------------
Истината има спокойно сърце. (Уилям Шекспир, 1564-1616)


Екстри: Изпечатай мнението   Напомни ми!   Уведоми модератора  
Hard Rock fan

***

Регистриран: 07.01.2003
Мнения: 33406
Re: Коранът, Библията и... некои съображения на Hard Rock fan
    #2784886 - 22.04.2011 22:25 [Re: tisss]

На какво само фнимание съм обект.


Ще ми се наложи, обаче, Тиссс, да ти постотня, че не шъ мога да ти отвърна подобаващо, предвид досадата, която ме спохожда, още щом съзра ника ти - както неведнъж тук съм изразявала, доволно държа на думичките и подобна безобразна липса на пестеливост към тях, каквато ни демонстрираш, ме вкарва в жал за тях.

Та... приеми като да ми дължиш благодарност, задето изхабих няколко (не без угризения към тях!), за да си направя усилие да ти отговоря, с надеждата, че ще да ти просветне колко много ги уважавам и като ти кажа един път, че персоналните ти послания към мен са ми безкрайно досадни, то значи точно каквото казвам.

Та не очаквай да ги чета и да им отговарям.Екстри: Изпечатай мнението   Напомни ми!   Уведоми модератора  
tisss
Tester Independent...
***

Регистриран: 07.04.2006
Мнения: 5273
От: Пловдив
Re: Коранът, Библията и... некои съображения на Hard Rock fan
    #2784893 - 22.04.2011 22:42 [Re: Hard Rock fan]

Цитат:

На какво само фнимание съм обект. Ще ми се наложи, обаче, tisss, да ти постотня, че не шъ мога да ти отвърна подобаващо, предвид досадата, която ме спохожда, още щом съзра ника ти - както неведнъж тук съм изразявала, доволно държа на думичките и подобна безобразна липса на пестеливост към тях, каквато ни демонстрираш, ме вкарва в жал за тях. Та... приеми като да ми дължиш благодарност, задето изхабих няколко (не без угризения към тях!), за да си направя усилие да ти отговоря, с надеждата, че ще да ти просветне колко много ги уважавам и като ти кажа един път, че персоналните ти послания към мен са ми безкрайно досадни, то значи точно каквото казвам. Та не очаквай да ги чета и да им отговарям.
...Слово здраво, безукорно, та да се засрами противникът, понеже не ще има да каже нещо лошо за нас...*

No comment


tisss
________________________

* Послание до Тита, ап. Павел (2:8).

--------------------
Истината има спокойно сърце. (Уилям Шекспир, 1564-1616)


Екстри: Изпечатай мнението   Напомни ми!   Уведоми модератора  
Импулса
любопитен
***

Регистриран: 25.02.2008
Мнения: 610
От: Горно Камарци
Re: Коранът потвърждава Библията !
    #2785742 - 26.04.2011 10:17 [Re: BMRO]

Интересна тема:

Коранът потвърждава Библията !


Не трябва да се забравя нещо важно:

Когато човек е вярващ християнин, той ще намери доказателство за Библията дори и в Корана!

Когато човек е вярващ мюсулманин, той ще намери Корана за писание обединяващо всички религии - т.е. над тях! Това вече сме го срещали във форума!

Всичко това е възможно, защото и едните и другите са ВЯРВАЩИ - т.е. предубедени! Всеки намира това, кото му е нужно, продиктувано от вярата!


Екстри: Изпечатай мнението   Напомни ми!   Уведоми модератора  
BMRO
Старо куче от Хунзия
****

Регистриран: 01.03.2011
Мнения: 2123
От: FYROM
Re: Коранът потвърждава Библията !
    #2785923 - 26.04.2011 20:31 [Re: Импулса]

Цитат:

Интересна тема:

Коранът потвърждава Библията !


Не трябва да се забравя нещо важно:

Когато човек е вярващ християнин, той ще намери доказателство за Библията дори и в Корана!

Доказателствата, че Библията /Тората и Инджила(Евангелието)/ е низпослана от Аллах в Корана има в изобилие!
В Корана, Светото Писание е наречено Сияйна Книга!

Сура 3, аят 184
184. И ако теб [о, Мухаммад] взеха за лъжец, то и преди теб бяха взимани за лъжци пратеници, донесли ясните знаци и писанията, и сияйната Книга.

Цитат:


Когато човек е вярващ мюсулманин, той ще намери Корана за писание обединяващо всички религии - т.е. над тях! Това вече сме го срещали във форума!

Без да съм мюсюлманин мога да ти кажа, че исляма в своя класически вид е нищо повече от една християнска деноминация, много подобна на католицизма.

Не говоря за радикалния ислям / ислямизма /, а за класическия ислям, които е проповядван от Мохамед...

--------------------
“…и ние сме хора и искаме да живеем чо-
вешки, да бъдем свободни, с пълна свобода в
земята ни - там дето живее българинът: в България, Тракия
и Македония…
Васил Левски, в. “Свобода”, 1871 г.


Екстри: Изпечатай мнението   Напомни ми!   Уведоми модератора  
Jores
Tester Independent
***

Регистриран: 15.05.2012
Мнения: 1265
От: Пловдив, България
Re: Коранът потвърждава Библията !
    #3122348 - 03.01.2014 09:01 [Re: BMRO]

Цитат:

Цитат:

Интересна тема:

Коранът потвърждава Библията !


Не трябва да се забравя нещо важно:

Когато човек е вярващ християнин, той ще намери доказателство за Библията дори и в Корана!

Доказателствата, че Библията /Тората и Инджила(Евангелието)/ е низпослана от Аллах в Корана има в изобилие!
В Корана, Светото Писание е наречено Сияйна Книга!

Сура 3, аят 184
184. И ако теб [о, Мухаммад] взеха за лъжец, то и преди теб бяха взимани за лъжци пратеници, донесли ясните знаци и писанията, и сияйната Книга.

Цитат:


Когато човек е вярващ мюсулманин, той ще намери Корана за писание обединяващо всички религии - т.е. над тях! Това вече сме го срещали във форума!

Без да съм мюсюлманин мога да ти кажа, че исляма в своя класически вид е нищо повече от една християнска деноминация, много подобна на католицизма.

Не говоря за радикалния ислям / ислямизма /, а за класическия ислям, които е проповядван от Мохамед...


Чел ли сте българския (приет официално за меродавен от съответните фактори у нас) превод на Корана, за да сте тъй сигурен в това, което твърдите?

За уплаха отначало и за последвалото отпускане пред тия откровения говореше завчера в часа ми по литература моят ученик Стоян Стоянов (циганин, умно и старателно момче, сдържан и скромен, и твърде разсъдлив характер). "И след стреса се отпускаш и ти става едно приятно-приятно, господине". Ей така, с тез думи обясняваше ефекта от четенето на Корана.

Вж. http://truden.com/modules.php?name=Forum...e6b8582d4b71ece

http://truden.com/modules.php?name=Forum...e6b8582d4b71ece

http://truden.com/modules.php?name=Forum...e6b8582d4b71ece

и пр. от внимателно вглеждане в текстовете на Корана.--------------------
Если нельзя, но очень хочется, то можно!


Екстри: Изпечатай мнението   Напомни ми!   Уведоми модератора  
Импулса
любопитен
***

Регистриран: 25.02.2008
Мнения: 610
От: Горно Камарци
Re: Коранът потвърждава Библията !
    #3122483 - 03.01.2014 21:38 [Re: BMRO]

Личи си, че си вярващ - с други думи предубеден! Цитираш това, което ти е удобно, а важното го пропускаш! Налага се да цитирам себе си:

Цитат:


Всичко това е възможно, защото и едните и другите са ВЯРВАЩИ - т.е. ПРЕДУБЕДЕНИ! Всеки намира това, кото му е нужно, продиктувано от вярата!

Когато човек търси ИСТИНАТА, той не трябва да има предварително мнение по въпроса! Ако търсиш дали "Коранът потвърждава Библията" - това ще намериш! Ако търсиш опровержение на това дали "Коранът потвърждава Библията" - това ще намериш!

Човешкият ум има едно особено качество - вниманието цензурира възприеманата информация!!! Ако търсиш потвърждението на дадена теза, всички факти (или почти всички) които противоречат, "цензурът" ги пропуска и не ги допуска до съзнанието!!! Човек не осъзнава че, съществуват!

Има една поговорка: "Не гледай попа какво говори, а какво върши!"

Какво пише в Корана не се интересувам толкова, защото знам нещо много важно: Всичко духовни учения, които се основават на практиката, търсят и намират ИСТИНАТА. Когато обаче отхвърлят практиката и в основата им застанат догмите - тогава те се израждат и се превръщат в религии! Такива са всички религии без изключение - включително и исляма. За това не трябва да гледаме какво пише в Корана, а какво вършат вярващите в исляма! А това не е толкова трудно! Само да погледнем какво става в една страна като Сирия! Срината до основи държава, избити и изгонени хиляди християни, разрушени християнски храмове, избити стотици хиляди невинни граждани, милиони бежанци...

Това е ислямът в действие!

А дали "Коранът потвърждава Библията" изобщо не ме интересува!

В началото е египетската религия! Надстроена, видоизменена и модифицирана от евреите се превръща в Юдаизъм със своя свещана книга Тора. По-късно на основата на еврейската религия и включвайки станалите събития с Исус, апостол Павел поставя основите на християнската религия със свещена книга Библията. Тази религия също се модифицира и видоизменя и се създава Исляма със свещена книга Корана. Просто няма начин Коранът да не потвърждава християнството, по проста причина, че е модифицирана изкривена надстройка над него.

Пък и какво от това?

Поздрави!


Екстри: Изпечатай мнението   Напомни ми!   Уведоми модератора  
mallyk
ентусиаст
***

Регистриран: 16.08.2010
Мнения: 318
Re: Коранът потвърждава Библията !
    #3122866 - 05.01.2014 17:55 [Re: Импулса]

Цитат:

Личи си, че си вярващ - с други думи предубеден![/quote
А ако не си вярваш не ставаш ли пак предубеден?
Библията не се нуждае от корана за да бъде истинна.Корана обаче има нужда от Библията за да бъде приета като истинска,дори и над нея ако е възможно.
Исус Христос проповядаше благовестието за спасение на човеците,повтарям на човеците .Той не ги дели,или осъди.Човеците сами го правят с това дали Го приемат или не.Всички религии се стараят да бъдат максимално достоверни.Но има едно нещо което ги отличава ,последователноста на делата.На кого служи Корана и за какво?На кого служи Библията и за какво.Ако разглеждаме мотивите на вярващите ,ще си чешем езиците вечни времена.Ако разглеждаме делата и живота на Христос и Мохамед нещата са доста различни да не кажа фрапиращо различни.Е на нас се пада избора на кое ,как и защо да вярваме.
Като гледам как се карате и препирате ми става болно.Първенстване ли търсите или що?

Екстри: Изпечатай мнението   Напомни ми!   Уведоми модератора  
mallyk
ентусиаст
***

Регистриран: 16.08.2010
Мнения: 318
Re: Коранът потвърждава Библията !
    #3122980 - 06.01.2014 07:20 [Re: mallyk]

Цитат:

14 Защото целият закон се изпълнява в една дума, сиреч, в тая "Да обичаш ближния си както себе си".
Цитат:

15 Но ако се хапете и се ядете един друг, пазете се да не би един друг да се изтребите
Екстри: Изпечатай мнението   Напомни ми!   Уведоми модератора  
BMRO
Старо куче от Хунзия
****

Регистриран: 01.03.2011
Мнения: 2123
От: FYROM
Re: Коранът потвърждава Библията !
    #3132052 - 02.02.2014 22:13 [Re: Импулса]

Приятел,
Мога със сигурност да ти кажа, че нищо не разбираш от религия!
Абсолютно нищо!!!

--------------------
“…и ние сме хора и искаме да живеем чо-
вешки, да бъдем свободни, с пълна свобода в
земята ни - там дето живее българинът: в България, Тракия
и Македония…
Васил Левски, в. “Свобода”, 1871 г.


Екстри: Изпечатай мнението   Напомни ми!   Уведоми модератора  
Jores
Tester Independent
***

Регистриран: 15.05.2012
Мнения: 1265
От: Пловдив, България
Re: Коранът потвърждава Библията !
    #3132055 - 02.02.2014 22:24 [Re: BMRO]

Тихото настъпление на радикалния ислям продължава...Вж. http://nreporter.info/%D1%82%D0%B8%D1%85...B8%D1%81%D0%BB/

Цитат:

Всичко духовни учения, които се основават на практиката, търсят и намират ИСТИНАТА. Когато обаче отхвърлят практиката и в основата им застанат догмите - тогава те се израждат и се превръщат в религии! Такива са всички религии без изключение - включително и исляма. Затова не трябва да гледаме какво пише в Корана, а какво вършат вярващите в исляма! А това не е толкова трудно! Само да погледнем какво става в една страна като Сирия! Срината до основи държава, избити и изгонени хиляди християни, разрушени християнски храмове, избити стотици хиляди невинни граждани, милиони бежанци...

Това е ислямът в действие!

Цитат:

Приятел,
Мога със сигурност да ти кажа, че нищо не разбираш от религия! Абсолютно нищо!!!
Що? Че и "със сигурност"... Респект!!! А Вашата версия, BMRO, по цитирания пасаж?--------------------
Если нельзя, но очень хочется, то можно!


Екстри: Изпечатай мнението   Напомни ми!   Уведоми модератора  
BMRO
Старо куче от Хунзия
****

Регистриран: 01.03.2011
Мнения: 2123
От: FYROM
Re: Коранът потвърждава Библията !
    #3132076 - 02.02.2014 23:47 [Re: Jores]

Най-напред трябва да видиш на кого съм писал и след това да ми задаваш въпроси!
В този пост, които си цитирал, аз отговарях конкретно на Импулса, а не на теб. И по-точно на това твърдение:

Цитат:


В началото е египетската религия! Надстроена, видоизменена и модифицирана от евреите се превръща в Юдаизъм със своя свещана книга Тора. По-късно на основата на еврейската религия и включвайки станалите събития с Исус, апостол Павел поставя основите на християнската религия със свещена книга Библията. Тази религия също се модифицира и видоизменя и се създава Исляма със свещена книга Корана. Просто няма начин Коранът да не потвърждава християнството, по проста причина, че е модифицирана изкривена надстройка над него.
Пък и какво от това?
Поздрави!
Коранът не потвърждава християнството, а потвърждава Библията.
А ако човек е запознат с радикалния ислям ще разбере, че радикалния ислям отрича истинността на Библията, поради простата причина, че ако Библията е истина, Коранът следва да е лъжа поради собственото си богословие. Това е основната идея на темата, която съм представил тук.
А това, което е написано по-горе в цитата са пълни глупости и непознавяне на авраамическите религии. Горният цитат е написан от човек, който не е чел нито Корана, Нито Стария, нито Новия завет.
грешките са много, но аз ще посоча една много голяма -
Апостол Павел /Савел/ е избивал християни дори и след смъртта на Исус...
Няма как Павел да е поставил основите на християнската религия.

--------------------
“…и ние сме хора и искаме да живеем чо-
вешки, да бъдем свободни, с пълна свобода в
земята ни - там дето живее българинът: в България, Тракия
и Македония…
Васил Левски, в. “Свобода”, 1871 г.


Екстри: Изпечатай мнението   Напомни ми!   Уведоми модератора  
Hard Rock fan

***

Регистриран: 07.01.2003
Мнения: 33406
Re: Коранът потвърждава Библията !
    #3132217 - 03.02.2014 11:16 [Re: BMRO]

Цитат:

А това, което е написано по-горе в цитата са пълни глупости и непознавяне на авраамическите религии. Горният цитат е написан от човек, който не е чел нито Корана, Нито Стария, нито Новия завет.
грешките са много, но аз ще посоча една много голяма -
Апостол Павел /Савел/ е избивал християни дори и след смъртта на Исус...
Няма как Павел да е поставил основите на християнската религия.

Така е. А грешките са повече от много. И аз ги отдавам на видима неосведоменост.


Екстри: Изпечатай мнението   Напомни ми!   Уведоми модератора  
cherkezs
ОРИЕНТИРАН будала
***

Регистриран: 10.02.2004
Мнения: 6197
От: тайна майна
Re: Коранът потвърждава Библията !
    #3261017 - 16.03.2015 20:47 [Re: Hard Rock fan]

Цитат:

Коранът не потвърждава християнството, а потвърждава Библията.
А ако човек е запознат с радикалния ислям ще разбере, че радикалния ислям отрича истинността на Библията, поради простата причина, че ако Библията е истина, Коранът следва да е лъжа поради собственото си богословие.
Не мога да кажа кое за кого е лъжа.
Сам Мохамед казва, че Бог му се явил и Му казал - Евреите и християните ми измениха и Аз ще сключа с Теб нов завет между Мен и Човеците.

--------------------
http://www.gifpark.ru/Gifs/KISSES/icon_012.gif


Екстри: Изпечатай мнението   Напомни ми!   Уведоми модератора  
BMRO
Старо куче от Хунзия
****

Регистриран: 01.03.2011
Мнения: 2123
От: FYROM
Re: Коранът потвърждава Библията !
    #3304973 - 12.09.2015 17:12 [Re: cherkezs]

Цитат:

Не мога да кажа кое за кого е лъжа.
Сам Мохамед казва, че Бог му се явил и Му казал - Евреите и християните ми измениха и Аз ще сключа с Теб нов завет между Мен и Човеците.
Това, което съм подчертал в червено е ЛЪЖА!
Никъде в Корана не е писано, че Мохамед е сключил нов завет с Аллах.
Напротив - писано е точно обратното - МЮСЮЛМАНИТЕ НЯМАТ ЗАВЕТ С АЛЛАХ:
Сура 28, аят 48
48. И когато при тях дойде истината от Нас, рекоха: “ЗАЩО НЕ БЕ ДАДЕНО СЪЩОТО, КОЕТО БЕ ДАДЕНО И НА МУСА?” А нима не отрекоха онова, което по-рано бе дадено на Муса? Рекоха: “Две магии, които си помагат.” И рекоха: “Ние в нито една не вярваме.”

На Муса /Моисей/ е даден Завет. Аллах потвърждава, че не е дал на Мохамед завет, подобен на завета на Муса /Моисей/.
Т.е. Аллах не е поел никакъв ангажимент към мюсюлманите да изпълнява напътствията си и обещанията си.
За това Аллах и не поема никакви ангажименти към мюсюлманите:
Сура 14, аят 4 и 11
4. Не изпращахме пратеник, освен с езика на неговия народ, за да им обясни. Аллах оставя в заблуда когото пожелае и напътва когото пожелае. Той е Всемогъщия, Премъдрия.
11. … Но Аллах облагодетелства когото пожелае от Своите раби….


--------------------
“…и ние сме хора и искаме да живеем чо-
вешки, да бъдем свободни, с пълна свобода в
земята ни - там дето живее българинът: в България, Тракия
и Македония…
Васил Левски, в. “Свобода”, 1871 г.


Екстри: Изпечатай мнението   Напомни ми!   Уведоми модератора  
gogonamama
неориентиран


Регистриран: 23.10.2015
Мнения: 4
От: София
Re: Коранът потвърждава Библията ! *DELETED*
    #3314463 - 23.10.2015 17:37 [Re: BMRO]

Мнението изтрито от gogonamama

Екстри: Изпечатай мнението   Напомни ми!   Уведоми модератора  
gogonamama
неориентиран


Регистриран: 23.10.2015
Мнения: 4
От: София
Re: Коранът потвърждава Библията !
    #3314465 - 23.10.2015 17:41 [Re: gogonamama]

Щчх да представя и арабският текст на Сура 4, аят 157, но не се получава...

Ще представа транслитерацията на същия аят:

Waqawlihim inna qatalna almaseeha AAeesa ibna maryama rasoola Allahi wama qataloohu wama salaboohu walakin shubbiha lahum wainna allatheena ikhtalafoo feehi lafee shakkin minhu ma lahum bihi min AAilmin illa ittibaAAa alththanni wama qataloohu yaqeenan
...
Въпросът ми е - Някой може ли да посочи / или всеки, които знае арабски / - коя е арабската думичка за „ И"/ между "не го убиха" и "не го разпнаха"/ и коя е арабската думичка за „НЕ" / пред убиха и пред разпнаха / от аят 157 на сура 4?

Само ще помогна, че думичката за "И" на арабски е с транслитерация на Кирилица - "уа"!
Това е един от ключовите моменти в Корана!Екстри: Изпечатай мнението   Напомни ми!   Уведоми модератора  
gogonamama
неориентиран


Регистриран: 23.10.2015
Мнения: 4
От: София
Re: Коранът потвърждава Библията ! *DELETED*
    #3314466 - 23.10.2015 17:44 [Re: BMRO]

Мнението изтрито от gogonamama

Екстри: Изпечатай мнението   Напомни ми!   Уведоми модератора  
gogonamama
неориентиран


Регистриран: 23.10.2015
Мнения: 4
От: София
Re: Коранът потвърждава Библията !
    #3314468 - 23.10.2015 17:52 [Re: gogonamama]

Моля за извинение, че съм нов тук и не мога да боравя все още с цитатите във форума.

Преди всичко искам да изразя искреното си възхищение пред познанията на ВМРО по въпросите на Исляма. С моите скромни познания по тези въпроси бих се подписал под всяко негово твърдение по тази тема тук.

Що се отнася до въпроса Ви г-н ВМРО, то макар и в транскрипция виждам, че правилния превод на текста би трябвало да бъде: "и не го убихме и не го разпнахме" "wama" се превежда на български като "и не".

Дано съм разбрал правилно въпроса Ви.

Наистина с уважение!


Екстри: Изпечатай мнението   Напомни ми!   Уведоми модератора  
BMRO
Старо куче от Хунзия
****

Регистриран: 01.03.2011
Мнения: 2123
От: FYROM
Re: Коранът потвърждава Библията !
    #3315127 - 26.10.2015 19:10 [Re: gogonamama]

Цитат:

Що се отнася до въпроса Ви г-н ВМРО, то макар и в транскрипция виждам, че правилния превод на текста би трябвало да бъде: "и не го убихме и не го разпнахме" "wama" се превежда на български като "и не".
Доста високо оценяваш моите скромни възможности.
Щом съм задал въпроса - как се превежда "wama", аз знам и отговоря, но чакам някой мюсюлманин да се опита, нещо да каже, за да бъде размазан моментално. Ако искаш - мога да коментирам за всичко относно смъртта на Исус в Корана, но ще ми отнеме няколко листа с писане и анализ на аяти. Ако си готова да ги прочетеш и да ги коментираме - мога да започвам. Няма да пиша всичкото наведнъж, а на части, след като го коментираме!

--------------------
“…и ние сме хора и искаме да живеем чо-
вешки, да бъдем свободни, с пълна свобода в
земята ни - там дето живее българинът: в България, Тракия
и Македония…
Васил Левски, в. “Свобода”, 1871 г.


Екстри: Изпечатай мнението   Напомни ми!   Уведоми модератора  
gogonamama
неориентиран


Регистриран: 23.10.2015
Мнения: 4
От: София
Re: Коранът потвърждава Библията !
    #3315823 - 30.10.2015 15:05 [Re: BMRO]

Не е необходимо човек да е пророк, за да оцени вещината, с която цитирате толкова сложна материя като супите на Корана. Съвсем не преувеличавам в оценката си за Вас.

Не мисля, че ще е от полза да превръщаме форума в "петъчна молитва", тълкувайки аи. Аз съм напълно съгласен с Вас, че Корана е продължение (даже в известен смисъл препис) на Стария завет в стихотворна форма. За това има ред причини и предпоставки, които са напълно обективни за времето, в което се ражда Исляма като религия и Корана, като "манифест" на тази религия, но ще си позволя да не влизам в подробности.
Това, което искам да Ви задам като въпрос е малко по-различно:
Когато Архангел Гавраил се явява на Мохамед в пещерата и му предава вестта, че трябва да да се образова (да чете) защото е пророк на нова религия, той се изплашва до смърт и търси отговори от съпругата си (Хадижа), която е уважавана и мъдра жена в племето на Мохамед. Тя му отговаря, че не й е дадено да знае такива работи и го съветва да отиде в Басра, където в малък параклис живее християнски свещенник, който би могъл да му тълкува случката. В Басра свещеника казва на Мохамед, че това, което му е казал Божия вестител и самата истина и се позовава на Стария завет, където това било предвидено преди много години.
Та въпроса ми е - Можете ли да намерите писмено потвърждение на тези думи в някое автентично копие на Стария завет? Аз опитах, но не можах...
Предварително моля аз снисходителност, но аз не вярвам особено на "чичко" Гугъл.


Екстри: Изпечатай мнението   Напомни ми!   Уведоми модератора  
BMRO
Старо куче от Хунзия
****

Регистриран: 01.03.2011
Мнения: 2123
От: FYROM
Re: Коранът потвърждава Библията !
    #3318688 - 10.11.2015 23:03 [Re: gogonamama]

Цитат:

Когато Архангел Гавраил се явява на Мохамед в пещерата и му предава вестта, че трябва да да се образова (да чете) защото е пророк на нова религия, той се изплашва до смърт и търси отговори от съпругата си (Хадижа), която е уважавана и мъдра жена в племето на Мохамед"Мъдростта" на Хадиджа, несъмнено идва от парите /занимава се с търговия/, който тя притежава. Ако трябва да се изразя на съвременен език, тя е нещо като богата холивутска актриса, а Мохамед е като бродяга от Индия.
///
Цитат:

Тя му отговаря, че не й е дадено да знае такива работи и го съветва да отиде в Басра, където в малък параклис живее християнски свещенник, който би могъл да му тълкува случката. В Басра свещеника казва на Мохамед, че това, което му е казал Божия вестител и самата истина и се позовава на Стария завет, където това било предвидено преди много години.За това има писани много митове. Ще ти кажа, че мюсюлманите дори не знаят рождената дата на Мохамед, а тези подробности обикновено са /полуистини /т.е. в голямата си част - измислица.
За това ще ти кажа моето мнение по този въпрос. Аз съм си задавал този въпрос и съм търсил сам отговор. Мнението ми почива на логически заключения от факти от Корана и Сунната.
Мохамед няма как да знае за съществуването на архангел Гаврил /Джибрил/, този, който му е "диктувал" Корана. Т.е. наистина някой му е казал. В Корана намерих аят, който казва, че някой ЧУЖДОЗЕМЕЦ /неарабин/ е имал контакт с Мохамед. И това е било известно сред съратниците на Мохамед.
Сура 16, аят 103
103. И знаем Ние, че казват: “Някакъв човек го обучава.” Езикът на онзи, към когото клонят, е чуждоземен, а този [Коран] е на ясен, арабски език.

Няма съмнение, че някой НЕАРАБИН обучава Мохамед. Несъмнено го обучава в християнство. Мога да то докажа, че Коранът с днешна дата е така променен, че дори Мохамед не може да го познае, ако е жив /това ще отнеме много време, а и трябва да имаш и добри познания по християнство/.
По времето на Мохамед обаче, Коранът е бил християнска деноминация. Забележи един от останалите аяти в Корана, когото очевидно се пропуснали да променят.
Сура 29, аят 46
46. И спорете с хората на Писанието само по най-хубавия начин, но не и с онези от тях, които угнетяват, и кажете: “Вярваме в низпосланото на нас и в низпосланото на вас. Нашият Бог и вашият Бог е един и същ. Ние сме Нему отдадени.
Краткия анализ показва следното:
"Хората на Писанието"/на арабски ахл ал Китаб/, според Корана са евреите и християните.
"Онези от тях, които угнетяват" са евреите, които не признават Исус /арабски ИСА/ за Месия /арабски Ал Масих = Помазаник/. Мюсюлманите признават Исус за Месия. За евреите е Корана са казани най-лошите неща /наричани са маймуни и свине и са проклети от Аллах - бъдете маймуни проклети/. За християните са казани предимно хубави неща и са наречени ПОБЕДИТЕЛИ - нещо, което е записано и в Евангелието.
И така мюсюлманите вярват в "низпосланото вас"/изпратеното от Бог на християни и евреи /т.е. според Корана това са :
= Таурат /Тората/ на Муса /Моисей/;
= Забура /Псалмите/ на Дауд /Давид/;
= Инджила /Евангелието/ от Иса /Исус/.
И в "низпосланото на нас", т.е. Корана на Мохамед.
"Нашият Бог и вашият Бог е един и същ." - Мюсюлманите имат един и същи Бог с християните;
"Ние сме Нему отдадени.”
Отдаден на арабски е муслумум /т.е. мюсюлманин/. От тук непосредствено следва, че МЮСЮЛМАНИН Е ВЯРВАЩ, ОТДАДЕН НА ХРИСТИЯНСКИЯ БОГ.
ОТ ТУК И ОТ ОЩЕ МНОЖЕСТВО АЯТИ, КОИТО СЪМ ИЗЧЕЛ И ТЪЛКУВАЛ, СТИГНАХ ДО ИЗВОДА - ЧОВЕКЪТ ОТ СУРА 16:103, който несъмнено е съществувал и е обменял информация с Мохамед е ХРИСТИЯНИН.
Анализирайки Корана, като написаното в него за Троицата, за обожествяването на дева Мария /в Корана е родена без грях и вършеща чудеса/, Чудесата на Исус в Корана, Приемането на Михната /Инквизицията/ в исляма, обръщенията към Мария и още други неща, аз стигнах до извода, ЧЕ ТОЗИ ХРИСТИЯНИН, Е БИЛ СЪС СИГУРНОСТ КАТОЛИК/тогава са били едно цяло с православието, но са имали разлики, които постепенно ги довеждат до Голямата схизма от 1054 г./ Т.е. останалото в Корана непроменено християнство е изключително католическа ерес.
Ако дори и половината, от това, което написах да е вярно, това ми дава основание да заключа - МОХАМЕД Е МАША В РЪЦЕТЕ НА КАТОЛИЧЕСКАТА ЦЪРКВА В БОРБАТА Й С ЕВРЕИТЕ!!! АЗ ЛИЧНО СЪМ УБЕДЕН В ТОВА ОТ ПРЕДИ НЯКОЛКО ГОДИНИ.
Това е смисълът на исляма. Той е изтърван и вече от католиците и не може да се овладее.
////////////////////////
Цитат:


Та въпроса ми е - Можете ли да намерите писмено потвърждение на тези думи в някое автентично копие на Стария завет? Аз опитах, но не можах...
Предварително моля аз снисходителност, но аз не вярвам особено на "чичко" Гугъл.Тук съм абсолютно категоричен - Каквото и да е казано, че в Стария или Новия завет пише нещо за Мохамед, аз мога моментално да го опровергая.
И в Стария, и в Новия завет не е писано нищо за Мохамед. Това дето четеш за Параклет и Мохамед е толкова нелепо, че мюсюлманинът, който го напише, лично аз ще го направя за посмешище!
Надавам се да съм отговорил на въпроса, който те интересува.
Мога да ти дам пояснения за всичко, което не разбираш от написаното.

--------------------
“…и ние сме хора и искаме да живеем чо-
вешки, да бъдем свободни, с пълна свобода в
земята ни - там дето живее българинът: в България, Тракия
и Македония…
Васил Левски, в. “Свобода”, 1871 г.


Екстри: Изпечатай мнението   Напомни ми!   Уведоми модератора  
gogonamama
неориентиран


Регистриран: 23.10.2015
Мнения: 4
От: София
Re: Коранът потвърждава Библията !
    #3320288 - 16.11.2015 16:05 [Re: BMRO]

Цитат:

Надавам се да съм отговорил на въпроса, който те интересува.
Мога да ти дам пояснения за всичко, което не разбираш от написаното.
Благодаря за подробния отговор. Ще се полаская да мисля, че разбирам всичко във Вашия отговор, но ще си позволя да не се съглася безрезервно с някои моменти от него:

1. Никъде, развивайки въпроса си, не твърдя, че Мохамед е знаел кой е Архангел Гавраил. Просто е бил изплашен до смърт от неговото явяване.

2. Вярването за "месия" е чисто юдейско и юдеите не са признавали човека, носещ това име за месия (простете за играта на думи, но не мога да го кажа инак). Виждам, че сте сериозен специалист по въпросите на религиите и не се съмнявам, че знаете какво означават и двете имена на Божия Син - Иисус Христос. Ще си позволя да Ви предложа моята гледна точка - чисто времево мюсулманите не са могли да влияят на този процес и просто са приели идеята, защото е съвпадала с идеята на Мохамед да обедини арабските племена в името на единен Бог, но те признават Христос единстветно като пророк и не го обожествяват.

3. С мнението Ви, че Мохамед е бил обучаван от християнски теолог съм напълно съгласен (това е същността на въпроса ми), но ми идва в повече да го нарека католик, при положение, че по това време все още е трудно да се говори за католицизъм - може би просто християнин.

Дано моите бележки не Ви притесняват. Просто моят начин на мислене е малко по-различен. Сам пишете, че текстовете в Корана са изменяни в процеса на безкрайното им преписване във времето. Бих добавил, че това е валидно и за християнските Свещени писания. За това си позволявам да оценявам определени теологични постулати събития и личности (били те легенди, или реално съществували), като ги обвързвам с особеностите на историческия период, в който са се появили, случили, или живяли.


Екстри: Изпечатай мнението   Напомни ми!   Уведоми модератора  
Страници: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | >> (покажи всички)Допълнителна информация
0 регистрирани и 1 анонимни потребители в момента разглеждат този форум.

Модератор:  Ellia, libra 

Изпечатай темата

Възможности в този форум:
Не можете да добавяте нови теми
Не можете да отговаряте на мненията
HTML - забранен
Псевдо-HTML - разрешен

Рейтинг: ****
Брой показвания: 18425

Мнението ти за темата:

Прехвърли се вALL.BG не носи отговорност за съдържанието на мненията, публикувани във форумите.

НАЧАЛОРЕКЛАМАВРЪЗКА С НАСКОНТАКТИЗА НАС

©1999-2015 ALL.BG Всички права запазени!

Generated in 0.064 seconds in which 0.007 seconds were spent on a total of 13 queries. Zlib compression enabled.