Словото

Слово.бг · Словеса · Галерия · Книжарница

all.BG ФорумиФоруми » Култура и Изкуство » Език и литература

tisss
Tester Independent...
***

Регистриран на: 07.04.2006
Мнения: 5273
От: Пловдив
Re: "Стипчивият плод"
    #1690156 - 29.03.2007 13:43

("Стипчивият плод") НИКОЙ ОТ НИЩО НЕ МОЖЕ ДА СЕ СКРИЕ (3.)


Продължение от 06.06.


Имам странното усещане, че тая книга (Корана в българския й превод) се страхува от мене. Прочел съм първите й 17-18 страници и това усещане не ме напуска. Все едно зверче - къртица, извадена на дневната светлина, въпреки че не се смятам повече от най-обикновен безпристрастен читател.

А може би уравновесеното проникване в нея я плаши?

Първите ми впечатления от текста... Озлобление, заплахи, говорене от позицията на грандоман без особена интелектуална енергия. А защо да не си запиша част от по-гръмките реплики срещу евреите!... На първо място, срещу евреите, а след това и срещу останалите извън исляма човеци.

По стил Корана напомня (дотук) стила на Стария завет.

1. От вярата на Ибрахим (мюсюлманския Авраам) се отвръща само онзи, който е затънал в безчестие (сура 2, стих 130). Ами то много точно съответства на т.нар. комунисти, които смятаха себе си за честни, праведни и прочие, само защото вярват в Маркс и Ленин. Ама че претенция!

2. Правдата и истината са това, което идва от твоя Господар (Аллах). Никога не бъди един от тези, които се съмняват в това (сура 2, ст. 147). Защо? Аллах от логическото размишление ли губи, та ни забраннява тоя начин на познание!

3. Ей, вярващи, позволено ви е да отдадете възмездие за убитите. Нека за свободния - свободен, за роба - роб, и за жената - жена убита бъде (сура 2, ст. 178 - но не целият стих). И следващият стих 179 допълва: Ей вие, люде разумни, в закона за възмездието е животът за вас. Почитате ли този закон, от злини избавени ще бъдете вие. Чудна логика: живей за отмъщение, и от злини ще си избавен... Но кой си ти - който решаваш, че Аллах говори и върши именно чрез теб?! Така не разсъждава ли именно фанатикът: убеденият, че Бог се е вселил в него не за да разбере, а за да осъди и стори акта на възмездието?!

* * *

Ситият духом е весел. Левски (според писмото на Христо Ботйов) бил весел, пеел, не унивал дори в кризисни моменти. Страшно е, кога такъв човек го налегне печал...

* * *

4. Странно, противоречиво седи ст. 190 от сура 2: Воювайте по Пътя на Аллах с тези, които са ви обявили война, но не започвайте вие, защото Аллах не обича войнолюбците, която противостои на следващия ст. 191: Убивайте ги там, където сте ги заловили, прогонвайте ги от местата, откъдето и те са ви прогонили. Сеенето на раздор е много по-лошо от това да убиеш човек. Това пък: ни в клин, ни в ръкав. И през едно изречение - пак: Ако там (в оспорваните територии вероятно - бел.м., Г.Б.) тръгнат те срещу вас, то незабавно ги убийте! Това е то наказанието за неверниците.

Кого обслужват тия "завети", тия внушения?... Всеки случай по-лесно ми е да приема, че не служат на Живота, а на Смъртта.

5. Сура 2, стих 218: ...и тези, които водиха Джихад* в името на Аллах, именно те трябва да се надяват на милосърдието на Аллах.

Сура 2, ст. 258 приключва с рефрена А наверниците са нечестиви. Понятието "чест" е любим трик на манипулаторите от всички епохи. "Нечестиви" ще рече: нямат чест, лишени са от чест, следователно: вие, праведните - предани католици, комунисти, фашисти, нацисти, масони, мюсюлмани, протестанти, йезуити - можете да ги съдите (обявените за неверници), да ги убивате, да ги употребявате като истински, почетени от бога господари на чуждия живот и съдба... Ако изобщо съм дотук нещо разбрал, очевидно Корана е по-откровена манипулация на съзнанието от Стария завет, по тон ми звучи като бледа версия на Стария завет. Старият завет стои, според мен, по-величествено и поетично, а Корана е конкретен в посланията си, представя ми се като четиво преди всичко за ориентираното към материални придобивки съзнание.

Принуда във вярата не може да има, защото... и т.н. (сура 2, ст. 256). С това как да не се съглася? Това - да!

Началото на стих 286 от същата сура 2: Аллах не възлага на човек повече от това, което може да понесе... И през няколко изречения по-нататък: Господарю наш, не възлагай върху плещите ни бреме, каквото си възлагал върху тези преди нас. Господарю наш, не ни карай да носим това, което нямаме сили да носим, прости греховете ни, бъди милостив към нас и ни пощади, защото... и т.н. Единственият пасаж, в който (дотук) откривам човечност. Напомня ми стихотворението на Франсоа Вийон "Балада за обесените", както би трябвало да се нарича, а всъщност известно под наслова "Епитафия на Вийон във форма на балада"; ето - впрочем, част от тая балада:

О хора, що след нас сте се родили,
не ни упреквайте със думи зли -
ако добро към нас сте проявили,
над вас самите Бог ще се смили...
**

И т.н. Просто звученето е в същата гама.


07.06.2003. Изнасям си вещите (кафе, цигари, книги) на балкончето, и чувам - камбанката на черквицата "Свети Илия" бистричко струи, звънливо отзвучава в слънчевото утро. Много пилци наоколо и всичко цвърчи, джиджика, извива гласче. Толкова радост и спокойствие! А и китайската роза е обърнала любопитно листата си към мен, сякаш наднича да разчете какво пиша, какво пък толкова записвам...

Вчерашният петък ми бе ден за разплитане на възли. Разнасях кутията с процесора назад-напред из града; в крайна сметка, оправих си компютъра и той пак е готов вярно да ми служи. Срещах се с разни хора - добри и не толкова добри, като капитан прокарах корабчето си покрай скали и подводни рифове, и ето ме сега - в открито море с Корана пред себе си, при това с ясното съзнание, че това е книга, вдъхновяваща над милиард и половина човешки същества с духовните си внушения и с преките си препоръки как да живеят, какво да ценят в своя живот.

Да видим какво важно послание ще изведа за себе си и аз, синът на дърводелеца Кирил от Харманли, съхранено между кориците на тая Велика книга.

Вчера се рових из училищната библиотека; интересувам се от автора на тоя текст - Мохамед, роден на 20 април*** 571 година в град Мека, син на баща си Абдуллах и на майка си Амине. До четирийсетата си година беден, неизвестен и най-обикновен простосмъртен, а сетне неочаквано получил прозрение свише и... животът му рязко се въззема нагоре към висините на духовното и материалното благополучие, но все пак умира 62-годишен.

Текстовете диктувал на писари; твърдял, че са сънувани и минавали като цветна лента пред очите му. Записвал ги не той, Мохамед, а други хора, понеже сам не знаел да чете и пише. Твърдял, че посланията му били препредавани от архангел Гавраил (Джебраил по арабски), а някои - директно от самия Бог-отец (Аллах за мюсюлманите).

Питам се, какви отпечатъци от личността на тоя четирийсетгодишен най-обичаен стил на живот носи това Писание. Звучи чудесно фактът, че Богът се е обърнал да говори не на някой знатен велможа, а на най-обикновения простосмъртен, за да стане тоя най-обикновен човек може би най-успешната личност за всички времена (за които имаме сведения), както мислят авторите на Британската класация за великите личности на планетата.

Британците са пристрастни към материалното благополучие, може би затова го слагат на първо място като духовен и светски водач, завоевател, политик и държавник. Но на мен образът на Сократ, например, друго ми говори... Допитам ли се до представата си за Сократ у мен, други мисли ми идат на ум.

* * *

Сура 3, стих 28: Нека вярващите да не изоставят другите вярващи и да не си вземат за приятели неверниците. Този пък, който стори това, да не се надява на Аллах...

За Христос Корана твърди (сура 4, ст. 59): Иса (бел.м., Г.Б. - Иисус) пред Аллах е това, което пред Него е и Адем (бел.м. - библейският Адам). Него Аллах го сътвори от пръст...

От същата сура стих 67: Ибрахим (Авраам - бел.м.) не беше нито евреин, нито пък християнин, а беше правоверен мюсюлманин.

От зараждането си Исляма тръгва по линията не да отрича тотално библейската легенда, а да я пренарежда като пиедестал за възкресяване на версия по Стария завет. Т.е. Богът е единствен, монарх; за никакво Триединство (Бог-отец, Бог-син и Бог-дух) не може и дума да става. Според мен, казвам - според мен, понеже колкото и да съм професионален читател и тълкувател на текстове в разстояние на над четирийсет години, не мога да настоявам, че мнението ми е меродавно повече отколкото на всеки друг читател на Корана... налице е силно преработената библейска легенда, която цели да изтъкне мюсюлманина като единствения истински вярващ и отдаден до смърт на своя бог.

С оглед историческите обстоятелства тая най-велика Книга за милиард и половина мюсюлмани по света (страховито множество, както и да го погледнеш!) се явява идеологическо оръжие в най-чист, най-духовен вид, обслужващо единствено тия хора, а оттам и категоричното твърдение, че Авраам и Иисус не са евреи и християни (въпреки че логически Авраам - родоначалник на Иисус, няма как да е християнин). Но... тук чувам гръмогласието в претенцията на унижения беден и неизвестен Мохамед от дните, когато е сътворяван документ за общението му с Бога-отец, според горещите му уверения на неграмотен арабин, получил неочаквано Озарение свише.

Следва


tisss
______________________________________________________
* Война за избиване на неверниците, т.е. на всички, които не са мюсюлмани.

** Превод на Пенчо Симов. В бележката към тая творба е приложено следното: Предполага се, че е написана непосредствено след като авторът бил осъден на обесване.

*** На 20 април е роден Адолф Хитлер. Наполеон Бонапарт пък е роден в деня на един от големите християнски празници - т.нар. Голяма Богородица или 15 август, ако изобщо съвпаденията на дати има някакъв смисъл за тълкувателя. Бел.м., tisss.


--------------------
Истината има спокойно сърце. (Уилям Шекспир, 1564-1616)

Екстри: Изпечатай мнението   Напомни ми!     Уведоми модератора

Тема Автор Публикувано
* Въведение ІІІ tisss 16.12.2006 08:04
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   16.12.2006 23:22
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   17.12.2006 18:46
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   18.12.2006 07:32
. * * Re: Въведение ІІІ pagane   18.12.2006 09:42
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   18.12.2006 23:35
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   19.12.2006 20:37
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   20.12.2006 07:53
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   21.12.2006 09:48
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   22.12.2006 02:44
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   22.12.2006 18:46
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   23.12.2006 18:32
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   24.12.2006 06:29
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   26.12.2006 08:48
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   27.12.2006 09:14
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   28.12.2006 09:36
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   29.12.2006 07:43
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   30.12.2006 06:03
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   31.12.2006 04:44
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   01.01.2007 06:25
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   02.01.2007 02:00
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   03.01.2007 07:10
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   04.01.2007 08:22
. * * Re: Въведение ІІІ Светозар*   04.01.2007 16:38
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   04.01.2007 18:48
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   05.01.2007 09:45
. * * Re: Въведение ІІІ C'est la vie   05.01.2007 10:30
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   06.01.2007 07:30
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   07.01.2007 07:53
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   08.01.2007 05:18
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   09.01.2007 00:50
. * * Re: Въведение ІІІ EIРHNH   10.01.2007 03:36
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   10.01.2007 07:00
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   11.01.2007 07:00
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   12.01.2007 06:30
. * * Re: Въведение ІІІ Архг.Гримаил   12.01.2007 22:57
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   13.01.2007 06:14
. * * Re: Въведение ІІІ Архг.Гримаил   13.01.2007 23:17
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   14.01.2007 04:48
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   14.01.2007 07:45
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   15.01.2007 05:31
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   16.01.2007 04:25
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   17.01.2007 04:46
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   18.01.2007 07:55
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   18.01.2007 22:31
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   19.01.2007 06:35
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   20.01.2007 05:23
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   21.01.2007 01:38
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   21.01.2007 07:11
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   23.01.2007 02:23
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   23.01.2007 18:02
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   25.01.2007 04:44
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   25.01.2007 16:29
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   26.01.2007 06:40
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   27.01.2007 12:01
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   27.01.2007 16:30
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   29.01.2007 07:35
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   30.01.2007 08:25
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   31.01.2007 06:37
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   01.02.2007 07:25
. * * Re: Въведение ІІІ C'est la vie   01.02.2007 09:33
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   01.02.2007 18:03
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   02.02.2007 08:29
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   03.02.2007 06:27
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   04.02.2007 06:48
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   05.02.2007 03:40
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   05.02.2007 20:08
. * * Re: Въведение ІІІ *DELETED* tisss   07.02.2007 05:35
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   07.02.2007 11:44
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   08.02.2007 07:34
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   09.02.2007 12:02
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   10.02.2007 05:08
. * * Re: Въведение ІІІ Believer   10.02.2007 09:15
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   11.02.2007 04:21
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   12.02.2007 05:35
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   13.02.2007 04:58
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   14.02.2007 05:05
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   15.02.2007 06:23
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   16.02.2007 04:28
. * * Re: Въведение ІІІ Believer   16.02.2007 08:53
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   17.02.2007 05:45
. * * Re: Въведение ІІІ AngelPotter   17.02.2007 14:19
. * * Re: Въведение ІІІ pagane   17.02.2007 19:53
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   18.02.2007 08:25
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   19.02.2007 07:21
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   20.02.2007 05:57
. * * Re: Въведение ІІІ AngelPotter   20.02.2007 06:28
. * * Re: Въведение ІІІ Believer   20.02.2007 16:47
. * * Re: Въведение ІІІ AngelPotter   21.02.2007 21:01
. * * Re: Въведение ІІІ Believer   21.02.2007 21:54
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   21.02.2007 06:08
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   22.02.2007 05:02
. * * Re: Въведение ІІІ zombie   22.02.2007 20:56
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   23.02.2007 05:54
. * * Re: Въведение ІІІ Believer   23.02.2007 09:02
. * * За испанските галеони zombie   23.02.2007 18:23
. * * Re: За испанските галеони tisss   23.02.2007 19:05
. * * Re: За испанските галеони tisss   24.02.2007 04:11
. * * Re: За испанските галеони tisss   24.02.2007 23:30
. * * Re: За испанските галеони tisss   26.02.2007 04:43
. * * Re: За испанските галеони агаве   24.02.2007 11:11
. * * Re: За испанските галеони zombie   26.02.2007 19:57
. * * Re: За испанските галеони tisss   26.02.2007 22:11
. * * Re: За испанските галеони tisss   27.02.2007 07:41
. * * Re: За испанските галеони Светозар*   27.02.2007 08:30
. * * Re: За испанските галеони tisss   27.02.2007 19:40
. * * Re: Ортодоксията против останалите религии? Believer   27.02.2007 19:58
. * * Re: Ортодоксията против останалите религии? Светозар*   27.02.2007 20:47
. * * Re: За испанските галеони tisss   28.02.2007 21:32
. * * Re: За испанските галеони tisss   01.03.2007 20:26
. * * Re: За испанските галеони tisss   03.03.2007 05:04
. * * Re: За испанските галеони Shureя!   03.03.2007 07:34
. * * Re: За испанските галеони tisss   03.03.2007 07:57
. * * Re: "Нищо случайно" tisss   04.03.2007 08:51
. * * Re: "Нищо случайно" tisss   05.03.2007 03:36
. * * Re: "Нищо случайно" tisss   05.03.2007 14:06
. * * Re: "Нищо случайно" tisss   06.03.2007 15:17
. * * Re: "Нищо случайно" tisss   07.03.2007 16:30
. * * Re: "Нищо случайно" tisss   09.03.2007 06:02
. * * Re: "Нищо случайно" tisss   09.03.2007 16:24
. * * Re: "Нищо случайно" Believer   09.03.2007 20:49
. * * Re: "Нищо случайно" tisss   10.03.2007 02:00
. * * Re: "Нищо случайно" tisss   11.03.2007 03:26
. * * Re: "Нищо случайно" tisss   12.03.2007 01:06
. * * Re: "Нищо случайно" tisss   12.03.2007 15:06
. * * Re: "Нищо случайно" tisss   13.03.2007 17:22
. * * Re: "Нищо случайно" tisss   15.03.2007 05:01
. * * Re: "Нищо случайно" tisss   16.03.2007 17:41
. * * Re: "Нищо случайно" tisss   21.03.2007 04:09
. * * Re: "Нищо случайно" tisss   22.03.2007 12:15
. * * Re: "Нищо случайно" tisss   24.03.2007 05:55
. * * "Стипчивият плод" tisss   25.03.2007 06:45
. * * Re: "Стипчивият плод" tisss   28.03.2007 00:35
. * * Re: "Стипчивият плод" tisss   29.03.2007 13:43
. * * Re: "Стипчивият плод" tisss   30.03.2007 16:26
. * * Re: "Стипчивият плод" tisss   31.03.2007 04:13
. * * Re: "Стипчивият плод" tisss   06.04.2007 05:05
. * * Re: "Стипчивият плод" tisss   07.04.2007 07:37
. * * Re: "Стипчивият плод" tisss   08.04.2007 07:06
. * * Re: "Стипчивият плод" Believer   08.04.2007 22:00
. * * Re: "Стипчивият плод" tisss   09.04.2007 09:05
. * * Re: "Стипчивият плод" tisss   10.04.2007 05:01
. * * Re: "Стипчивият плод" tisss   11.04.2007 04:00
. * * Re: "Стипчивият плод" Believer   11.04.2007 21:29
. * * Re: "Стипчивият плод" tisss   11.04.2007 22:22
. * * Re: "Стипчивият плод" Светозар*   12.04.2007 10:44
. * * Re: "Стипчивият плод" tisss   13.04.2007 04:25
. * * Re: "Стипчивият плод" tisss   14.04.2007 05:01
. * * Re: "Стипчивият плод" tisss   15.04.2007 04:03
. * * Re: "Стипчивият плод" tisss   15.04.2007 06:57
. * * Re: "Стипчивият плод" tisss   16.04.2007 06:43
. * * Re: "Стипчивият плод" tisss   17.04.2007 02:11
. * * Re: "Стипчивият плод" tisss   18.04.2007 04:23
. * * Re: "Стипчивият плод" tisss   19.04.2007 06:06
. * * Re: "Стипчивият плод" tisss   24.04.2007 05:47
. * * Re: "Стипчивият плод" tisss   25.04.2007 05:39
. * * Re: "Стипчивият плод" tisss   26.04.2007 01:17
. * * Re: "Стипчивият плод" tisss   27.04.2007 05:25
. * * Re: "Стипчивият плод" tisss   28.04.2007 06:10
. * * Re: "Стипчивият плод" tisss   28.04.2007 08:28
. * * Re: "Стипчивият плод" tisss   29.04.2007 03:43
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   30.04.2007 04:51
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   01.05.2007 05:04
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   02.05.2007 05:10
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   03.05.2007 03:41
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   04.05.2007 06:31
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   05.05.2007 05:11
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   06.05.2007 08:14
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   07.05.2007 13:12
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   08.05.2007 04:49
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   09.05.2007 05:12
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   10.05.2007 05:33
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   11.05.2007 05:01
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   12.05.2007 07:06
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   13.05.2007 01:59
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   14.05.2007 07:35
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   15.05.2007 04:47
. * * Re: Въведение ІІІ malampay   15.05.2007 12:59
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   16.05.2007 04:00
. * * Re: Въведение ІІІ malampay   16.05.2007 11:53
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   16.05.2007 19:12
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   17.05.2007 05:11
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   18.05.2007 03:44
. * * Re: Въведение ІІІ Светозар*   18.05.2007 08:25
. * * Re: Въведение ІІІ malampay   23.05.2007 14:10
. * * Re: Въведение ІІІ Мечо Коколино   23.05.2007 22:19
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   24.05.2007 05:02
. * * Re: Въведение ІІІ malampay   24.05.2007 11:56
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   24.05.2007 17:44
. * * Re: Въведение ІІІ malampay   24.05.2007 23:27
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   24.05.2007 23:47
. * * Re: Въведение ІІІ malampay   25.05.2007 11:40
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   25.05.2007 12:30
. * * Re: Въведение ІІІ Believer   25.05.2007 22:59
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   26.05.2007 01:17
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   27.05.2007 02:01
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   28.05.2007 05:24
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   19.05.2007 05:28
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   20.05.2007 04:54
. * * Re: Въведение ІІІ Светозар*   20.05.2007 08:27
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   21.05.2007 04:35
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   23.05.2007 04:13
. * * Re: Въведение ІІІ malampay   24.05.2007 19:42
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   24.05.2007 20:29
. * * Re: Въведение ІІІ Мечо Коколино   24.05.2007 21:08
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   25.05.2007 11:34
. * * Re: Въведение ІІІ Мечо Коколино   18.05.2007 16:57
. * * Re: Въведение ІІІ Мечо Коколино   18.05.2007 18:12
. * * Re: Въведение ІІІ Светозар*   24.05.2007 08:24
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   24.05.2007 09:09
. * * Re: Въведение ІІІ Мечо Коколино   24.05.2007 10:41
. * * Re: Въведение ІІІ AngelPotter   18.02.2007 15:05
. * * Re: Въведение ІІІ Простак   18.02.2007 15:17
. * * Re: Въведение ІІІ AngelPotter   18.02.2007 18:23
. * * Re: Въведение ІІІ daik   09.04.2007 08:49
. * * Re: Въведение ІІІ fred   12.04.2007 09:08

Допълнителна информация
0 регистрирани и 5 анонимни потребители в момента разглеждат този форум.

Модератор:  nousha Възможности в този форум:
Не можете да добавяте нови теми
Не можете да отговаряте на мненията
HTML - забранен
Псевдо-HTML - разрешен

Рейтинг: ***
Брой показвания: 51886

Мнението ти за темата:

Прехвърли се вALL.BG не носи отговорност за съдържанието на мненията, публикувани във форумите.

НАЧАЛОРЕКЛАМАВРЪЗКА С НАСКОНТАКТИЗА НАС

©1999-2015 ALL.BG Всички права запазени!

Generated in 0.091 seconds in which 0.028 seconds were spent on a total of 13 queries. Zlib compression enabled.