Словото

Слово.бг · Словеса · Галерия · Книжарница

all.BG ФорумиФоруми » Култура и Изкуство » Език и литература

tisss
Tester Independent...
***

Регистриран на: 07.04.2006
Мнения: 5273
От: Пловдив
Re: "Стипчивият плод"
    #1692925 - 31.03.2007 04:13

("Стипчивият плод") НИКОЙ ОТ НИЩО НЕ МОЖЕ ДА СЕ СКРИЕ (5.)


Продължение от 08.06.


Корана (като глас) гърми, изпълнен е със заповеди и заплахи, обещава радости, които не ме вълнуват - мързелуване под дебела сянка, предани жени под ръка за удоволствие единствено на плътта, тъжно еднообразие... Това решително не е щастието за мене.

Опиянява ме представата за огромния Океан от неизвестно, вълнението на страсти и настроения, препускането подир дивеча не за да го убия, а за да го видя в неговото великолепие, и така малко по-ясно себе си да проумея: защо съм такъв, какъвто съм, най-обикновен простосмъртен уж...

Дарихме те Ние с Книгата на Истината, за да можеш ти съдник да бъдеш между хората настоява сура 4, стих 105. Християнската философия, основана върху Любовта, прокламира: лесно е да осъдиш, трудно (и много по-достойно!) е да разбереш човека отсреща.

Християнството казва: обичай човека. Ислямът казва: обичай Аллах. Как смятате, кое ще да ми е повече на сърце?!...

Сура 4, стих 110: Който злодеяние извърши (...), а после се помоли на Аллах да прости греховете му, то Аллах всеопрощаващ и закрилник за него ще бъде. Дали това "хубаво" послание, тая склонност да бъде толериран злодеят от най-висш за мюсюлманина авторитет... издържа каквито и да са въпроси от нравствен, от етичен характер, питам се, или нямам усет да проумея, да се докосна до божественото в тая Велика книга?

* * *

Пак ми се мярна оня образ на мишлето или къртицата, извадена на видело... Ами че тя е съвсем безпомощна, Боже мой! Силна е, кога гризе корени и настройва човеците да се мразят, говорейки от най-високо място... уж (уж - за мене, непредубедения, неграмотния в тез "тънки работи") , а то възгордяване и егоизъм.

Противопоставянето на т.нар. "правоверни" на привързаните към християнството и юдеизма, изобщо към каквато и да е различна от исляма версия на почит към представата за Бог е сърцевина на ислямската философия; именно противопоставянето на всякаква цена очевидно вълнува т.нар. "правоверен", който съди людете около себе си, понеже смята, че неговият господ му е дал тоя приоритет. Ето как изглежда в автентичния си вид една такава препоръка на родния ми език, българския: Ей, вярващи, недейте да вземате за другар Евреите и Християните! - сура 5, стих 51.

И пак там, в същия ает (стих) две групи от милиардното множество на планетата са обявени за народ от неправедници. Но на какво основание - доколкото са споменати евреите, става дума за расистка теория, за етническа враждебност... това не се наемам да преценявам, понеже - повтарям и потретям може би, ще го казвам докрай, четейки Корана - възможно е да нямам усет за великолепието от внушения, които излъчва тая Велика книга.

* * *

Тая надвечер в новините по Радио "Свободна Европа" съобщиха, че в босненски град е изклано семейство сърби (82-годишен мъж, 79-годишната му съпруга и 52-годишният им син). Заклани били по особено изобретателен начин - няма що! - със сатър... Понеже не удовлетворили настояванията да продадат къщата си на местните мюсюлмани и да напуснат града. После въпросната къща била запалена от същите тия "правоверни" косовски албанци.

Споменавам го като най-последно по време от поредицата зверски - струва ми се, че са ритуални... - убийства чрез клане, чрез рязане на глави, извършвани през последните петнайсет-двайсет години от следващи буквално точно ислямския канон, т.е. препоръките на Стария завет в неговата актуализирана от пророка Мохамед версия - Корана.

Сура 5, стих 45: Предписахме им Ние (т.е. Аллах) в теврата* така: Душа за душа, око за око, нос за нос, ухо за ухо, зъб за зъб, а възмездяват се и раните. Но който прости и откаже се от възмездие срещу милостиня, това за него е едно изкупление. А които не съдят според това, което спуснал е Аллах, именно те са несправедливи.

За какъв род "справедливост" се говори! Убийството на невинни (само защото са християни или евреи) е въведено като оправдан, препоръчителен от Висшата сила акт за възмездяване на сторено от някой друг зло спрямо убиеца, или заради изобщо посегателство някъде на планетата над т.нар. "правоверни".

Оттук до фанатичната "свещена" ярост лично аз, син на простосмъртни родители, не виждам разлика. Преди шест години, през лятото на 1997-ма, когато внимателно, дето се вика - с лупа в ръка, и въоръжен с куп речници, тълкувания на философи от разни епохи... проучвах текстовете на Стария завет, там, в луксозното издание на Библията от 1993 година, съм си отбелязал отстрани, в белите полета по страниците й, че на места тия "свещени писания" са си откровен наръчник за убийства, масов терор и жестоко насилие изобщо над духа и душата на огромни човешки множества на планетата.

* * *

Вчера моят приятел афганистанецът Маруф ми посочи литография на авторитетен тълкувател върху текстовете на Корана, легендарна (както се изрази) личност в ислямския свят; та тоя уважаван човек бил казал (Маруф ми го преведе от тазгодишно книжле на арабски): "Ние взехме от Светото писание ядката, сърцевината, а останалите религии се занимават с черупките на ореха"... С добро самочувствие е изречено, няма що! Превъзходно самочувствие на човек, докоснал се до мъдростта на Бога!

Отбелязал съм си го вече, че Старият завет се отнася за период от развоя на съвременната ни цивилизация, когато насилието се е смятало за нещо обичайно, в реда на нещата, а за "личността" все още разговорите са се водели най-общо. Обсъждал се е преди всичко т.нар. херой.

Омировият Ахил е от тоя тип човешко съзнание, а Хектор - предхождащ детайлизирания литературен и философски образ на модерната цивилизована личност.

Да се мерят днешните нравствени проблеми от позицията на Стария завет е все едно с ковашки клещи, чук и кирка да правиш фина мозъчна операция. Да убедиш, не да осъдиш, да обгърнеш с разбиране дори най-низшата животинска проява у човека - за това може да се обсъжда едва след Христос, след батаците на неандерталството между човеците.

Старият завет буди у мен респект преди всичко като историческо свидетелство за това откъде е тръгнала съвременната наша цивилизация.


09.06.2003. Из сура 6, аети 43-44: Очаквахме те** да Ни се покорят, поне когато ги връхлети това Наше наказание. Но закоравяха твърде много техните сърца, а и Шейтанът*** разкраси за тях онова, което те вършеха. Когато забравиха те за предупрежденията, които им бяха отправяни, изведнъж разтворихме Ние върху тях вратите на всички блага. И точно когато най-накрая възрадваха се те на така дарените им блага, сграбчихме ги Ние в десницата си нанадейно и тогава изведнъж загубиха те всичките си надежди.

За пред кого е предназначено това обяснение? Явно - за пред човек, унижен, страдащ поради чуждото благополучие. Тук гневът на Аллах, както го представя тоя текст в българския му превод, не е защото ония племена и народи са престъпили нравственото, а просто защото не са засвидетелствували преклонение пред ислямския бог. Наказанието е плод на изобретателно, злонамерено съзнание.

Струва ми се, примерът се използва, за да внесе трепетен страх у вярващия унижен страдалец, та да се почувства успокоен пред благоденстващите: ето, значи, те са щастливи, но Моят бог ще ги накаже жестоко, понеже не са пожелали да му се покланят, докато аз се страхувам от Него и Той затова ще ме закриля и изпълва със самочувствието и гордостта на правоверен Негов слуга.

Напомня ми тая манипулация начина, по който партийните вождове говореха на редовите членове на тоталитарните закрити общества (болшевики, фашисти, комунисти, нацисти). Унижавани и самоунижаващи се пред своя вожд, те се изживяваха именно като избраници на своя бог Карл Маркс, Владимир Илич, Бенито Мусолини или Адолф Хитлер - изобщо на поредната представа за Върховенство в нравствеността.

* * *

Завчера, в събота, Маруф ми е цитирал образ от Корана (сура 6, ает 95): Аллах (...) е Този, Който разделя плода от ядката...

* * *

Жестокостите, препоръчвани от Корана, се изразяват най-често в клане:
- отделяне на главата от тялото;
- отсичане едновременно на ляв крак и дясна ръка (или десен крак и лява ръка).
Ето например сура 8, ает 9: Ще ви помогна Аз на вас с хиляда ангела, които ще вървят един след друг и по-нататък, в края на ает 12: Ще всея Аз страх в сърцата на неверниците, а вие пък незабавно сечете им главите, режете им ръцете.

Да се избиват изплашени до смърт, изпаднали в ужас човешки същества с усърдието на праведния - това съветва Аллах, ако действително това е верният превод на Корана на родния ми български език. Кого обслужва тая жестокост?!

Масовите кланета на невинни, спящи или беззащитни хора в бедняшките селища на Алжир, в селища на Югоизточна Азия, за които гърмят напоследък световните информационни агенции, са дело на мюсюлмани, уверени, че така служат на своя Върховен покровител от небесните селения на Правата вяра. Подобни кланета (вероятно ритуални убийства в чест на Вярата) се вършат почти ежемесечно в Чечения, Косово и Северна Африка, Югоизточна Азия - изобщо там, където компактни маси вярващи в исляма имат нерешени проблеми при съжителството си с т.нар. "неверници".

Но как да се помогне на озверелия фанатик, след като светът е потресен от ритуалните кланета, а не забелязваме сякаш, че над всичките тия издевателства стои именно... представа за Свръхчовешки някакъв космически разум!

Договарянето между Аллах и обикновения мюсюлманин чрез посредничеството на пророка (пейгамбера - както е наричан в Корана тоя медиум) звучи като между съдия и престъпник в сура 8, озаглавена "Плячката" (вж. ает 29): Хей, вярващи... ще прикрие Той (Аллах - бел.м.) злодеянията ви и ще опрости греховете ви. Защото Аллах е най-великодушният сред всички. Доста откровено изречено, няма що!

Прави впечатление настойчивостта при изграждане образа на врага в съзнанието на изповядващия Исляма. Толкова мощно, толкова настървено е това манипулиране - напомня основата, върху която се изграждаха тоталитарния тип общества. Премахнеш ли образа на врага, те просто губят енергията си, стават уязвими за логически анализ именно защото изцяло са античовешки.

Значи, върховна претенция изобщо такъв модел мислене е представянето на безнравственото (убийства, насилия, физическо унищожение, кланета, палежи... накратко казано, издевателства над огромни човешки множества) като изключителна нравственост от надчовешки порядък.


Следва

tisss
__________________________________
* Т.е. в Стария завет.

** Под те в случая се разбира "народите преди арабските племена да нахлуят в ония земи на Близкия Изток".

*** Дяволът, Сатаната. Бел.м., tisss.


--------------------
Истината има спокойно сърце. (Уилям Шекспир, 1564-1616)

Екстри: Изпечатай мнението   Напомни ми!     Уведоми модератора

Тема Автор Публикувано
* Въведение ІІІ tisss 16.12.2006 08:04
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   16.12.2006 23:22
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   17.12.2006 18:46
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   18.12.2006 07:32
. * * Re: Въведение ІІІ pagane   18.12.2006 09:42
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   18.12.2006 23:35
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   19.12.2006 20:37
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   20.12.2006 07:53
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   21.12.2006 09:48
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   22.12.2006 02:44
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   22.12.2006 18:46
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   23.12.2006 18:32
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   24.12.2006 06:29
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   26.12.2006 08:48
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   27.12.2006 09:14
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   28.12.2006 09:36
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   29.12.2006 07:43
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   30.12.2006 06:03
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   31.12.2006 04:44
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   01.01.2007 06:25
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   02.01.2007 02:00
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   03.01.2007 07:10
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   04.01.2007 08:22
. * * Re: Въведение ІІІ Светозар*   04.01.2007 16:38
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   04.01.2007 18:48
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   05.01.2007 09:45
. * * Re: Въведение ІІІ C'est la vie   05.01.2007 10:30
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   06.01.2007 07:30
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   07.01.2007 07:53
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   08.01.2007 05:18
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   09.01.2007 00:50
. * * Re: Въведение ІІІ EIРHNH   10.01.2007 03:36
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   10.01.2007 07:00
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   11.01.2007 07:00
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   12.01.2007 06:30
. * * Re: Въведение ІІІ Архг.Гримаил   12.01.2007 22:57
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   13.01.2007 06:14
. * * Re: Въведение ІІІ Архг.Гримаил   13.01.2007 23:17
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   14.01.2007 04:48
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   14.01.2007 07:45
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   15.01.2007 05:31
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   16.01.2007 04:25
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   17.01.2007 04:46
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   18.01.2007 07:55
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   18.01.2007 22:31
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   19.01.2007 06:35
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   20.01.2007 05:23
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   21.01.2007 01:38
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   21.01.2007 07:11
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   23.01.2007 02:23
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   23.01.2007 18:02
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   25.01.2007 04:44
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   25.01.2007 16:29
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   26.01.2007 06:40
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   27.01.2007 12:01
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   27.01.2007 16:30
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   29.01.2007 07:35
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   30.01.2007 08:25
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   31.01.2007 06:37
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   01.02.2007 07:25
. * * Re: Въведение ІІІ C'est la vie   01.02.2007 09:33
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   01.02.2007 18:03
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   02.02.2007 08:29
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   03.02.2007 06:27
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   04.02.2007 06:48
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   05.02.2007 03:40
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   05.02.2007 20:08
. * * Re: Въведение ІІІ *DELETED* tisss   07.02.2007 05:35
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   07.02.2007 11:44
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   08.02.2007 07:34
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   09.02.2007 12:02
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   10.02.2007 05:08
. * * Re: Въведение ІІІ Believer   10.02.2007 09:15
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   11.02.2007 04:21
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   12.02.2007 05:35
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   13.02.2007 04:58
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   14.02.2007 05:05
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   15.02.2007 06:23
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   16.02.2007 04:28
. * * Re: Въведение ІІІ Believer   16.02.2007 08:53
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   17.02.2007 05:45
. * * Re: Въведение ІІІ AngelPotter   17.02.2007 14:19
. * * Re: Въведение ІІІ pagane   17.02.2007 19:53
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   18.02.2007 08:25
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   19.02.2007 07:21
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   20.02.2007 05:57
. * * Re: Въведение ІІІ AngelPotter   20.02.2007 06:28
. * * Re: Въведение ІІІ Believer   20.02.2007 16:47
. * * Re: Въведение ІІІ AngelPotter   21.02.2007 21:01
. * * Re: Въведение ІІІ Believer   21.02.2007 21:54
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   21.02.2007 06:08
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   22.02.2007 05:02
. * * Re: Въведение ІІІ zombie   22.02.2007 20:56
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   23.02.2007 05:54
. * * Re: Въведение ІІІ Believer   23.02.2007 09:02
. * * За испанските галеони zombie   23.02.2007 18:23
. * * Re: За испанските галеони tisss   23.02.2007 19:05
. * * Re: За испанските галеони tisss   24.02.2007 04:11
. * * Re: За испанските галеони tisss   24.02.2007 23:30
. * * Re: За испанските галеони tisss   26.02.2007 04:43
. * * Re: За испанските галеони агаве   24.02.2007 11:11
. * * Re: За испанските галеони zombie   26.02.2007 19:57
. * * Re: За испанските галеони tisss   26.02.2007 22:11
. * * Re: За испанските галеони tisss   27.02.2007 07:41
. * * Re: За испанските галеони Светозар*   27.02.2007 08:30
. * * Re: За испанските галеони tisss   27.02.2007 19:40
. * * Re: Ортодоксията против останалите религии? Believer   27.02.2007 19:58
. * * Re: Ортодоксията против останалите религии? Светозар*   27.02.2007 20:47
. * * Re: За испанските галеони tisss   28.02.2007 21:32
. * * Re: За испанските галеони tisss   01.03.2007 20:26
. * * Re: За испанските галеони tisss   03.03.2007 05:04
. * * Re: За испанските галеони Shureя!   03.03.2007 07:34
. * * Re: За испанските галеони tisss   03.03.2007 07:57
. * * Re: "Нищо случайно" tisss   04.03.2007 08:51
. * * Re: "Нищо случайно" tisss   05.03.2007 03:36
. * * Re: "Нищо случайно" tisss   05.03.2007 14:06
. * * Re: "Нищо случайно" tisss   06.03.2007 15:17
. * * Re: "Нищо случайно" tisss   07.03.2007 16:30
. * * Re: "Нищо случайно" tisss   09.03.2007 06:02
. * * Re: "Нищо случайно" tisss   09.03.2007 16:24
. * * Re: "Нищо случайно" Believer   09.03.2007 20:49
. * * Re: "Нищо случайно" tisss   10.03.2007 02:00
. * * Re: "Нищо случайно" tisss   11.03.2007 03:26
. * * Re: "Нищо случайно" tisss   12.03.2007 01:06
. * * Re: "Нищо случайно" tisss   12.03.2007 15:06
. * * Re: "Нищо случайно" tisss   13.03.2007 17:22
. * * Re: "Нищо случайно" tisss   15.03.2007 05:01
. * * Re: "Нищо случайно" tisss   16.03.2007 17:41
. * * Re: "Нищо случайно" tisss   21.03.2007 04:09
. * * Re: "Нищо случайно" tisss   22.03.2007 12:15
. * * Re: "Нищо случайно" tisss   24.03.2007 05:55
. * * "Стипчивият плод" tisss   25.03.2007 06:45
. * * Re: "Стипчивият плод" tisss   28.03.2007 00:35
. * * Re: "Стипчивият плод" tisss   29.03.2007 13:43
. * * Re: "Стипчивият плод" tisss   30.03.2007 16:26
. * * Re: "Стипчивият плод" tisss   31.03.2007 04:13
. * * Re: "Стипчивият плод" tisss   06.04.2007 05:05
. * * Re: "Стипчивият плод" tisss   07.04.2007 07:37
. * * Re: "Стипчивият плод" tisss   08.04.2007 07:06
. * * Re: "Стипчивият плод" Believer   08.04.2007 22:00
. * * Re: "Стипчивият плод" tisss   09.04.2007 09:05
. * * Re: "Стипчивият плод" tisss   10.04.2007 05:01
. * * Re: "Стипчивият плод" tisss   11.04.2007 04:00
. * * Re: "Стипчивият плод" Believer   11.04.2007 21:29
. * * Re: "Стипчивият плод" tisss   11.04.2007 22:22
. * * Re: "Стипчивият плод" Светозар*   12.04.2007 10:44
. * * Re: "Стипчивият плод" tisss   13.04.2007 04:25
. * * Re: "Стипчивият плод" tisss   14.04.2007 05:01
. * * Re: "Стипчивият плод" tisss   15.04.2007 04:03
. * * Re: "Стипчивият плод" tisss   15.04.2007 06:57
. * * Re: "Стипчивият плод" tisss   16.04.2007 06:43
. * * Re: "Стипчивият плод" tisss   17.04.2007 02:11
. * * Re: "Стипчивият плод" tisss   18.04.2007 04:23
. * * Re: "Стипчивият плод" tisss   19.04.2007 06:06
. * * Re: "Стипчивият плод" tisss   24.04.2007 05:47
. * * Re: "Стипчивият плод" tisss   25.04.2007 05:39
. * * Re: "Стипчивият плод" tisss   26.04.2007 01:17
. * * Re: "Стипчивият плод" tisss   27.04.2007 05:25
. * * Re: "Стипчивият плод" tisss   28.04.2007 06:10
. * * Re: "Стипчивият плод" tisss   28.04.2007 08:28
. * * Re: "Стипчивият плод" tisss   29.04.2007 03:43
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   30.04.2007 04:51
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   01.05.2007 05:04
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   02.05.2007 05:10
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   03.05.2007 03:41
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   04.05.2007 06:31
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   05.05.2007 05:11
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   06.05.2007 08:14
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   07.05.2007 13:12
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   08.05.2007 04:49
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   09.05.2007 05:12
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   10.05.2007 05:33
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   11.05.2007 05:01
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   12.05.2007 07:06
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   13.05.2007 01:59
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   14.05.2007 07:35
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   15.05.2007 04:47
. * * Re: Въведение ІІІ malampay   15.05.2007 12:59
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   16.05.2007 04:00
. * * Re: Въведение ІІІ malampay   16.05.2007 11:53
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   16.05.2007 19:12
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   17.05.2007 05:11
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   18.05.2007 03:44
. * * Re: Въведение ІІІ Светозар*   18.05.2007 08:25
. * * Re: Въведение ІІІ malampay   23.05.2007 14:10
. * * Re: Въведение ІІІ Мечо Коколино   23.05.2007 22:19
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   24.05.2007 05:02
. * * Re: Въведение ІІІ malampay   24.05.2007 11:56
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   24.05.2007 17:44
. * * Re: Въведение ІІІ malampay   24.05.2007 23:27
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   24.05.2007 23:47
. * * Re: Въведение ІІІ malampay   25.05.2007 11:40
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   25.05.2007 12:30
. * * Re: Въведение ІІІ Believer   25.05.2007 22:59
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   26.05.2007 01:17
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   27.05.2007 02:01
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   28.05.2007 05:24
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   19.05.2007 05:28
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   20.05.2007 04:54
. * * Re: Въведение ІІІ Светозар*   20.05.2007 08:27
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   21.05.2007 04:35
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   23.05.2007 04:13
. * * Re: Въведение ІІІ malampay   24.05.2007 19:42
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   24.05.2007 20:29
. * * Re: Въведение ІІІ Мечо Коколино   24.05.2007 21:08
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   25.05.2007 11:34
. * * Re: Въведение ІІІ Мечо Коколино   18.05.2007 16:57
. * * Re: Въведение ІІІ Мечо Коколино   18.05.2007 18:12
. * * Re: Въведение ІІІ Светозар*   24.05.2007 08:24
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   24.05.2007 09:09
. * * Re: Въведение ІІІ Мечо Коколино   24.05.2007 10:41
. * * Re: Въведение ІІІ AngelPotter   18.02.2007 15:05
. * * Re: Въведение ІІІ Простак   18.02.2007 15:17
. * * Re: Въведение ІІІ AngelPotter   18.02.2007 18:23
. * * Re: Въведение ІІІ daik   09.04.2007 08:49
. * * Re: Въведение ІІІ fred   12.04.2007 09:08

Допълнителна информация
0 регистрирани и 4 анонимни потребители в момента разглеждат този форум.

Модератор:  nousha Възможности в този форум:
Не можете да добавяте нови теми
Не можете да отговаряте на мненията
HTML - забранен
Псевдо-HTML - разрешен

Рейтинг: ***
Брой показвания: 51912

Мнението ти за темата:

Прехвърли се вALL.BG не носи отговорност за съдържанието на мненията, публикувани във форумите.

НАЧАЛОРЕКЛАМАВРЪЗКА С НАСКОНТАКТИЗА НАС

©1999-2015 ALL.BG Всички права запазени!

Generated in 0.071 seconds in which 0.006 seconds were spent on a total of 13 queries. Zlib compression enabled.