Словото

Слово.бг · Словеса · Галерия · Книжарница

all.BG ФорумиФоруми » Култура и Изкуство » Език и литература

tisss
Tester Independent...
***

Регистриран на: 07.04.2006
Мнения: 5273
От: Пловдив
Re: "Стипчивият плод"
    #1692097 - 30.03.2007 16:26

("Стипчивият плод") НИКОЙ ОТ НИЩО НЕ МОЖЕ ДА СЕ СКРИЕ (4.)


Продължение от 07.06.


Сравнявам дотук двете версии - християнската и ислямската; мисля, че християнството, особено в автентичния си вид (източното православие, ортодоксията) е по-човеколюбиво, допуска правото на човека да вярва, без да го плаши до такава степен, а позволявайки му да избира по своя воля и съвест.

Сура 3, стих 118: Ей, вярващи, не вземайте за приятели от онези, които не са от вашите. Защото те няма да се забавят да ви сторят зло... И преди това (стих 110): Вие сте най-благодетелен народ, призован за доброто на хората... "Предава" ни го арабинът Мохамед в качеството "говорител на Аллах". За кой "благодетелен народ" става дума? Или "народ" е употребено в друг, по-общ смисъл понятие: хора, човеци?... В трийсетте и четирийсетте години на ХХ век немският народ, т.нар. арийска раса, бе обявен за "благодетелен", т.е. за богоизбран да общува с Истината и Правата вяра.

Противопоставянето на огромни множества: едно "богоизбрано" срещу други - "неверници", "тор за арийската раса" и прочие, ми изглежда твърде груба манипулация. По тоя модел на свой гръб съм се дивил на подобно (но по-фино) противопоставяне априори на "верни народни синове" и "най-достойните, крачещи все в първите редици" - от една страна, и - от друга: мнозинството от простосмъртни безпартийни граждани на държавата. Това делене бе въведено от марксизма-ленинизма, приложено и от нацистите вече в рамките на отделната нация.

Сура 3, стих 146: ...защото Аллах възлюбил е търпеливите. Стих 153: ...недейте да скърбите нито заради това, което загубихте, нито пък за това, което ви се случи. Няма как да не се съглася с подобна препоръка.

Сура 4, стих 34: Отправяйте добри съвети към жените, за които се безпокоите, че може да надигнат глава, оставяйте ги сами в леглото и ако това не помогне, бийте ги... "Красивичко" звучи като препоръка от най-високо място, особено пък в духовната сфера! Който разчита на собствения си разум и що-годе жизнен опит, сам да прецени доколко божествено звучи подобно указание в прав текст. Или има тук нещо изречено в иносказателен ключ, което не мога да проумея в своята посредственост?!


08.06.2003. Сура 4, стих 44: Я погледни към тези, които бяха удостоени с Книга! Те сами за себе си купуват заблуждението и искат и вас да отклонят от Правия път.

Сам безписмен или направо казано - неграмотен, четирийсетгодишният Мохамед е естествено (от моя гледна точка) да недолюбва "удостоените с Книга"; нито е първият, нито ще е последният случай на такава чисто човешка реакция в битов план... Но като изречени свише, тия думи ми напомнят изреченото от Иисус, който се гневи на "книжниците", поставя ги редом до фарисеите, т.е. до лицемерно преданите и надменните.

Пита се в задачката: защо божествената "мъдрост" се съчетава с толкоз откровено притеснение от логически устроения разум. Интуицията е далеч по-могъща от Разума, основаващ се на логически умозаключения, причинно-следствени връзки и последователно натрупване на информация за човека и света.

В интуитивното може би греховната ни човешка природа не влияе, докато човешката ни същност влияе върху логическата структура, върху нашите заключения, върху т.нар. консеквентност (последователност).

Интуитивно се усещам силен в редки мигове, неподвластни на моето желание. Тия моменти на прозрение не зависят от волята ми, не са ми под ръка, когато аз ги пожелая. Докато с логическото, с консеквенцията... винаги мога да разполагам.

Странна ми се вижда тая ненавист у Бога (Аллах, Бог-отец или самия Извънземен суперстратос) към логическото познание, т.е. към книгата като емблема на тоя тип достъп до Истината. Защо? Какво те плаши, Боже, ако наистина си добронамерен, а не ме гледаш като опитна лабораторна материя за своите величествени експерименти?!

Уважението ми към вероятния Извънземен, към вероятния Свръхчовек или незнайно още Кого... няма да е искрено, ако аз, простосмъртният, не съм го пожелал в душата и в духа си, а са ми го наложили като чужда воля.

Пирова победа ли мечтаеш, господи Извънземен? Дори и Ти да си ме създал, неприлично ли е да съм по-човеколюбив от Тебе, Отче? А в други отрязъци от време да съм в спор с Тебе, особено с Твоя нарцисизъм, с тая отчайваща ме самовлюбеност, която съзирам у Теб?

Кой друг би така страстно настоявал на всяка крачка да му повтарям колко е велик! Моето смирение не е ли по-добро от Твоята мания за величие?!

* * *

Описанието на Рая в "отвъдния свят" е плоско, еднотипно, повтаря се досадно и само говори за манталитета на ония, към които е отправено като евентуална награда за усърдието им във вярата на ислямската религия. Ето малко по-подробно описание на рая за изнурения от дертове човек...

Сура 4, стих 57: А тези, които повярваха и вършат добри дела, ще въведем в Джениета (в Рая - бел.м., Г.Б.), в който текат бистроструйни реки и където ще останат навеки. За тях има пречисти съпруги и ще ги разположа под дебели сенки.

Подобно е описанието и в сура 18, ает 31: Именно за тях приготвени са Вечните градини, през които текат реки бистроструйни. Там (...) ще седят те на тронове и ще се украсят със златни гривни, а ще облекат зелени дрехи от тънка коприна и златен брокат...

Подобна е картината и в сура 22, ает (или стих) 23: ...Там ще се обкичат те със златни гривни и бисери. А дрехите им там ще бъдат от коприна.

Обещаното се отнася за хора, които очевидно:

І. Живеят в безводни места, или ако има там реки, тия реки са кални, мътни и непригодни за жадния.

ІІ. Жените (съпругите) на тия мъже са нечистоплътни и покварени: лъжат, преструват се, изнудват, груби душевно са.

ІІІ. Полегнал или поседнал, тоя човек - особено когато е под дебелата сянка, а не под жежките слънчеви лъчи - се чувства най-щастлив. Точно това го прави неизказано щастлив.

ІV. Трябва да си мързелив по природа и лишен от всякакво любопитство, отхвърлящ предизвикателствата към духа ти от неизвестностите, за да приемеш, че ще останеш навеки на едно място, пък дори и Рай да е то. Това ли е върховното благо за човека! Че то по-скоро е луксозен концлагер за мързеливи, сладострастни, мъчени от жаждата и усилния труд при непоносима жега простодушни човеци.

Простодушни - казвам, т.е. елементарни: задоволяващи се с чисто материалните кефове на живота, лишени от любознателност към Вселената, като величествено мироздание на красотата и духовната хармония.

Съчетанието "повярваха и вършат добри дела" никак не е случайно; то внушава, че добрите дела са единствено възможни за повярвалия именно в тая религия (а не в другите две съществуващи по онова време и властно наложили се религии - юдеизма и християнството, в периода, когато Мохамед диктува сънищата си, т.е. около 610-612 г. след Христа) ...именно в религията на Исляма.

Любопитна е и тая претенция, която автоматично прикачва Доброто само към една раса или общност от хора на планетата.

Стъпка напред в подклаждането на омраза е и следният съвет - сура 4, стих (или ает) 89: Не вземайте за приятел никого от тях (т.нар. неверници - бел.м., Г.Б.), чак докато не тръгне по Пътя на Аллах. Ако те после се отвърнат от Него, тогава заловете ги, убийте ги там, където ги намерите... И по-нататък - стих 101: ...Неверниците без съмнение ваши най-върли врагове са те.

* * *

Точно сега, в осем нула нула часа, звучи камбана. Звукът е плътен, нисък; явно това е голяма камбана. Черквата "Света Петка", отдето може да иде тоя набат*, отстои поне на четири километра от моето балконче. От ранно детство звънът на големите черковни камбани ме изпълва с особена, трепетна и тревожна... тишина. Българското знаме в хола ми е осветено на 4 октомври 1994 година (престоя нощта срещу тая неделя в олтара) точно в черквата "Света Петка".**

В строгия смисъл на думата, не съм религиозен. Трепетът към ортодоксията в християнството ми е генетично заложен, но го свързвам с трепета към звездното небе, към Космоса вътре в нас, а не с присъствието на бога. Бога (ако Го има) усещам като близък, с Когото ми е уютно да си изяснявам разни неща.

Темите ги задавам аз. Случва се да споря с Него, понякога Му се и дразня лекичко, но в никакъв случай не Го възприемам като монолит над главата си, като Власт, която да ме сковава. И не ми се ще Той да ми се сърди; по-добре аз да Му се дразня... Нали сме съмишленици, нали желаем едно и също!

А ако не съм Го разбрал, не виждам защо усещам диханието Му около себе си - особено когато съм сам и всичко в природата ми говори настойчиво нежно.


Следва

tisss
_______________________________________________
* От рус. Тревожен камбанен звън. Бить в набат ще рече на български: бия тревога.

** Св. Петка Търновска е застъпник за българския народ, наред със св. Иван Рилски, пред християнския бог според схващането, наложило се през вековете. Бел.м., tisss.


--------------------
Истината има спокойно сърце. (Уилям Шекспир, 1564-1616)

Екстри: Изпечатай мнението   Напомни ми!     Уведоми модератора

Тема Автор Публикувано
* Въведение ІІІ tisss 16.12.2006 08:04
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   16.12.2006 23:22
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   17.12.2006 18:46
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   18.12.2006 07:32
. * * Re: Въведение ІІІ pagane   18.12.2006 09:42
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   18.12.2006 23:35
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   19.12.2006 20:37
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   20.12.2006 07:53
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   21.12.2006 09:48
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   22.12.2006 02:44
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   22.12.2006 18:46
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   23.12.2006 18:32
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   24.12.2006 06:29
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   26.12.2006 08:48
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   27.12.2006 09:14
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   28.12.2006 09:36
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   29.12.2006 07:43
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   30.12.2006 06:03
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   31.12.2006 04:44
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   01.01.2007 06:25
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   02.01.2007 02:00
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   03.01.2007 07:10
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   04.01.2007 08:22
. * * Re: Въведение ІІІ Светозар*   04.01.2007 16:38
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   04.01.2007 18:48
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   05.01.2007 09:45
. * * Re: Въведение ІІІ C'est la vie   05.01.2007 10:30
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   06.01.2007 07:30
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   07.01.2007 07:53
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   08.01.2007 05:18
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   09.01.2007 00:50
. * * Re: Въведение ІІІ EIРHNH   10.01.2007 03:36
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   10.01.2007 07:00
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   11.01.2007 07:00
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   12.01.2007 06:30
. * * Re: Въведение ІІІ Архг.Гримаил   12.01.2007 22:57
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   13.01.2007 06:14
. * * Re: Въведение ІІІ Архг.Гримаил   13.01.2007 23:17
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   14.01.2007 04:48
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   14.01.2007 07:45
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   15.01.2007 05:31
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   16.01.2007 04:25
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   17.01.2007 04:46
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   18.01.2007 07:55
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   18.01.2007 22:31
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   19.01.2007 06:35
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   20.01.2007 05:23
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   21.01.2007 01:38
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   21.01.2007 07:11
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   23.01.2007 02:23
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   23.01.2007 18:02
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   25.01.2007 04:44
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   25.01.2007 16:29
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   26.01.2007 06:40
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   27.01.2007 12:01
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   27.01.2007 16:30
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   29.01.2007 07:35
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   30.01.2007 08:25
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   31.01.2007 06:37
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   01.02.2007 07:25
. * * Re: Въведение ІІІ C'est la vie   01.02.2007 09:33
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   01.02.2007 18:03
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   02.02.2007 08:29
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   03.02.2007 06:27
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   04.02.2007 06:48
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   05.02.2007 03:40
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   05.02.2007 20:08
. * * Re: Въведение ІІІ *DELETED* tisss   07.02.2007 05:35
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   07.02.2007 11:44
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   08.02.2007 07:34
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   09.02.2007 12:02
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   10.02.2007 05:08
. * * Re: Въведение ІІІ Believer   10.02.2007 09:15
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   11.02.2007 04:21
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   12.02.2007 05:35
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   13.02.2007 04:58
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   14.02.2007 05:05
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   15.02.2007 06:23
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   16.02.2007 04:28
. * * Re: Въведение ІІІ Believer   16.02.2007 08:53
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   17.02.2007 05:45
. * * Re: Въведение ІІІ AngelPotter   17.02.2007 14:19
. * * Re: Въведение ІІІ pagane   17.02.2007 19:53
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   18.02.2007 08:25
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   19.02.2007 07:21
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   20.02.2007 05:57
. * * Re: Въведение ІІІ AngelPotter   20.02.2007 06:28
. * * Re: Въведение ІІІ Believer   20.02.2007 16:47
. * * Re: Въведение ІІІ AngelPotter   21.02.2007 21:01
. * * Re: Въведение ІІІ Believer   21.02.2007 21:54
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   21.02.2007 06:08
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   22.02.2007 05:02
. * * Re: Въведение ІІІ zombie   22.02.2007 20:56
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   23.02.2007 05:54
. * * Re: Въведение ІІІ Believer   23.02.2007 09:02
. * * За испанските галеони zombie   23.02.2007 18:23
. * * Re: За испанските галеони tisss   23.02.2007 19:05
. * * Re: За испанските галеони tisss   24.02.2007 04:11
. * * Re: За испанските галеони tisss   24.02.2007 23:30
. * * Re: За испанските галеони tisss   26.02.2007 04:43
. * * Re: За испанските галеони агаве   24.02.2007 11:11
. * * Re: За испанските галеони zombie   26.02.2007 19:57
. * * Re: За испанските галеони tisss   26.02.2007 22:11
. * * Re: За испанските галеони tisss   27.02.2007 07:41
. * * Re: За испанските галеони Светозар*   27.02.2007 08:30
. * * Re: За испанските галеони tisss   27.02.2007 19:40
. * * Re: Ортодоксията против останалите религии? Believer   27.02.2007 19:58
. * * Re: Ортодоксията против останалите религии? Светозар*   27.02.2007 20:47
. * * Re: За испанските галеони tisss   28.02.2007 21:32
. * * Re: За испанските галеони tisss   01.03.2007 20:26
. * * Re: За испанските галеони tisss   03.03.2007 05:04
. * * Re: За испанските галеони Shureя!   03.03.2007 07:34
. * * Re: За испанските галеони tisss   03.03.2007 07:57
. * * Re: "Нищо случайно" tisss   04.03.2007 08:51
. * * Re: "Нищо случайно" tisss   05.03.2007 03:36
. * * Re: "Нищо случайно" tisss   05.03.2007 14:06
. * * Re: "Нищо случайно" tisss   06.03.2007 15:17
. * * Re: "Нищо случайно" tisss   07.03.2007 16:30
. * * Re: "Нищо случайно" tisss   09.03.2007 06:02
. * * Re: "Нищо случайно" tisss   09.03.2007 16:24
. * * Re: "Нищо случайно" Believer   09.03.2007 20:49
. * * Re: "Нищо случайно" tisss   10.03.2007 02:00
. * * Re: "Нищо случайно" tisss   11.03.2007 03:26
. * * Re: "Нищо случайно" tisss   12.03.2007 01:06
. * * Re: "Нищо случайно" tisss   12.03.2007 15:06
. * * Re: "Нищо случайно" tisss   13.03.2007 17:22
. * * Re: "Нищо случайно" tisss   15.03.2007 05:01
. * * Re: "Нищо случайно" tisss   16.03.2007 17:41
. * * Re: "Нищо случайно" tisss   21.03.2007 04:09
. * * Re: "Нищо случайно" tisss   22.03.2007 12:15
. * * Re: "Нищо случайно" tisss   24.03.2007 05:55
. * * "Стипчивият плод" tisss   25.03.2007 06:45
. * * Re: "Стипчивият плод" tisss   28.03.2007 00:35
. * * Re: "Стипчивият плод" tisss   29.03.2007 13:43
. * * Re: "Стипчивият плод" tisss   30.03.2007 16:26
. * * Re: "Стипчивият плод" tisss   31.03.2007 04:13
. * * Re: "Стипчивият плод" tisss   06.04.2007 05:05
. * * Re: "Стипчивият плод" tisss   07.04.2007 07:37
. * * Re: "Стипчивият плод" tisss   08.04.2007 07:06
. * * Re: "Стипчивият плод" Believer   08.04.2007 22:00
. * * Re: "Стипчивият плод" tisss   09.04.2007 09:05
. * * Re: "Стипчивият плод" tisss   10.04.2007 05:01
. * * Re: "Стипчивият плод" tisss   11.04.2007 04:00
. * * Re: "Стипчивият плод" Believer   11.04.2007 21:29
. * * Re: "Стипчивият плод" tisss   11.04.2007 22:22
. * * Re: "Стипчивият плод" Светозар*   12.04.2007 10:44
. * * Re: "Стипчивият плод" tisss   13.04.2007 04:25
. * * Re: "Стипчивият плод" tisss   14.04.2007 05:01
. * * Re: "Стипчивият плод" tisss   15.04.2007 04:03
. * * Re: "Стипчивият плод" tisss   15.04.2007 06:57
. * * Re: "Стипчивият плод" tisss   16.04.2007 06:43
. * * Re: "Стипчивият плод" tisss   17.04.2007 02:11
. * * Re: "Стипчивият плод" tisss   18.04.2007 04:23
. * * Re: "Стипчивият плод" tisss   19.04.2007 06:06
. * * Re: "Стипчивият плод" tisss   24.04.2007 05:47
. * * Re: "Стипчивият плод" tisss   25.04.2007 05:39
. * * Re: "Стипчивият плод" tisss   26.04.2007 01:17
. * * Re: "Стипчивият плод" tisss   27.04.2007 05:25
. * * Re: "Стипчивият плод" tisss   28.04.2007 06:10
. * * Re: "Стипчивият плод" tisss   28.04.2007 08:28
. * * Re: "Стипчивият плод" tisss   29.04.2007 03:43
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   30.04.2007 04:51
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   01.05.2007 05:04
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   02.05.2007 05:10
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   03.05.2007 03:41
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   04.05.2007 06:31
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   05.05.2007 05:11
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   06.05.2007 08:14
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   07.05.2007 13:12
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   08.05.2007 04:49
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   09.05.2007 05:12
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   10.05.2007 05:33
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   11.05.2007 05:01
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   12.05.2007 07:06
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   13.05.2007 01:59
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   14.05.2007 07:35
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   15.05.2007 04:47
. * * Re: Въведение ІІІ malampay   15.05.2007 12:59
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   16.05.2007 04:00
. * * Re: Въведение ІІІ malampay   16.05.2007 11:53
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   16.05.2007 19:12
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   17.05.2007 05:11
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   18.05.2007 03:44
. * * Re: Въведение ІІІ Светозар*   18.05.2007 08:25
. * * Re: Въведение ІІІ malampay   23.05.2007 14:10
. * * Re: Въведение ІІІ Мечо Коколино   23.05.2007 22:19
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   24.05.2007 05:02
. * * Re: Въведение ІІІ malampay   24.05.2007 11:56
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   24.05.2007 17:44
. * * Re: Въведение ІІІ malampay   24.05.2007 23:27
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   24.05.2007 23:47
. * * Re: Въведение ІІІ malampay   25.05.2007 11:40
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   25.05.2007 12:30
. * * Re: Въведение ІІІ Believer   25.05.2007 22:59
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   26.05.2007 01:17
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   27.05.2007 02:01
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   28.05.2007 05:24
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   19.05.2007 05:28
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   20.05.2007 04:54
. * * Re: Въведение ІІІ Светозар*   20.05.2007 08:27
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   21.05.2007 04:35
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   23.05.2007 04:13
. * * Re: Въведение ІІІ malampay   24.05.2007 19:42
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   24.05.2007 20:29
. * * Re: Въведение ІІІ Мечо Коколино   24.05.2007 21:08
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   25.05.2007 11:34
. * * Re: Въведение ІІІ Мечо Коколино   18.05.2007 16:57
. * * Re: Въведение ІІІ Мечо Коколино   18.05.2007 18:12
. * * Re: Въведение ІІІ Светозар*   24.05.2007 08:24
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   24.05.2007 09:09
. * * Re: Въведение ІІІ Мечо Коколино   24.05.2007 10:41
. * * Re: Въведение ІІІ AngelPotter   18.02.2007 15:05
. * * Re: Въведение ІІІ Простак   18.02.2007 15:17
. * * Re: Въведение ІІІ AngelPotter   18.02.2007 18:23
. * * Re: Въведение ІІІ daik   09.04.2007 08:49
. * * Re: Въведение ІІІ fred   12.04.2007 09:08

Допълнителна информация
0 регистрирани и 11 анонимни потребители в момента разглеждат този форум.

Модератор:  nousha Възможности в този форум:
Не можете да добавяте нови теми
Не можете да отговаряте на мненията
HTML - забранен
Псевдо-HTML - разрешен

Рейтинг: ***
Брой показвания: 51895

Мнението ти за темата:

Прехвърли се вALL.BG не носи отговорност за съдържанието на мненията, публикувани във форумите.

НАЧАЛОРЕКЛАМАВРЪЗКА С НАСКОНТАКТИЗА НАС

©1999-2015 ALL.BG Всички права запазени!

Generated in 0.069 seconds in which 0.006 seconds were spent on a total of 13 queries. Zlib compression enabled.