ALL.BG форуми
ALL.BG поща форуми чат стая обяви картички


Форуми » Политика » Македония

savata71
индустриален отпадък
**

Регистриран на: 09.12.2009
Мнения: 785
От: София
Re: Интересно, за Македония и днешните македонци
    #2602084 - 03.04.2010 22:40

Цитат:

Цитат:Бугарите ликвидирале 103 Поречани во еден ден


Бугарската војска во Порече организирала казнени експедиции кои вршеле ликвидации

http://www.utrinski.com.mk/?ItemID=A5EBE5578D1B094E97CF15E5B20BCF72

Список на Македонци од Поречието (по села) ликвидирани на Бадник 1916 год. од страна на Бугарите кои потоа најголемиот дел ги фрлаат во еден ископ на “Дервишка Нива”.

Од списокот лесно може да се увиде дека овој бугарски колеж некои села речиси ќе ги збрише од лицето на земјата.

с. Белица :

1. Трајко Тримчески – кмет на селото
2. Раде Михајлоски – Претседател на селскиот одбор
3. Анаќија Тркалески – виден човек од селото,
4. Тренко Велкоски – виден човек од селото,
5. Алексо Велкоски.

с. Бенче :

1. Грујо Димитриески – учител,
2. Темо Цанески,
3. Драгомир Манески,
4. Јован Манески и
5. Кочо Богатиноски.

с. Битово :

1. Спасе (?) – учител,
2. Неофит Манески,
3. Илија Змејкоски и
4. Јордан Стојаноски.

с. Брезница :

1. Ристо Стојаноски.

с. Близнаково :

1. Димче Котески

с. Брест :

1. Јован Ѓуроски,
2. Марко Крстески.

с. Волче :

1. Бошко Митрески – војвода,
2. Михајло Јованоски,
3. Радивој Миланоски,
4. Раде Атески,
5. Цветан Филипоски,
6. Јордан Стојаноски и
7. Павле Митрески.

с. Грешница :

1. Трајан Стојкоски – угледен политичар
2. Стојан Спасески,
3. Стојан Стојаноски и
4. Богатин Смаќоски.

с. Горно Ботушје :

1. Злате Златески,
2. Неделко Срезоски,
3. Тренко Златески,
4. Војче Тренески и
5. Наумче Василески.

с. Горно Крушје :

1. Атанас Дамчески – кмет на селото,
2. Спирко Состоски – учител,
3. Мате Симоноски – поранешен кмет на селото,
4. Анѓеле Ѓорѓиески – стар селски коџобашија,
5. Герасим Пејоски и
6. Арсо Стефаноски.

с. Горно Манастирец :

1. Милорад Стојкоски.

с. Долно Ботушје :

1. Ристе Србиноски,
2. Глигор Новески и
3. Дане Маркоски.

с. Долно Манастирец :

1. Нове Цветаноски – учител,
2. Радомир Стојкоски – познат политичар,
3. Илија Бојаноски – угледен политичар,
4. Максим Стојкоски,
5. Живко Гинески,
6. Стојко Вртаноски,
7. Вукашин Пралески и
8. Здравко Видески.

с. Долно Крушје :

1. Андон Велјаноски – кмет на селото,
2. Станко Арлампиоски – селски коџобашија,
3. Мицко Михајлоски – поранешен кмет.

с. Заград :

1. Китан Илиоски и
2. Костадин Симоноски.

с. Здуње :

1. Стеван Ѓорѓиоски,
2. Перо Цветаноски,
3. Цветко Тодороски,
4. Наум Трајкоски,
5. Радомир Аралашкоски,
6. Блаже Цветаноски,
7. Трпе Неделкоски,
8. Тримче Јованоски,
9. Ване Гинески,
10. Спасе Станкоски,
11. Станко Костадиноски,
12. Јордан Ковилоски,
13. Најдо Лазароски,
14. Бошко Ѓорѓиоски,
15. Насте Неделкоски,
16. Стале Петрески – кмет на селото,
17. Андреја Здавески – комита,
18. Ставре Каравилоски – комита,
19. Мијајле Ангелески – комита,
20. Александар Синадиноски,
21. Трендафил Лазарески и
22. Трајко Синадиноски.

с. Звечан :

1. Димко Јованоски,
2. Климе Јаковлески,
3. Трпко Кузманоски,
4. Костадин Стојаноски,
5. Војче Михајлоски и
6. Михајло Дукоски.

с. Зркле :

1. Крсте Гелкоски – учител,
2. Зафир Врќакоски – учител,
3. Андон Михајлоски – Претседател на одбор,
4. Злате Михајлоски – политичар,
5. Филип Витески,
6. Миладин Саркоски,
7. Стојко Трајкоски,
8. Бранко Врчакоски.

с. Косово :

1. Милан Богоески,
2. Никола Спасески,
3. Стане Јованоски,
4. Аритон Трпески и
5. Димитрија Маркоски.

с. Ковач :

1. Неделко Илиески,
2. Ратко Дукоски,
3. Тоде Стојков Русески,
4. Станислав Стојкоски,
5. Михаил Трајкоски,
6. Јордан Златески,
7. Јордан Михајлоски и
8. Томе Стојкоски – угледен политичар.

с. Крапа :

1. Тасе Конески – свештеник.

с. Калуѓерец :

1. Светозар Трајкоски,
2. Воислав Стојчески,
3. Драган Нанкоски и
4. Васил Груески.

с. Кошино :

1. Митре Јорданоски,
2. Стеван Димоски и
3. Тодор Стојкоски.

с. Латово :

1. Ристе Костадиноски – познат политичар.

с. Локвица :

1. Глигор Пејчиноски,
2. Ристе Андоноски.

с. Лупиште :

1. Герасим Тренчески,
2. Коне Алексоски,
3. Стане Милошески,
4. Бранко Врчакоски,
5. Лубе Спасески,
6. Михаил Драганоски,
7. Илија Сталески,
8. Миладин Димоски,
9. Ристе Ѓорѓиоски,
10. Јане Стојоски и
11. Павле Јовески.

Македонски Брод :

1. Душан Митрески,
2. Најдо Трпчески,
3. Арсо Митрески,
4. Крсте Јосифоски,
5. Михајло (?)
6. Велко (?) и
7. Стојмир (?).

с. Модришта :

1. Михаил Мандароски.

с. Могилец :

1. Стеван Каравилоски,
2. Стојан Синадиноски и
3. Миливој Синадиноски.

с. Рамне :

1. Боге Миленкоски,
2. Миладин Стеваноски и
3. Герасим Стојкоски.

с. Растеш :

1. Јаким Кочоски,
2. Митре Митрески,
3. Михаил Велкоски,
4. Санде Ристески,
5. Радомир Јанески и
6. Нове Атанасоски.

с. Ореовец :

1. Катин Катиноски,
2. Велко Велкоски и
3. Митре Стојкоски.

с. Сланско :

1. Трпко Србиноски – кмет на селото,
2. Јордан Дојчиноски,
3. Стојо Цветаноски,
4. Стеван Максимоски,
5. Благоја Николоски,
6. Александар Лазески и
7. Ефтимиј Крстески.

с. Слатина :

1. Миладин Павлоски – кмет на селото.

с. Сушица :

1. Саве Тренески и
2. Деспот Цветаноски.

с. Томино Село :

1. Милорад Танкоски,
2. Стојо Манески,
3. Здраве Наумоски,
4. Велимир Трајкоски,
5. Слободан Николоски,
6. Данило Миланоски,
7. Петре Наумоски,
8. Аце Миленкоски и
9. Јован Стојкоски – учител.

с. Тажево :

1. Васил Груески,
2. Евалија Николоски и
3. Ѓорѓи Николоски.

с. Тополница :

1. Стојко Андрески – угледен политичар
2. Милан Богатиноски – угледен политичар
3. Спирко Каравилоски -угледен политичар и
4. Кочо Костоски.

с. Црешево :

1. Симон Савески – кмет на селото,
2. Јордан Поп Цветкоски,
3. Тане Данчески,
4. Атанасија Данкоски,
5. Јордан Дамчески
6. Крсте Секулоски и
7. Радивој Ѓорѓиоски

с. Ропотово :

1. Богољуб Николоски,
2. Велјан Примчески и
3. Милован Огненоски.

с. Дебриште :

1. Раде Зафироски,
2. Лубе Димитриоски,
3. Тодор Ангелески,
4. Танас Ј. Танаскоски и
5. Темелко Блажески.

Бугарски колежи на Македонци од Поречието 1915-16

(Извори – “Порече низ историјата“, Милан Ристески, Скопје 1982 год., стр. 260-262)


За овој настан ништо не кажавте, само Пиринец Врховист нешто се обида да реплицира, ама така и си остана.

Тука имаме проблем со бугарштината.
По време на война има всекакви психопати! Ако това е верно.
Но виж къде е роден генералот Танев от бугарската войска:

Згрозен од злосторствата што ги вршел Панов, генералот Танев, тогаш командант во бугарската војска на Македонскиот фронт, инаку роден во Велес, го викнал кај себе и побарал објаснување за ѕверствата. Панов тогаш му изјавил дека тој не може да дава отчет за своите постапки никому, освен лично на царот.

Екстри: Изпечатай мнението   Напомни ми!     Уведоми модератора

Тема Автор Публикувано
* Интересно, за Македония и днешните македонци Atanassovski 29.10.2009 10:26
. * * Re: Интересно, за Македония и днешните македонци Бяло Конче   29.10.2009 11:18
. * * Re: Интересно, за Македония и днешните македонци Atanassovski   29.10.2009 12:38
. * * Re: Интересно, за Македония и днешните македонци admiralМодератор   29.10.2009 13:24
. * * Re: Интересно, за Македония и днешните македонци Atanassovski   29.10.2009 13:58
. * * Re: Интересно, за Македония и днешните македонци Ѕинѕиф Шарановиќ   29.10.2009 16:48
. * * Re: Интересно, за Македония и днешните македонци Atanassovski   29.10.2009 16:55
. * * Re: Интересно, за Македония и днешните македонци Atanassovski   29.10.2009 16:57
. * * Re: Интересно, за Македония и днешните македонци Ѕинѕиф Шарановиќ   29.10.2009 17:03
. * * Re: Интересно, за Македония и днешните македонци *DELETED* Atanassovski   29.10.2009 17:13
. * * Re: Интересно, за Македония и днешните македонци Ѕинѕиф Шарановиќ   29.10.2009 18:03
. * * Re: Интересно, за Македония и днешните македонци vargo   29.10.2009 18:37
. * * Re: Интересно, за Македония и днешните македонци Ѕинѕиф Шарановиќ   29.10.2009 19:29
. * * Re: Интересно, за Македония и днешните македонци kurt69   29.10.2009 22:20
. * * Re: Интересно, за Македония и днешните македонци strawberry   29.10.2009 22:23
. * * Re: Интересно, за Македония и днешните македонци niama kak   29.10.2009 22:51
. * * Re: Интересно, за Македония и днешните македонци ViketsBG   30.10.2009 11:02
. * * Re: Интересно, за Македония и днешните македонци Ѕинѕиф Шарановиќ   30.10.2009 14:37
. * * Re: Интересно, за Македония и днешните македонци Atanassovski   30.10.2009 15:28
. * * Re: Интересно, за Македония и днешните македонци Ѕинѕиф Шарановиќ   30.10.2009 15:56
. * * Re: Интересно, за Македония и днешните македонци Atanassovski   30.10.2009 16:14
. * * Re: Интересно, за Македония и днешните македонци Atanassovski   30.10.2009 16:31
. * * Re: Интересно, за Македония и днешните македонци Ѕинѕиф Шарановиќ   30.10.2009 16:41
. * * Re: Интересно, за Македония и днешните македонци pagane   30.10.2009 16:49
. * * Re: Интересно, за Македония и днешните македонци Ѕинѕиф Шарановиќ   30.10.2009 16:36
. * * Re: Интересно, за Македония и днешните македонци Бяло Конче   30.10.2009 16:53
. * * Re: Интересно, за Македония и днешните македонци Ѕинѕиф Шарановиќ   30.10.2009 17:07
. * * Re: Интересно, за Македония и днешните македонци pagane   30.10.2009 17:15
. * * Re: Интересно, за Македония и днешните македонци Ѕинѕиф Шарановиќ   30.10.2009 17:18
. * * Re: Интересно, за Македония и днешните македонци admiralМодератор   30.10.2009 17:20
. * * Re: Интересно, за Македония и днешните македонци Ѕинѕиф Шарановиќ   30.10.2009 17:28
. * * Re: Интересно, за Македония и днешните македонци Бяло Конче   30.10.2009 17:52
. * * Re: Интересно, за Македония и днешните македонци Ѕинѕиф Шарановиќ   30.10.2009 18:15
. * * Re: Интересно, за Македония и днешните македонци Бяло Конче   30.10.2009 18:55
. * * Re: Интересно, за Македония и днешните македонци Ѕинѕиф Шарановиќ   30.10.2009 19:04
. * * Re: Интересно, за Македония и днешните македонци niama kak   30.10.2009 19:14
. * * Re: Интересно, за Македония и днешните македонци Ѕинѕиф Шарановиќ   30.10.2009 19:29
. * * Re: Интересно, за Македония и днешните македонци niama kak   30.10.2009 19:39
. * * Re: Интересно, за Македония и днешните македонци Ѕинѕиф Шарановиќ   30.10.2009 19:42
. * * Re: Интересно, за Македония и днешните македонци niama kak   30.10.2009 19:50
. * * Re: Интересно, за Македония и днешните македонци Ѕинѕиф Шарановиќ   30.10.2009 19:57
. * * Re: Интересно, за Македония и днешните македонци niama kak   30.10.2009 20:00
. * * Re: Интересно, за Македония и днешните македонци Ѕинѕиф Шарановиќ   30.10.2009 20:11
. * * Re: Интересно, за Македония и днешните македонци niama kak   30.10.2009 20:54
. * * Re: Интересно, за Македония и днешните македонци strawberry   30.10.2009 21:13
. * * Re: Интересно, за Македония и днешните македонци niama kak   30.10.2009 21:28
. * * Re: Интересно, за Македония и днешните македонци Atanassovski   30.10.2009 21:16
. * * Re: Интересно, за Македония и днешните македонци Ѕинѕиф Шарановиќ   30.10.2009 21:30
. * * Re: Интересно, за Македония и днешните македонци niama kak   30.10.2009 21:33
. * * Re: Интересно, за Македония и днешните македонци Pirinec-vurhovist   30.10.2009 21:34
. * * Re: Интересно, за Македония и днешните македонци Ѕинѕиф Шарановиќ   30.10.2009 21:40
. * * Re: Интересно, за Македония и днешните македонци Pirinec-vurhovist   30.10.2009 21:43
. * * Re: Интересно, за Македония и днешните македонци niama kak   30.10.2009 21:45
. * * Re: Интересно, за Македония и днешните македонци Бяло Конче   30.10.2009 21:53
. * * Re: Интересно, за Македония и днешните македонци Бяло Конче   30.10.2009 21:48
. * * Re: Интересно, за Македония и днешните македонци Pirinec-vurhovist   30.10.2009 22:07
. * * Re: Интересно, за Македония и днешните македонци Ѕинѕиф Шарановиќ   30.10.2009 22:16
. * * Re: Интересно, за Македония и днешните македонци kurt69   30.10.2009 22:21
. * * Re: Интересно, за Македония и днешните македонци Бяло Конче   30.10.2009 22:21
. * * Re: Интересно, за Македония и днешните македонци Ѕинѕиф Шарановиќ   30.10.2009 22:27
. * * Re: Интересно, за Македония и днешните македонци kurt69   30.10.2009 22:32
. * * Re: Интересно, за Македония и днешните македонци Бяло Конче   30.10.2009 22:42
. * * Re: Интересно, за Македония и днешните македонци kurt69   30.10.2009 22:27
. * * Re: Интересно, за Македония и днешните македонци Pirinec-vurhovist   30.10.2009 22:44
. * * Re: Интересно, за Македония и днешните македонци kurt69   30.10.2009 21:51
. * * Re: Интересно, за Македония и днешните македонци Ѕинѕиф Шарановиќ   30.10.2009 21:54
. * * Re: Интересно, за Македония и днешните македонци kurt69   30.10.2009 21:58
. * * Re: Интересно, за Македония и днешните македонци Ѕинѕиф Шарановиќ   30.10.2009 22:12
. * * Re: Интересно, за Македония и днешните македонци Бяло Конче   30.10.2009 22:06
. * * Re: Интересно, за Македония и днешните македонци Atanassovski   30.10.2009 22:35
. * * Re: Интересно, за Македония и днешните македонци Ѕинѕиф Шарановиќ   30.10.2009 22:38
. * * Re: Интересно, за Македония и днешните македонци kurt69   30.10.2009 22:39
. * * Re: Интересно, за Македония и днешните македонци Atanassovski   30.10.2009 22:39
. * * Re: Интересно, за Македония и днешните македонци Atanassovski   30.10.2009 22:42
. * * Re: Интересно, за Македония и днешните македонци Atanassovski   30.10.2009 22:45
. * * Re: Интересно, за Македония и днешните македонци Atanassovski   30.10.2009 22:46
. * * Re: Интересно, за Македония и днешните македонци Бяло Конче   30.10.2009 22:54
. * * Re: Интересно, за Македония и днешните македонци Atanassovski   30.10.2009 22:57
. * * Re: Интересно, за Македония и днешните македонци kurt69   30.10.2009 22:58
. * * Re: Интересно, за Македония и днешните македонци Atanassovski   30.10.2009 22:59
. * * Re: Интересно, за Македония и днешните македонци Atanassovski   30.10.2009 23:00
. * * Re: Интересно, за Македония и днешните македонци Бяло Конче   30.10.2009 22:50
. * * Re: Интересно, за Македония и днешните македонци Atanassovski   30.10.2009 22:53
. * * Re: Интересно, за Македония и днешните македонци Ѕинѕиф Шарановиќ   31.10.2009 10:04
. * * Re: Интересно, за Македония и днешните македонци kurt69   31.10.2009 11:37
. * * Re: Интересно, за Македония и днешните македонци Ѕинѕиф Шарановиќ   31.10.2009 12:22
. * * Re: Интересно, за Македония и днешните македонци Pirinec-vurhovist   31.10.2009 12:40
. * * Re: Интересно, за Македония и днешните македонци Ѕинѕиф Шарановиќ   31.10.2009 12:46
. * * Re: Интересно, за Македония и днешните македонци niama kak   31.10.2009 12:56
. * * Re: Интересно, за Македония и днешните македонци Ѕинѕиф Шарановиќ   31.10.2009 13:01
. * * Re: Интересно, за Македония и днешните македонци kurt69   31.10.2009 13:10
. * * Re: Интересно, за Македония и днешните македонци Ѕинѕиф Шарановиќ   31.10.2009 13:19
. * * Re: Интересно, за Македония и днешните македонци kurt69   31.10.2009 17:32
. * * Re: Интересно, за Македония и днешните македонци Ѕинѕиф Шарановиќ   31.10.2009 17:48
. * * Re: Интересно, за Македония и днешните македонци niama kak   31.10.2009 18:13
. * * Re: Интересно, за Македония и днешните македонци Ѕинѕиф Шарановиќ   31.10.2009 18:17
. * * Re: Интересно, за Македония и днешните македонци niama kak   31.10.2009 18:19
. * * Re: Интересно, за Македония и днешните македонци Ѕинѕиф Шарановиќ   31.10.2009 18:31
. * * Re: Интересно, за Македония и днешните македонци strawberry   31.10.2009 18:42
. * * Re: Интересно, за Македония и днешните македонци Ѕинѕиф Шарановиќ   31.10.2009 21:04
. * * Re: Интересно, за Македония и днешните македонци Бяло Конче   31.10.2009 21:39
. * * Re: Интересно, за Македония и днешните македонци Ѕинѕиф Шарановиќ   31.10.2009 21:46
. * * Re: Интересно, за Македония и днешните македонци niama kak   31.10.2009 21:49
. * * Re: Интересно, за Македония и днешните македонци Ѕинѕиф Шарановиќ   31.10.2009 21:58
. * * Re: Интересно, за Македония и днешните македонци niama kak   31.10.2009 22:01
. * * Re: Интересно, за Македония и днешните македонци Бяло Конче   31.10.2009 21:56
. * * Re: Интересно, за Македония и днешните македонци Ѕинѕиф Шарановиќ   31.10.2009 22:00
. * * Re: Интересно, за Македония и днешните македонци kurt69   31.10.2009 18:19
. * * Re: Интересно, за Македония и днешните македонци niama kak   31.10.2009 13:12
. * * Re: Интересно, за Македония и днешните македонци Ѕинѕиф Шарановиќ   31.10.2009 13:16
. * * Re: Интересно, за Македония и днешните македонци niama kak   31.10.2009 13:23
. * * Re: Интересно, за Македония и днешните македонци Pirinec-vurhovist   31.10.2009 13:08
. * * Re: Интересно, за Македония и днешните македонци Pirinec-vurhovist   31.10.2009 12:44
. * * Re: Интересно, за Македония и днешните македонци Ѕинѕиф Шарановиќ   31.10.2009 12:49
. * * Re: Интересно, за Македония и днешните македонци niama kak   31.10.2009 13:00
. * * Re: Интересно, за Македония и днешните македонци Ѕинѕиф Шарановиќ   31.10.2009 13:06
. * * Re: Интересно, за Македония и днешните македонци niama kak   31.10.2009 13:17
. * * Re: Интересно, за Македония и днешните македонци Ѕинѕиф Шарановиќ   31.10.2009 13:25
. * * Re: Интересно, за Македония и днешните македонци niama kak   31.10.2009 13:42
. * * Re: Интересно, за Македония и днешните македонци Ѕинѕиф Шарановиќ   31.10.2009 13:48
. * * Re: Интересно, за Македония и днешните македонци niama kak   31.10.2009 14:10
. * * Re: Интересно, за Македония и днешните македонци *DELETED* Atanassovski   31.10.2009 14:29
. * * Re: Интересно, за Македония и днешните македонци Ѕинѕиф Шарановиќ   31.10.2009 16:43
. * * Re: Интересно, за Македония и днешните македонци admiralМодератор   31.10.2009 22:03
. * * Re: Интересно, за Македония и днешните македонци Atanassovski   31.10.2009 22:13
. * * Re: Интересно, за Македония и днешните македонци admiralМодератор   31.10.2009 22:15
. * * Re: Интересно, за Македония и днешните македонци niama kak   31.10.2009 22:18
. * * Re: Интересно, за Македония и днешните македонци Atanassovski   31.10.2009 22:43
. * * Re: Интересно, за Македония и днешните македонци Ѕинѕиф Шарановиќ   31.10.2009 22:49
. * * Re: Интересно, за Македония и днешните македонци Atanassovski   31.10.2009 22:53
. * * Re: Интересно, за Македония и днешните македонци admiralМодератор   31.10.2009 22:56
. * * Re: Интересно, за Македония и днешните македонци Atanassovski   31.10.2009 23:03
. * * Re: Интересно, за Македония и днешните македонци admiralМодератор   31.10.2009 23:09
. * * Re: Интересно, за Македония и днешните македонци Atanassovski   31.10.2009 23:11
. * * Re: Интересно, за Македония и днешните македонци Atanassovski   01.11.2009 18:11
. * * Re: Интересно, за Македония и днешните македонци Pirinec-vurhovist   31.10.2009 13:50
. * * Re: Интересно, за Македония и днешните македонци Ѕинѕиф Шарановиќ   03.04.2010 17:13
. * * Re: Интересно, за Македония и днешните македонци vargo   03.04.2010 17:38
. * * Re: Интересно, за Македония и днешните македонци Ѕинѕиф Шарановиќ   03.04.2010 17:43
. * * Re: Интересно, за Македония и днешните македонци vargo   03.04.2010 17:47
. * * Re: Интересно, за Македония и днешните македонци niama kak   03.04.2010 20:28
. * * Re: Интересно, за Македония и днешните македонци atlant   03.04.2010 21:06
. * * Re: Интересно, за Македония и днешните македонци savata71   03.04.2010 22:40
. * * Re: Интересно, за Македония и днешните македонци niama kak   03.04.2010 23:23
. * * Re: Интересно, за Македония и днешните македонци Biljana   03.04.2010 23:02
. * * Re: Интересно, за Македония и днешните македонци atlant   03.04.2010 23:07
. * * Re: Интересно, за Македония и днешните македонци Biljana   03.04.2010 23:21
. * * Re: Интересно, за Македония и днешните македонци savata71   03.04.2010 23:49
. * * Re: Интересно, за Македония и днешните македонци Biljana   03.04.2010 23:58
. * * Re: Интересно, за Македония и днешните македонци arnold-царот на хунзите   04.04.2010 00:03
. * * Re: Интересно, за Македония и днешните македонци Ѕинѕиф Шарановиќ   04.04.2010 00:10
. * * Re: Интересно, за Македония и днешните македонци arnold-царот на хунзите   04.04.2010 00:17
. * * Re: Интересно, за Македония и днешните македонци arnold-царот на хунзите   04.04.2010 00:22
. * * Re: Интересно, за Македония и днешните македонци savata71   04.04.2010 00:28
. * * Re: Интересно, за Македония и днешните македонци Ѕинѕиф Шарановиќ   04.04.2010 00:29
. * * Re: Интересно, за Македония и днешните македонци niama kak   04.04.2010 00:31
. * * Re: Интересно, за Македония и днешните македонци Ѕинѕиф Шарановиќ   04.04.2010 00:40
. * * Re: Интересно, за Македония и днешните македонци arnold-царот на хунзите   04.04.2010 00:46
. * * Re: Интересно, за Македония и днешните македонци niama kak   04.04.2010 01:02
. * * Re: Интересно, за Македония и днешните македонци bambaa   08.04.2010 10:03
. * * Re: Интересно, за Македония и днешните македонци Ѕинѕиф Шарановиќ   04.04.2010 00:26
. * * Re: Интересно, за Македония и днешните македонци arnold-царот на хунзите   04.04.2010 00:32
. * * Re: Интересно, за Македония и днешните македонци savata71   04.04.2010 00:17
. * * Re: Интересно, за Македония и днешните македонци strawberry   30.10.2009 19:37
. * * Re: Интересно, за Македония и днешните македонци Бяло Конче   30.10.2009 17:47
. * * Re: Интересно, за Македония и днешните македонци admiralМодератор   29.10.2009 18:26
. * * Re: Интересно, за Македония и днешните македонци *DELETED* Atanassovski   29.10.2009 23:00
. * * Re: Интересно, за Македония и днешните македонци *DELETED* Atanassovski   29.10.2009 23:05
. * * Re: Интересно, за Македония и днешните македонци *DELETED* Atanassovski   30.10.2009 03:09
. * * Re: Интересно, за Македония и днешните македонци *DELETED* Ѕинѕиф Шарановиќ   30.10.2009 10:20

Допълнителна информация
1 регистрирани и 9 анонимни потребители в момента разглеждат този форум.

Модератор:  admiral Възможности в този форум:
Не можете да добавяте нови теми
Не можете да отговаряте на мненията
HTML - забранен
Псевдо-HTML - разрешен

Рейтинг: *****
Брой показвания: 6338

Мнението ти за темата:

Прехвърли се вALL.BG не носи отговорност за съдържанието на мненията, публикувани във форумите.

НАЧАЛОРЕКЛАМАВРЪЗКА С НАСКОНТАКТИЗА НАС

©1999-2015 ALL.BG Всички права запазени!

Generated in 0.074 seconds in which 0.024 seconds were spent on a total of 12 queries. Zlib compression enabled.