Словото

Слово.бг · Словеса · Галерия · Книжарница

all.BG ФорумиФоруми » Култура и Изкуство » Език и литература

tisss
Tester Independent...
***

Регистриран на: 07.04.2006
Мнения: 5273
От: Пловдив
Re: "Стипчивият плод"
    #1703594 - 09.04.2007 09:05

...А колкото до отказването от собствените деца - спомням си за една майка немюсюлманка от легендите на Максим Горки, която заби нож в сърцето на сина си завоевател, за да го спре да върши повече жестокости...


В повестта "Тарас Булба" на Николай Гогол бащата изрича ключовата фразичка, преди да усмърти сина си: "Аз съм те създал, аз и ще те погубя!" Манталитетът на ливанския журналист в случая не ме интересува; запитах се какво в тия четири сури е кодирано послание до нас, българите.

Благодаря за поздравлението, Believer!("Стипчивият плод") НИКОЙ ОТ НИЩО НЕ МОЖЕ ДА СЕ СКРИЕ (9.)16.06.2003.
Худ, по чието име е назована тая сура от Корана, е също от пейгамберите (пророците на Аллах); народът, от който произлиза Худ, не му повярвал, не приел да се подчини на Аллах, и както многократно става... така заслужиха те проклятие както на Този свят, така също и в Съдния ден. (...) И така народът на Адитите на Худ лиши се от благоволението на Аллах. Това е от единайсетата сура, ает 60.

Изобщо историите, подобни на тая, се сипят непрестанно, за да внушат, че отделният човек или цели племена просто нямат друга алтернатива пред смъртта освен Аллах - Аллах и единствено пак Аллах: тоя е върховният суверен и на Земята, и на Небето, и в тоя живот, и в отвъдното. На човечеството, в прав текст казано, според Корана е отредена ролята на изпълнител на чужда воля, тъй че - съветва ни Корана - прегърнете Монарха Бог като своя живот, стриктно следвайте заповедите Му и повтаряйте денонощно "Благодарим Ти, Господи; Ти си велик! Ти си най-добър! Ти си единствената ни утеха и опора!"

Отношението към Иисус Христос е двузначно; първо - Иисус е само един от пророците, сто и двайсет на брой, подвластен на единственото божество във Вселената, и второ - според Исляма преклонението пред Саможертвата на Иисус не бива да конкурира преклонението пред страховития Бог.

Ако Извънземният разум ни налага тая форма на страхопочитание, питам се: не сме ли само експериментална материя във властта на Сила, която си играе с нас като кукли от глина? Тоя въпрос ми се набива в очи и като чета внимателно подтекста в пророчествата на Ванга.

Ако ми се виждат жестоки тоя род "добрини", това дали не означава, че аз - простосмъртният, един от шестте милиарда простосмъртни на планетата - съм негодник, отредена за унищожение негодна материя, понеже съм се усъмнил в добротата на Негово величество Монарха?

И за да престана да се съмнявам, тоя Бог или трябва да ме унищожи, да ме съсипе, да ме разпилее из Космоса, или просто да ми даде по-солидни доказателства, че наистина е добронамерен, великодушен и човеколюбив...

Моето оспорване не е за да отрека по-висшата степен разумност, а за да ни даде тая Сила по-разбираеми за нас, ограничените нищожни хора, знаци за Своето величие и великолепие. Всеки случай, избиването на цели народи не смятам за най-приемливият аргумент за човеколюбивост.

Ако приема тая "човеколюбивост", която Исляма ми представя като божествена, то тогава, питам: какво пречи да обявим световните водачи като Хитлер и Сталин за преподобни на Аллах или Бога-отец от Вехтия завет?!

Мюсюлманската версия на религията сякаш се е заела да очисти от представата ни за Свръх-разума всяка чертица човешко. Така си обяснявам затаената закана да не приемаме Иисус за Син на Бога-отец, защото лошо ще бъдем наказани от Аллах, по-скоро... от неговите фанатизирани "правоверни".

Взривовете, показните убийства, озлоблението, което е стил на част от мюсюлманския свят, се основават върху страхотна грандомания, обхванала едни човешки същества срещу други човешки същества. Подозирам, че или тия "правоверни" зле разкодират своята Свещена книга, или самата върховна Проповед ни се представя едностранчиво и преиначено с оглед проблемите на арабската общност (и някои други - в Югоизточна и Централна Азия многомилионни групи хора) през последните 1500 години, и особено днес, когато разликата "бедни-богати" е чудовищна.

Във всяка религиозна общност откривам известна доза лицемерие. А не може ли да се видим и оценим едни-други без предубеждението, което всяка религия неизменно внушава към света извън нейното влияние?

Дванайсетата сура се назовава Юсуф и разказва сбито и умозрително познатата от Стария завет библейска притча за Йосиф и неговите злонамерени братя. Лайтмотивът тук е, че добрият човек добрината (и естествено неотразимият Аллах!) го пази.

Е, питам се, защо Ванга точно тия четири сури от Корана препоръчва внимателно да разтълкува журналистът от Ливан. Какво й е нашепвал в оня ден - 2 декември 1981 година в 08,45 часа Извънземният свръх-разум? Като пресявам най-ценното от четирите (ІХ, Х, ХІ и ХІІ) сури от Корана, налага ми се общият съвет-предупреждение: Вие сега започвате локална война, но не се разпалвайте твърде, та да оцелеете наедно с днешните си врагове, с които - ако оживеете - ще сте пак заедно!

Това разчитам като уравновесен, доколкото ми е възможно, тълкувател на тия четири сури от Корана.

* * *

Една от странностите на Корана: ...А и не признава Той децата ви осиновени за ваши собствени деца - сура 33, ает 4. Обръщайте се вие към тях, като ги свързвате с техните собствени бащи. (...) А ако пък не знаете вие кои са бащите техни, тогава приемете ги тях като братя по вяра и като хора, които вие трябва да гледате и за които да се грижите (от ает 5 на тая сура).

Към жените: ...Не ходете непокрити, както са ходели жените по времето на невежеството, а и не излагайте на показ красотите свои... (сура 33, ает 33).

От същата сура ает 41: Хей, вие, които сте повярвали, споменавайте Аллах по-често! За разлика от Корана, третата от Десетте Божи заповеди според Библията е точно противоположна: Не изговаряй напразно името на Господа, твоя Бог!

* * *

Отношението към жените е доста "игривичко"; мюсюлманинът-многоженец (четири съпруги са му позволени според Корана) е съветван да се отнася към всяка от тях като стока за забавление - ако правилно успявам да разбера препоръката. Впрочем, ето го тоя "игрив" текст от сура 33, ает 51: Можеш ти, която пожелаеш от тях, да я оставиш за после, която пожелаеш пък*, да я вземеш при себе си. Не пада грях върху тебе, ако решиш ти отново да вземеш при себе си която пожелаеш от твоите жени, далеко от които досега стоял си ти. По-добре е да правиш ти така, за да бъдат техните очи весели, да не се те огорчават и за да бъдат всички те доволни от това, което им даваш...

Унизителното положение се затвърждава в следващия ает 52: И извън това на тебе вече не ти е позволено да се жениш за други жени, да ги разменяш тях за други жени, дори и много да ти харесва на тебе тяхната красота...

Уж съветите добронамерени, но като да става дума не за жената като равноправно човешко същество, а като за удоволствие единствено на властника и стопанина мъж, който се отнася към своите четири съпруги като господар.

Сура 33, ает 59: ...кажи на своите жени и дъщери, а така също и на жените на вярващите, да намятат те на главите си свои покривала. Това е най-доброто, за да не бъдат те разпознавани и подлагани на оскърбления...

В следващите два аета 60 и 61 се говори, че ако не се откажат от деянията си двуличниците, онези, чиито сърца са обхванати от болестта на колебанието** и които слухове разнасят из града, ще те накараме Ние да се изправиш пред тях... И прокълнати всички до един, да бъдат те хващани*** и убивани, където бъдат заловени.

За човека изобщо Корана твърди, че той, човекът, е недостатъчно праведен и доста глупав - сура 33, ает 72.

Откривам в сура 34, ает 5 пряко послание до самия мене - каква чест! - А онези, които се трудят като че ли надпреварвайки се, да оборят Нашите слова-аети, очаква ги тях най-позорно и мъчително наказание.

* * *

Строго погледнато, тия текстове трудно издържат сериозен критически анализ. Това дотук ми изглежда на места като брътвеж на болен мозък, който смесва високия стил на философската сентенция, усвоен от Библията, и съвсем наивистични делнични - и смехотворни, ако не са страшни! - съвети как мъжът да се отнася към жените.

Тъжно ми е да го изрека, но тоя текст издава манталитета на наистина твърде отдалечен от праведността и мъдростта човек, народ, конгломерат от племена, обединени от една религия (вж. по-горе ает 72 от сура 33!).

Следва


tisss
____________________________
* Очевидно: да я желае в същия миг...

** Колебание дали да се покрият изцяло или не...

*** Очевидно се отнася до мъжа и непокритата му с фередже жена... Бел.м., tisss.


--------------------
Истината има спокойно сърце. (Уилям Шекспир, 1564-1616)

Екстри: Изпечатай мнението   Напомни ми!     Уведоми модератора

Тема Автор Публикувано
* Въведение ІІІ tisss 16.12.2006 08:04
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   16.12.2006 23:22
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   17.12.2006 18:46
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   18.12.2006 07:32
. * * Re: Въведение ІІІ pagane   18.12.2006 09:42
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   18.12.2006 23:35
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   19.12.2006 20:37
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   20.12.2006 07:53
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   21.12.2006 09:48
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   22.12.2006 02:44
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   22.12.2006 18:46
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   23.12.2006 18:32
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   24.12.2006 06:29
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   26.12.2006 08:48
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   27.12.2006 09:14
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   28.12.2006 09:36
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   29.12.2006 07:43
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   30.12.2006 06:03
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   31.12.2006 04:44
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   01.01.2007 06:25
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   02.01.2007 02:00
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   03.01.2007 07:10
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   04.01.2007 08:22
. * * Re: Въведение ІІІ Светозар*   04.01.2007 16:38
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   04.01.2007 18:48
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   05.01.2007 09:45
. * * Re: Въведение ІІІ C'est la vie   05.01.2007 10:30
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   06.01.2007 07:30
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   07.01.2007 07:53
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   08.01.2007 05:18
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   09.01.2007 00:50
. * * Re: Въведение ІІІ EIРHNH   10.01.2007 03:36
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   10.01.2007 07:00
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   11.01.2007 07:00
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   12.01.2007 06:30
. * * Re: Въведение ІІІ Архг.Гримаил   12.01.2007 22:57
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   13.01.2007 06:14
. * * Re: Въведение ІІІ Архг.Гримаил   13.01.2007 23:17
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   14.01.2007 04:48
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   14.01.2007 07:45
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   15.01.2007 05:31
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   16.01.2007 04:25
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   17.01.2007 04:46
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   18.01.2007 07:55
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   18.01.2007 22:31
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   19.01.2007 06:35
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   20.01.2007 05:23
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   21.01.2007 01:38
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   21.01.2007 07:11
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   23.01.2007 02:23
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   23.01.2007 18:02
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   25.01.2007 04:44
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   25.01.2007 16:29
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   26.01.2007 06:40
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   27.01.2007 12:01
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   27.01.2007 16:30
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   29.01.2007 07:35
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   30.01.2007 08:25
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   31.01.2007 06:37
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   01.02.2007 07:25
. * * Re: Въведение ІІІ C'est la vie   01.02.2007 09:33
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   01.02.2007 18:03
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   02.02.2007 08:29
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   03.02.2007 06:27
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   04.02.2007 06:48
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   05.02.2007 03:40
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   05.02.2007 20:08
. * * Re: Въведение ІІІ *DELETED* tisss   07.02.2007 05:35
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   07.02.2007 11:44
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   08.02.2007 07:34
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   09.02.2007 12:02
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   10.02.2007 05:08
. * * Re: Въведение ІІІ Believer   10.02.2007 09:15
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   11.02.2007 04:21
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   12.02.2007 05:35
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   13.02.2007 04:58
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   14.02.2007 05:05
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   15.02.2007 06:23
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   16.02.2007 04:28
. * * Re: Въведение ІІІ Believer   16.02.2007 08:53
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   17.02.2007 05:45
. * * Re: Въведение ІІІ AngelPotter   17.02.2007 14:19
. * * Re: Въведение ІІІ pagane   17.02.2007 19:53
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   18.02.2007 08:25
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   19.02.2007 07:21
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   20.02.2007 05:57
. * * Re: Въведение ІІІ AngelPotter   20.02.2007 06:28
. * * Re: Въведение ІІІ Believer   20.02.2007 16:47
. * * Re: Въведение ІІІ AngelPotter   21.02.2007 21:01
. * * Re: Въведение ІІІ Believer   21.02.2007 21:54
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   21.02.2007 06:08
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   22.02.2007 05:02
. * * Re: Въведение ІІІ zombie   22.02.2007 20:56
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   23.02.2007 05:54
. * * Re: Въведение ІІІ Believer   23.02.2007 09:02
. * * За испанските галеони zombie   23.02.2007 18:23
. * * Re: За испанските галеони tisss   23.02.2007 19:05
. * * Re: За испанските галеони tisss   24.02.2007 04:11
. * * Re: За испанските галеони tisss   24.02.2007 23:30
. * * Re: За испанските галеони tisss   26.02.2007 04:43
. * * Re: За испанските галеони агаве   24.02.2007 11:11
. * * Re: За испанските галеони zombie   26.02.2007 19:57
. * * Re: За испанските галеони tisss   26.02.2007 22:11
. * * Re: За испанските галеони tisss   27.02.2007 07:41
. * * Re: За испанските галеони Светозар*   27.02.2007 08:30
. * * Re: За испанските галеони tisss   27.02.2007 19:40
. * * Re: Ортодоксията против останалите религии? Believer   27.02.2007 19:58
. * * Re: Ортодоксията против останалите религии? Светозар*   27.02.2007 20:47
. * * Re: За испанските галеони tisss   28.02.2007 21:32
. * * Re: За испанските галеони tisss   01.03.2007 20:26
. * * Re: За испанските галеони tisss   03.03.2007 05:04
. * * Re: За испанските галеони Shureя!   03.03.2007 07:34
. * * Re: За испанските галеони tisss   03.03.2007 07:57
. * * Re: "Нищо случайно" tisss   04.03.2007 08:51
. * * Re: "Нищо случайно" tisss   05.03.2007 03:36
. * * Re: "Нищо случайно" tisss   05.03.2007 14:06
. * * Re: "Нищо случайно" tisss   06.03.2007 15:17
. * * Re: "Нищо случайно" tisss   07.03.2007 16:30
. * * Re: "Нищо случайно" tisss   09.03.2007 06:02
. * * Re: "Нищо случайно" tisss   09.03.2007 16:24
. * * Re: "Нищо случайно" Believer   09.03.2007 20:49
. * * Re: "Нищо случайно" tisss   10.03.2007 02:00
. * * Re: "Нищо случайно" tisss   11.03.2007 03:26
. * * Re: "Нищо случайно" tisss   12.03.2007 01:06
. * * Re: "Нищо случайно" tisss   12.03.2007 15:06
. * * Re: "Нищо случайно" tisss   13.03.2007 17:22
. * * Re: "Нищо случайно" tisss   15.03.2007 05:01
. * * Re: "Нищо случайно" tisss   16.03.2007 17:41
. * * Re: "Нищо случайно" tisss   21.03.2007 04:09
. * * Re: "Нищо случайно" tisss   22.03.2007 12:15
. * * Re: "Нищо случайно" tisss   24.03.2007 05:55
. * * "Стипчивият плод" tisss   25.03.2007 06:45
. * * Re: "Стипчивият плод" tisss   28.03.2007 00:35
. * * Re: "Стипчивият плод" tisss   29.03.2007 13:43
. * * Re: "Стипчивият плод" tisss   30.03.2007 16:26
. * * Re: "Стипчивият плод" tisss   31.03.2007 04:13
. * * Re: "Стипчивият плод" tisss   06.04.2007 05:05
. * * Re: "Стипчивият плод" tisss   07.04.2007 07:37
. * * Re: "Стипчивият плод" tisss   08.04.2007 07:06
. * * Re: "Стипчивият плод" Believer   08.04.2007 22:00
. * * Re: "Стипчивият плод" tisss   09.04.2007 09:05
. * * Re: "Стипчивият плод" tisss   10.04.2007 05:01
. * * Re: "Стипчивият плод" tisss   11.04.2007 04:00
. * * Re: "Стипчивият плод" Believer   11.04.2007 21:29
. * * Re: "Стипчивият плод" tisss   11.04.2007 22:22
. * * Re: "Стипчивият плод" Светозар*   12.04.2007 10:44
. * * Re: "Стипчивият плод" tisss   13.04.2007 04:25
. * * Re: "Стипчивият плод" tisss   14.04.2007 05:01
. * * Re: "Стипчивият плод" tisss   15.04.2007 04:03
. * * Re: "Стипчивият плод" tisss   15.04.2007 06:57
. * * Re: "Стипчивият плод" tisss   16.04.2007 06:43
. * * Re: "Стипчивият плод" tisss   17.04.2007 02:11
. * * Re: "Стипчивият плод" tisss   18.04.2007 04:23
. * * Re: "Стипчивият плод" tisss   19.04.2007 06:06
. * * Re: "Стипчивият плод" tisss   24.04.2007 05:47
. * * Re: "Стипчивият плод" tisss   25.04.2007 05:39
. * * Re: "Стипчивият плод" tisss   26.04.2007 01:17
. * * Re: "Стипчивият плод" tisss   27.04.2007 05:25
. * * Re: "Стипчивият плод" tisss   28.04.2007 06:10
. * * Re: "Стипчивият плод" tisss   28.04.2007 08:28
. * * Re: "Стипчивият плод" tisss   29.04.2007 03:43
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   30.04.2007 04:51
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   01.05.2007 05:04
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   02.05.2007 05:10
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   03.05.2007 03:41
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   04.05.2007 06:31
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   05.05.2007 05:11
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   06.05.2007 08:14
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   07.05.2007 13:12
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   08.05.2007 04:49
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   09.05.2007 05:12
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   10.05.2007 05:33
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   11.05.2007 05:01
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   12.05.2007 07:06
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   13.05.2007 01:59
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   14.05.2007 07:35
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   15.05.2007 04:47
. * * Re: Въведение ІІІ malampay   15.05.2007 12:59
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   16.05.2007 04:00
. * * Re: Въведение ІІІ malampay   16.05.2007 11:53
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   16.05.2007 19:12
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   17.05.2007 05:11
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   18.05.2007 03:44
. * * Re: Въведение ІІІ Светозар*   18.05.2007 08:25
. * * Re: Въведение ІІІ malampay   23.05.2007 14:10
. * * Re: Въведение ІІІ Мечо Коколино   23.05.2007 22:19
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   24.05.2007 05:02
. * * Re: Въведение ІІІ malampay   24.05.2007 11:56
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   24.05.2007 17:44
. * * Re: Въведение ІІІ malampay   24.05.2007 23:27
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   24.05.2007 23:47
. * * Re: Въведение ІІІ malampay   25.05.2007 11:40
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   25.05.2007 12:30
. * * Re: Въведение ІІІ Believer   25.05.2007 22:59
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   26.05.2007 01:17
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   27.05.2007 02:01
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   28.05.2007 05:24
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   19.05.2007 05:28
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   20.05.2007 04:54
. * * Re: Въведение ІІІ Светозар*   20.05.2007 08:27
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   21.05.2007 04:35
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   23.05.2007 04:13
. * * Re: Въведение ІІІ malampay   24.05.2007 19:42
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   24.05.2007 20:29
. * * Re: Въведение ІІІ Мечо Коколино   24.05.2007 21:08
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   25.05.2007 11:34
. * * Re: Въведение ІІІ Мечо Коколино   18.05.2007 16:57
. * * Re: Въведение ІІІ Мечо Коколино   18.05.2007 18:12
. * * Re: Въведение ІІІ Светозар*   24.05.2007 08:24
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   24.05.2007 09:09
. * * Re: Въведение ІІІ Мечо Коколино   24.05.2007 10:41
. * * Re: Въведение ІІІ AngelPotter   18.02.2007 15:05
. * * Re: Въведение ІІІ Простак   18.02.2007 15:17
. * * Re: Въведение ІІІ AngelPotter   18.02.2007 18:23
. * * Re: Въведение ІІІ daik   09.04.2007 08:49
. * * Re: Въведение ІІІ fred   12.04.2007 09:08

Допълнителна информация
0 регистрирани и 4 анонимни потребители в момента разглеждат този форум.

Модератор:  nousha Възможности в този форум:
Не можете да добавяте нови теми
Не можете да отговаряте на мненията
HTML - забранен
Псевдо-HTML - разрешен

Рейтинг: ***
Брой показвания: 49662

Мнението ти за темата:

Прехвърли се вALL.BG не носи отговорност за съдържанието на мненията, публикувани във форумите.

НАЧАЛОРЕКЛАМАВРЪЗКА С НАСКОНТАКТИЗА НАС

©1999-2015 ALL.BG Всички права запазени!

Generated in 0.099 seconds in which 0.037 seconds were spent on a total of 13 queries. Zlib compression enabled.