Словото

Слово.бг · Словеса · Галерия · Книжарница

all.BG ФорумиФоруми » Култура и Изкуство » Език и литература

tisss
Tester Independent...
***

Регистриран на: 07.04.2006
Мнения: 5273
От: Пловдив
Re: "Стипчивият плод"
    #1705762 - 11.04.2007 04:00

("Стипчивият плод") НИКОЙ ОТ НИЩО НЕ МОЖЕ ДА СЕ СКРИЕ (11.)


Продължение от 14.06.А може би мислят си те, че не чуваме Ние тайните техни и разговорите им скрити? Напротив, чуваме ги Ние и всичко си записват вестителите Наши - сура 43, ает 80. Чудесен образ на тайната полиция, на самоотвержените доносници от всички епохи! Слухтенето зад вратата, надзъртането през ключалката, ровенето в леглото и из мръсното бельо - това ли са знаците за Духовна мощ?!

А наистина на място сигурно и безопасно ще се намират онези, които се боят от Аллах. Сред градини покрай извори ще бъдат те. Седнали един срещу друг, в коприна и блестящ атлаз облечени ще бъдат те. А освен това ше ги оженим Ние тях за девойки (хури) с големи очи. И в пълна безопасност ще могат да пожелаят там те всеки плод - сура 44, аети 51-55 включително.

С големите си очи - те именно за това са им големи очите! - девойките хури ще съзерцават своите праведни мъже как достолепно си приказват с други праведници. А разговорът е твърде съдържателен: колко добре сме си ние и как лошо се мъчат неповярвалите в Аллах долу, в огнената жарава под лъчезарния ни взор, услаждайки със стенанията на мъченици допълнително сладката дрямка на райска леност.

Геноцидът над неверниците българи през обширни периоди от османското владичество на Балканите след 1396 година, а в периода 1910-18 година и геноцидът над неверниците арменци се обяснява в Корана като върховна длъжност към Аллах, който с думите на пророка Мохамед казва: Наистина погубвахме Ние и страните около вас. И повторно разяснихме им Ние Нашите Слова-аети, че дано се върнат те в Правия път - сура 46, ает 27.

В сура 47, озаглавена Мохаммед, ает 4: Когато там срещнете се вие с такива, които отричат Аллах, режете им главите. След като изколите вие достатъчно от тях и ги уплашите, тогава завързвайте вие възлите здраво... "Завързвайте възлите здраво" ще рече: ловете ги за вярата на Исляма, да си тургат по една чалма или фередже (за жена), па ги подкарвайте към джамията да се молят, да шепнат молитви с постоянния рефрен "Велик е Аллах!"

Не зная дали има друга религия, по-откровена в манипулациите си от Исляма. И не призовавайте към мир тогава, когато силни сте вие. Аллах е с вас - суря 47, ает 35. Ето върху що се гради мирът днес!

Ако устроените върху ислямския фундаментализъм държави владеят достатъчно мощно оръжие за изтребление, та да диктуват правилата си от позиция на военната мощ, дали няма да гърми над главите ни в буквалния смисъл викът, излетял от страниците на Корана: И не призовавайте към мир, когато силните сте вие. Аллах е с вас???

Сура 48, ает 29: Пратеник на Аллах е Мохаммед. А онези, които са заедно с него, сурови са те спрямо неверниците, но милостиви са един към друг...


И по-нататък, в сура 50, аети 16-19 включително: ...Сътворихме Ние човека и знаем това, което му нашепва неговата душа, защото по-близки сме Ние на него, отколкото собствената му кожа. Защото има два записващи Ангела, които седят отляво и отдясно на него. Не изрича човек дори и една дума, без да се намира до него Ангел, който го наблюдава и записва онова, което той казва. Но наистина ще настъпи някой ден опиянението на смъртта и казано ще му бъде на него: "Ето това е то онова, от което отдавна искаш ти да избягаш".

Тексът е тъй красноречив сам по себе си, че коментар, мисля, е излишен. Казано е в прав текст, няма тук какво да се умува и тълкува.

* * *

И пак за мюсюлманския рай: Полегнали върху подредени един до друг столове меки. И още, ще ги оженим тука Ние тях за девойки с големи черни очи - сура 52, ает 20; и малко по-нататък, в ает 24, следва плътска екзотика сред кефовете на рая: Изправени наоколо служат им на тях юноши млади, които сияят като бисери, прикрити сред своя седеф...

От същата сура, аети 29-30: ...Не си ти нито предсказател, нито пък луд. А може би казват те: "Поет е Мохаммед, нека да изчакаме ние да промени времето неговата съдба". Сянка на съмнение се прокрадва у колебаещите се дали да влязат в лоното на Исляма. Напразно се надяват те; за съмнение тук няма място: върховният Суверен строго наказва неверниците, тъй че налице е старата максима: Който не е с нас, е против нас и е обречен на унижения.

Сура 53, ает 24 обаче ми се нрави, звучи здравословно и отрезвяващо: А нима трябва да се дава на човека всяко нещо, което той пожелае?

* * *

Сура 54, аети 7 и 8 - Като ято скакалци, разпръснали се навсякъде, ще излязат от гробовете си с наведени очи. И ще се устремят към Този, който ги призовава. И ще кажат тогава неверниците: "Това е много тежък Ден" Това е картината на Съдния ден - покъртителна и поетична картина, все едно взета от частта "Ад" из великата "Божествена комедия" на Данте Алигиери (1265-1321).

И пак страхотии, характерни за тая Велика книга на мюсюлманската милиардна общност от вярващи; ето каква препоръка откривам в сура 56, аети 58-60: Кажете тогава какво е семето, което изливате вие? Вие ли го създавате него или Създатели негови сме Ние? Ние решаваме за смъртта между вас. И не сме Ние от онези, на които ще може някой да попречи. Което ще рече, че от момента на зачеването, преди тоя момент дори всеки от нас е проектиран не от мъж и жена, а от Суверена на вселената - върховният, единствен, страховит и безкрайно великодушен и добродетелен Аллах.

Какво пък! - и това е начин да се усетим божествени ние, простосмъртните, стига да не ни настройват тия текстове срещу други общности от простосмъртни, само защото изповядвали друга религия...

Следват поетичните и мъдри послания от сура 57, аети 20, 22, 23... Ето ги, както следва: 20. Знайте, че животът на Този свят не е нищо друго освен игра и забава, украшение и желание да се похвалите помежду си и да имате повече имане и деца. Раззеленява се той най-напред подобно житен стрък, който избуява от дъжда и радва душата на сеяча, но после изсъхва и виждаш го ти него съвсем пожълтял, докато превърне се накрая в ситна плява. (...) 22. Няма нито една беда, която случила се е на Земята и връхлетяла ви е вас, да не е тя записана в Книга, преди още да сме направили Ние да се сбъдне тя. (...) 23. Затова не бива да се опечалявате вие заради онова, което сте загубили, и не бива да се радвате на благата, с които дарява ви Аллах. Не обича Аллах онези, които възгордяват се и харесват само себе си.

* * *

Има и смешни работи, дето извират от подтекста, както е в сура 58, озаглавена Препирнята, където една жена се оплаква на Аллах, че мъжът й отказвал да легне да я люби, понеже - оправдавал се хитрецът - виждал в нея не любима, а майка си. Та се налага Аллах, който несъмнено вижда и чува всичко, да се заеме с недостойния съпруг, който изобретил тоз начин да се куртулиса от досадната, опротивяла му вече женска плът (конкретно за тая жена единствено очевидно се почувствал тъй). И страховитият Аллах плаши откъм облаците и изобщо - откъм небесата, грешника с наказание, като му и предписва какви жертви да понесе, преди да си легне при своята незадоволена съпруга, че да я ощастливи...

Онези, които поискали са да се разведат с жените си, като обявят ги те за свои майки, но после отказали са се от думите си, ще трябва да... - сура 58, ает 3.

В предишния ает 57 на тая сура Аллах строго дръпва юздите: Не са ваши майки жените ви, които някои от вас обявили са като свои майки. Техни майки са само жените, които родили са ги тях. Така те без съмнение изричат непристойни лъжливи слова (...) Осведомен е Аллах за онова, което вие вършите.

Да плачеш ли или да се смееш. Аз лично плаках от смях... Върховният бог е призоваван и за таквиз деликатни моменти в човешката природа, когато мъжът изгубва сексуално влечение към жена си и се чуди как по-безболезнено да й отвори очите, че я уважава, обаче не желае да легне с нея. И нещастницата какво... обръща очи към небесата.

По Тодор Живково време тъй партийните секретари на завода или кварталната организация имаха адет да привикват, да смъмрят, да върнат издрапалия извън семейната клетка грешник на другарката съпруга съответно смирен, покаял се, обновен в правата вяра на съпружеските обязаности.

Лесно е на думи, лесно, като го гледаш отстрани; обаче не само партийните секретари... и Аллах среща трудности при таз деликатна операция относно семейните драми. Ето какво признание на един от пейгамберите** пред Аллах съдържа сура 71, ает 7: Колкото пъти призовавах ги аз тях* да дойдат, за да опростиш Ти греховете им, толкова пъти запушваха си те ушите, загръщаха се в дрехите си, упорито тъпчеха на едно място и все повече се възгордяваха.

Смях, веселие ме облъхва, като чета подобни пасажи от тая Книга - странна, противоречиво представяща се пред съвременния непредубеден читател, какъвто си въобразявам, че съм.

Следва


tisss
_______________________
* Има предвид съгрешилите...

** Може би и те като партийни секретари възприемани в някои среди на таз религиозна общност. Бел.м., tisss.


--------------------
Истината има спокойно сърце. (Уилям Шекспир, 1564-1616)

Екстри: Изпечатай мнението   Напомни ми!     Уведоми модератора

Тема Автор Публикувано
* Въведение ІІІ tisss 16.12.2006 08:04
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   16.12.2006 23:22
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   17.12.2006 18:46
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   18.12.2006 07:32
. * * Re: Въведение ІІІ pagane   18.12.2006 09:42
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   18.12.2006 23:35
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   19.12.2006 20:37
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   20.12.2006 07:53
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   21.12.2006 09:48
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   22.12.2006 02:44
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   22.12.2006 18:46
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   23.12.2006 18:32
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   24.12.2006 06:29
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   26.12.2006 08:48
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   27.12.2006 09:14
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   28.12.2006 09:36
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   29.12.2006 07:43
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   30.12.2006 06:03
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   31.12.2006 04:44
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   01.01.2007 06:25
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   02.01.2007 02:00
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   03.01.2007 07:10
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   04.01.2007 08:22
. * * Re: Въведение ІІІ Светозар*   04.01.2007 16:38
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   04.01.2007 18:48
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   05.01.2007 09:45
. * * Re: Въведение ІІІ C'est la vie   05.01.2007 10:30
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   06.01.2007 07:30
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   07.01.2007 07:53
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   08.01.2007 05:18
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   09.01.2007 00:50
. * * Re: Въведение ІІІ EIРHNH   10.01.2007 03:36
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   10.01.2007 07:00
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   11.01.2007 07:00
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   12.01.2007 06:30
. * * Re: Въведение ІІІ Архг.Гримаил   12.01.2007 22:57
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   13.01.2007 06:14
. * * Re: Въведение ІІІ Архг.Гримаил   13.01.2007 23:17
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   14.01.2007 04:48
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   14.01.2007 07:45
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   15.01.2007 05:31
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   16.01.2007 04:25
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   17.01.2007 04:46
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   18.01.2007 07:55
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   18.01.2007 22:31
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   19.01.2007 06:35
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   20.01.2007 05:23
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   21.01.2007 01:38
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   21.01.2007 07:11
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   23.01.2007 02:23
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   23.01.2007 18:02
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   25.01.2007 04:44
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   25.01.2007 16:29
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   26.01.2007 06:40
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   27.01.2007 12:01
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   27.01.2007 16:30
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   29.01.2007 07:35
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   30.01.2007 08:25
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   31.01.2007 06:37
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   01.02.2007 07:25
. * * Re: Въведение ІІІ C'est la vie   01.02.2007 09:33
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   01.02.2007 18:03
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   02.02.2007 08:29
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   03.02.2007 06:27
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   04.02.2007 06:48
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   05.02.2007 03:40
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   05.02.2007 20:08
. * * Re: Въведение ІІІ *DELETED* tisss   07.02.2007 05:35
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   07.02.2007 11:44
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   08.02.2007 07:34
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   09.02.2007 12:02
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   10.02.2007 05:08
. * * Re: Въведение ІІІ Believer   10.02.2007 09:15
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   11.02.2007 04:21
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   12.02.2007 05:35
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   13.02.2007 04:58
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   14.02.2007 05:05
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   15.02.2007 06:23
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   16.02.2007 04:28
. * * Re: Въведение ІІІ Believer   16.02.2007 08:53
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   17.02.2007 05:45
. * * Re: Въведение ІІІ AngelPotter   17.02.2007 14:19
. * * Re: Въведение ІІІ pagane   17.02.2007 19:53
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   18.02.2007 08:25
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   19.02.2007 07:21
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   20.02.2007 05:57
. * * Re: Въведение ІІІ AngelPotter   20.02.2007 06:28
. * * Re: Въведение ІІІ Believer   20.02.2007 16:47
. * * Re: Въведение ІІІ AngelPotter   21.02.2007 21:01
. * * Re: Въведение ІІІ Believer   21.02.2007 21:54
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   21.02.2007 06:08
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   22.02.2007 05:02
. * * Re: Въведение ІІІ zombie   22.02.2007 20:56
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   23.02.2007 05:54
. * * Re: Въведение ІІІ Believer   23.02.2007 09:02
. * * За испанските галеони zombie   23.02.2007 18:23
. * * Re: За испанските галеони tisss   23.02.2007 19:05
. * * Re: За испанските галеони tisss   24.02.2007 04:11
. * * Re: За испанските галеони tisss   24.02.2007 23:30
. * * Re: За испанските галеони tisss   26.02.2007 04:43
. * * Re: За испанските галеони агаве   24.02.2007 11:11
. * * Re: За испанските галеони zombie   26.02.2007 19:57
. * * Re: За испанските галеони tisss   26.02.2007 22:11
. * * Re: За испанските галеони tisss   27.02.2007 07:41
. * * Re: За испанските галеони Светозар*   27.02.2007 08:30
. * * Re: За испанските галеони tisss   27.02.2007 19:40
. * * Re: Ортодоксията против останалите религии? Believer   27.02.2007 19:58
. * * Re: Ортодоксията против останалите религии? Светозар*   27.02.2007 20:47
. * * Re: За испанските галеони tisss   28.02.2007 21:32
. * * Re: За испанските галеони tisss   01.03.2007 20:26
. * * Re: За испанските галеони tisss   03.03.2007 05:04
. * * Re: За испанските галеони Shureя!   03.03.2007 07:34
. * * Re: За испанските галеони tisss   03.03.2007 07:57
. * * Re: "Нищо случайно" tisss   04.03.2007 08:51
. * * Re: "Нищо случайно" tisss   05.03.2007 03:36
. * * Re: "Нищо случайно" tisss   05.03.2007 14:06
. * * Re: "Нищо случайно" tisss   06.03.2007 15:17
. * * Re: "Нищо случайно" tisss   07.03.2007 16:30
. * * Re: "Нищо случайно" tisss   09.03.2007 06:02
. * * Re: "Нищо случайно" tisss   09.03.2007 16:24
. * * Re: "Нищо случайно" Believer   09.03.2007 20:49
. * * Re: "Нищо случайно" tisss   10.03.2007 02:00
. * * Re: "Нищо случайно" tisss   11.03.2007 03:26
. * * Re: "Нищо случайно" tisss   12.03.2007 01:06
. * * Re: "Нищо случайно" tisss   12.03.2007 15:06
. * * Re: "Нищо случайно" tisss   13.03.2007 17:22
. * * Re: "Нищо случайно" tisss   15.03.2007 05:01
. * * Re: "Нищо случайно" tisss   16.03.2007 17:41
. * * Re: "Нищо случайно" tisss   21.03.2007 04:09
. * * Re: "Нищо случайно" tisss   22.03.2007 12:15
. * * Re: "Нищо случайно" tisss   24.03.2007 05:55
. * * "Стипчивият плод" tisss   25.03.2007 06:45
. * * Re: "Стипчивият плод" tisss   28.03.2007 00:35
. * * Re: "Стипчивият плод" tisss   29.03.2007 13:43
. * * Re: "Стипчивият плод" tisss   30.03.2007 16:26
. * * Re: "Стипчивият плод" tisss   31.03.2007 04:13
. * * Re: "Стипчивият плод" tisss   06.04.2007 05:05
. * * Re: "Стипчивият плод" tisss   07.04.2007 07:37
. * * Re: "Стипчивият плод" tisss   08.04.2007 07:06
. * * Re: "Стипчивият плод" Believer   08.04.2007 22:00
. * * Re: "Стипчивият плод" tisss   09.04.2007 09:05
. * * Re: "Стипчивият плод" tisss   10.04.2007 05:01
. * * Re: "Стипчивият плод" tisss   11.04.2007 04:00
. * * Re: "Стипчивият плод" Believer   11.04.2007 21:29
. * * Re: "Стипчивият плод" tisss   11.04.2007 22:22
. * * Re: "Стипчивият плод" Светозар*   12.04.2007 10:44
. * * Re: "Стипчивият плод" tisss   13.04.2007 04:25
. * * Re: "Стипчивият плод" tisss   14.04.2007 05:01
. * * Re: "Стипчивият плод" tisss   15.04.2007 04:03
. * * Re: "Стипчивият плод" tisss   15.04.2007 06:57
. * * Re: "Стипчивият плод" tisss   16.04.2007 06:43
. * * Re: "Стипчивият плод" tisss   17.04.2007 02:11
. * * Re: "Стипчивият плод" tisss   18.04.2007 04:23
. * * Re: "Стипчивият плод" tisss   19.04.2007 06:06
. * * Re: "Стипчивият плод" tisss   24.04.2007 05:47
. * * Re: "Стипчивият плод" tisss   25.04.2007 05:39
. * * Re: "Стипчивият плод" tisss   26.04.2007 01:17
. * * Re: "Стипчивият плод" tisss   27.04.2007 05:25
. * * Re: "Стипчивият плод" tisss   28.04.2007 06:10
. * * Re: "Стипчивият плод" tisss   28.04.2007 08:28
. * * Re: "Стипчивият плод" tisss   29.04.2007 03:43
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   30.04.2007 04:51
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   01.05.2007 05:04
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   02.05.2007 05:10
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   03.05.2007 03:41
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   04.05.2007 06:31
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   05.05.2007 05:11
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   06.05.2007 08:14
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   07.05.2007 13:12
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   08.05.2007 04:49
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   09.05.2007 05:12
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   10.05.2007 05:33
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   11.05.2007 05:01
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   12.05.2007 07:06
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   13.05.2007 01:59
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   14.05.2007 07:35
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   15.05.2007 04:47
. * * Re: Въведение ІІІ malampay   15.05.2007 12:59
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   16.05.2007 04:00
. * * Re: Въведение ІІІ malampay   16.05.2007 11:53
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   16.05.2007 19:12
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   17.05.2007 05:11
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   18.05.2007 03:44
. * * Re: Въведение ІІІ Светозар*   18.05.2007 08:25
. * * Re: Въведение ІІІ malampay   23.05.2007 14:10
. * * Re: Въведение ІІІ Мечо Коколино   23.05.2007 22:19
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   24.05.2007 05:02
. * * Re: Въведение ІІІ malampay   24.05.2007 11:56
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   24.05.2007 17:44
. * * Re: Въведение ІІІ malampay   24.05.2007 23:27
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   24.05.2007 23:47
. * * Re: Въведение ІІІ malampay   25.05.2007 11:40
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   25.05.2007 12:30
. * * Re: Въведение ІІІ Believer   25.05.2007 22:59
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   26.05.2007 01:17
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   27.05.2007 02:01
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   28.05.2007 05:24
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   19.05.2007 05:28
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   20.05.2007 04:54
. * * Re: Въведение ІІІ Светозар*   20.05.2007 08:27
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   21.05.2007 04:35
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   23.05.2007 04:13
. * * Re: Въведение ІІІ malampay   24.05.2007 19:42
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   24.05.2007 20:29
. * * Re: Въведение ІІІ Мечо Коколино   24.05.2007 21:08
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   25.05.2007 11:34
. * * Re: Въведение ІІІ Мечо Коколино   18.05.2007 16:57
. * * Re: Въведение ІІІ Мечо Коколино   18.05.2007 18:12
. * * Re: Въведение ІІІ Светозар*   24.05.2007 08:24
. * * Re: Въведение ІІІ tisss   24.05.2007 09:09
. * * Re: Въведение ІІІ Мечо Коколино   24.05.2007 10:41
. * * Re: Въведение ІІІ AngelPotter   18.02.2007 15:05
. * * Re: Въведение ІІІ Простак   18.02.2007 15:17
. * * Re: Въведение ІІІ AngelPotter   18.02.2007 18:23
. * * Re: Въведение ІІІ daik   09.04.2007 08:49
. * * Re: Въведение ІІІ fred   12.04.2007 09:08

Допълнителна информация
0 регистрирани и 4 анонимни потребители в момента разглеждат този форум.

Модератор:  nousha Възможности в този форум:
Не можете да добавяте нови теми
Не можете да отговаряте на мненията
HTML - забранен
Псевдо-HTML - разрешен

Рейтинг: ***
Брой показвания: 50095

Мнението ти за темата:

Прехвърли се вALL.BG не носи отговорност за съдържанието на мненията, публикувани във форумите.

НАЧАЛОРЕКЛАМАВРЪЗКА С НАСКОНТАКТИЗА НАС

©1999-2015 ALL.BG Всички права запазени!

Generated in 0.029 seconds in which 0.002 seconds were spent on a total of 13 queries. Zlib compression enabled.