ALL.BG форуми
ALL.BG поща форуми чат стая обяви картички


Форуми » Образование и Наука » История

ичиргу боила -- атиша
философ
**

Регистриран на: 13.01.2005
Мнения: 1254
Re: Древна България - ОБЩО МЕЖДУ ИРНИК И ЕРНАХ
    #1275852 - 26.05.2006 13:05

ИМА ЛИ НЕЩО ОБЩО МЕЖДУ ИРНИК И ЕРНАХ ?След толкова хули срещу хуните, съвсем справедливо, сега няколко благи думи в полза на тези, които им симпатизират. В нашумялата напоследък книга [Микаил Башту Ибн Шамс Тебир. Сказание о дочери хана. Казань, 1990] се преразказва древен епос, включващ легенди и митове на татаро-монголците, завоювали Волжска България в средата на XIII-ти век. В тези предания, религиозно-космологичните представи на татаро-молголците, създадени в тяхната древна родина - южен Сибир, се преплитат със спомени за исторически важни представители на този етнос, като Атила например, който играе централна роля в епоса [Петър Добрев. По следите на една научна сензация. ИКК Славика-РМ. София. 1997]. Естествено, като цяло, това няма никаква връзка с културата на победените местни народи, всред които и волжските българи. Едновременно с това обаче, в тези легенди са преплетени имена и събития от историята на други народи, местни и далечни, включително и такива засягащи древните българи. Като всеки епос, съществувал първоначално в устен вид, някои имена и събития са променени както по форма, така и като положение на временната скала и в пространството. Това лесно може да се коригира с помощта на подходящи исторически данни, ако има такива. Също така, като всеки епос и този представлява колективната памет на даден народ за исторически значими събития и факти, поради което те са предадени правдиво.

Такъв е случаят с кавказката държава на древните българи – Берсилия. На около 2 страници от общо 152, в епоса се говори за женитбата на главния герой Аудан –Атиле – Атила с красавицата Боз-Би. Тя живее в една планина във владението на баща си Шан Албан Риштав, чието име Риштав “прилича на старото име на планината”. В епоса е записано, че Шан Албан Риштав е “владетел от рода на древните царе на Бурджан”. Местоположението на страната Бурджан (Барджил по хонски) се определя безпроблемно, защото е указано, че нейните планини се намират в Сурож (т.е., днешен Дагестан), близо до Желязната врата (т.е., прохода Дербент) и до планината Татеш (където живеят днешните тати). Освен това, името Албан, произлизащо от названието на източнокавказката държава Албания (III-ти в.пр.н.е. – VI-ти в.) поддържа тезата за източнокавказкото разположение на държавата Бурджан. Личното име Шам почти съвпада с Шун, името на жупан-тарканът на Омортаг [Овчаров, Д. Омортаг кана сюбиги, от бога владетел на българите. Център за изследване на българите. София. 2002, стр. 109]. Локализираната по тази начин държава от епоса съвпада напълно с Берсилия (165 г. – 620 г.), историческа област, където са живели древните българи. Хунската адаптация на названието на Берсилия - Барджил показва, че това име е съществувало до идването на хуните (370 год.). От друга страна, името на царството и народа Бурджан практически съвпада с етнонима Бурджани, с който персите и по-късно арабите са наричали кавказките българи и българите в по-късно образувалата се Дунавска България. С това е намерен още един източник, който потвърждава съществуването на българска държава в източен Кавказ – Берсилия и нейната известност и значение за другите народи по това време.

По-важното в случая е това, че според този епос Атила се оженва много тържествено за дъщерята на владетеля на бурджаните от Барджил, т.е., за една княгиня на българите от Берсилия. Поради липса на преки исторически свидетелства за това, ще трябва да вярваме на един епос, още повече, че това е централната тема и най-важното събитие в епоса – иначе за какво ще се прави и разправя този епос !?

Според “Именника на българските владетели”, началото на управление на българските канове започва 515 години преди Еспор да премине Дунава, т.е. 680 – 515 = 165 година [Петър Добрев. Царственик на българското достолепие. София, Изд. Къща Ив. Вазов, 1998]. От тази дата насетне, Авитохол от рода Дуло живее и управлява 300 години, следователно до 465 година. След него Ирник, също от рода Дуло живее и управлява още 150 години т.е., от 465 до 615 година. За всички по-следващи канове са посочени реални срокове на управление и точни дати на поемане на властта. Все още е неясно как трябва да разбираме най-ранните и загадъчни владетели с имена Авитохол и Ирник и защо са посочени такива нереални за обикновения човек срокове на управление. Най-напред, държава където Авитохол би могъл да бъде владетел има и това трябва да е Берсилия. Някои съвременни руски историци [История народов Северного Кавказа. Москва. 1988. стр. 86] също приемат съществуването на древни българи на север от Кавказ още през II-ри век. Приема се, че Авитохол в превод от езиците от иранската група означава син на сърна, от “тохол” значещо “син” и “ави” - сърна. Името Авитохол може да има символичен смисъл свързан с общоиранския характер на населението на Берсилия.

През 371 година разположената на запад от Берсилия съседна Алания е нападната и разгромена от хуните, начело с Баламбер, които идват от север, от мястото където днес са разположени Татарстан и Башкортостан. Хуните, които някои иследователи смятат за предтечи на тюрките се оформят като етнос в района на платото Ордос, южно от днешна Монголия през IV-III-ти век пр.н.е. За да се предпазят от нападенията на тези номади - грабители, китайците построяват Великата китайска стена. Едва след няколко века отбранителни войни, китайците отблъскват хуните на север в сърцето на Монголия и след това окончателно на Запад, към Европа. В посока към Европа хуните преминават по два пътя, като южния преминава през земята на саките, а северния през територии населени от фино-угорски племена. Двата лъча се събират на източния бряг на река Волга, където в продължение на два века хуните асимилират местните както и увлечените с тях сакски и угорски племена. Така, на територията на днешните Татарстан и Башкортостан, в периода III – IV-ти век се формира един нов етнически съюз, който руските историци наричат “гунски” и в който водещия етнически елемент са хуните [Риза Бариев. Философские аспекты этногенеза волжских булгар. Санкт-Петербург, 1997; Рашо Рашев: Прабългарите и Българското ханство на Дунав. София. “Класика и Стил” ЕООД. 2001].

От 371 г. насетне хуните отново поемат ролята на нашественици и грабители, само че този път в посока към Европа. Първата жертва на хуните е аланската държава, която за кратко време престава да съществува. Част от аланите са прогонени на запад до Испания, голяма част са избити, а друга част стават васални на хуните. Съществуващите документи не дават сведения за сблъсъци и поражения върху българите от Берсилия, които или са били по-добре защитени навътре в планината, или са проявили някаква политическа гъвкавост. Има много документи от които става ясно обаче, че отделни хунски отряди преминават свободно през прохода Дербент (дн. Дагестан), значи и през Берсилия и нападат по-южните страни – Албания, Грузия, Персия.

Хунската държава достига своята мощ още при следващия владетел Руа, като обхваща територията от Волга до Рейн. През 434 г. Руа умира и управлението се поема от двамата сина на неговия брат Мундзук, известните Бледа и Атила. До 445 г. братята управляват двете крила на обширната държава, когато Бледа умира и Атила става едноличен владетел. Атила е роден около 395 г. и умира през 453 г. след което обширната хунска империя се разпада. Самото име Атила се превежда като “бащица”, но на езика на готите, а майчиното (истинското хунско или пра-тюркско) име на този ненадминат разбойник не е известно [Зарубежная тюркология. Москва, 1986. С. 97-98]. Други форми на това име, по-точно прозвище в някои средновековни европейски езици са Етли (скандинавски), Атли (английски), Етцел (южнонемски). На една среща с папския пратеник, Атила е заявил, че името му означава “бич божи”. Някои се опитват да свържат името на Атила с Авитохол, което е неуместно от всяка една гледна точка. Трудно е да се свърже “бич божи” със “син на сърна”, даже ако не обръщаме внимание на разликата от около 250 години в рождените дати. От друга страна, съставителят на Именника е много точен по отношение на всички имена на владетели и едва ли ще да е бил лишен от способността да направи разлика между имената Авитохол и Атила.

Атила има поне шестима сина от различни жени. Всъщност, броят на децата му е значително по-голям. Най-големият му син е Иллак (Еллак), вторият Тенгиз (или Чингис) е известен с германизираното си име Денгизих, а третият се е казвал Бел-Кермек. Най-любимият син на Атила бил четвъртия, Ернах. Атила е вярвал, че само той ще продължи рода му. След смъртта на баща си, Иллак наследява цялата държава, но още на първата година загива в бой с гепидите. След тази битка, Тенгиз и Бел-Кермек заедно със своите войски се укриват във военен лагер и в продължение на две години се отбраняват. В 455 г. те са принудени да преговарят. Кралят на гепидите Ардарих се съгласява да пусне от обкръжението Тенгиз и Бел-Кермек заедно с част от войската, като останалите войници трябвало да се предадат в плен. Други данни за съдбата на Бел-Кермез няма. След смъртта на първородния син, вторият син Тенгиз (или Чингис), управлява западното крило на държавата и след като започва една зле подготвена война срещу Византия е убит през 468 г. Петият син Емнетзур и шестият Ултзиндур заедно с две племена се заселват на двата бряга на река Дунав, но по-нататъшната им съдба е неизвестна.

Четвъртият син Ернах се разполага в Малка Скития и Северното Причерноморие заедно с няколко хунски племена. Не е известно кога Ернах започва да управлява тази област, но в 466 година вече като владетел отхвърля предложението на брат си Тингиз да воюват заедно срещу Византия за плячка. В този район обаче живеят и известните кутригури и утигури, които много автори смятат за хунски, а в българските учебници се учат като български. Възможно е те да са възприели Ернах като следващ пореден управител на българската държава. В такъв случай историческата личност Ернах може да бъде посоченият в Именика Ирник. Някои съвременни български историци [Рашо Рашев: Прабългарите и Българското ханство на Дунав. София. “Класика и Стил” ЕООД. 2001] също допускат, че посоченият владетел Ирник от Именника може да бъде четвъртият син на Атила, Ернах. Вероятно Ернах - Ирник започва да управлява малко преди 466г., а именно през 465 както сочи Именника. С това може да се обясни отказа на Ернах да въвлече управляваните от него племена в една безсмислена война срещу Византия и желанието му да поддържа продължителен мир. Така благодарение на политиката на Ернах, за населението по Северното Причерноморие е осигурен мир и спокойствие в периода до около 490 година. Безспорно, Ернах е син на Атила, като е възможно неговата майка да е българка, от управляващия род Дуло. Може да се предполага, че това е била красавицата Боз-Би, дъщерята на Шан, владетеля на борджаните от Берсилия, както свидетелства указаният епос.

Напълно е възможно такава династична връзка да е съществувала, като се има пред вид, че Атила се е женил за много жени, при това все от важни владетелски родове от околните държави. Тази връзка би обяснила от една страна относително независимия характер на българските племена от Берсилия и от друга страна отсъствието на военни набези срещу тях от страна на хунската държава.

Ако Ернах – Ирник е поел управлението през 465 година, ще бъдат изпълнени посочените в Именника дати и срокове за управление на първите двама владетели. През първите 300 години управляващата династия е била иранска и властвала над един ирански народ, което се изразява чрез името Авитохол – син на елен. Периодът на следващите 150 години династична история започва с Ернах, един достоен за времето си владетел, макар и хун, осигурил 30 години спокоен и мирен живот на управляваните от него племена. Ернах обаче няма наследници и не е ясно как се предава по-сетне властта в неговата държава. Действително, през обозначения в Именника период на Ирник, от 465 до 615 година, етнонимът българи престава да се употребява от хронистите, а вместо него на историческата сцена се появяват имената на кутригури, утигури и др. Вероятно за околните народи българската династия, а заедно с нея и представата за обединен български народ е престанала да съществува, докато за съставителите на Именника тя е продължила да властва, представена от Ернах-Ирник. След Ернах, владетелите вероятно са били незначителни, случайни или даже чужди представители, незаслужаващи да бъдат отбелязани в Именника. По-късно, освободени от опеката на един такъв мъдър владетел като Ернах, кутригурите и утигурите се отдават на грабежи на юг от Дунав. Освен това, към края на този период в района настъпват бурни събития. През 550-560 година от изток нахлуват аварите (главно ирански племена - хефталити) и включват част от българските племена под свое управление. След краткотрайно управление по Северното Причерноморие, аварите са изтласкани в Панония от тюркски завоеватели, дошли от Централноазиатския Тюркски каганат. Напълно възможно е през този период начело на съюза на българските племена да са стояли владетели близки или доминирани от тюркския каганат. Именно поради това, този период от династичната история на българите е обозначен в Именника като период на Ирник-Ернах, владетел от смесен брак. Това сигурно отразява един период на сложно развиваща се династична линия, на династични преврати и борба за власт, в която сигурно са преобладавали хунски и тюркски претенденти.

Възможността да са съществували роднински връзки между владетелските родове на хуните и прабългарите през този период се съгласува и с факта, че след удара на хазарите върху по-сетнешната Кубратова България, част от прабългарите, водени от Кубер се оттеглят на североизток, към втората родина на хуните, днешните Татарстан и Башкортостан. Заедно с Куберовите прабългари, в своите земи се завръщат и последните остатъци от разбитите хунски племена. Те и придружаващите ги Куберови българи са били приети приятелски от местното население. Естествено, с появата на българи на това място веднага започва строителство на градове, развива се земеделие и търговия [Риза Бариев. Философские аспекты этногенеза волжских булгар. Санкт-Петербург, 1997].

На фона на тези бурни исторически събития, прави впечатление патриотичния и приповдигнат тон на Именника, според който династичната линия Дуло не прекъсва, въпреки реалната загуба на независимост през периода на хунското и последвалото аварско и тюркско господство. Хунското име Ернах е преобразувано на иранското Ирник, което звучи по-приятно и близко до иранското ухо на българите, а и вероятно майка му така го е наричала. Както знаем, при хуните липсва звукът “к”, за сметка на това при българите е бил в изобилие.

От представените тук разсъждения следва, че с имената на Авитохол и Ирник в Именника всъщност са отбелязани два твърде различни периода от династичната история на българската държава. Със сложносъставното, типично иранско име Авитохол (син на елен) се подчертава един период на политическа независимост, в който доминират само ирански владетели сред един преобладаващо ирански народ. Вторият период е отбелязан със знака на Ирник (Ернах), когато българската династия е последователно подчинена на властващите в района хуни, авари и тюрки.

Прави впечатление, че Именникът е твърде лаконичен за тези първи 450 години от историята на българската династия. Това може да се обясни с факта, че указаният период е бил доста отдалечен от момента на писане на Именника (примерно VIII-ми век) и не е интересувал твърде съвременниците. От друга страна, през този период династията се е намесвала в събития, които не са били много лицеприятни - примерно васалност спрямо хуните, подчиненост на аварите и тюрките. Затова, този период е изобразен правдиво, но твърде лаконично за да не се накърни общия патриотичен тон на целия документ, който изглежда е написан по повод на 600 годишния юбилей на българската династия [Петър Добрев. Царственик на българското достолепие. София, Изд. Къща Ив. Вазов, 1998]. По всичко изглежда, Именникът представлява едно безкрайно сбито, ясно и вярно описание на българската династична линия и история за първите 600 години управление. В този смисъл той е може би най-гениално написания документ за българската история, вероятно поръчан от български владетел и написан не от чужденец, а от ръката на някой много просветен българин. Да се надяваме, че и по-новата българска история ще бъде написана по този начин.

--------------------
ПРОМЕНЯЙ НЕЩАТА В СЕБЕ СИ, А НЕ ОКОЛО СЕБЕ СИ !

Екстри: Изпечатай мнението   Напомни ми!     Уведоми модератора

Тема Автор Публикувано
* Древна България (Бактрия, Балхара) ІІ -ра част ичиргу боила -- атиша 07.03.2006 11:05
. * * Re: Древна България (Бактрия, Балхара) ІІ -ра част ичиргу боила -- атиша   08.03.2006 09:57
. * * Re: Древна България (Бактрия, Балхара) ІІ -ра част ичиргу боила -- атиша   13.03.2006 16:27
. * * Re: Древна България (Бактрия, Балхара) ІІ -ра част ичиргу боила -- атиша   13.03.2006 16:51
. * * Четете руско-гръцко-турски исторически източници... Шишарки   13.03.2006 12:12
. * * Древна България - Балхара ичиргу боила -- атиша   13.03.2006 15:25
. * * Re: Древна България - Балхара Шишарки   13.03.2006 23:46
. * * Re: Древна България - Балхара ичиргу боила -- атиша   14.03.2006 09:23
. * * Re: Древна България - Балхара Шишарки   14.03.2006 12:49
. * * Re: Древна България - Балхара ичиргу боила -- атиша   14.03.2006 13:27
. * * Re: Древна България - Балхара Шишарки   14.03.2006 22:16
. * * Re: Древна България - Балхара ичиргу боила -- атиша   15.03.2006 09:43
. * * Приказки от 1001 нощ Шишарки   15.03.2006 11:24
. * * Древна България ичиргу боила -- атиша   15.03.2006 11:37
. * * Re: Древна България Шишарки   15.03.2006 13:34
. * * Re: Древна България ичиргу боила -- атиша   15.03.2006 14:51
. * * Re: Древна България Шишарки   15.03.2006 21:42
. * * Re: Древна България (Бактрия, Балхара) ичиргу боила -- атиша   15.03.2006 15:20
. * * Re: Древна България (Бактрия, Балхара) ичиргу боила -- атиша   15.03.2006 16:05
. * * Re: Древна България (Бактрия, Балхара) ичиргу боила -- атиша   16.03.2006 09:56
. * * Re: Древна България - царството МИТАНИ ичиргу боила -- атиша   17.03.2006 15:21
. * * Re: Древна България - ОНОГУРИТЕ ичиргу боила -- атиша   28.03.2006 11:35
. * * Re: Древна България - ОНОГУРИТЕ Шишарки   29.03.2006 00:28
. * * Re: Древна България - УТИГУРИ, КУТРИГУРИ И ОНОГХОНТОР-БЛГАР ичиргу боила -- атиша   10.04.2006 14:02
. * * Re: Древна България - ЕТИОПИ, ГИМНОСОФИСТИ, БРАХМАНИ ичиргу боила -- атиша   12.04.2006 09:50
. * * Re: Древна България - РУМЪНЦИ и АЛБАНЦИ ичиргу боила -- атиша   14.04.2006 12:36
. * * Re: Древна България - СЛЕДИ ОТ СТАРИТЕ БЪЛГАРИ ичиргу боила -- атиша   14.04.2006 12:58
. * * Re: Древна България - ИНФОРМАЦИЯ за БАХЛИКА ичиргу боила -- атиша   14.04.2006 14:51
. * * Re: Древна България - КОНФЕРЕНЦИЯ за ПРАБЪЛГАРИТЕ ичиргу боила -- атиша   18.04.2006 16:38
. * * Re: Древна България - АРАБСКИ ИЗТОЧНИЦИ ЗА ДРЕВНИТЕ БЪЛГАРИ ичиргу боила -- атиша   20.04.2006 12:52
. * * Re: Древна България - TEMPORA INCOGNITA ичиргу боила -- атиша   25.04.2006 15:53
. * * Re: Древна България - Йога и Акупунктура ичиргу боила -- атиша   16.05.2006 16:50
. * * Re: Древна България - УНГАРИЯ ОЗНАЧАВА ОНОГУРИЯ ичиргу боила -- атиша   19.05.2006 14:54
. * * Re: Древна България - ДРЕВНИТЕ БЪЛГАРИ - БЕЛАРИ ичиргу боила -- атиша   25.05.2006 15:05
. * * Re: Древна България - ОБЩО МЕЖДУ ИРНИК И ЕРНАХ ичиргу боила -- атиша   26.05.2006 13:05
. * * Re: Древна България - ФАКТИ ОТ ИСТОРИЯТА НА ДРЕВНИТЕ БЪЛГАРИ ичиргу боила -- атиша   30.05.2006 09:12
. * * Тракия и Египет mnogo05   25.09.2006 00:17
. * * Древна България -- Тракия и Египет ичиргу боила -- атиша   25.09.2006 10:35
. * * Re: Древна България -- Тракия и Египет ичиргу боила -- атиша   25.09.2006 13:57
. * * Re: Древна България -- ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТИТЕ на СТРАНДЖА ичиргу боила -- атиша   25.09.2006 16:32
. * * Re: Древна България -- САЙТ за ЦАРСТВОТО МИТАНИ ичиргу боила -- атиша   27.09.2006 10:23
. * * Re: Древна България -- ЦАРСТВОТО МИТАНИ енциклопедия ичиргу боила -- атиша   27.09.2006 15:09
. * * Re: Древна България -- ВОЛЖСКИТЕ БЪЛГАРИ ичиргу боила -- атиша   03.10.2006 11:13
. * * Re: Древна България -- Пътувания на Ибн Фадлан ичиргу боила -- атиша   04.10.2006 09:42
. * * Re: Древна България -- Мишкова нива ичиргу боила -- атиша   05.10.2006 13:56
. * * Re: Древна България -- ЗА ПРОИЗХОДА И РАЗВИТИЕТО НА ЕНТОНИМА “БЪЛГАРИ” ичиргу боила -- атиша   06.10.2006 16:43
. * * Re: Древна България -- нов руски САЙТ за българите !!! ичиргу боила -- атиша   09.10.2006 10:19
. * * Re: Древна България -- Закаспийская Булгария ичиргу боила -- атиша   09.10.2006 15:49
. * * Re: Древна България -- Балгар (Balhar) - населенный пункт в Индии ичиргу боила -- атиша   10.10.2006 12:35
. * * Re: Древна България -- етническите групи МУНДЖАН и ИЙДГХА ичиргу боила -- атиша   11.10.2006 10:00
. * * Re: Древна България -- ЦАРСТВОТО на народа МАДРА ичиргу боила -- атиша   12.10.2006 10:11
. * * Re: Древна България -- легендарният КУБЕРА ичиргу боила -- атиша   13.10.2006 09:32
. * * Re: Древна България -- находките в с. Синеморец ичиргу боила -- атиша   13.10.2006 16:49
. * * Re: Древна България -- находките в с. Синеморец krume   13.10.2006 18:10
. * * Re: Древна България -- находките в с. Синеморец ичиргу боила -- атиша   16.10.2006 09:57
. * * Re: Древна България -- Долината на тракийските царе ичиргу боила -- атиша   16.10.2006 15:38
. * * Re: Древна България -- Белинташ ичиргу боила -- атиша   17.10.2006 15:48
. * * Re: Древна България -- ИНДО-ИРАНСКИ СЕМАНТИЧНИ ГНЕЗДА ичиргу боила -- атиша   18.10.2006 10:08
. * * Re: Древна България -- КОЙ Е ОСНОВАЛ КИЕВ ичиргу боила -- атиша   18.10.2006 13:23
. * * Re: Древна България -- КУЛТ КЪМ СВ. КНЯЗ БОРИС-МИХАИЛ ичиргу боила -- атиша   19.10.2006 09:27
. * * Re: Древна България -- КИЕВСКА РУС И БЪЛГАРИТЕ ичиргу боила -- атиша   19.10.2006 15:12
. * * Re: Древна България -- Скити ичиргу боила -- атиша   20.10.2006 14:46
. * * Re: Древна България -- ВЛАДЕТЕЛСКИ ТИТЛИ И ТРАДИЦИЯ ичиргу боила -- атиша   23.10.2006 09:57
. * * Re: Древна България -- ДАННИ ЗА ЦАР САМУИЛ ичиргу боила -- атиша   24.10.2006 10:31
. * * Re: Древна България -- ХОХОЛ И ХОХЛАНДИЯ. ичиргу боила -- атиша   25.10.2006 12:25
. * * Re: Древна България -- Гесер хан ичиргу боила -- атиша   26.10.2006 10:33
. * * Re: Древна България -- Муйтени и Бурджани ичиргу боила -- атиша   26.10.2006 13:22
. * * Re: Древна България -- Муйтени и Бурджани ичиргу боила -- атиша   26.10.2006 16:10
. * * Re: Древна България -- Муйтени , Бурджани ичиргу боила -- атиша   26.10.2006 16:22
. * * Re: Древна България -- Муйтени , Бурджани ичиргу боила -- атиша   26.10.2006 16:29
. * * Re: Древна България -- Муйтени , Бурджани ичиргу боила -- атиша   31.10.2006 10:01
. * * Re: Древна България -- Царството МИТАНИ ичиргу боила -- атиша   01.11.2006 09:01
. * * Re: Древна България -- Кем основана Казань? ичиргу боила -- атиша   01.11.2006 13:31
. * * Re: Древна България -- развитие государственности булгаро-татар ичиргу боила -- атиша   03.11.2006 14:05
. * * Re: Древна България -- Волжска България ичиргу боила -- атиша   08.11.2006 09:46
. * * Re: Древна България -- Първа Българска държава ичиргу боила -- атиша   08.11.2006 13:45
. * * Re: Древна България -- Руните от Централна Азия ичиргу боила -- атиша   09.11.2006 09:44
. * * Re: Древна България -- Литература от библиотеката на ТАТАРСТАН ичиргу боила -- атиша   10.11.2006 10:22
. * * Re: Древна България -- Население г. Биляр ичиргу боила -- атиша   10.11.2006 12:30
. * * Re: Древна България -- връзката ЮРМИ --- ЕРМИ -- ЕРМИАР ичиргу боила -- атиша   10.11.2006 15:39
. * * Re: Древна България -- Цитат от друг ФОРУМ ичиргу боила -- атиша   13.11.2006 10:20
. * * Re: Древна България -- езикът САНДХА-БХАША ичиргу боила -- атиша   13.11.2006 11:05
. * * Re: Древна България -- езикът САНДХА-БХАША ичиргу боила -- атиша   13.11.2006 15:36
. * * Re: Древна България -- САНДХА-БХАША и богинята ТАРА ичиргу боила -- атиша   14.11.2006 10:32
. * * Re: Древна България -- клуб ПРИЯТЕЛИ на ИНДИЯ ичиргу боила -- атиша   14.11.2006 13:17
. * * Re: Древна България -- историческая справка чеченцев ичиргу боила -- атиша   17.11.2006 10:09
. * * Re: Древна България -- историческая справка чеченцев ичиргу боила -- атиша   17.11.2006 15:48
. * * Re: Древна България -- Велика Волжка България ичиргу боила -- атиша   21.11.2006 10:31
. * * Re: Древна България -- БАШКИРСКИЕ КУРДЫ БАШКОРТОСТАНА ичиргу боила -- атиша   22.11.2006 12:59
. * * Re: Древна България -- Башкурдский язык и Санскрит ичиргу боила -- атиша   22.11.2006 16:40
. * * Re: Древна България -- Башкорды – Курды ичиргу боила -- атиша   23.11.2006 09:43
. * * Re: Древна България -- . Башкурдский язык и Санскрит ичиргу боила -- атиша   23.11.2006 09:50
. * * Re: Древна България -- Гипотеза об индоиранском происхождении башкир ичиргу боила -- атиша   23.11.2006 12:26
. * * Re: Древна България -- БАШКИРСКИЕ ПЛЕМЕНА И РОДЫ ичиргу боила -- атиша   23.11.2006 15:53
. * * Re: Древна България -- Племена у башкир ичиргу боила -- атиша   23.11.2006 16:02
. * * Re: Древна България -- Древни български племена ичиргу боила -- атиша   24.11.2006 09:30
. * * Re: Древна България -- Древни български племена krume   24.11.2006 10:17
. * * Re: Древна България -- Древни български племена ичиргу боила -- атиша   27.11.2006 09:42
. * * Re: Древна България -- ичиргу боила -- атиша   27.11.2006 09:47
. * * Re: Древна България -- Карта Волжской Бoлгарии ичиргу боила -- атиша   28.11.2006 10:01
. * * Re: Древна България -- Топонимы и гидронимы ичиргу боила -- атиша   30.11.2006 09:29
. * * Re: Древна България -- САЙТ за БЪЛГАРИТЕ ичиргу боила -- атиша   30.11.2006 10:26
. * * Re: Древна България -- Башкирское народное творчество ичиргу боила -- атиша   30.11.2006 12:18
. * * Re: Древна България -- САЙТ за БЪЛГАРИТЕ krume   30.11.2006 14:09
. * * Re: Древна България -- САЙТ за БЪЛГАРИТЕ krume   30.11.2006 14:09
. * * Re: Древна България -- САЙТ за БЪЛГАРИТЕ krume   30.11.2006 14:09
. * * Re: Древна България -- САЙТ за БЪЛГАРИТЕ ичиргу боила -- атиша   30.11.2006 15:25
. * * Re: Древна България -- САЙТ за БЪЛГАРИТЕ krume   30.11.2006 16:17
. * * Re: Древна България -- САЙТ за БЪЛГАРИТЕ krume   30.11.2006 16:18
. * * Re: Древна България -- САЙТ за БЪЛГАРИТЕ ичиргу боила -- атиша   30.11.2006 16:39
. * * Re: Древна България -- САЙТ за БЪЛГАРИТЕ krume   30.11.2006 17:43
. * * Re: Древна България -- Туранские племена башкир ичиргу боила -- атиша   01.12.2006 09:50
. * * Re: Древна България -- ТАНГРА -- град в ПАКИСТАН !!!??? ичиргу боила -- атиша   01.12.2006 10:32
. * * Re: Древна България -- ТАНГРА ичиргу боила -- атиша   01.12.2006 12:53
. * * Re: Древна България -- ТАНГРА krume   01.12.2006 15:30
. * * Re: Древна България -- ТАНГРА krume   01.12.2006 16:28
. * * Re: Древна България -- ТАНГРА ичиргу боила -- атиша   04.12.2006 09:58
. * * Re: Древна България -- ТАНГРА krume   04.12.2006 10:31
. * * Re: Древна България -- ичиргу боила -- атиша   04.12.2006 10:36
. * * Re: Древна България -- krume   04.12.2006 10:41
. * * Re: Древна България -- ТАНГРА ичиргу боила -- атиша   04.12.2006 10:49
. * * Re: Древна България -- ТАНГРА krume   04.12.2006 11:04
. * * Re: Древна България -- ТАНГРА *DELETED* *DELETED* *DELETED* krume   04.12.2006 11:05
. * * Re: Древна България -- ТАНГРА ичиргу боила -- атиша   04.12.2006 12:35
. * * Re: Древна България -- ТАНГРА ичиргу боила -- атиша   04.12.2006 13:26
. * * Re: Древна България -- ТАНГРА krume   04.12.2006 13:51
. * * Re: Древна България -- ТАНГРА ичиргу боила -- атиша   04.12.2006 14:09
. * * Re: Древна България -- ТАНГРА ичиргу боила -- атиша   04.12.2006 15:16
. * * Re: Древна България -- ТАНГРА ичиргу боила -- атиша   04.12.2006 16:19
. * * Re: Древна България -- ТАНГРА ичиргу боила -- атиша   05.12.2006 09:52
. * * Re: Древна България -- ТАНГРА krume   05.12.2006 11:44
. * * Re: Древна България -- ичиргу боила -- атиша   05.12.2006 12:22
. * * Re: Древна България -- krume   05.12.2006 13:17
. * * Re: Древна България --Българската цивилизация ичиргу боила -- атиша   05.12.2006 14:15
. * * Re: Древна България --Българската цивилизация krume   05.12.2006 15:11
. * * Re: Древна България -- ичиргу боила -- атиша   05.12.2006 15:25
. * * Re: Древна България -- cherkezsМодератор   05.12.2006 15:44
. * * Re: Древна България -- Черкез е прав !!!! ичиргу боила -- атиша   05.12.2006 16:14
. * * Re: Древна България -- Черкез е прав !!!! bozman   06.12.2006 01:45
. * * Re: Древна България -- за ИНДО-ИРАНСКАТА ТЕОРИЯ ичиргу боила -- атиша   06.12.2006 09:48
. * * Re: Древна България -- БЪЛГАРСКАТА КРЕПОСТ на ДУХА ичиргу боила -- атиша   06.12.2006 11:45
. * * Re: Древна България -- БЪЛГАРСКАТА КРЕПОСТ на ДУХА ичиргу боила -- атиша   06.12.2006 15:55
. * * Re: Древна България -- БЪЛГАРСКАТА КРЕПОСТ на ДУХА cherkezsМодератор   08.12.2006 17:17
. * * Re: Древна България -- БЪЛГАРСКАТА КРЕПОСТ на ДУХА ичиргу боила -- атиша   12.12.2006 09:19
. * * Re: Древна България -- Черкез е прав !!!! krume   06.12.2006 17:58
. * * Re: Древна България -- Черкез е прав !!!! bozman   06.12.2006 22:59
. * * Re: Древна България -- здравей Боцмане ичиргу боила -- атиша   07.12.2006 10:24
. * * Re: Древна България -- ичиргу боила -- атиша   07.12.2006 14:11
. * * Re: Древна България -- Черкез е прав !!!! krume   07.12.2006 16:42
. * * Re: Древна България -- Черкез е прав !!!! bozman   07.12.2006 19:56
. * * Re: Древна България -- Черкез е прав !!!! krume   08.12.2006 10:23
. * * Re: Древна България -- Черкез е прав !!!! bozman   08.12.2006 19:19
. * * Re: Древна България -- Черкез е прав !!!! cherkezsМодератор   08.12.2006 17:13
. * * Re: Древна България --Тангра, Тенгри е на всички народи ичиргу боила -- атиша   05.12.2006 15:13
. * * Re: Древна България -- krume   04.12.2006 10:46
. * * Re: Древна България -- ТАНГРА krume   04.12.2006 10:37
. * * Re: Древна България - ФАКТИ ОТ ИСТОРИЯТА НА ДРЕВНИТЕ БЪЛГАРИ ичиргу боила -- атиша   30.05.2006 09:21
. * * Re: Древна България - ФАКТИ ОТ ИСТОРИЯТА НА ДРЕВНИТЕ БЪЛГАРИ venstar   31.05.2006 10:57
. * * Re: Древна България - ФАКТИ ОТ ИСТОРИЯТА НА ДРЕВНИТЕ БЪЛГАРИ ичиргу боила -- атиша   31.05.2006 11:28
. * * Re: Древна България - БАХЛИКИТЕ - Древните Българи ичиргу боила -- атиша   01.06.2006 09:49
. * * Re: Древна България - БЪЛГАРСКАТА ДИАСПОРА ДНЕС ичиргу боила -- атиша   01.06.2006 10:10
. * * Re: Древна България - ДРЕВНАТА ДЪРЖАВА БАХЛИКА ичиргу боила -- атиша   07.06.2006 15:12
. * * Re: Древна България - ЦАРСТВОТО БАХЛИКА - ЕНЦИКЛОПЕДИЯ ичиргу боила -- атиша   09.06.2006 10:54
. * * Re: Древна България - КУЛТУРАТА НА БАХЛИКА - ЕНЦИКЛОПЕДИЯ ичиргу боила -- атиша   09.06.2006 14:59
. * * Re: Древна България - ХИПОТЕЗИ ичиргу боила -- атиша   19.06.2006 11:21
. * * Re: Древна България - МИНЕРАЛОГИЧНИТЕ ПОЗНАНИЯ НА ДРЕВНИТЕ БЪЛГАРИ ичиргу боила -- атиша   21.06.2006 14:22
. * * Re: Древна България - МИНЕРАЛОГИЧНИТЕ ПОЗНАНИЯ НА ДРЕВНИТЕ БЪЛГАРИ cherkezsМодератор   21.06.2006 16:02
. * * Re: Древна България - Боговете на българите ичиргу боила -- атиша   23.06.2006 09:12
. * * Re: Древна България - БЪЛГАРСКИ АПОКРИФЕН ЛЕТОПИС ичиргу боила -- атиша   29.06.2006 15:59
. * * Re: Древна България - История на Първото българско царство ичиргу боила -- атиша   30.06.2006 09:34
. * * Re: Древна България - ЕТИОПИ, ГИМНОСОФИСТИ, БРАХМАНИ ичиргу боила -- атиша   30.06.2006 14:50
. * * Re: Древна България - ВЛАДЕТЕЛСКИ ТИТЛИ ичиргу боила -- атиша   17.07.2006 15:48
. * * Re: Древна България - УТИГУРИ, КУТРИГУРИ И ОНОГХОНТОР-БЛГАР ичиргу боила -- атиша   19.07.2006 10:08
. * * Re: Древна България - СТАРОБЪЛГАРСКИ СИМВОЛИ ичиргу боила -- атиша   21.07.2006 10:47
. * * Re: Древна България - СТАРИТЕ БЪЛГАРИ ПО СВЕТА ичиргу боила -- атиша   25.07.2006 10:46
. * * Re: Древна България - ДОКАЗАТЕЛСТВА ЗА БЪЛГАРСКИЯ ЕТНОНИМ ичиргу боила -- атиша   25.07.2006 15:15
. * * Re: Древна България - НАЙ-ДРЕВНИТЕ БЪЛГАРИ - БЕЛАРИ ичиргу боила -- атиша   26.07.2006 15:54
. * * Re: Древна България - ПАМИРСКИ НАРОДИ ичиргу боила -- атиша   27.07.2006 10:26
. * * Re: Древна България - САКИ- СКИТИ ичиргу боила -- атиша   27.07.2006 14:06
. * * Re: Древна България - каменна плочка с писменост ичиргу боила -- атиша   11.08.2006 10:45
. * * Re: Древна България - каменна плочка с писменост kapanka   11.08.2006 21:08
. * * Re: Древна България - тракийската могила край Синеморец ичиргу боила -- атиша   04.09.2006 14:05
. * * Re: Древна България - БАЛХАРА ичиргу боила -- атиша   05.09.2006 16:55
. * * Re: Древна България - БАЛХАРА ичиргу боила -- атиша   07.09.2006 11:05
. * * Re: Древна България - племето ТАРКАН ичиргу боила -- атиша   07.09.2006 11:44
. * * Re: Древна България - племето САКА ичиргу боила -- атиша   07.09.2006 11:50
. * * Re: Древна България - племето АШВАКА в АФГАНИСТАН ичиргу боила -- атиша   07.09.2006 11:56
. * * Re: Древна България - Конниците от Камбоджа ичиргу боила -- атиша   07.09.2006 12:05
. * * Re: Древна България - племената КАМБОДЖ ичиргу боила -- атиша   07.09.2006 12:18
. * * Re: Древна България - племената КАМБОДЖ cherkezsМодератор   07.09.2006 12:55
. * * Re: Древна България - ичиргу боила -- атиша   07.09.2006 13:58
. * * Re: Древна България - cherkezsМодератор   07.09.2006 14:25
. * * Re: Древна България - отзиви от други форуми !!!! ичиргу боила -- атиша   11.09.2006 12:51
. * * Re: Древна България - царството МИТАНИ ичиргу боила -- атиша   11.09.2006 12:31
. * * Re: Древна България - царството МИТАНИ - превод ичиргу боила -- атиша   12.09.2006 12:30
. * * Re: Древна България - племето ТАРКАН - превод ичиргу боила -- атиша   12.09.2006 13:21
. * * Re: Древна България - племето САКИ - превод ичиргу боила -- атиша   12.09.2006 15:16
. * * Re: Древна България - Индийски Форум ичиргу боила -- атиша   12.09.2006 16:17
. * * Re: Древна България - племето САКИ - АШКУЗ - АШКЕНАЗ ичиргу боила -- атиша   18.09.2006 11:10
. * * Re: Древна България - ИСТОРИЯ КАРАЧАЕВО-БАЛКАРСКОГО НАРОДА ичиргу боила -- атиша   18.09.2006 13:32
. * * Re: Древна България - Първобългарите, наречени кимери ичиргу боила -- атиша   18.09.2006 14:01
. * * Re: Древна България - МАЛКО ИЗВЕСТНИ ФАКТИ ичиргу боила -- атиша   19.09.2006 10:09
. * * Re: Древна България - СЛЕДИ ОТ СТАРИТЕ БЪЛГАРИ ПО СВЕТА ичиргу боила -- атиша   19.09.2006 10:32
. * * Re: Древна България - СКИФЫ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА ичиргу боила -- атиша   20.09.2006 10:01
. * * Re: Древна България - СКИФЫ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА ичиргу боила -- атиша   20.09.2006 10:15
. * * Re: Древна България - тамгообразных знаках салтово-маяцкой культуры ичиргу боила -- атиша   20.09.2006 11:03
. * * Re: Древна България - Хурити Балхарис ичиргу боила -- атиша   20.09.2006 11:25
. * * Re: Древна България - СЛЕДИ ОТ СТАРИТЕ БЪЛГАРИ ПО СВЕТА venstar   20.09.2006 18:14
. * * Re: Древна България - за Китайските хроники ичиргу боила -- атиша   21.09.2006 09:41
. * * Re: Древна България - РУМЪНЦИ и АЛБАНЦИ Piponcho   15.04.2006 22:14

Допълнителна информация
0 регистрирани и 8 анонимни потребители в момента разглеждат този форум.

Модератор:  cherkezs Възможности в този форум:
Не можете да добавяте нови теми
Не можете да отговаряте на мненията
HTML - забранен
Псевдо-HTML - разрешен

Рейтинг: ***
Брой показвания: 32788

Мнението ти за темата:

Прехвърли се вALL.BG не носи отговорност за съдържанието на мненията, публикувани във форумите.

НАЧАЛОРЕКЛАМАВРЪЗКА С НАСКОНТАКТИЗА НАС

©1999-2015 ALL.BG Всички права запазени!

Generated in 0.087 seconds in which 0.025 seconds were spent on a total of 12 queries. Zlib compression enabled.